Declarant

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep declarant
Werken als declarant
Wat doet een declarant?
Import en exportmedewerker
Taken van een declarant:
Beroepsfilm douane declarant:
Accijnzen en invoerrechten:
Opleidingen tot declarant
Bedrijven waar een declarant werkzaam kan zijn
Competenties declarant
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als declarant
Arbeidsvoorwaarden en salaris declarant
Eigen bedrijf starten als Declarant
Boekhoudprogramma vergelijken Declarant

Beroep declarant

Een declarant is iemand die de douaneformaliteiten afhandelt. Dit doet hij of zij namens een organisatie. Tegenwoordig zijn er veel wetten die bepalen op welke manier een product mag worden geïmporteerd of geëxporteerd. Over het algemeen gelden er in Europa dezelfde regels. Toch zijn er bepaalde specifieke wetten waar je rekening mee moet houden. Om geen financiële schade op te lopen als bedrijf die importeert of exporteert, hebben organisaties een declarant in dienst. Zij zorgen ervoor dat alle formaliteiten worden afgehandeld, denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van vergunningen. Het is belangrijk dat een declarant communiceert met verschillende partijen, zowel intern als extern. Intern zijn het de medewerkers van de administratie of degene van transport. Extern kan het bedrijf zijn die de goederen koopt of verkoopt. Maar je kan ook denken aan de douane van een land of de transportdienst die de goederen vervoert. Op deze manier kan de declarant ervoor zorgen dat alles zo soepel mogelijk verloopt. Het is dan ook de kunst van de declarant om ervoor te zorgen dat de goederen niet vertraagd worden door de douane. Hiervoor moeten alle documenten goed in orde en gereed zijn alvorens de goederen verzonden worden. Vandaar dat de declarant dit allemaal van tevoren plant en in kaart brengt. Zo is het voor de declarant duidelijk wat er dient te gebeuren. Mochten er punten onduidelijk zijn, dan contacteert hij de bedrijven of instanties. De facturaties van de goederen worden gecontroleerd door de declarant. Het moet namelijk voor hem of haar duidelijk zijn wat de beschrijving is van de verzending. Daarnaast is het een eis dat de gegevens op een factuur correct zijn. Andere benamingen voor een declarant zijn douane declarant, import- en exportmedewerker en customs consultant.

Werken als declarant

Een douane declarant is dus iemand die er voor zorgt dat douaneformaliteiten afhandelt worden, zodat zonder problemen een product kan worden geïmporteerd of geëxporteerd. Soms moeten er bepaalde formulieren ingevuld worden, die zorgen ervoor dat het duidelijk is voor de douane wat de inhoud is van de doos. De douane declarant specificeert via dit formulier onder welke categorie dit product valt. Dit is de bijvoorbeeld het geval als er producten in Zwitserland worden geïmporteerd. Het kan ook zijn dat er accijns betaald moeten worden over dit product, denk bijvoorbeeld aan alcohol en tabak. Dan moet dit worden afgehandeld met de douane. Het correct afhandelen van formaliteiten is belangrijk. In Nederland is de douane onderdeel van de belasting. Vaak moeten er documenten mee met de producten als ze naar het buitenland gaan. De documenten worden meegegeven aan de medewerker chauffeursbalie en die geeft de documenten dan aan de chauffeurs. Zij zullen het bij zich houden, bij een vrachtwagen zal het een vrachtwagenchauffeur zijn.

Bij zeevracht is een kapitein hoofdverantwoordelijke voor zijn schip, er zijn medewerkers onder hem die zich bezighouden met de afhandeling en controle van de goederen. Wel is de kapitein degene die de eindverantwoordelijke is. Hetzelfde geldt voor een piloot met luchtvracht. Een douane declarant werkt veel samen met administratieve medewerkers, transportplanners en de medewerker chauffeursbalie. Zij zijn namelijk degene die het meeste informatie hebben over de producten die ontvangen worden of verzonden worden. Vandaar dat het belangrijk is dat de communicatie tussen deze partijen zo efficiënt als mogelijk verloopt. Anders kan het namelijk ervoor zorgen dat verzendingen worden vertraagd of dat er boetes van de belastingdienst worden gegeven. Informatie is dus van cruciaal belang voor een douane declarant, want die dient zo correct mogelijk te zijn. Bij het importeren van goederen kan het zeer lastig zijn, dit komt doordat je afhankelijk bent van andere bedrijven. De bedrijven zijn gevestigd in het buitenland en er is dan ook vaak een taalbarrière.

Wat doet een declarant?

Een declarant is een specialist op het gebied van douaneaangelegenheden en internationale handel. Ze zijn verantwoordelijk voor het afhandelen van de douaneformaliteiten en het zorgen voor een correcte en tijdige invoer, uitvoer of doorvoer van goederen over de landsgrenzen. Hier zijn enkele taken en verantwoordelijkheden van een declarant:

 • Douaneaangiften: Declaranten zijn verantwoordelijk voor het opstellen en indienen van douaneaangiften voor de invoer, uitvoer of doorvoer van goederen. Ze verzamelen alle benodigde informatie, zoals facturen, verzenddocumenten, douanedocumenten en andere relevante gegevens, en verwerken deze in de douanesystemen.
 • Douanewetgeving en regelgeving: Declaranten hebben uitgebreide kennis van de douanewetgeving en regelgeving. Ze volgen de ontwikkelingen op het gebied van douanevoorschriften en zorgen ervoor dat alle aangiften voldoen aan de geldende wetten en voorschriften. Ze kunnen ook advies geven aan bedrijven over de juiste procedures en regels voor internationale handel.
 • Tariefclassificatie: Declaranten zijn bekend met het classificatiesysteem van goederen, zoals het Geharmoniseerd Systeem (HS). Ze bepalen de juiste tariefcodes voor goederen op basis van hun kenmerken, eigenschappen en functies. Dit is belangrijk omdat het de basis vormt voor de berekening van douanerechten, belastingen en andere heffingen.
 • Documentatie en administratie: Declaranten zorgen voor de juiste documentatie en administratie met betrekking tot douaneaangiften. Ze houden dossiers bij van alle relevante documenten, zoals facturen, vrachtbrieven, certificaten van oorsprong en douaneformulieren. Ze zorgen ervoor dat alle documenten correct en volledig zijn ingevuld en bewaard volgens de wettelijke vereisten.
 • Communicatie en samenwerking: Declaranten werken vaak samen met verschillende partijen, zoals klanten, vervoerders, douaneautoriteiten en andere belanghebbenden. Ze communiceren met deze partijen om de benodigde informatie te verkrijgen, eventuele problemen op te lossen en ervoor te zorgen dat de douaneafhandeling soepel verloopt.
 • Douanecontroles en audits: Declaranten kunnen te maken krijgen met douanecontroles en audits. Ze kunnen worden gevraagd om extra informatie te verstrekken of deel te nemen aan inspecties van goederen en documenten. Declaranten werken samen met de douaneautoriteiten om ervoor te zorgen dat alle vereisten worden nageleefd en eventuele nalevingskwesties worden opgelost.

De rol van een declarant is van groot belang voor bedrijven die internationaal handelen en goederen over de grenzen transporteren. Ze zorgen ervoor dat de douaneafhandeling efficiënt en in overeenstemming met de geldende regelgeving verloopt, wat bijdraagt aan een vlotte internationale handel.

Import en exportmedewerker

Als een douane declarant meerdere talen kan, is dit dan ook echt in zijn voordeel. Dan kan hij namelijk sneller communiceren met bedrijven in het buitenland. Bij het exporteren van producten gaat het meer om de regels van een land. De douane declarant bekijkt wat er precies nodig is om een product op de plaats van bestemming te krijgen. Ook bekijkt hij wat de bijkomende douanekosten zijn. Hier licht hij het bedrijf over in die de producten wilt. Soms moeten er speciale vergunningen worden aangevraagd voor bepaalde goederen. Omdat ze bijvoorbeeld gevaarlijk zijn om te vervoeren, denk hierbij aan brandbare vloeistof bijvoorbeeld. Er zal dan moeten worden onderzocht wat de veiligheidsprocedures zijn die moeten worden gevolgd. Ook dit kan per land verschillen en dient te worden uitgezocht. Gelukkig is er tegenwoordig genoeg op internet te vinden over de procedures, dit maakt het werk voor de douane declarant iets makkelijker. Als douane declarant ben je meestal namens een organisatie werkzaam.

Taken van een declarant:

 • Het verzorgen van het administratieve proces.
 • Het afhandelen van douaneformaliteiten.
 • Het uitzoeken van relevante regelgeving.
 • Het maken van import- en export dossiers.
 • Controleren van facturen.
 • Het in de gaten houden van de zending.
 • Contact onderhouden met de Douane en Belastingdienst.
 • Aanvragen van invoervergunningen en het aangifte doen van goederen.

Beroepsfilm douane declarant:

Accijnzen en invoerrechten:

Opleidingen tot declarant

Je kan ervoor kiezen om intern via het bedrijf opgeleid te worden tot declarant of je kan ervoor kiezen om dit zelfstandig te doen. Het bedrijf kan vragen naar een specifieke vooropleiding, meestal zal dat een logistieke richting zijn. Je kan een opleiding volgen die je direct opleidt tot declarant of zelfs tot import en export-specialist. Kortom, je kan er dus voor zorgen dat je veel meer kans hebt om aangenomen te worden als declarant, dit raden wij dan ook aan. Iemand die namelijk geen vooropleiding heeft in de logistieke richting kan vaak niet bewijzen dat hij hier affiniteit voor heeft. De kans om aangenomen te worden als declarant is op die manier veel kleiner geworden. Als declarant is het verstandig om gebruik te maken van een online boekhoudprogramma. Hiermee kun je de complete financiële administratie zelfstandig bijhouden.

Bedrijven waar een declarant werkzaam kan zijn

Een douane declarant is meestal een douanier, die werkzaam is voor de douane. Daarnaast kan een declarant werken voor een expediteur of importbedrijf. Je zou dus ook als zelfstandige kunnen beginnen. Je kan dan bedrijven helpen of adviseren met het importeren of exporteren van goederen. Voor de douane kan je werken als degene die controleert of alles in orde is met de verzendingen en indien nodig de zendingen kan tegenhouden. Zoals eerder omschreven komt het beroep ook voor onder andere benamingen, zoals douane declarant, import- en exportmedewerker en customs consultant. Een declarant is in bijna alle gevallen namens een organisatie werkzaam.

Competenties declarant

Voor een declarant is het belangrijk dat hij een planner is, kan organiseren, juridische kennis bezit en kan controleren. Het correct afhandelen van formaliteiten is erg belangrijk. Verder moet hij of zij goed kunnen communiceren, goed kunnen overleggen, goed kunnen samenwerken, zelfstandig zijn en vooral goed zijn in het controleren van gegevens. Algemeen belangrijke woorden zijn: accuraat, secuur, verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandigheid, analytisch, motivatie, controleren, waakzaamheid, presteren en stressbestendigheid. Om goed te kunnen functioneren, is het namelijk belangrijk om alle competenties te hebben. Als je erachter komt dat bepaalde competenties niet je sterkste kant is, dan kan je er rekening mee houden en jezelf hierin vaardig maken. Als je het bespreekbaar maakt als je werkt als declarant, dan kan het bedrijf je daarop trainen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als declarant

Het arbeidsmarktperspectief zal bijna nooit negatief zijn, dit komt doordat er altijd wel producten zijn die geïmporteerd dienen te worden of geëxporteerd. Nederland is een klein land in vergelijking met andere landen. Veel producten worden geïmporteerd, maar Nederland kent buitengewoon veel producten die worden geëxporteerd. Denk bijvoorbeeld aan kaas, bloemen en snoepgoed. Verder heeft Nederland de grootste haven op het noordelijke halfrond, er is dus genoeg import en export activiteit waar je van kunt genieten. We hoeven ook niet te vrezen voor automatisering van het werk als douane declarant. Er zal altijd een mens moeten zijn die de uiteindelijke controle van het werk doet. Het kan wel zijn dat robots in de toekomst het werk er alleen maar makkelijker op maken. Over het algemeen zijn er voldoende declarant vacatures beschikbaar. Je kan als declarant doorgroeien tot logistiek manager. Je zult dan de logistieke afhandeling managen van goederen, hieronder valt ook het afhandelen van douaneformaliteiten. Dit doen de declaranten, maar jij als manager zal hier toezicht over moeten houden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris declarant

De arbeidsvoorwaarden en salaris hangt ervan af of je in loondienst werkt of dat je als zelfstandige werkt, zoals meeste banen. Als je in loondienst werkt, dan liggen de arbeidsvoorwaarden vast volgens cao. In de meeste gevallen kan je nog wel onderhandelen, dit is wel sterk afhankelijk van je vooropleiding en werkervaring. Een douane declarant die voor een bedrijf in dienst is, verdient tussen de 2500,- euro en 3500,- euro bruto per maand. Ook dit hangt af van je vooropleiding en werkervaring, iemand met een hogere vooropleiding en meer werkervaring zal meer verdienen. Als zelfstandige kan je je eigen prijzen hanteren, je kan dus uiteindelijk zelf bepalen of je meer wilt verdienen.

Eigen bedrijf starten als Declarant

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Declarant, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Declarant

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Declarant bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Declarant.

Mijnzzp.nl