Keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten

Keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten
Het controleren van meet- en weeginstrumenten
IJken van meetapparatuur
Meetresultaten
Film: meetinstituut
Film: overbelading bij vrachtwagens
Opleidingen tot keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten
Bedrijven waar een keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten werkzaam kan zijn
Competenties keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten
Arbeidsvoorwaarden en salaris keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten
Eigen bedrijf starten als Keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten
Boekhoudprogramma vergelijken Keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten

Beroep keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten

Een keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten is een inspecteur, die verantwoordelijk is voor het controleren en beoordelen van fijnmechanische precisie-instrumenten. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten het beste omschrijven als het handhaven van gestelde normen en kwaliteitseisen met betrekking tot meet- en weeginstrumenten. Als meet- en weeginstrumenten commercieel gebruikt of toegepast worden moeten meet- en weeginstrumenten de juiste hoeveelheid aangeven. Het is de keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten die verantwoordelijk is voor het controleren van meetinstrumenten, zoals weegschalen. Denk bijvoorbeeld aan weegschalen, die op de markt gebruikt worden en aan weegschalen, die gebruikt worden in winkels. Ook andere werkzaamheden, die te maken hebben met meten en wegen, kunnen gecontroleerd worden door een keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten. Denk bijvoorbeeld ook aan energiemeters, aan emissies (uitstoot) en aan politie meetmiddelen. Een ander voorbeeld zijn de bekende weegbruggen, die gebruikt worden om vrachtwagens te wegen. Het beroep keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten heeft dus op een brede manier te maken met meten en wegen. Als keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten kan je werkzaam zijn voor het bedrijfsleven of ben je werkzaam voor een toezichthouder. Als toezichthouder is het je taak om gestelde normen en kwaliteitseisen te handhaven. Dit houdt in dat een keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten willekeurig bedrijven en winkels zal bezoeken, die gebruikmaken van commerciële meet- en weeginstrumenten. Het is de keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten, die zal controleren of meet- en weeginstrumenten geijkt zijn en de juiste afmetingen en/of gewicht aangeven. Vanzelfsprekend is het ijken van meet- en weeginstrumenten belangrijk, omdat meetresultaten moeten kloppen.

Het controleren van meet- en weeginstrumenten

Een keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten is dus een inspecteur en/of handhaver en ambtenaar, die verantwoordelijk is voor het controleren van commerciële meet- en weeginstrumenten. Als keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten ben je gespecialiseerd in metrologie. Metrologie is de studie van meting. Meting heeft betrekking op maten, meetprocessen en meetfouten. Metrologie is voor iedereen belangrijk, omdat iedereen te maken krijgt met metrologie op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan de weegschalen die gebruikt worden door marktkooplieden op de markt en aan weegschalen, die gebruikt worden door goudinkopers. Deze weegschalen worden regelmatig gecontroleerd door keuringsmedewerkers om fraude tegen te gaan. Ook andere weegschalen, zoals de weegschalen die tijdens veilingen gebruikt worden, moet geijkt zijn om gebruikt te mogen worden. Als een keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten werkzaam is voor een toezichthouder kan het zijn dat er handhavend opgetreden wordt bij fraude. Het is niet zo dat alle keuringsmedewerkers meet- en weeginstrumenten werkzaam zijn voor de overheid, omdat het beroep keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten ook voorkomt binnen het bedrijfsleven.

IJken van meetapparatuur

Het ijken en/of kalibreren van meet- en weeginstrumenten is erg belangrijk, omdat mensen er vanuit moeten kunnen gaan dat bepaalde waardes kloppen die aangegeven worden door meet- en weeginstrumenten. Meet- en weeginstrumenten die commercieel gebruikt worden of toegepast worden moeten afhankelijk van de soort meet- en weeginstrumenten regelmatig geijkt worden, zodat mensen er vanuit kunnen gaan dat de waardes die aangegeven worden wel kloppen. Ook de politie maakt voor snelheidsmetingen en andere controles gebruik van meet- en weeginstrumenten die geijkt moeten zijn, omdat anders deze overtredingen niet rechtsgeldig zijn. Zonder geijkte meet- en weeginstrumenten is er niet met zekerheid vast te stellen dat de waardes kloppen. Dit kan natuurlijk ook betrekking hebben op digitale weegschalen en andere elektronische weegschalen.

Meetresultaten

Meetresultaten zijn op een brede manier belangrijk voor iedereen. Denk bijvoorbeeld ook aan de energiemeters die bij iedereen in huis te vinden zijn zoals de elektrometer, de gasmeter en de watermeter. Deze verschillende meters moeten het verbruik op de juiste manier registeren, zodat nutsbedrijven een eerlijke en betrouwbare eindafrekening kunnen versturen. Deze verschillende energiemeters worden uitgebreid getest voordat ze op de markt gebracht mogen worden. Consumenten moeten er vanuit kunnen gaan dat deze energiemeters de juiste gebruikswaardes aangegeven.

Film: meetinstituut

Film: overbelading bij vrachtwagens

Opleidingen tot keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten

Er bestaan geen specifieke opleidingen tot keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten. Het beroep keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten kan betrekking hebben op verschillende beroepen die over het algemeen wel minimaal op Hbo-niveau zijn. Niet alleen toezichthouders maken gebruik van keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten, omdat het beroep ook voorkomt binnen de industrie. Een keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten kan bijvoorbeeld ook een ingenieur zijn of ander soort technisch medewerker die met meten en wegen te maken zal krijgen. Zie voor meer informatie over dit onderwerp ook de Vereniging Leveranciers van Weeginstrumenten en het Nederlands Meetinstituut. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste pakket voor de zzp administratie.

Bedrijven waar een keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten werkzaam kan zijn

Een keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten kan werkzaam zijn voor uiteenlopende soorten bedrijven binnen de industrie die te maken hebben met meet- en weeginstrumenten. Daarnaast kan een keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten werkzaam zijn voor een toezichthouder vanuit de overheid. Het beroep keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat er veel bedrijven en overheden te maken hebben met meet- en weeginstrumenten op verschillende manieren.

Competenties keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten

De competenties als keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten zijn niet zomaar aan te geven, omdat deze per beroep kunnen verschillen. Het controleren van weegschalen in het veld is bijvoorbeeld heel iets anders dan het testen van meet- en weeginstrumenten in een werkplaats. Een keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten die beschikt over een universitaire studie is bijvoorbeeld aan te merken als een onderzoeker die over heel specifieke competenties zal moeten beschikken. Algemeen belangrijke woorden zijn inspecteren, controleren, secuur, plannen en communicatie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten

Het arbeidsmarktperspectief van een keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten is niet zomaar aan te geven, omdat het een zeer specifiek beroep betreft waarvoor niet snel vacatures te vinden zijn. Het arbeidsmarktperspectief zal eerder afhankelijk zijn van de specifiek genoten opleiding en/of studie. De doorgroeimogelijkheden als keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten zijn bovendien afhankelijk van de opleidingen en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten

Er zijn geen voorbeelden aan te geven van de arbeidsvoorwaarden als keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten, omdat je voor verschillende bedrijven en overheden werkzaam kan zijn. Ook is het voor dit beroep niet mogelijk om een salarisindicatie te geven, omdat het beroep betrekking kan hebben op diverse beroepen op verschillende niveaus.

Eigen bedrijf starten als Keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten.

Mijnzzp.nl