Opleiding tot Advocaat (strafrecht)

Informatie over opleidingen op Mijnzzp.nl

Team Mijnzzp
NiveauWo Rechtsgeleerdheid
VooropleidingHbo of Vwo

Opleiding Rechtsgeleerdheid

Het eerste studiejaar van de universitaire bacheloropleiding rechtsgeleerdheid moet gezien worden als een belangrijk oriëntatiejaar, waarbinnen je bekend gemaakt wordt met verschillende rechtsgebieden en juridische casussen leert analyseren. Je krijgt vakken op het gebied van algemene rechtenwetenschap, bestuursrecht, burgerlijk recht, staatsrecht, strafrecht en juridische onderzoeksvaardigheden. De bacheloropleiding rechtsgeleerdheid kent over het algemeen de eerste twee jaar een bindend studieadvies, die te maken heeft met het aantal studiepunten. Wanneer je niet beschikt over het vereiste aantal studiepunten kan het zijn dat je deze opleiding moet. Vanaf het tweede studiejaar zal de hoofdfase van de bacheloropleiding beginnen, waarbinnen je ook een specialisatie moet kiezen. Deze specialisatie noemt men ook wel een minor. Een minor is dus een specialistenopleiding binnen de bacheloropleiding rechtsgeleerdheid, en zal voor een belangrijk deel je toekomst en specialisatie bepalen als toekomstig advocaat. De bacheloropleiding rechtsgeleerdheid sluit je natuurlijk af met een afstudeeropdracht. Na de bacheloropleiding rechtsgeleerdheid is het nog mogelijk om door te leren door het volgen van een masteropleiding, die over het algemeen één tot twee jaar in beslag zal nemen. De bacheloropleiding rechtsgeleerdheid kent de masteropleidingen civiel recht, European Law, financieel recht, public international Law, ondernemingsrecht, encyclopedie en filosofie van het recht, staats- en bestuursrecht, straf- en strafprocesrecht en de masteropleiding jeugdrecht.

Opleidingsduur en niveau Rechtsgeleerdheid

Over het algemeen zal de bacheloropleiding rechtsgeleerdheid drie jaar in beslag nemen en zal de masteropleiding nog eens één tot twee jaar in beslag nemen. De totale opleidingsduur als advocaat zal ongeveer acht jaar bedragen, omdat je na de masteropleiding nog een verplichte beroepsopleiding zal moeten doorlopen van ongeveer drie jaar. De studie rechtsgeleerdheid is geen zware universitaire opleiding te noemen, maar de studie zal natuurlijk wel bij je moeten passen. Er zijn redelijk veel studenten die de leerstof binnen deze studie saai vinden. Het is overigens niet zo dat je alle wetten en regels uit je hoofd hoeft te kennen aan het einde van de studie.

Vervolgopleidingen Rechtsgeleerdheid

Na het afronden van de bacheloropleiding en de masteropleiding rechtsgeleerdheid ben je nog geen advocaat, maar jurist. Wie als advocaat wil werken zal nog een driejarige beroepsopleiding moeten volgen, onder begeleiding van een erkende advocaat die optreedt als leermeester. Tijdens de stageperiode als advocaat moet je verplicht een beroepsopleiding advocatuur volgen. Na het afronden van stageperiode en de verplichte beroepsopleiding advocatuur kan je je aanmelden bij de Nederlandse Orde van Advocaten, zodat je ingeschreven kan worden als erkend advocaat. Wie carrière ambieert als rechter of als officier van justitie zal na de bacheloropleiding en de masteropleiding rechtsgeleerdheid een studie moeten volgen van ongeveer zes jaar.

Vooropleiding Rechtsgeleerdheid

Over het algemeen verwachten de meeste universiteiten minimaal een Hbo-diploma of een vwo-diploma voordat je toegelaten zal worden tot de bacheloropleiding rechtsgeleerdheid. De universitaire opleiding rechtsgeleerdheid kent overigens wel strikte toelatingseisen, en het kan zijn dat er eerst een verzoek tot toelating ingediend moet worden, afhankelijk van je vooropleidingen. Daarnaast is de studie rechtsgeleerdheid een populaire studie die in veel gevallen een loting kent. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen.

Mijnzzp.nl