Compliance officer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep compliance officer
Betekenis compliance en de rol van de compliance officer
Werken als compliance officer
Wat doet een compliance officer?
Beroepsfilm compliance officer:
Opleidingen tot compliance officer
Bedrijven waar een compliance officer werkzaam kan zijn
Competenties compliance officer
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als compliance officer
Arbeidsvoorwaarden en salaris compliance officer
Eigen bedrijf starten als Compliance officer
Boekhoudprogramma vergelijken Compliance officer

Beroep compliance officer

Een compliance officer of compliance medewerker is meestal werkzaam binnen financiële instellingen zoals banken, verzekeringsbedrijven of bijvoorbeeld een beleggingsbedrijf. Als compliance officer heb je de belangrijke taak om toe te zien op wet- en regelgeving die betrekking heeft op de organisatie waarvoor je werkzaam bent. Ook het toezien en controleren op interne regels is een taak die toebehoort tot de verantwoordelijkheden van de compliance officer. Als compliance officer kan je een adviserende rol hebben binnen de organisatie of bijvoorbeeld alleen toezien op de naleving van de regels. Als een bepaalde organisatie, zoals een financiële instelling, onder toezicht staat van een toezichthouder is het aanstellen van een compliance officer verplicht. De exacte taken van een compliance officer kunnen per organisatie verschillen, omdat ook wet- en regelgeving per organisatie kan verschillen. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een compliance officer het beste omschrijven als het toezien op de handelwijze van de betreffende organisatie met betrekking tot wet- en regelgeving. Dit zal ook inhouden dat een compliance officer alle personeelsleden controleert op het naleven van regels die door de wetgever opgelegd zijn. Denk bijvoorbeeld aan interne dienstinstructies die het verbieden om bedrijfsgegevens mee naar huis te nemen, of aan het ongeoorloofd opvragen van niet relevante klantgegevens. De inhoudelijke werkzaamheden van een compliance officer kunnen verschillen per werkgever, maar hebben in alle gevallen wel te maken met het naleven van regelgeving.

Betekenis compliance en de rol van de compliance officer

Compliance staat in het Nederlands voor “overeenstemmen”. De Engelse term is “to comply with”. Overeenstemming of compliance heeft betrekking op geldende wet- en regelgeving. Daarnaast heeft compliance betrekking op normen en regels die zelf door het bedrijf zijn opgesteld. Als compliance officer zie je onder andere toe op de naleving van deze regels en rapporteer je je bevindingen aan de compliance manager of, als er geen compliance manager is, aan de directie. Ook is de compliance officer meestal bevoegd om incidenten zelfstandig te onderzoeken of te melden bij de betreffende toezichthouder. Oorspronkelijk was de functie compliance officer alleen voorbehouden voor financiële instellingen. Maar er bestaan ook andere bedrijven die raakvlakken kunnen hebben met financiële instellingen zoals pensioenbeheerders. Daarnaast zijn er andere bedrijven denkbaar die behoefte hebben aan een compliance officer. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen die werken met strenge regels of aan de industrie, waar gewerkt wordt met strenge veiligheidseisen. De officiële functie is echter voorbehouden aan financiële instellingen.

Werken als compliance officer

Het beroep compliance officer moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat dit betrekking kan hebben op verschillende vaklieden. Denk bijvoorbeeld aan interne accountants of aan interne auditors, die verantwoordelijk zijn voor het controleren van de eigen organisatie. Daarnaast is het denkbaar dat een compliance officer een meer adviserende rol zal bekleden binnen de organisatie. In dat geval kan een compliance officer wellicht aangemerkt worden als bedrijfsjurist, die juist verantwoordelijk is voor het voorkomen van problemen. Omdat financiële instellingen tegenwoordig met veel regelgeving te maken hebben is het voorkomen van problemen heel belangrijk voor financiële instellingen. Denk bijvoorbeeld aan banken, die ook gebruik kunnen maken van paymasters om problemen met toezichthouders te voorkomen.

Wat doet een compliance officer?

Een compliance officer is verantwoordelijk voor het waarborgen van de naleving van wet- en regelgeving binnen een organisatie. Hun rol is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de organisatie opereert binnen de vastgestelde juridische en ethische kaders. De taken van een compliance officer kunnen variëren, afhankelijk van de aard van de organisatie en de sector waarin ze actief zijn. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Monitoren en evalueren van naleving: De compliance officer houdt toezicht op de activiteiten van de organisatie en zorgt ervoor dat deze voldoen aan de relevante wet- en regelgeving, zoals privacywetten, anti-corruptiewetgeving, arbeidsregelgeving en sectorgerelateerde voorschriften.
  • Ontwikkelen en implementeren van beleid en procedures: De compliance officer is betrokken bij het ontwikkelen en implementeren van beleid en procedures om ervoor te zorgen dat de organisatie op de hoogte is van en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Ze kunnen ook trainingen en workshops organiseren om medewerkers bewust te maken van compliance kwesties.
  • Risicobeheer: De compliance officer identificeert potentiële compliance risico's binnen de organisatie en neemt maatregelen om deze risico's te verminderen of te beheersen. Ze voeren regelmatig audits en controles uit om ervoor te zorgen dat de organisatie in overeenstemming blijft met de geldende voorschriften.
  • Rapportage en advies: De compliance officer rapporteert regelmatig aan het management over de nalevingsstatus van de organisatie en geeft advies over mogelijke verbeteringen of aanpassingen om de naleving te verbeteren. Ze fungeren ook als contactpunt voor externe regelgevende instanties en zorgen ervoor dat de organisatie aan hun vereisten voldoet.

Beroepsfilm compliance officer:

Opleidingen tot compliance officer

Er bestaan geen echte voltijds opleidingen voor het beroep compliance officer. De meeste compliance officers hebben minimaal een hbo-opleiding genoten die ze aangevuld hebben met de opleiding Certified Compliance Officer (CCO). Om deel te kunnen nemen aan de opleiding Certified Compliance Officer (CCO) zal je minimaal over een hbo-opleiding moeten beschikken. Een hbo-opleiding Financial Services Management of een juridische studie als vooropleiding zijn binnen dit beroep zeker aan te bevelen. Zie voor meer informatie ook de website van de vereniging van compliance professionals (VCO). Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig ondernemer. De meeste zzp'ers maken tegenwoordig gebruik van digitaal boekhouden. Dit kan met behulp van een online boekhoudprogramma voor zzp'ers of mkb'ers.

Bedrijven waar een compliance officer werkzaam kan zijn

Een compliance officer is over het algemeen werkzaam voor financiële instellingen zoals banken, beleggingsbedrijven, vermogensbeheerders en verzekeraars. Ook bij bedrijven die raakvlakken hebben financiële instellingen kan een compliance officer werkzaam zijn, zoals een pensioenorganisatie. Zoals eerder omschreven moet het beroep compliance officer vrij algemeen gezien worden, omdat het beroep betrekking kan hebben op verschillende specialisten. Een compliance officer kan bijvoorbeeld ook een bedrijfseconoom of consultant zijn.

Competenties compliance officer

Binnen het beroep compliance officer is het belangrijk dat je over voldoende kennis beschikt met betrekking tot relevante wet- en regelgeving. Een juridische achtergrond is dan ook aan te raden. Daarnaast moet je kennis hebben van bedrijfsstructuren en over voldoende kennis beschikken van de financiële markten. Zorgplicht en integriteit zijn binnen dit beroep belangrijke woorden. Omdat je in de meeste gevallen veel te maken hebt met verschillende afdelingen, collega's en managers kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn controleren, waakzaamheid, signaleren, rapporteren, samenwerken, overzicht, analyseren en adviseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als compliance officer

Het arbeidsmarktperspectief van een compliance officer is over het algemeen redelijk goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. Financiële instellingen hebben steeds meer te maken met strenge regelgeving, waardoor er steeds meer vraag is naar goede specialisten. Zoals eerder omschreven kunnen verschillende specialisten aangemerkt worden als compliance officer. Over het algemeen zal een compliance officer minimaal over een passende hbo-opleiding moeten beschikken om te kunnen werken als compliance officer. De doorgroeimogelijkheden als compliance officer moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie, zoals de functie compliance manager.

Arbeidsvoorwaarden en salaris compliance officer

Er zijn geen specifieke voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je voor verschillende soorten bedrijven werkzaam kan zijn met verschillen cao's. Een compliance officer verdient over het algemeen een salaris tussen de 3000 en 5000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en specifieke verantwoordelijkheden. Een hoger salaris is binnen dit beroep zeker denkbaar, als de compliance officer grote verantwoordelijkheden heeft.

Eigen bedrijf starten als Compliance officer

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Compliance officer, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Compliance officer

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Compliance officer bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Compliance officer.

Mijnzzp.nl