Eurocommissaris

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een Eurocommissaris is lid van de Europese Commissie en heeft als belangrijkste taak het behartigen van het algemeen belang van de Europese Unie. Ieder lidstaat binnen de Europese Unie mag een Eurocommissaris aanleveren voor de Europese Commissie, waardoor de Europese Commissie momenteel bestaat uit 28 commissieleden. Van deze 28 commissieleden zijn er 27 Eurocommissaris en is er één commissielid de Voorzitter van de Europese Commissie. Het is de Voorzitter van de Europese Commissie die de verschillende portefeuilles zal verdelen onder de Eurocommissarissen. Als Eurocommissaris maak je dan ook onderdeel uit van de Europese Commissie, wat een uitvoerende macht is binnen de Europese Unie samen met de andere Eurocommissarissen en Voorzitter van de Europese Commissie. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor het indienen van wetsvoorstellen, het beheren van de EU-begroting, het handhaven van het EU-recht en het vertegenwoordigen van de Europese Unie op internationaal niveau. De inhoudelijke werkzaamheden van een Eurocommissaris kunnen per Eurocommissaris verschillen, omdat de specifieke werkzaamheden als Eurocommissaris afhankelijk zijn van de toegewezen portefeuille. In algemene zin kunnen we wel stellen dat een Eurocommissaris verantwoordelijk is voor nieuwe beleidsmaatregelen en het houden van toezicht. Vanzelfsprekend zijn de werkzaamheden van een Eurocommissaris belangrijk voor alle burgers binnen Europa.

Iedere Eurocommissaris heeft een bepaalde portefeuille toegewezen gekregen, zoals de portefeuille Begroting en Personeelszaken, de portefeuille Digitale economie en samenleving, de portefeuille Handel, de portefeuille Ontwikkelingssamenwerking of bijvoorbeeld de portefeuille Gezondheid en Voedselveiligheid. Het zijn de Eurocommissarissen die hun portefeuille vertegenwoordigen op Europees niveau, namens de Europese Commissie. De Europese Commissie is het uitvoerende orgaan van de Europese Unie en ziet er op toe dat Europese wetgeving op de juiste manier wordt toegepast door de verschillende lidstaten van de Europese Unie. Leden van de Europese Commissie kunnen gezien worden als de invloedrijkste personen van de Europese Unie en hebben dan ook grote verantwoordelijkheden die heel Europa aangaan, inclusief de rest van de wereld.

De werkzaamheden van een Eurocommissaris zijn vanzelfsprekend erg belangrijk voor alle inwoners van de Europese Unie, omdat het bijvoorbeeld gaat om nieuwe Europese wetgeving. Binnen het Europees Parament worden de wetsvoorstellen behandeld die ingediend zijn door de Europese Commissie. Binnen het Europese Parlement zijn er weer 750 volksvertegenwoordigers die men Europarlementariërs noemt. Deze Europarlementariërs waken over de Europese Commissie met betrekking tot ingediende wetsvoorstellen en stemmen over de ingediende wetsvoorstellen. Als Eurocommissaris maak je onderdeel uit van het dagelijks bestuur van de Europese Commissie en kunnen de Europarlementariërs gezien worden als het algemeen bestuur die het dagelijks bestuur controleert.

Als Eurocommissaris ben je een belangrijke vertegenwoordiger van de Europese Unie en zal je dan ook veel werkbezoeken afleggen binnen en buiten Europa. Het zijn de Eurocommissarissen die het belangrijkste gezicht vormen van de Europese Unie. Omdat het voor Eurocommissarissen zo belangrijk is om te weten welke mogelijke problemen burgers, instellingen en bedrijven aanlopen maken Eurocommissarissen veel werkbezoeken zodat ze precies weten wat er allemaal speelt binnen of buiten Europa. Deze werkbezoeken hebben te maken met de betreffende portefeuille van de Eurocommissaris. Als Eurocommissaris zal je dan ook veel met landelijke en regionale bestuurders te maken krijgen zoals ministers en burgemeesters, die bepaalde punten onder de aandacht willen brengen van de Europese Commissie.

Bezoek Eurocommissaris:

Eurocommissaris voor ict:

Opleidingen tot Eurocommissaris

Er bestaan geen opleidingen tot Eurocommissaris. Een Eurocommissaris zal voorgedragen worden door één van de lidstaten. Het Europees Parlement en de Europese Raad moeten de kandidaat Eurocommissaris goedkeuren voordat deze daadwerkelijk geïnstalleerd kan worden als Eurocommissaris. In de meeste gevallen betreft dit personen die zich bewezen hebben, zoals een oud minister. Daarnaast is het belangrijk dat de betreffende portefeuille past bij de nieuwe Eurocommissaris. Zie ook de website van de Europese Unie. Zie ook de boeken: theologisch politieke verhandeling, macht der gewoonte, in dit huis en de nieuwe wereldorde.

Bedrijven waar een Eurocommissaris werkzaam kan zijn

Een Eurocommissaris is niet werkzaam voor bedrijven maar is werkzaam voor de Europese Unie en dus werkzaam voor alle burgers van de Europese Unie. Een Eurocommissaris maakt onderdeel uit van de Europese Commissie dat het dagelijks bestuur is van Europa.

Competenties Eurocommissaris

Als Eurocommissaris moet je over veel verschillende competenties beschikken, anders kan je geen Eurocommissaris worden. De belangrijkste competentie van een Eurocommissaris is politieke ervaring, omdat dit tevens een van de belangrijkste eisen is met betrekking tot de eventuele benoeming tot Eurocommissaris. Daarnaast moet een Eurocommissaris over een grote visie beschikken met betrekking tot Europa. Algemeen belangrijke woorden zijn energie, passie, doorzettingsvermogen, ethiek, verantwoordelijkheidsgevoel, netwerken, onderhandelen en samenwerken. Daarnaast is het belangrijk dat een Eurocommissaris gezien moet kunnen worden als inspirator.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Eurocommissaris

Arbeidsmarktperspectief als Eurocommissaris is niet van toepassing, omdat het beroep Eurocommissaris niet gezien kan worden als een regulier beroep. Het worden van een Eurocommissaris is alleen voorbehouden aan personen die zich bewezen hebben. Het beroep Eurocommissaris kan dan ook gezien worden als een erebaan. De doorgroeimogelijkheden als Eurocommissaris zijn niet zomaar aan te geven omdat dit van alles kan zijn. Het betreft al een beroep op hoog niveau.

Arbeidsvoorwaarden en salaris Eurocommissaris

Arbeidsvoorwaarden als Eurocommissaris zijn niet echt van toepassing, omdat het beroep Eurocommissaris niet gezien kan worden als een regulier beroep. Een Eurocommissaris krijgt een jaarsalaris van 240.000 bruto per jaar, wat neerkomt op een bruto maandsalaris van 20.000 euro. Daarnaast heeft een Eurocommissaris nog recht op diverse extra vergoedingen.

Mijnzzp.nl