Advocaat (Internationaal en Europees recht)

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een advocaat internationaal en Europees recht is een advocaat die zich gespecialiseerd heeft in internationaal en Europees recht. Internationaal en Europees recht is een aparte specialisatie, die om specifieke kennis vraagt binnen de advocatuur. Internationaal en Europees recht kan zeer complex en uitgebreid zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Europese samenwerkingsverbanden, Europese regelgeving, Europese richtlijnen, Europese regelgeving met betrekking tot producten en aan internationale bedrijfsovernames. Daarnaast zijn er nog veel meer voorbeelden te bedenken waarbij een advocaat internationaal en Europees recht kan helpen. Er zijn vandaag de dag veel mensen die voor hun werk of als privépersoon zaken doen in het buitenland en wellicht een keer tegen een probleem aanlopen of advies nodig hebben. In landen om ons heen kunnen andere wetten en regels gelden dan in Nederland, waardoor mensen soms hulp kunnen gebruiken van een gespecialiseerde advocaat. Een advocaat internationaal en Europees recht is dus een advocaat die niet alleen kennis heeft van het Nederlandse rechtssysteem maar ook over kennis beschikt van andere Europese landen en het internationaal recht. Een belangrijk onderdeel binnen de studie internationaal en Europees recht waarmee studenten internationaal en Europees recht te maken zullen krijgen zijn de algemene juridische begrippen en de verschillende soorten rechtssystemen die per land kunnen verschillen. Enkele belangrijke vakgebieden binnen de studie zijn economisch recht, (internationaal) staats- en bestuursrecht en internationale economische betrekkingen.

Advocaten internationaal en Europees recht zijn belangrijk omdat mensen en bedrijven te maken kunnen krijgen met verschillende landen en dus ook met verschillende wetgeving. Daarnaast is het zo dat landen in steeds meer gevallen te maken krijgen met regels die vanuit Brussel opgelegd worden. Het zijn de advocaten internationaal en Europees recht die gespecialiseerd zijn in de verschillende wetgeving, die per land kan verschillen. Het is voor leken bijna onmogelijk om alle regels en wetten te kennen van de verschillende landen. Vooral voor personen en/of bedrijven die zaken willen gaan doen in andere landen kan het belangrijk zijn om eerst contact op te nemen met specialisten, zoals een advocaat internationaal en Europees recht, om mogelijke problemen te voorkomen. Een advocaat internationaal en Europees recht kan mensen en bedrijven op veel verschillende manieren helpen, wat ook weer per persoon of bedrijf kan verschillen.

Bedrijven kunnen ook te maken krijgen met grensoverschrijdende activiteiten of hebben te maken met een handelsagent die in het buitenland bepaalde goederen of diensten verkoopt namens het bedrijf. Het opstellen van de juiste overeenkomsten en het opmaken van de juiste facturen, die juridisch kloppen, kan als erg lastig zijn. Om te voorkomen dat iemand mogelijk voor een buitenlandse rechter zal moeten verschijnen is het in de meeste gevallen aan te raden om een specialist in te huren die bekend is met buitenlandse regelgeving.

Internationaal en Europees Recht:

Opleidingen tot advocaat

Wie een carrière ambieert als advocaat zal in eerste instantie de universitaire opleiding rechtsgeleerdheid moeten volgen en afronden. De universitaire opleiding rechtsgeleerdheid is via de meeste universiteiten in Nederland te volgen. Wel kunnen de opleidingen en programma's verschillen per universiteit. De opleiding tot advocaat kan bijvoorbeeld gevolgd worden aan de universiteit van Leiden, aan de rijksuniversiteit Groningen of in Utrecht. De opleiding rechtsgeleerdheid wordt doorgaans ook wel een studie rechten genoemd. De bacheloropleiding rechtsgeleerdheid kent zes afstudeerrichtingen, namelijk: Nederlands recht, internationaal en Europees recht, IT-recht, fiscaal recht, notarieel recht en juridische bestuurskunde. Het eerste jaar van de bacheloropleiding is nog vrij algemeen en moet gezien worden als een belangrijk oriëntatiejaar, waarbinnen je vakken krijgt als privaatrecht, staatsrecht en strafrecht. Na de driejarige bacheloropleiding zal je beginnen aan de masteropleiding, die over het algemeen nog eens één tot twee jaar in beslag zal nemen. Na het afronden van de studie rechtsgeleerdheid ben je nog geen advocaat, maar jurist. Om als advocaat te mogen werken zal je eerst een stage/opleiding moeten volgen van drie jaar, onder begeleiding van een erkende advocaat die dan optreedt als leermeester. Na het afronden van stageperiode en de verplichte beroepsopleiding advocatuur kan je je aanmelden bij de Nederlandse Orde van Advocaten, zodat je ingeschreven kan worden als erkend advocaat.

Een specialisatie in internationaal en Europees recht als advocaat is een goede basis voor een toekomstige loopbaan als advocaat. Naast het Nederlandse recht, waar ook aandacht voor is, zal je dus internationaal recht krijgen tijdens deze studie. Het internationaal recht gaat niet alleen over rechten in het buitenland maar ook over hoe deze rechten binnen Nederland toegepast moeten worden. Met een specialisatie internationaal en Europees recht kan je verschillende kanten op na je studie, zoals een advocaat gericht op vreemdelingenzaken en mensenrechten, overheden zoals ministeries, als bedrijfsjurist werkzaam zijn en voor internationale organisatie werkzaam zijn zoals de Verenigde Naties. Als advocaat gespecialiseerd op internationaal en Europees recht zijn je kansen op de arbeidsmarkt doorgaans goed te noemen. Het begeleiden van mensen of bedrijven is wanneer het op het buitenland aankomt al snel specialistenwerk, waarvoor veel specifieke kennis nodig is. Denk hierbij maar eens aan ingewikkelde import en/of export van goederen of een bedrijfsovername. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een advocaat werkzaam kan zijn

Als advocaat ben je doorgaans werkzaam voor een advocatenkantoor of werkzaam als zelfstandig ondernemer binnen je eigen praktijk. Advocaten komen ook bij andere bedrijven en instellingen voor, zoals grote bedrijven of het Ministerie van Justitie. Er zijn in Nederland overigens ongeveer 17.000 beëdigd advocaten werkzaam.

Competenties advocaat

Als advocaat moet je over behoorlijk wat verschillende competenties beschikken, zoals het zelfstandig kunnen werken op een accurate wijze, het goed kunnen communiceren en beargumenteren, het kunnen analyseren, adviseren en overtuigen. Ook zal je natuurlijk integer moeten zijn als advocaat. Daarnaast is het belangrijk dat je als advocaat over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikt binnen je specialisatie(s) en dat je ook op de hoogte blijft door bijscholing te volgen. Als laatste zal je over een goed analytisch vermogen moeten beschikken, zodat je op een goede manier de bijzaken van de hoofdzaken weet te onderscheiden zodat je resultaatgericht kunt werken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als advocaat

Het arbeidsmarktperspectief voor advocaten kan nogal verschillen per specialisatie of rechtsgebied. Daarnaast is het zo dat de studie rechtsgeleerdheid behoorlijk populair is en er veel afgestudeerde aspirant advocaten op de markt komen, waardoor de kansen op de arbeidsmarkt doorgaans beperkt zijn. De grotere advocatenkantoren hebben meestal voldoende aanvragen van aspirant advocaten en zijn dan ook zeer selectief. Ze zullen de beste aspirant advocaten uitkiezen. Over het algemeen zal het verkrijgen van werk als advocaat vroeg of laat zeker lukken. Wel kan het zijn dat je niet meteen bij de bekendste advocatenkantoren aangenomen zal worden, omdat de concurrentie nu eenmaal groot te noemen is. De doorgroeimogelijkheden als advocaat zijn beperkt en moeten gezien worden in het opbouwen van een goede naam binnen de advocatuur, zodat je de grotere en interessante zaken krijgt en mogelijk partner kan worden binnen een advocatenkantoor of maatschap. Maar natuurlijk kan je als advocaat ook doorgroeien tot rechter of officier van justitie, nadat je een aanvullende opleiding hebt genoten.

Arbeidsvoorwaarden en salaris advocaat

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor een advocaat, omdat je voor verschillende bedrijven en overheden werkzaam kan zijn met hun eigen arbeidsvoorwaarden. Wel is er op de website van de Nederlandse Orde Van Advocaten meer informatie te vinden over de arbeidsvoorwaarden als aspirant advocaat. Een aspirant advocaat verdient in het eerste jaar gemiddeld 2.200 euro bruto per maand, het tweede jaar 2.560 euro bruto per maand en het derde jaar 2.900 euro bruto per maand. Wat een volwaardig advocaat precies zal verdienen is lastig aan te geven, omdat er grote verschillen bestaan binnen de advocatuur. Maar over het algemeen zal een advocaat tussen de 2.500 en 9.000 euro bruto per maand verdienen, afhankelijk van zijn leeftijd en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Er zijn natuurlijk ook specialistische advocaten te vinden, die een veelvoud van het genoemde salaris verdienen.

Mijnzzp.nl