Exporteur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep exporteur
Werken als exporteur
Exporteur worden
Wat doet een exporteur:
Exporteur van bollen:
Export zo makkelijk mogelijk:
Opleidingen tot exporteur
Bedrijven waar een exporteur werkzaam kan zijn
Competenties exporteur
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als exporteur
Arbeidsvoorwaarden en salaris exporteur
Eigen bedrijf starten als Exporteur
Boekhoudprogramma vergelijken Exporteur

Beroep exporteur

Een exporteur is een persoon die goederen uitvoert naar een ander land. De benaming exporteur wordt ook wel toegepast voor een bedrijf dat goederen naar een ander land uitvoert. Daarnaast is het nog mogelijk dat een exporteur is aan te merken als goederenproducent, maar dat hoeft dus niet altijd zo te zijn. Een producent die goederen voor onder meer het buitenland maakt, kan namelijk ook van een export commissionair gebruikmaken. Dat is een tussenpersoon die in eigen naam met een producent een overeenkomst sluit, maar waarbij de rekening bij de opdrachtgever ligt. Een exporteur handelt dus met bedrijven in het buitenland om goederen naartoe te exporteren. De exporteur zorgt niet alleen voor het sluiten van overeenkomsten, maar ook voor de afhandeling van het transport. Bij het sluiten van overeenkomsten met internationale bedrijven in het buitenland is er sprake van onderhandelen. Bijvoorbeeld over de prijs van de goederen, maar ook ten aanzien van de levertijd en andere voorwaarden. Het transport kan via verschillende manieren plaatsvinden, zoals via de lucht, zee of de weg. De keuze voor de wijze van transport is onder meer afhankelijk van het type goederen of type producten. Bloemen zijn bijvoorbeeld aan bederfelijkheid onderhevig en luchtvracht ligt dan als manier van snel transport voor de hand. Goederen als kleding zijn bijvoorbeeld ook prima om over zee geëxporteerd te worden. Een van de andere taken van een exporteur is het uitbreiden van de markt door afnemers te zoeken. Dat is bijvoorbeeld mogelijk door beurzen te bezoeken om daar contacten te leggen en producten te presenteren. Overigens is de tegenhanger van een exporteur een importeur. In bepaalde situaties is een exporteur eveneens aan te merken als een export medewerker. In dat geval is er doorgaans sprake van een dienstverband als werknemer.

Werken als exporteur

Een exporteur is dus aan te merken als een handelaar die eventueel ook als fabrikant eigen producten voor de export maakt. Indien er sprake is van de rol van een bemiddelaar dan zijn er eventueel andere benamingen van toepassing, zoals handelsagent of commissionair in de export. Als het om een export medewerker gaat, dan is de persoon doorgaans aan te merken als een handelsvertegenwoordiger. In het kader van de uitvoering van werkzaamheden gericht op het handelen, komen zowel het onderhandelen als overtuigend verkopen aan bod. In dat opzicht is er met het beroep exporteur een verband te leggen met de functie van onderhandelaar of sales manager. Bij het optreden als tussenpersoon in de vorm van bemiddelaar is er een link te leggen met de functie van makelaar. Ten aanzien van de concrete export is er uiteraard sprake van samenwerking en afstemming met de logistieke afdeling van het exportbedrijf. Verder is een importeur dus een tegenhanger van een exporteur die goederen het eigen land in importeert. Het is niet zo dat een exporteur automatisch aangemerkt kan worden als importeur.

Exporteur worden

Het is nog niet zo gemakkelijk om in de praktijk een exporteur te worden. De kans op succes is groter als je het betreffende land heel goed kent om zaken te kunnen te doen. Zo zijn er tussen landen bijvoorbeeld cultuurverschillen. Dan hoef je niet eens te denken aan landen die ver weg liggen, zoals China. Ook in Duitsland is de manier van onderhandelen anders dan in Nederland. China is wel een goed voorbeeld van een totaal andere handelscultuur. Het is daar bijvoorbeeld niet echt gebruikelijk om direct te onderhandelen. Voordat het onderhandelproces in China in gang wordt gezet, is het belangrijk om een relatie op te bouwen. In dat kader is een exporteur die naar China goederen importeert ook wel als een sinoloog aan te merken. Ten aanzien van het opbouwen van relaties zijn er allerlei mogelijkheden om te netwerken. Denk maar aan het contact leggen met een ambassadeur die werkzaam is op een ambassade in het buitenland en over een groot netwerk aan zakelijke relaties beschikt.

Wat doet een exporteur:

  • Netwerken
  • Afnemers zoeken
  • Goederen presenteren
  • Goederen aanprijzen
  • Onderhandelen
  • Overeenkomst sluiten
  • Transport afstemmen
  • Beurzen bezoeken

Exporteur van bollen:

Export zo makkelijk mogelijk:

Opleidingen tot exporteur

Er zijn diverse opleidingen die de gelegenheid bieden om als exporteur te gaan werken. Het is doorgaans voldoende om een opleiding op mbo-niveau te hebben gevolgd. Bijvoorbeeld de mbo-opleiding logistiek medewerker. Het kan wel belangrijk zijn om meer kennis op te doen rond de export. Dat is onder meer mogelijk met het volgen van een aanvullende opleiding tot export medewerker. Er is bovendien een hbo-opleiding beschikbaar in de vorm van Trade Management Asia om kennis op te doen over het handelen met bedrijven in Aziatische landen. In het kader van communicatie komt het verder goed van pas om meerdere talen te spreken, zoals Frans, Duits of Engels of indien er zaken wordt gedaan met China de Chinese taal te beheersen. Als exporteur heb je over het algemeen te maken met veel administratieve werkzaamheden. Het is dan ook raadzaam om gebruik te maken van slimme software. Met een goed boekhoudpakket kun je veel tijd besparen als ondernemer.

Bedrijven waar een exporteur werkzaam kan zijn

Een exporteur in loondienst is doorgaans werkzaam voor een handelsbedrijf of voor een productiebedrijf. Denk daarbij maar aan een bloementeler die bloemen aan bedrijven in het buitenland levert of aan een groenteteler net als aan een levensmiddelenfabrikant. Zo zijn er ook productiebedrijven die machines produceren en waarbij een exporteur in dienst is van een machinebouwer. Zo vormen machines en machineonderdelen een van de belangrijkste exportproducten in Nederland. Denk daarbij aan chipmachines net als aan machines die in het buitenland gebruikt worden voor de productie van levensmiddelen.

Competenties exporteur

Een exporteur dient over diverse competenties te beschikken, zoals goed kunnen communiceren, overtuigend zijn en kunnen onderhandelen. Ook het netwerken en het plannen en organiseren zijn belangrijk in de functie. Bovendien krijgt een exporteur te maken met wet- en regelgeving in eigen land en in het buitenland, zodat juridische kennis daarvoor nodig is. Verder is het belangrijk nauwkeurig te werken met betrekking tot de douaneaangifte. Bijvoorbeeld als het om het invullen van douaneformulier gaat als declarant. Overige algemene competenties die van belang zijn voor een exporteur zijn financieel bewustzijn, oog voor kwaliteit en relatiemanagement.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als exporteur

De export vanuit Nederland naar andere landen is enorm en niet alleen op het gebied van machines, maar ook als het om landbouwproducten gaat. Daar is in de nabij toekomst in elk geval geen achteruitgang in te verwachten. Hierdoor is het arbeidsmarktperspectief gunstig voor een exporteur. Uiteraard hangt het wel af van de specifieke goederen en productiegoederen of het in de toekomst ook gunstig blijft. Er zijn mogelijkheden om door te groeien, zoals met het verder uitbouwen van relaties of door meer goederen te exporteren. Verder speelt het opleidingsniveau een rol als het om doorgroeien gaat. Zo heeft een ervaren medewerker wellicht de mogelijkheid om door te groeien tot logistiek manager.

Arbeidsvoorwaarden en salaris exporteur

Indien een exporteur een ondernemer is, kan er geen exact inkomen worden genoemd. Als het om een export medewerker gaat dan liggen de verdiensten gemiddeld tussen 2.400 euro en 3.200 euro bruto per maand.

Eigen bedrijf starten als Exporteur

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Exporteur, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Exporteur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Exporteur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Exporteur.

Mijnzzp.nl