Verkeerscontroleur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Verkeerscontroleur is een algemene benaming voor personen die beschikken over de bevoegdheid om verkeerscontroles uit te voeren. Het is niet zo dat alleen de politie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van verkeerscontroles, omdat er tegenwoordig ook andere handhavers zijn die over de bevoegdheid beschikken om verkeerscontroles uit te voeren. Politieagenten die specifiek verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van verkeerscontroles zijn werkzaam binnen de dienst verkeerspolitie van de politie. Een andere benaming hiervoor is ook wel de verkeerspolitie. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een verkeerscontroleur het beste omschrijven als het handhaven van de algemene veiligheid met betrekking tot openbare wegen door het toezien op en controleren van verkeersdeelnemers, zoals automobilisten, fietsers en andere weggebruikers. De werkzaamheden van een verkeerscontroleur zijn er op gericht om de verkeersveiligheid op wegen te kunnen waarborgen. Daarnaast kunnen verkeerscontroles uitgevoerd worden om de doorstroming van het verkeer te kunnen waarborgen of om verkeersdeelnemers te kunnen controleren. Het beroep verkeerscontroleur moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat verkeerscontroles uitgevoerd kunnen worden door verschillende handhavers om verschillende redenen. Verkeerscontroles worden niet alleen uitgevoerd om de verkeersregels te kunnen handhaven.

Het houden van verkeerscontroles is voorbehouden aan handhavers die over de bevoegdheid beschikken om verkeerscontroles uit te voeren. Handhaver is een algemene benaming voor personen die belast zijn met handhaving zoals politieagenten, wachtmeesters en buitengewoon opsporingsambtenaren. Handhaving kan het beste omschreven worden als het toezien op wet- en regelgeving. Naast specifieke handhavers die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van verkeerscontroles zijn er nog andere toezichthouders die mogen bekeuren, zoals weginspecteurs. Een weginspecteur kan niet gezien worden als een verkeerscontroleur, echter mag een weginspecteur in specifieke gevallen wel bekeuringen uitschrijven als hij of zij bepaalde verkeersovertredingen constateert. Ook boswachters die aangemerkt kunnen worden als opsporingsambtenaar mogen bekeuringen uitschrijven, echter kan ook een boswachter niet specifiek aangemerkt worden als verkeerscontroleur ondanks dat hij of zij over handhavingsbevoegdheden beschikt.

Waarom verkeerscontroles houden

Verkeerscontroles worden om veel verschillende redenen gehouden en zeker niet alleen om de snelheid van verkeersdeelnemers te kunnen controleren. Denk bijvoorbeeld ook aan verkeerscontroles om de technische staat van voertuigen te controleren of aan verkeerscontroles die gehouden worden om de belading van voertuigen te kunnen controleren. In veel gevallen betreffen dit soort verkeerscontroles algemene controles, waarbij diverse instanties betrokken zijn afhankelijk van de soort controle. De politie werkt bijvoorbeeld ook regelmatig samen met de belastingdienst en de douane, zodat verkeersdeelnemers op een brede manier gecontroleerd kunnen worden. De verkeerspolitie is op veel manieren dagelijks actief om verkeerscontroles uit te voeren op verschillende manieren. Als verkeerspolitieagent ben je specifiek een verkeerscontroleur, echter is de verkeerspolitie ook verantwoordelijk voor andere werkzaamheden dan het alleen controleren van verkeersdeelnemers. Denk bijvoorbeeld ook aan het regelen van het verkeer om de verkeersdoorstroming te waarborgen. In uitzonderlijke gevallen zoals na een ongeval kan het belangrijk zijn dat politieagenten het verkeer regelen zodat er geen onnodige files ontstaan.

Manieren van verkeerscontroles houden

Er bestaan tegenwoordig veel verschillende manieren waarop verkeerscontroles gehouden kunnen worden. De manier waarop een verkeerscontrole gehouden wordt kan verschillen per verkeerscontrole, omdat niet alle verkeerscontroles het zelfde doel hebben. Een verkeerspolitieagent kan bijvoorbeeld ook gebruik maken van moderne systemen waarbij lussen in de weg een indicatie geven wat een vrachtwagencombinatie ongeveer zal wegen. Mocht het systeem aangeven dat een vrachtwagencombinatie te zwaar is dan kan er mogelijk sprake zijn van een economisch delict. Andere vaste en/of mobiele systemen controleren verkeersdeelnemers juist weer op de toegestane maximumsnelheid. Daarnaast maakt de politie veelvuldig gebruik van opvallende en onopvallende politievoertuigen om verkeersdeelnemers in het verkeer te kunnen controleren. De grote algemene verkeerscontroles die regelmatig gehouden worden zijn meestal verkeerscontroles waarbij verkeersdeelnemers ook gecontroleerd worden op mogelijk alcoholgebruik, drugsgebruik en andere illegale praktijken.

Waar let de politie op bij verkeerscontrole:

Grootschalige verkeerscontrole:

Opleidingen tot verkeerscontroleur

Het beroep verkeerscontroleur is te algemeen om een specifieke opleiding te kunnen benoemen, omdat het beroep betrekking kan hebben op verschillende soorten handhavers. Daarnaast hoeft het beroep verkeerscontroleur geen betrekking te hebben op een politieagent, omdat er meerdere handhavers zijn die werken als verkeerscontroleur. Zie voor meer informatie over mogelijke passende opleidingen dan ook de meer specifieke beroepen.

Bedrijven waar een verkeerscontroleur werkzaam kan zijn

Een verkeerscontroleur is werkzaam voor de overheid, wat weer betrekking kan hebben op verschillende soorten overheidsinstanties zoals gemeentes, de politie en de Koninklijke Marechaussee. Daarnaast zijn er medewerkers van indirecte instanties die over bevoegdheden kunnen beschikken om verkeerscontroles te houden, zoals boswachters en weginspecteurs.

Competenties verkeerscontroleur

De belangrijkste competentie van een verkeerscontroleur is de kennis van wet- en regelgeving, omdat verkeerscontroles wel op de juiste manier uitgevoerd moeten worden. Van een verkeerscontroleur mag dan ook verwacht worden dat hij of zij beschikt over de nodige juridische kennis, zodat mogelijke procesverhalen juridisch wel standhouden. Ook communicatie kan aangemerkt worden als een belangrijke competentie, omdat een verkeerscontroleur met veel verschillende mensen te maken zal krijgen. Algemeen belangrijke woorden zijn overtuigingskracht, daadkracht, inzicht, verantwoordelijkheidsgevoel, samenwerken, analytisch, lef, doorzettingsvermogen en veiligheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als verkeerscontroleur

Het arbeidsmarktperspectief als verkeerscontroleur is niet zomaar aan te geven, omdat het beroep verkeerscontroleur betrekking kan hebben op verschillende beroepen en instanties. Ook kunnen de werkzaamheden en bevoegdheden van een verkeerscontroleur inhoudelijk verschillen per specifiek beroep. Een politieagent beschikt bijvoorbeeld over meer bevoegdheden dan een buitengewoon opsporingsambtenaar. De doorgroeimogelijkheden als verkeerscontroleur zijn ook niet zomaar aan te geven, omdat deze sterk afhankelijk zijn van het specifieke beroep en het opleidingsniveau als verkeerscontroleur.

Arbeidsvoorwaarden en salaris verkeerscontroleur

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als verkeerscontroleur, omdat een verkeerscontroleur werkzaam kan zijn voor verschillende instanties die gebruik maken van verschillende cao's. Een verkeerscontroleur zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 2200 en 2700 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, dienstjaren, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl