Advocaat (Internationaal en Europees recht)

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een advocaat internationaal en Europees recht is een advocaat, die zich gespecialiseerd heeft in internationaal en Europees recht. Internationaal en Europees recht is een aparte specialisatie, die om specifieke kennis vraagt binnen de advocatuur, omdat internationaal en Europees recht complex en uitgebreid is. Denk bijvoorbeeld aan Europese samenwerkingsverbanden, Europese richtlijnen, Europese regelgeving en aan internationale bedrijfsovernames. Een advocaat internationaal en Europees recht is dus een advocaat, die niet alleen kennis heeft van het Nederlandse recht, maar over kennis beschikt van het Europees recht en internationaal publiekrecht. Een belangrijk onderdeel binnen de specialisatie internationaal en Europees recht zijn de algemene juridische begrippen en de verschillende rechtssystemen, die per land kunnen verschillen. Enkele belangrijke vakgebieden binnen de studie zijn economisch recht, (internationaal) staats- en bestuursrecht en internationale economische betrekkingen. Advocaten internationaal en Europees recht zijn belangrijk, omdat mensen en bedrijven te maken kunnen krijgen met verschillende landen en dus met verschillende wetgeving. Daarnaast is het zo dat landen steeds vaker te maken krijgen met regelgeving vanuit Brussel. Het zijn de advocaten internationaal en Europees recht, die zich gespecialiseerd hebben in de verschillende wetgeving, die per land kan verschillen. Het is voor leken bijna onmogelijk om alle regels en wetten te kennen van de verschillende landen. Vooral voor personen en bedrijven, die zaken doen in andere landen kan het belangrijk zijn om eerst contact op te nemen met een specialist, zoals een advocaat internationaal en Europees recht, om mogelijke problemen te voorkomen. Een advocaat internationaal en Europees recht kan mensen en bedrijven op verschillende manieren bijstaan, wat per persoon of bedrijf kan verschillen.

Een advocaat internationaal en Europees recht is dus gespecialiseerd in internationaal en Europees recht. Internationaal recht gaat niet alleen over rechten in het buitenland maar ook over hoe deze rechten binnen Nederland toegepast moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan het interpreteren van nieuwe wetten vanuit Brussel en de gevolgen van deze wetten op bestaande wetten in Nederland. Met de specialisatie internationaal en Europees recht kan je verschillende kanten op na je studie. Denk bijvoorbeeld aan vreemdelingenzaken, mensenrechten of aan het werkzaam zijn voor een internationale organisatie, zoals de Verenigde Naties. Vanzelfsprekend kan een advocaat internationaal en Europees recht te maken krijgen met particulieren en ondernemers, die hulp nodig hebben bij internationale juridische aangelegenheden. Het begeleiden van mensen als het aankomt op internationale wetgeving is al snel specialistenwerk, waarvoor specifieke kennis nodig is. Denk bijvoorbeeld aan het importen van goederen uit verschillende landen of aan een complexe bedrijfsovername. In sommige gevallen kan een advocaat internationaal en Europees recht samenwerken met een advocaat-fiscaal recht. Daarnaast zal een advocaat internationaal en Europees recht regelmatig te maken krijgen met bedrijfsjuristen, die geconfronteerd worden met internationale regelgeving.

Internationaal en Europees recht

Internationaal en Europees recht is niet alleen belangrijk voor advocaten, omdat de overheid gebruikmaakt van juristen die zich gespecialiseerd hebben in internationaal en Europees recht. In dat geval zijn juristen meestal verantwoordelijk voor het onderhandelen over nieuwe verdragen die Nederland aangaan als diplomaat. Een ander voorbeeld is het werkzaam zijn voor internationale gouvernementele organisaties. Gouvernementele organisaties kunnen zich richten op verschillende belangrijke maatschappelijke onderwerpen. Denk hierbij aan ontwikkelingswerk, mensenrechten, gezondheid, watermanagement en aan milieubescherming. Omdat de studie internationaal en Europees recht een brede studie is kunnen afgestudeerde juristen op veel verschillende manieren werkzaam zijn.

Internationaal en Europees Recht:

Opleidingen tot advocaat

Wie een carrière ambieert als advocaat zal in eerste instantie de universitaire opleiding rechtsgeleerdheid moeten volgen en afronden. De universitaire opleiding rechtsgeleerdheid is via de meeste universiteiten in Nederland te volgen. Wel kunnen de opleidingen en programma's per universiteit verschillen. De studie rechtsgeleerdheid kan bijvoorbeeld gevolgd worden aan de universiteit van Leiden, aan de rijksuniversiteit Groningen of in Utrecht. De bacheloropleiding rechtsgeleerdheid kent zes afstudeerrichtingen, namelijk: Nederlands recht, internationaal en Europees recht, IT-recht, fiscaal recht, notarieel recht en juridische bestuurskunde. Het eerste jaar van de bacheloropleiding is vrij algemeen en moet gezien worden als een belangrijk oriëntatiejaar, waarbinnen je vakken krijgt als privaatrecht, staatsrecht en strafrecht. Na de driejarige bacheloropleiding zal je beginnen aan de masteropleiding, die nog eens één tot twee jaar in beslag neemt. Na het afronden van de studie rechtsgeleerdheid ben je nog geen advocaat, maar jurist. Om als advocaat te mogen werken zul je eerst een stageperiode moeten volgen van drie jaar, onder begeleiding van een erkende advocaat. Na het afronden van stageperiode en de verplichte beroepsopleiding advocatuur kan je je aanmelden bij de Nederlandse Orde van Advocaten, zodat je ingeschreven kan worden als erkend advocaat. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als startende ondernemer, is het belangrijk om de financiële administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhoudsoftware. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot de juiste software voor de zzp boekhouding.

Bedrijven waar een advocaat werkzaam kan zijn

Een advocaat internationaal en Europees recht is over het algemeen werkzaam voor een advocatenkantoor of is werkzaam als ondernemer binnen een eigen advocatenkantoor. Daarnaast kan een advocaat internationaal en Europees recht werkzaam zijn als beleidsmedewerker voor een ministerie. Zoals eerder omschreven kan een jurist internationaal en Europees recht werkzaam zijn binnen het bedrijfsleven. Denk bijvoorbeeld aan financiële instellingen, die te maken hebben met complexe internationale regelgeving. In dat geval kan de functie compliance manager van toepassing zijn.

Competenties advocaat

De belangrijkste competentie van een advocaat is de partijdigheid, omdat een advocaat aangemerkt moet worden als vertrouwenspersoon van cliënten. Daarnaast is het belangrijk dat je als advocaat over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikt binnen je specialisatie(s) en dat je op de hoogte blijft door bijscholing te volgen, omdat je te maken hebt met wet- en regelgeving. Vanzelfsprekend moet een advocaat ook over goede communicatieve vaardigheden beschikken. Ook moet een advocaat beschikken over analytisch vermogen, zodat je de bijzaken van de hoofdzaken weet te onderscheiden. Algemeen belangrijke woorden zijn bemiddelen, beargumenteren, onderhandelen, motivatie, beroepsgeheim, netwerken, overleggen, samenwerken, luisteren, plannen, organiseren en stressbestendigheid. Vanzelfsprekend heeft een advocaat te maken met verschillende verplichte beroepscompetenties.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als advocaat

Het arbeidsmarktperspectief van een advocaat internationaal en Europees recht is goed te noemen. Zoals eerder omschreven is het niet zo dat een advocaat internationaal en Europees recht alleen werkzaam kan zijn voor advocatenkantoren. Juristen die beschikken over de specialisatie internationaal en Europees recht kunnen voor verschillende bedrijven en overheden werkzaam zijn. De doorgroeimogelijkheden van een advocaat internationaal en Europees recht zijn beperkt en moeten gezien worden in het opbouwen van een goede naam binnen de advocatuur, zodat je de grotere en interessante zaken krijgt en mogelijk partner kan worden binnen een maatschap. Vanzelfsprekend kan een advocaat-fiscaal recht ook promoveren als wetenschapper.

Arbeidsvoorwaarden en salaris advocaat

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor een advocaat, omdat je voor verschillende bedrijven en overheden werkzaam kan zijn met hun eigen arbeidsvoorwaarden. Wel is er op de website van de Nederlandse Orde Van Advocaten meer informatie te vinden over de arbeidsvoorwaarden als aspirant-advocaat. Een aspirant-advocaat verdient in het eerste jaar gemiddeld 2.200 euro bruto per maand, het tweede jaar 2.560 euro bruto per maand en het derde jaar 2.900 euro bruto per maand. Wat een volwaardig advocaat precies zal verdienen is lastig aan te geven, omdat er grote verschillen bestaan binnen de advocatuur. Maar over het algemeen zal een advocaat tussen de 2.500 en 9.000 euro bruto per maand verdienen, afhankelijk van zijn leeftijd en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Er zijn natuurlijk ook specialistische advocaten te vinden, die een veelvoud van het genoemde salaris verdienen.

Read this information on Lawyer international and European law in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Rechtsanwalt internationales und Europaisches Rech auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Abogado derecho internacional y Europeo en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Advocaat (Internationaal en Europees recht)

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Advocaat (Internationaal en Europees recht) bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl