Vrachtwagenchauffeur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een vrachtwagenchauffeur is in de meeste gevallen een beroepschauffeur die beroepsmatig een vrachtwagen bestuurt. Vrachtwagenchauffeur is een baan waar veel mensen van kleins af aan al van dromen, omdat het beroep een grote aantrekkingskracht heeft op mensen. Daarnaast geeft het beroep vrachtwagenchauffeur relatief gezien veel vrijheid, omdat een vrachtwagenchauffeur zelfstandig onderweg is. Het gevoel onderweg te zijn en te genieten van de omgeving zijn dan ook grote pluspunten van het vak. Een van de vaak genoemde minpunten van dit vak zijn de lange dagen. Vooral internationale vrachtwagenchauffeurs komen over het algemeen doordeweeks weinig tot niet thuis, omdat de werkzaamheden dit niet toestaan. De meeste vrachtwagenchauffeurs kiezen er dan ook vroeg of laat liever voor om alleen nog in het binnenland te rijden, zodat ze meer thuis kunnen zijn. Als een internationale vrachtwagenchauffeur voor zijn werk moet overnachten doet hij of zij dat in de cabine. Het beroep vrachtwagenchauffeur moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat een vrachtwagenchauffeur voor verschillende soorten transportbedrijven werkzaam kan zijn waardoor ook de werkzaamheden als vrachtwagenchauffeur kunnen verschillen per bedrijf. Afhankelijk van de soort werkzaamheden kan het ook zo zijn dat een vrachtwagenchauffeur over specifieke opleidingen moet beschikken.

Om als vrachtwagenchauffeur aan het werk te kunnen zijn er tegenwoordig behoorlijk wat diploma's nodig. Het alleen halen van het rijbewijs is in de meeste gevallen niet voldoende. Om een vrachtwagen te mogen besturen heeft men, afhankelijk van de combinatie en te vervoeren spullen, verschillende soorten rijbewijzen en diploma's nodig. Een vrachtwagenchauffeur is tegenwoordig dan ook een echte beroepschauffeur met een gedegen opleiding. Een ervaren vrachtwagenchauffeur is doorgaans wel wat gewend op de weg en is zich bewust dat hij met een groot voertuig onderweg is. Een goeie chauffeur is stressbestendig en wordt niet boos als deze een fout van een ander moet corrigeren. Een vrachtwagenchauffeur is vaak onderweg met waardevolle goederen die voorzichtig behandeld dienen te worden. De vrachtwagenchauffeur ziet er dan ook op toe bij het laden en lossen dat de goederen goed en veilig ingeladen worden en goed vastgezet worden wanneer dit nodig is. Ook is de vrachtwagenchauffeur vaak bezig met het controleren van zijn vrachtwagen tijdens het wachten op allerlei zaken zoals het oliepeil, het vloeistofpeil, banden en het schoonmaken van de vrachtwagen. Daarnaast zal de vrachtwagenchauffeur de diverse papieren controleren die nodig zijn om de goederen af te kunnen leveren en te mogen vervoeren.

Vrachtwagens en economie

Vrachtwagens zijn belangrijk om de economie draaiend te houden. Niet alleen om grote spullen te vervoeren naar een klant maar ook om veel kleine spullen te kunnen vervoeren naar een klant. Door veel goederen in één keer te vervoeren kunnen de kosten relatief laag gehouden worden. Een goed voorbeeld hiervan is de bevoorrading van supermarkten. Supermarkten verkopen veel producten met een korte houdbaarheidsduur en worden dan ook bijna dagelijks bevoorraad door vrachtwagens. Een vrachtwagenchauffeur zal doorgaans veel in havens komen, zoals die van Rotterdam, om lading op het halen. De lading die de vrachtwagenchauffeur vervoert kan door heel Europa gebracht worden. Omdat het vaak over grote containers gaat met veel lading is het veilig vervoeren van de vracht een grote verantwoordelijkheid voor de vrachtwagenchauffeur.

Moderne vrachtwagens

De moderne vrachtwagens zijn niet meer te vergelijken met die van vroeger. De meeste moderne vrachtwagens zijn voorzien van heel veel snufjes om het rijden veiliger en milieuvriendelijker te maken. Zo schakelen de meeste nieuwe vrachtwagens automatisch, om het rijden comfortabeler te maken voor de chauffeur en om brandstof te besparen. De meeste vrachtwagenchauffeur krijgen tegenwoordig dan ook extra trainingen om zo zuinig mogelijk te rijden. Een goed inzicht is erg belangrijk voor een vrachtwagenchauffeur om dit mogelijk te maken. Maar ook andere zaken die ingebouwd zijn in een vrachtwagen helpen de vrachtwagenchauffeur zijn werk beter te kunnen doen. Zo hebben de meeste vrachtwagens GPS aan boord, zodat de afdeling planning op kantoor kan zien waar de vrachtwagenchauffeur is en de planning hierop kan aanpassen. Ook de digitale tachograaf is een belangrijk apparaat aan boord van de vrachtwagen.

Een vrachtwagenchauffeur moet zich houden aan de wettelijke rij- en rusttijden. De rij- en rusttijdenregistratie is belangrijk voor de chauffeurs om aan te kunnen tonen dat er geen overtredingen begaan zijn door de vrachtwagenchauffeur. Deze rij- en rusttijdenregistratie moet de vrachtwagenchauffeur kunnen overleggen aan de politie als die daar om vraagt. Maar ook achteraf kunnen er bekeuringen uitgeschreven worden als tijdens een controle gebleken is dat een vrachtwagenchauffeur zich er niet aan gehouden heeft. Om een vrachtwagen te mogen besturen heeft men afhankelijk van de combinatie en te vervoeren spullen verschillende soorten rijbewijzen en diploma's nodig zoals:

Rijbewijs C

  • Een vrachtwagen waarvan de maximaal toegelaten massa meer dan 3.500 kg bedraagt. Een aanhangwagen of oplegger met een maximaal toegelaten massa van 750 kg (leeggewicht plus  laadvermogen) getrokken mag  worden.

Rijbewijs CE

  • Voor samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie C en een aanhangwagen met een maximaal toegestane massa van meer dan 750 kg

Rijbewijs C1

  • Een vrachtwagen waarvan de maximaal toegestane massa meer dan 3500 kg bedraagt maar ten hoogste 7500 kg bedraagt. Een aanhangwagen of oplegger van maximaal 750 kg (leeggewicht + laadvermogen) getrokken mag worden.

Rijbewijs C1E

  • Voor samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie C1 en een aanhangwagen met een maximale toegestane massa van meer dan 750 kg. Op voorwaarde dat de maximaal toegelaten massa van het zo gevormde samenstel ten hoogste 12.000 kg bedraagt en de maximaal toegelaten massa van de aanhangwagen de massa van het lege voertuig van de trekker niet overschrijdt.

Chauffeursdiploma

  • In Nederland is het verplicht om een chauffeursdiploma te bezitten wanneer u een vrachtwagen of bus bestuurt. Hier zijn wel enkele uitzondering op. Tijdens deze opleiding leren de chauffeurs onder andere zuinig rijden, veiligheid, motorische kennis en een stuk administratie zoals rijtijdenwet, regelgeving en vergunningen die men nodig heeft. Voor meer informatie over het diploma klikt u op deze link.

Opleiding tot vrachtwagenchauffeur:

Opleidingen tot vrachtwagenchauffeur

Om als vrachtwagenchauffeur te kunnen werken moet je tegenwoordig aan nogal wat eisen voldoen, zoals het ondergaan van een medische keuring om te kijken of je wel geschikt bent. Daarnaast zal het rijbewijs voor de vrachtwagen behaald moeten worden. De meeste kandidaten beginnen met de verplichte theorie dat uit drie delen bestaan, namelijk verkeer en techniek, administratie en case studie. Ook het praktijkgedeelte voor de vrachtwagen bestaat uit drie delen, namelijk de praktische toets C dat uit twéé dagen bestaat, waarin er les gegeven zal worden in het beladen van de vrachtwagen, het gebruik van de laadklep en het gebruik van een palletwagen. De tweede praktijktoets is de toets besloten terrein dat ook twéé dagen in beslag zal nemen, waarin de cursist op een afgesloten terrein zal moeten manoeuvreren met de vrachtwagen. Na de éérste twee onderdelen zal de cursist met de vrachtwagen de weg op gaan, om het praktijkgedeelte te beoefen met de vrachtwagen.

Naast het vrachtwagenrijbewijs zal er ook nog de vakbekwaamheid Code 95 behaald moeten worden om als vrachtwagenchauffeur te mogen werken binnen het goederenvervoer. Het chauffeursdiploma is op diverse manieren te behalen, zoals door het volgen van een Mbo-opleiding of door het zelfstandig volgen van de opleiding. De opleiding aan het Mbo zal doorgaans twee tot drie jaar in beslag nemen, waarin de aanstaande vrachtwagenchauffeur alles leren over het beroep vrachtwagenchauffeur. Als vrachtwagenchauffeur zal er om de paar jaar ook verplichte nascholing gevolgd moeten worden. De code 95 is een aanduiding die achter het rijbewijs staat en aangeeft dat je als vrachtwagenchauffeur beroepsmatig goederen mag vervoeren. De code 95 is vijf jaar geldig. Daarnaast kan je als vrachtwagenchauffeur ook nog het ADR-diploma halen als je gevaarlijke goederen wilt vervoeren. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een vrachtwagenchauffeur werkzaam kan zijn

Een vrachtwagenchauffeur zal over het algemeen werkzaam zijn voor een transportbedrijf, dat verschillende goederen vervoert voor opdrachtgevers. Het is niet zo dat alle vrachtwagenchauffeurs automatisch gezien moeten worden als internationale vrachtwagenchauffeurs, omdat transportbedrijven ook alleen binnen Nederland werkzaam kunnen zijn. Er is dan ook een belangrijk verschil tussen transportbedrijven die alleen goederen vervoeren binnen Nederland en transportbedrijven die door heel Europa heen werken. Als vrachtwagenchauffeur is het ook prima mogelijk om werkzaam te zijn als ondernemer. Er zijn tegenwoordig redelijk veel zelfstandig werkende vrachtwagenchauffeurs actief binnen de transportsector.

Competenties vrachtwagenchauffeur

De belangrijkste competentie van een vrachtwagenchauffeur is dat hij of zij gezien kan worden als beroepschauffeur. Een vrachtwagenchauffeur moet dan ook beschikken over het chauffeursdiploma, dat aangeeft dat de vrachtwagenchauffeur een beroepschauffeur is. Een andere belangrijke competentie als vrachtwagenchauffeur is zelfbeheersing. Als andere weggebruikers fouten maken is het de verantwoordelijkheid van een vrachtwagenchauffeur om hiermee op een professionele manier om te gaan. Ook verantwoordelijkheidsgevoel kan aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat een vrachtwagenchauffeur onderweg is met een zwaar voertuig. Omdat een vrachtwagenchauffeur over het algemeen veel te maken heeft met transportplanners en verschillende opdrachtgevers kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Als een vrachtwagenchauffeur werkzaam is als ondernemer zal hij of zij ook over een commerciële instelling moeten beschikken. Als laatste is het niet onbelangrijk om te benoemen dat een vrachtwagenchauffeur moet beschikken over technische kennis, omdat een vrachtwagenchauffeur ook verantwoordelijk is voor het verhelpen van kleine mankementen. Algemeen belangrijke woorden zijn stressbestendig, zelfstandigheid, plannen, controleren, waakzaamheid en wet- en regelgeving.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als vrachtwagenchauffeur

Het arbeidsmarktperspectief als vrachtwagenchauffeur is over het algemeen redelijk goed te noemen. Wel is het zo dat er steeds meer sprake is van vrachtwagenchauffeurs uit lage lonen landen, waardoor het in sommige gevallen lastig is om een goede baan te vinden als vrachtwagenchauffeur. Aan de andere kant is de transportsector wel een grote sector en zal het verkrijgen van werk als vrachtwagenchauffeur vroeg of laat moeten lukken. Daarnaast is het worden van vrachtwagenchauffeur tegenwoordig niet heel makkelijk meer, omdat vrachtwagenchauffeurs moeten beschikken over diverse rijbewijzen en aanvullende opleidingen. Er zijn als vrachtwagenchauffeur verder geen echte doorgroeimogelijkheden, anders dan het starten van een eigen onderneming als vrachtwagenchauffeur. Het werken als eigen rijder is tegenwoordig redelijk populair te noemen. Wel is het erg belangrijk om waakzaam te zijn als eigen rijder, omdat niet alle opdrachtgevers even keurig op tijd de rekening voldoen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris vrachtwagenchauffeur

Als vrachtwagenchauffeur zijn je arbeidsvoorwaarden strikt geregeld, zoals door de rijtijdenwet en andere voorwaarden die in de Cao zijn vastgelegd. Als vrachtwagenchauffeur verdien je doorgaans tussen de 1800 en 2500 bruto per maand. Het salaris kan wel behoorlijk oplopen door het draaien van overuren en door andere toeslagen, zoals overnachtingskosten en weekendtoeslagen. Tegenwoordig is het maken van veel overuren wel beperkt geworden, omdat de chauffeur zich moet houden aan de rijtijdenwet. Als zelfstandig ondernemer is er doorgaans meer te verdienen als vrachtwagenchauffeur maar zijn de risico's ook behoorlijk, omdat je wel voldoende opdrachten moet binnen halen wat tegenwoordig lastig kan zijn door de grote concurrentie. Ook de aanschaf van een vrachtwagen is een grote investering als vrachtwagenchauffeur.

Mijnzzp.nl