Compliance officer

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Compliance officer?

Een compliance officer of compliance medewerker is meestal werkzaam binnen financiële instellingen zoals banken, verzekeringsbedrijven of bijvoorbeeld een beleggingsbedrijf. Als compliance officer heb je de belangrijke taak om toe te zien op wet- en regelgeving die betrekking heeft op de organisatie waarvoor je werkzaam bent. Ook het toezien en controleren op interne regels is een taak die toebehoort tot de verantwoordelijkheden van de compliance officer. Als compliance officer kan je een adviserende rol hebben binnen de organisatie of bijvoorbeeld alleen toezien op de naleving van de regels. Als een bepaalde organisatie, zoals een financiële instelling, onder toezicht staat van een toezichthouder is het aanstellen van een compliance officer verplicht. De exacte taken van een compliance officer kunnen per organisatie verschillen, omdat ook wet- en regelgeving per organisatie kan verschillen. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een compliance officer het beste omschrijven als het toezien op de handelwijze van de betreffende organisatie met betrekking tot wet- en regelgeving. Dit zal ook inhouden dat een compliance officer alle personeelsleden controleert op het naleven van regels die door de wetgever opgelegd zijn. Denk bijvoorbeeld aan interne dienstinstructies die het verbieden om bedrijfsgegevens mee naar huis te nemen, of aan het ongeoorloofd opvragen van niet relevante klantgegevens. De inhoudelijke werkzaamheden van een compliance officer kunnen verschillen per werkgever, maar hebben in alle gevallen wel te maken met het naleven van regelgeving.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Compliance officer

Wat is het salaris en tarief van een Compliance officer? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Compliance officer in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Compliance officer

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Compliance officer bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl