Handelsagent

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een handelsagent is een onafhankelijk tussenpersoon die bemiddelt tussen verkopers en kopers. Een handelsagent is niet in loondienst werkzaam maar werkzaam als zelfstandig ondernemer. Als een handelsagent werkzaam is in loondienst noemt men een handelsagent een handelsvertegenwoordiger. De werkzaamheden van een handelsagent komen wel sterk overeen met de werkzaamheden van een handelsvertegenwoordiger, echter is een handelsagent werkzaam als ondernemer. De inhoudelijke werkzaamheden van een handelsagent zijn divers en hebben onder andere te maken met het bemiddelen tussen verkopers en kopers. Denk hierbij aan het leggen van nieuwe contacten, het onderhandelen over deals of het aan het beheren van bestaande relaties. Als handelsagent komt het vaak voor dat je bemiddelt voor buitenlandse bedrijven die bijvoorbeeld goederen willen importeren of juist willen exporteren. Dit zijn dan meestal bedrijven die de buitenlandse markt willen benaderen. Een handelsagent is hiervoor in veel gevallen de aangewezen persoon. Een handelsagent krijgt meestal een vaste provisie of commissie over de behaalde omzet. Een belangrijk kenmerk van een handelsagent is dat hij of zij geen eigenaar is van de goederen of diensten die hij of zij probeert te verkopen, ondanks dat een handelsagent werkzaam is als ondernemer. Een handelsagent sluit dan ook meestal een agentuurovereenkomst af. Een agentuurovereenkomst is een (koop)overeenkomst waarbinnen opgenomen is wie de daadwerkelijke verkoper is. In dit geval is de handelsagent niet de verkoper, maar alleen een tussenpersoon. Een andere benaming voor handelsagent is ook wel commissionair. Als handelsagent kan je ook verantwoordelijk zijn voor het regelen en betalen van alle fiscale bijkomstigheden. Afhankelijk van de overeenkomst kan er ook sprake zijn van een delcrederebeding om de kredietwaardigheid van afnemers te waarborgen.

Een handelsagent is dus een bemiddelaar die tussen verkopers en kopers van goederen. Het is de handelsagent die bemiddelt tussen meestal buitenlandse leveranciers en mogelijke binnenlandse afnemers. De reden dat buitenlandse bedrijven graag met een handelsagent werken is, omdat handelsagenten goed bekend zijn met de binnenlandse markt. Als handelsagent voer je meestal verschillende werkzaamheden uit als bemiddelaar, zoals het regelen van opslag voor de goederen, het transporteren van de goederen, het onderhouden en maken van contacten en administratieve werkzaamheden. Ook het monitoren van de marktomstandigheden behoort meestal tot de verantwoordelijkheden van een handelsagent. Als handelsagent is specifieke marktkennis belangrijk. Het is voorbeeld denkbaar dat een handelsagent aangemerkt kan worden sinoloog, wanneer het handel betreft met Azië. Het begrijpen en kennen van de cultuur kan als handelsagent voordeel geven. Ook in andere situaties is het belangrijk om over de juiste marktkennis te beschikken. Denk bijvoorbeeld ook aan webshophouders die internationaal inkopen doen als internetondernemer.

Wat doet een handelsagent?

Een handelsagent is een zelfstandige professional of een bedrijf dat optreedt als tussenpersoon tussen een leverancier en klanten bij het tot stand brengen van commerciële transacties. De rol van een handelsagent kan variëren afhankelijk van de specifieke industrie en het type producten of diensten dat ze vertegenwoordigen. Over het algemeen houdt een handelsagent zich bezig met de volgende taken:

  • Vertegenwoordiging van leveranciers: Een handelsagent vertegenwoordigt één of meerdere leveranciers en promoot hun producten of diensten aan potentiële klanten. Ze fungeren als het gezicht van de leverancier en werken namens hen.
  • Klantenwerving: Handelsagenten zijn verantwoordelijk voor het identificeren en benaderen van potentiële klanten die geïnteresseerd kunnen zijn in de producten of diensten van de leverancier. Ze voeren marketing- en verkoopactiviteiten uit om nieuwe klanten te werven.
  • Onderhandelingen: Een belangrijke taak van een handelsagent is het voeren van onderhandelingen namens de leverancier. Ze bespreken de verkoopvoorwaarden, prijzen, leveringsvoorwaarden en andere relevante aspecten met potentiële klanten. Het doel is om tot overeenstemming te komen en verkoopcontracten te sluiten.
  • Klantenservice: Handelsagenten bieden vaak ook ondersteuning aan klanten na de verkoop. Ze behandelen vragen, klachten en eventuele problemen die klanten kunnen hebben met betrekking tot de gekochte producten of diensten. Ze fungeren als een schakel tussen de klant en de leverancier.
  • Markt- en concurrentieanalyse: Handelsagenten volgen de marktontwikkelingen en analyseren de concurrentie. Ze houden zich op de hoogte van trends, prijsveranderingen, nieuwe producten en andere relevante informatie die van invloed kan zijn op de verkoop van de leverancier.

Het belangrijkste doel van een handelsagent is om de verkoop van de leverancier te bevorderen en een duurzame zakelijke relatie tussen de leverancier en klanten tot stand te brengen. Ze ontvangen meestal een commissie of een vergoeding op basis van de verkoop die ze genereren.

Fabrikant en handelsagent

Als fabrikant van goederen en als handelsagent is het belangrijk om duidelijke contracten op te stellen, zodat beide partijen precies weten waar ze aan toe zijn. Een handelsagent is een onafhankelijke tussenpersoon die geen eigenaar is van de goederen. Het mag dus niet voorkomen dat er onduidelijkheden bestaan over de samenwerking of over de goederen. In een contract kan netjes opgenomen worden hoe de samenwerking precies zal verlopen en voor wie bepaalde kosten zijn, zoals mogelijke invoerrechten. Als handelsagent ben je namelijk zelf geen importeur van goederen, omdat dit de fabrikant is. Met andere woorden zijn de importkosten niet voor de handelsagent.

Werken als handelsagent

Het werken als handelsagent betreft gespecialiseerde werkzaamheden die niet zomaar aan iedereen overgelaten kunnen worden. Als handelsagent heb je over het algemeen met veel nationale en internationale bedrijven te maken, waardoor een handelsagent precies moet weten hoe contracten opgesteld moeten worden om mogelijke problemen te voorkomen. Vooral internationale regelgeving kan handel tussen landen en bedrijven al snel complex maken. Als handelsagent is juridische kennis dan ook zeker aan te merken als belangrijk. Het is niet ongebruikelijk dat een handelsagent ook gebruikmaakt van een gespecialiseerde advocaat om problemen te voorkomen. In sommige gevallen kan de benaming commissionair van toepassing zijn op een handelsagent.

Commissie handelsagent

De commissie voor een handelsagent kan op verschillende manieren worden vastgesteld, afhankelijk van de onderhandelingen tussen de handelsagent en de leverancier. Over het algemeen zijn er twee gangbare methoden voor het berekenen van de commissie:

  • Procentuele commissie: In dit geval ontvangt de handelsagent een percentage van de verkoopwaarde van de transactie als commissie. Het specifieke percentage kan variëren afhankelijk van de industrie, het product en de onderhandelingen tussen de partijen. Bijvoorbeeld, een handelsagent kan een commissie van 5% ontvangen op elke succesvolle verkoop.
  • Vaste commissie per eenheid: In sommige gevallen kan de commissie worden berekend op basis van een vast bedrag per eenheid van het verkochte product. Dit kan vooral van toepassing zijn wanneer de producten een vaste prijs hebben of wanneer het volume van de verkoop groot is. Bijvoorbeeld, een handelsagent kan een vast bedrag van € 10 ontvangen voor elke verkochte eenheid.

Het exacte commissiemodel kan echter sterk variëren, afhankelijk van de branche, het product, de geografische locatie en de specifieke afspraken tussen de handelsagent en de leverancier. Het is belangrijk om een schriftelijke overeenkomst op te stellen waarin de commissiestructuur, betalingsvoorwaarden en andere relevante details duidelijk worden vastgelegd om misverstanden te voorkomen.

Hbo Trade Management Azie:

Opleidingen tot handelsagent

Een mogelijke geschikte opleiding als handelsagent is de hbo-opleiding commerciële economie of de hbo-opleiding Trade Management Asia (TMA). Welke opleiding het beste past is persoonlijk, maar over het algemeen zal dit wel minimaal een hbo-opleiding moeten zijn. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Zie voor meer informatie ook de website Verbond van Nederlandse Tussenpersonen (VNT). Ook de boekhouding opzetten en bijhouden is belangrijk als zelfstandig werkende handelsagent. Dit kun je bijvoorbeeld doen met een online boekhoudprogramma zzp. Het juiste boekhoudpakket helpt je bij het bijhouden van de administratie.

Bedrijven waar een handelsagent werkzaam kan zijn

Als handelsagent ben je niet werkzaam voor bedrijven maar ben je werkzaam als zelfstandig ondernemer. Wanneer je werkzaam bent in loondienst spreken we eerder van een vertegenwoordiger of handelsvertegenwoordiger.

Competenties handelsagent

Als handelsagent is het erg belangrijk dat je beschikt over een goede commerciële instelling. Daarnaast moet een handelsagent kunnen onderhandelen, omdat het onderhandelen veel zal voorkomen als handelsagent. Ook het kunnen netwerken is als handelsagent over het algemeen erg belangrijk. In zijn algemeenheid kunnen we ook stellen dat een handelsagent over goede communicatieve vaardigheden moet beschikken. Algemeen belangrijke woorden als handelsagent zijn ondernemerschap, visie, lef, inzicht, kennis, zelfstandigheid, verantwoordelijkheidsgevoel, organiseren, plannen en coördineren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als handelsagent

Het arbeidsmarktperspectief als handelsagent is niet echt van toepassing, omdat een handelsagent werkzaam is als ondernemer. Een ondernemer zal zijn eigen arbeidsmarktperspectief moeten bepalen, door op een goede manier te ondernemen. De doorgroeimogelijkheden als handelsagent moeten gezien worden in het opbouwen van een succesvolle onderneming, waarbinnen uiteenlopende goederen van verschillende fabrikanten verkocht worden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris handelsagent

Als zelfstandig ondernemer heb je verder niks te maken met arbeidsvoorwaarden, omdat je deze als ondernemer zelf zal bepalen. Het salaris als handelsagent zal geheel afhankelijk zijn van je eigen verkoopsuccessen. Verkoop je goed dan zul je een goed salaris verdienen.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Handelsagent

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Handelsagent bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl