Verkeerscontroleur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep verkeerscontroleur
Wat doet een verkeerscontroleur
Controle door opsporingsambtenaar
Verkeerscontrole politie
Politiecontrole
Belang van verkeersveiligheid
Waar let de politie op in het verkeer:
Grootschalige verkeerscontrole:
Opleidingen tot verkeerscontroleur
Bedrijven waar een verkeerscontroleur werkzaam kan zijn
Competenties verkeerscontroleur
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als verkeerscontroleur
Arbeidsvoorwaarden en salaris verkeerscontroleur
Eigen bedrijf starten als Verkeerscontroleur
Boekhoudprogramma vergelijken Verkeerscontroleur

Beroep verkeerscontroleur

Een verkeerscontroleur is een algemeen opsporingsambtenaar of buitengewoon opsporingsambtenaar die over de bevoegdheid beschikt om verkeerscontroles te mogen uitvoeren. Het is niet zo dat alleen de politie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van verkeerscontroles, omdat er ook andere handhavers zijn die over de bevoegdheid beschikken om verkeerscontroles uit te mogen uitvoeren. Politieagenten die specifiek belast zijn met het uitvoeren van verkeerscontroles zijn werkzaam binnen de dienst verkeerspolitie van de politie. Een andere benaming hiervoor is ook wel de verkeerspolitie. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een verkeerscontroleur het beste omschrijven als het handhaven van de verkeersveiligheid op de openbare weg door het toezien op de naleving van verkeerstekens en het controleren van verkeersdeelnemers, zoals automobilisten, fietsers en andere weggebruikers. De werkzaamheden van een verkeerscontroleur zijn er op gericht om de verkeersveiligheid te waarborgen. Daarnaast worden verkeerscontroles uitgevoerd om verkeersdeelnemers te controleren. Denk bijvoorbeeld aan het controleren of voertuigen aan alle technische voorwaarden voldoen en aan het controleren of verkeersdeelnemers over het juiste rijbewijs beschikken. Ook het houden van alcoholcontroles om de verkeersveiligheid te waarborgen behoort tot de werkzaamheden van een verkeerscontroleur. Vanzelfsprekend is een verkeerscontroleur ook verantwoordelijk voor het opsporen van verkeersdeelnemers die te hard rijden of asociaal verkeersgedrag vertonen, zoals het bumperkleven, rechts inhalen of het negeren van verkeerstekens. Het beroep verkeerscontroleur moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat verkeerscontroles uitgevoerd worden door verschillende handhavers om verschillende redenen. Zoals eerder omschreven behoort het uitvoeren van verkeerscontroles niet alleen tot de verantwoordelijkheid van de politie.

Wat doet een verkeerscontroleur

Een verkeerscontroleur kan dus voor verschillende overheidsdiensten werkzaam zijn en kan op verschillende manieren verkeerscontroles uitvoeren. Het zijn alleen de functionarissen die werkzaam zijn als algemeen opsporingsambtenaar die over de bevoegdheid beschikken om alle verkeersovertredingen te handhaven. Algemeen opsporingsambtenaren zijn bijvoorbeeld politieagenten, marechaussees en wachtmeesters. Als een verkeerscontroleur werkzaam is als buitengewoon opsporingsambtenaar mag een verkeerscontroleur alleen specifieke verkeersovertredingen handhaven die passen binnen het werkgebied. Het houden van verkeerscontroles is dus voorbehouden aan handhavers die over de bevoegdheid beschikken om verkeerscontroles uit te voeren. Handhaving kan het beste omschreven worden als het toezien op wet- en regelgeving. Naast handhavers die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van verkeerscontroles zijn er nog andere toezichthouders die mogen bekeuren, zoals weginspecteurs. Een weginspecteur kan niet gezien worden als verkeerscontroleur, echter mag een weginspecteur in specifieke gevallen wel bekeuringen uitschrijven als hij of zij bepaalde verkeersovertredingen constateert.

Controle door opsporingsambtenaar

Ook boswachters die aangemerkt kunnen worden als opsporingsambtenaar mogen bekeuringen uitschrijven, echter kan ook een boswachter niet specifiek aangemerkt worden als verkeerscontroleur ondanks dat hij of zij over handhavingsbevoegdheden beschikt. Een boswachter mag bijvoorbeeld wel automobilisten controleren die zich verdacht gedragen of een overtreding begaan hebben binnen een natuurgebied. Zoals eerder omschreven is het niet zo dat alle verkeerscontroleurs zomaar alle verkeerscontroles mogen uitvoeren. Verbalisanten moet over de juiste bevoegdheid beschikken om bekeuren te mogen uitschrijven. Dit houdt bijvoorbeeld in dat een parkeercontroleur niet zomaar een bekeuring mag uitschrijven voor het te hard rijden. Dit mag een verbalisant alleen doen wanneer we spreken van een algemeen opsporingsambtenaar.

Verkeerscontrole politie

Verkeerscontroles worden om veel verschillende redenen gehouden en zeker niet alleen om de snelheid van verkeersdeelnemers te kunnen controleren. Denk bijvoorbeeld ook aan verkeerscontroles om de technische staat van voertuigen te controleren of aan verkeerscontroles die gehouden worden om de belading van voertuigen te kunnen controleren. In veel gevallen betreffen dit soort verkeerscontroles algemene controles, waarbij diverse instanties betrokken zijn afhankelijk van de soort controle. De politie werkt bijvoorbeeld ook regelmatig samen met de belastingdienst en de douane, zodat verkeersdeelnemers op een brede manier gecontroleerd kunnen worden. De verkeerspolitie is op veel manieren dagelijks actief om verkeerscontroles uit te voeren op verschillende manieren. Als verkeerspolitieagent ben je specifiek een verkeerscontroleur, echter is de verkeerspolitie ook verantwoordelijk voor andere werkzaamheden dan het alleen controleren van verkeersdeelnemers. Denk bijvoorbeeld ook aan het regelen van het verkeer om de verkeersdoorstroming te waarborgen. In uitzonderlijke gevallen zoals na een ongeval kan het belangrijk zijn dat politieagenten het verkeer regelen zodat er geen onnodige files ontstaan.

Politiecontrole

Er bestaan tegenwoordig veel verschillende manieren waarop verkeerscontroles gehouden kunnen worden. De manier waarop een verkeerscontrole gehouden wordt kan verschillen per verkeerscontrole, omdat niet alle verkeerscontroles hetzelfde doel hebben. Een verkeerspolitieagent kan bijvoorbeeld ook gebruikmaken van moderne systemen waarbij lussen in de weg een indicatie geven wat een vrachtwagencombinatie ongeveer zal wegen. Mocht het systeem aangeven dat een vrachtwagencombinatie te zwaar is dan kan er mogelijk sprake zijn van een economisch delict. Andere vaste en/of mobiele systemen controleren verkeersdeelnemers juist weer op de toegestane maximumsnelheid. Daarnaast maakt de politie vaak gebruik van opvallende en onopvallende politievoertuigen om verkeersdeelnemers in het verkeer te kunnen controleren. De grote algemene verkeerscontroles die regelmatig gehouden worden zijn meestal verkeerscontroles waarbij verkeersdeelnemers ook gecontroleerd worden op mogelijk alcoholgebruik, drugsgebruik en andere illegale praktijken.

Belang van verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is van cruciaal belang voor het welzijn en de veiligheid van mensen in de samenleving. Het heeft een breed scala aan voordelen en impact op verschillende niveaus:

  • Menselijk leven beschermen: Het belangrijkste aspect van verkeersveiligheid is het beschermen van mensenlevens. Verkeersongevallen kunnen ernstige verwondingen en zelfs de dood tot gevolg hebben. Door het bevorderen van verkeersveiligheid kunnen levens worden gespaard en kunnen ernstige letsels worden voorkomen.
  • Voorkomen van letsel: Naast het redden van levens, speelt verkeersveiligheid een essentiële rol bij het voorkomen van letsel. Door veiligheidsmaatregelen, zoals het dragen van veiligheidsgordels, helmen en kinderzitjes, kunnen de gevolgen van een ongeval worden verminderd en kunnen mensen ernstig letsel vermijden.
  • Bescherming van kwetsbare weggebruikers: Verkeersveiligheid is vooral belangrijk voor kwetsbare weggebruikers, zoals voetgangers, fietsers en motorrijders. Het implementeren van maatregelen zoals voetgangersoversteekplaatsen, fietspaden en veilige infrastructuur draagt bij aan hun bescherming en het verminderen van ongevallen.
  • Economische impact: Verkeersongevallen hebben niet alleen een menselijke tol, maar ook een aanzienlijke economische impact. Ze resulteren in medische kosten, schade aan voertuigen en infrastructuur, productiviteitsverlies en verlies van inkomen. Door de verkeersveiligheid te verbeteren, kunnen deze kosten worden verminderd en kan de economische stabiliteit worden bevorderd.
  • Duurzaamheid en milieu: Veilig rijgedrag en verkeersveiligheid dragen bij aan duurzame mobiliteit en milieubescherming. Door verkeersongevallen te verminderen, worden voertuigschade en het vrijkomen van schadelijke stoffen als gevolg van ongevallen beperkt, wat bijdraagt aan een schonere en gezondere leefomgeving.

Al met al is het waarborgen van verkeersveiligheid essentieel om mensen te beschermen, letsel te voorkomen, economische stabiliteit te bevorderen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Het vereist de inzet van individuen, overheden, instanties en de gehele samenleving om samen te werken aan veilige wegen en verantwoordelijk gedrag in het verkeer.

Waar let de politie op in het verkeer:

Grootschalige verkeerscontrole:

Opleidingen tot verkeerscontroleur

Het beroep verkeerscontroleur is te algemeen om een specifieke opleiding te kunnen benoemen, omdat het beroep betrekking kan hebben op verschillende soorten handhavers. Daarnaast hoeft het beroep verkeerscontroleur geen betrekking te hebben op een politieagent, omdat er meerdere handhavers zijn die werken als verkeerscontroleur. Zie voor meer informatie over mogelijke passende opleidingen dan ook de meer specifieke beroepen. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste online boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een verkeerscontroleur werkzaam kan zijn

Een verkeerscontroleur is werkzaam voor de overheid, wat betrekking kan hebben op verschillende overheidsinstanties zoals gemeentes, de politie en de Koninklijke Marechaussee. Daarnaast zijn er medewerkers van andere instanties die over bevoegdheden beschikken om verkeerscontroles te houden, zoals boswachters en weginspecteurs. In dat geval moet een medewerker wel aangemerkt kunnen worden als buitengewoon opsporingsambtenaar. In het algemeen kunnen alle verkeerscontroleurs aangemerkt worden als ambtenaar.

Competenties verkeerscontroleur

De belangrijkste competentie van een verkeerscontroleur is de kennis van wet- en regelgeving, omdat verkeerscontroles op de juiste manier uitgevoerd moeten worden. Van een verkeerscontroleur mag dan ook verwacht worden dat hij of zij beschikt over de nodige juridische kennis, zodat mogelijke proces-verbalen juridisch wel standhouden. Ook communicatie kan aangemerkt worden als een belangrijke competentie, omdat een verkeerscontroleur met verschillende burgers en officieren van justitie te maken zal krijgen. Algemeen belangrijke woorden zijn inspecteren, handhaven, overtuigingskracht, daadkracht, inzicht, motivatie, verantwoordelijkheidsgevoel, samenwerken, analytisch, lef, doorzettingsvermogen en veiligheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als verkeerscontroleur

Het arbeidsmarktperspectief van een verkeerscontroleur is niet zomaar aan te geven, omdat het beroep verkeerscontroleur betrekking kan hebben op verschillende beroepen en instanties. Ook kunnen de werkzaamheden en bevoegdheden van een verkeerscontroleur inhoudelijk verschillen per specifiek beroep. Een politieagent beschikt bijvoorbeeld over meer bevoegdheden dan een buitengewoon opsporingsambtenaar. De doorgroeimogelijkheden als verkeerscontroleur zijn ook niet zomaar aan te geven, omdat deze sterk afhankelijk zijn van het specifieke beroep en het opleidingsniveau als verkeerscontroleur.

Arbeidsvoorwaarden en salaris verkeerscontroleur

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als verkeerscontroleur, omdat een verkeerscontroleur werkzaam kan zijn voor verschillende instanties die gebruik maken van verschillende cao's. Een verkeerscontroleur zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 2200 en 2700 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, dienstjaren, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Verkeerscontroleur

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Verkeerscontroleur, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Verkeerscontroleur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Verkeerscontroleur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Verkeerscontroleur.

Mijnzzp.nl