Vrachtwagenchauffeur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep vrachtwagenchauffeur
Een mooi beroep dat wel bij je moet passen
Vrachtwagenchauffeur worden
Technische kennis vrachtwagenchauffeur
Moderne vrachtwagens
Vrachtwagenchauffeur zzp uurtarief
Wat doet een vrachtwagenchauffeur:
Wat verdient een vrachtwagenchauffeur?
Wat doet een vrachtwagenchauffeur:
Opleidingen tot vrachtwagenchauffeur
Bedrijven waar een vrachtwagenchauffeur werkzaam kan zijn
Competenties vrachtwagenchauffeur
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als vrachtwagenchauffeur
Arbeidsvoorwaarden en salaris vrachtwagenchauffeur
Eigen bedrijf starten als Vrachtwagenchauffeur
Boekhoudprogramma vergelijken Vrachtwagenchauffeur

Beroep vrachtwagenchauffeur

Een vrachtwagenchauffeur is een bestuurder van een vrachtwagen en zal in de meeste gevallen aangemerkt moeten worden als beroepschauffeur. Het beroep vrachtwagenchauffeur is een populair beroep dat een grote aantrekkingskracht heeft op mensen. Dit komt vooral door het gevoel van vrijheid, omdat vrachtwagenchauffeurs veel onderweg zijn. Het onderweg zijn en het genieten van de omgeving zijn dan grote pluspunten van het chauffeursvak. Een van de minpunten van het chauffeursvak zijn de lange werkdagen. Vooral internationale vrachtwagenchauffeurs hebben te maken met lange werkdagen en zijn doordeweeks weinig tot niet thuis. Dit is ook meteen een van de belangrijkste redenen dat veel internationale vrachtwagenchauffeurs er vroeg of laat voor kiezen om alleen nationaal werkzaam te zijn. Als een internationale vrachtwagenchauffeur voor zijn werk moet overnachten doet hij of zij dat in de vrachtwagencabine. Om als beroepschauffeur werkzaam te mogen zijn zal een vrachtwagenchauffeur moeten beschikken over het rijbewijs C en het chauffeursdiploma. Door het behalen van het chauffeursdiploma krijgt een vrachtwagenchauffeur de vermelding code 95 op het rijbewijs. Hiermee kan een vrachtwagenchauffeur aantonen dat hij of zij beschikt over het chauffeursdiploma. Als vrachtwagenchauffeur is het verplicht dat je elke vijf jaar op herhaling gaat om het chauffeursdiploma te behouden en zal je een medische verklaring moeten overleggen. Daarnaast is het zo dat de meeste vrachtwagenchauffeurs over het rijbewijs E moeten beschikken. Hiermee mag een vrachtwagenchauffeur een trailer trekken. Het zijn vooral de internationale vrachtwagenchauffeurs die bijna in alle gevallen moeten beschikken over het rijbewijs voor de trailer. Als vrachtwagenchauffeur is het belangrijk dat je beschikt over een professionele beroepshouding. Dit heeft vooral betrekking op het veilig rijden, de verkeersregels en wet- en regelgeving. Ook technisch inzicht is belangrijk als vrachtwagenchauffeur.

Een mooi beroep dat wel bij je moet passen

Een vrachtwagenchauffeur kan in de meeste gevallen aangemerkt worden als logistiek medewerker, die nationaal of internationaal werkzaam kan zijn. Het is niet zo dat alle vrachtwagenchauffeurs werkzaam zijn binnen de logistiek. Denk bijvoorbeeld aan wegenbouwers, vuilnisophaaldiensten, sloopbedrijven of kraanbedrijven, die ook gebruikmaken van vrachtwagens. Vrachtwagenchauffeurs die binnen de logistiek werkzaam zijn kunnen te maken krijgen met verschillende logistieke werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het vervoeren van melk, bloemen, stenen, machines, levensmiddelen en consumentengoederen. Goederenvervoer heeft eigenlijk betrekking op alle voorkomende producten die mensen gebruiken. Het beroep vrachtwagenchauffeur moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat vrachtwagenchauffeurs voor verschillende transportbedrijven werkzaam kunnen zijn, waardoor de werkzaamheden per werkgever kunnen verschillen. Afhankelijk de werkzaamheden kan het zijn dat een vrachtwagenchauffeur over aanvullende opleidingen moet beschikken. Dit is vooral van toepassing als een vrachtwagenchauffeur te maken heeft met ADR goederen. De afkorting ADR is afkomstig uit het Frans en staat voor “Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route" ADR heeft betrekking op het transporten van gevaarlijke goederen over de weg. Denk hierbij aan chemicaliën, olie, brandstof, gassen, reinigingsmiddelen en aan verfproducten.

Vrachtwagenchauffeur worden

Vrachtwagenchauffeurs die beroepsmatig werkzaam zijn hebben niet genoeg aan alleen het rijbewijs C. Beroepschauffeurs moeten ook over het chauffeursdiploma beschikken. Zonder het chauffeursdiploma is het niet toegestaan om beroepsmatig werkzaam te zijn. Op deze regel zijn enkele uitzonderingen. Denk hierbij aan kermisexploitanten, marktkooplieden of particulieren, die weinig rijden met de vrachtwagen. Ook onderhoudsmonteurs hoeven niet te beschikken over het chauffeursdiploma. In alle andere gevallen is het bij commercieel gebruik van een vrachtwagen verplicht dat je beschikt over het chauffeursdiploma. Het beroep vrachtwagenchauffeur moet tegenwoordig niet onderschat worden, omdat je te maken hebt met waardevolle goederen, die veilig vervoerd moeten worden. Dit houdt in dat een vrachtwagenchauffeur ook verantwoordelijk is voor het controleren of goederen op de juiste manier ingeladen en vastgezet worden om schade te voorkomen. Daarnaast hebben vrachtwagenchauffeurs regelmatig te maken met inspecties vanuit de overheid. Denk hierbij aan de Douane of andere verkeersdiensten, die controleren of alle documenten kloppen. Vrachtwagenchauffeurs zijn dan ook aan te merken als beroepschauffeur, die beschikken over een gedegen beroepsopleiding.

Technische kennis vrachtwagenchauffeur

Een vrachtwagenchauffeur is geen monteur, echter moet een vrachtwagenchauffeur wel over de nodige technische kennis beschikken. Denk hierbij aan het controleren van de vrachtwagen voor het gebruiken van de vrachtwagen. Belangrijke controlepunten zijn bijvoorbeeld de bandenspanning, de remmen, de luchtslangen en het peil van vloeistoffen. Ook het op de juiste manier handelen bij pech speelt hierbij een belangrijke rol. Een vrachtwagenchauffeur moet bijvoorbeeld kunnen inschatten of het mogelijk is om verder te rijden om gevaarlijke situaties te voorkomen. Het is in alle gevallen raadzaam om een veilige locatie op te zoeken, zodat pechhulpverleners of bergingsmedewerkers veilig hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Moderne vrachtwagens

De moderne vrachtwagens zijn niet meer te vergelijken met de vrachtwagens van vroeger. De meeste vrachtwagens zijn voorzien van moderne systemen om het rijden veiliger en milieuvriendelijker te maken. Zo schakelen de meeste vrachtwagens automatisch, om het rijden comfortabeler te maken en om brandstof te besparen. De meeste vrachtwagenchauffeur krijgen tegenwoordig ook extra trainingen om zo zuinig mogelijk te rijden. Maar ook andere zaken die ingebouwd zijn helpen de vrachtwagenchauffeur zijn werk beter te doen. Zo zijn de meeste vrachtwagens voorzien van gps. Hierdoor kunnen transportplanners op ieder moment zien waar een vrachtwagenchauffeur precies is. Een ander belangrijk apparaat aan boord van vrachtwagens is de tachograaf. De tachograaf registreert precies hoeveel een vrachtwagenchauffeur gereden heeft. Een vrachtwagenchauffeur moet zich houden aan de wettelijke rij- en rusttijden. De rij- en rusttijdenregistratie is dus belangrijk om aan te tonen dat er geen overtredingen begaan zijn. Deze rij- en rusttijdenregistratie moet de vrachtwagenchauffeur kunnen overleggen aan de politie als die daar om vraagt. Overtredingen voor de rij- en rusttijden kunnen achteraf uitgeschreven worden als uit een controle blijkt dat er overtredingen begaan zijn.

Vrachtwagenchauffeur zzp uurtarief

Er zijn tegenwoordig veel vrachtwagenchauffeurs die als zzp-er werkzaam zijn. De meeste vrachtwagenchauffeurs die als zzp'er werken hebben te maken met een uurtarief en niet met een kilometervergoeding. Een vrachtwagenchauffeur die als zzp'er werkzaam is moet minimaal een uurtarief van € 30,- per uur kunnen berekenen. Bij een lager uurtarief ben je al snel werkzaam onder het minimumloon. Een realistisch goed uurtarief als vrachtwagenchauffeur is € 40,- per uur. In de praktijk zal dit helaas niet haalbaar zijn voor de meeste vrachtwagenchauffeurs. Vergeet niet dat ook vrachtwagenchauffeurs per jaar minimaal met € 5.000,- aan bedrijfskosten te maken krijgen. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op de boekhouder, reiskosten en andere bedrijfsmiddelen. Daarnaast hebben lang niet alle zzp vrachtwagenchauffeurs het hele jaar door ritten. Er zijn overigens ook genoeg voorbeelden te vinden van zelfstandig werkende vrachtwagenchauffeurs die minder vragen dan € 30,- per uur. Bedrijfseconomisch gezien kan dit eigenlijk niet uit.

Wat doet een vrachtwagenchauffeur:

  • Het vervoeren van goederen.
  • Het laden en lossen van goederen.
  • Het controleren van de lading (staat het vast).
  • Het technisch controleren van de vrachtwagen.
  • Het bijhouden van alle administratieve handeling.
  • Het voorbereiden van routes (rij- en rusttijden).
  • Het eventueel registeren van gegevens (koeltemperatuur).
  • Het toezien op de lading en overhandigen van de lading.

Wat verdient een vrachtwagenchauffeur?

Het salaris van een vrachtwagenchauffeur kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de ervaring van de chauffeur, de leeftijd, het aantal gewerkte uren, het bedrijf waarvoor ze werken en het land waarin ze actief zijn. Het is belangrijk op te merken dat de salarissen sterk kunnen verschillen tussen landen en dat de onderstaande informatie gebaseerd is op algemene schattingen.

In Nederland bijvoorbeeld, verdient een vrachtwagenchauffeur gemiddeld tussen de € 2.000 en € 2.600 bruto per maand, afhankelijk van de ervaring en het type transport waarin ze gespecialiseerd zijn. Er kunnen ook toeslagen van toepassing zijn, zoals overuren, nachtwerk of weekendwerk, die het salaris kunnen verhogen. Het is ook mogelijk dat vrachtwagenchauffeurs op basis van hun kilometers worden betaald. Dit wordt vaak "kilometervergoeding" genoemd, waarbij een bepaald bedrag per gerede kilometer wordt betaald. Daarnaast kunnen vrachtwagenchauffeurs extra voordelen ontvangen, zoals vergoedingen voor maaltijden, overnachtingen en andere onkosten die verband houden met hun werk.

Wat doet een vrachtwagenchauffeur:

Opleidingen tot vrachtwagenchauffeur

Wie een carrière ambieert als vrachtwagenchauffeur kan het beste kiezen voor de Mbo-opleiding chauffeur goederenvervoer. Als toekomstig vrachtwagenchauffeur zal je wel een medische keuring moeten ondergaan. Daarnaast zal het rijbewijs voor de vrachtwagen behaald moeten worden. Naast het vrachtwagenrijbewijs zal je de vakbekwaamheid Code 95 moeten halen. Het chauffeursdiploma is op diverse manieren te behalen, zoals door het volgen van een Mbo-opleiding of door het zelfstandig volgen van de opleiding. De Mbo-opleiding zal ongeveer twee tot drie jaar in beslag nemen. Als je gevaarlijke goederen wil vervoeren is het verplicht om het ADR-diploma te behalen. Er worden ook externe opleidingsmogelijkheden aangeboden voor het beroep vrachtwagenchauffeur. Omdat redelijk veel vrachtwagenchauffeurs werkzaam zijn als ondernemer is het belangrijk om een opleiding bedrijfskunde te volgen. Als startende zzp vrachtwagenchauffeur krijg je ook voor het eerst te maken met bedrijfsadministratie. Dit kan het beste gedaan worden door gebruik te maken van online boekhoudsoftware. Er zijn meerdere goede boekhoudpakketten beschikbaar voor een vrachtwagenchauffeur.

Bedrijven waar een vrachtwagenchauffeur werkzaam kan zijn

Een vrachtwagenchauffeur zal in de meeste gevallen werkzaam zijn voor een transportbedrijf of expediteur. Daarnaast is het zo dat redelijk veel vrachtwagenchauffeurs werkzaam zijn als ondernemer. Zoals eerder omschreven is het niet zo dat alle vrachtwagenchauffeurs werkzaam zijn binnen de logistiek. Er zijn veel meer bedrijven te bedenken, die gebruikmaken van vrachtwagenchauffeurs. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven, die zich richten op exceptioneel transport of aan bedrijven, die beton vervoeren voor de bouw. Ook retailers en groothandels maken veel gebruik van vrachtwagenchauffeurs.

Competenties vrachtwagenchauffeur

De belangrijkste competentie van een vrachtwagenchauffeur is dat hij of zij aangemerkt kan worden als beroepschauffeur. Een vrachtwagenchauffeur moet beschikken over het chauffeursdiploma, dat aangeeft dat het om een beroepschauffeur gaat. Een andere belangrijke competentie is zelfbeheersing. Als andere weggebruikers fouten maken is het de verantwoordelijkheid van de vrachtwagenchauffeur om hiermee op een professionele manier mee om te gaan. Ook verantwoordelijkheidsgevoel kan aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat een vrachtwagenchauffeur onderweg is met een zwaar voertuig. Daarnaast zal een vrachtwagenchauffeur moeten beschikken over goede communicatieve vaardigheden, omdat je meestal te maken hebt met verschillende opdrachtgevers. Ook technisch inzicht is belangrijk als vrachtwagenchauffeur. Algemeen belangrijke woorden zijn stressbestendigheid, zelfstandigheid, plannen, organiseren, waakzaamheid en wet- en regelgeving.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als vrachtwagenchauffeur

Het arbeidsmarktperspectief van een vrachtwagenchauffeur is goed te noemen. Wel is het zo dat er steeds meer sprake is van vrachtwagenchauffeurs uit lage lonen landen, waardoor het in sommige gevallen lastig is om een goede baan te vinden. Aan de andere kant is de transportsector wel een grote sector en zal het verkrijgen van werk vroeg of laat moeten lukken. Daarnaast is het worden van vrachtwagenchauffeur niet makkelijk meer, omdat vrachtwagenchauffeurs moeten beschikken over verschillende rijbewijzen en aanvullende opleidingen. Er zijn als vrachtwagenchauffeur geen echte doorgroeimogelijkheden, anders dan het starten van een eigen onderneming. Het werken als eigen rijder is tegenwoordig redelijk populair te noemen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris vrachtwagenchauffeur

Een vrachtwagenchauffeur zal in de meeste gevallen onder de cao beroepsgoederenvervoer vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn afhankelijk van de werkgever. Een vrachtwagenchauffeur zal in de meeste gevallen een salaris verdienen tussen de 2000 en 2800 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Het salaris kan wel behoorlijk oplopen door het maken van overuren en door toeslagen, zoals overnachtingskosten en weekendtoeslagen. Tegenwoordig is het maken van veel overuren wel beperkt, omdat vrachtwagenchauffeurs zich moet houden aan de rijtijdenwet. Als zelfstandig ondernemer is er meestal meer te verdienen, echter zijn de risico's wel groot. Denk hierbij vooral aan de grote concurrentie en aan de investering van de vrachtwagen.

Eigen bedrijf starten als Vrachtwagenchauffeur

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Vrachtwagenchauffeur, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Vrachtwagenchauffeur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Vrachtwagenchauffeur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Vrachtwagenchauffeur.

Mijnzzp.nl