Goudinkoper

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep goudinkoper
Werken als goudinkoper
Aandachtspunten goud verkopen
Weegschalen controleren
Goud inkoop
Beroepsfilm goudinkoper:
Goudinkopers voorzien van keurmerk:
Opleidingen tot goudinkoper
Bedrijven waar een goudinkoper werkzaam kan zijn
Competenties goudinkoper
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als goudinkoper
Arbeidsvoorwaarden en salaris goudinkoper
Eigen bedrijf starten als Goudinkoper
Boekhoudprogramma vergelijken Goudinkoper

Beroep goudinkoper

Een goudinkoper is een handelaar, die goud inkoopt van particulieren en bedrijven tegen de actuele goudprijs. Ondanks dat dit in het verleden een kerntaak was van juweliers en muntenhandelaren bestaan er tegenwoordig zelfstandige goudwinkels, die niks anders doen dan het inkopen van edelmetalen, zoals goud. Een goudinkoper koopt niet alleen goud in, maar koopt alle edelmetalen op. De bekendste voorbeelden van edelmetalen zijn goud en zilver. Het bestaansrecht van goudwinkels is meestal direct verbonden aan de actuele goudprijs, omdat de meeste goudwinkels alleen kunnen overleven bij een hoge goudkoers. Dit is het geval, omdat de meeste verkopers wachten met het verkopen van edelmetalen totdat de prijs hoog is. Als de goudkoers hoog staat zijn goudinkopers meestal ook te vinden in winkelcentrums. Het inkopen van goud is specialistenwerk, omdat het op de juiste manier toetsen van goud om de nodige kennis en ervaring vraagt. Lang niet alle sieraden en andere voorwerpen bestaan alleen uit goud, waardoor de uiteindelijke waarde beïnvloed kan worden. Denk bijvoorbeeld aan een horloge dat niet alleen bestaat uit goud. Een goudinkoper maakt winst op de goudinkoop, omdat hij of zij het goud duurder kan verkopen aan de groothandel. Goudinkopers krijgen bij de groothandel een betere prijs dan particulieren, omdat hij grotere partijen goud aanbiedt. De marges op de inkoop en verkoop van goud zijn wel mager te noemen, als een goudinkoper een eerlijke prijs biedt voor het goud. Helaas zijn er ook redelijk veel dubieuze goudinkopers te vinden, die wellicht liegen over het goudgehalte, of die niet eerlijk zijn over het gewicht. Een goudinkoper kan op deze manier snel veel extra geld verdienen, omdat bij goud iedere gram telt en het goudgehalte belangrijk is bij de waardebepaling. De benaming goudinkoper moet verder wel vrij algemeen gezien worden. Een goudinkoper kan bijvoorbeeld ook een juwelier zijn, die goud inkoopt tegen de actuele goudkoers.

Werken als goudinkoper

Een goudinkoper is dus een ondernemer, handelaar, juwelier, muntenhandelaar of commercieel medewerker, die zich gespecialiseerd heeft in het inkopen en verkopen van goud en andere edelmetalen. Als goudinkoper is het belangrijk dat beschikt over voldoende vakinhoudelijke kennis, omdat het verkeerd toetsen van goud nadelige financiële gevolgen kan hebben. Daarnaast is het secuur werken belangrijk, omdat bijvoorbeeld gouden kettingen kunnen bestaan uit verschillende gehaltes. Zoals eerder omschreven zijn goudinkopers vooral actief als de goudkoers hoog staat. In andere gevallen zijn consumenten in de meeste gevallen aangewezen op een gewone juwelier of muntenhandelaar. De meeste juweliers geven een hogere prijs voor oud goud als iemand iets koopt bij de juwelier. Het verkopen van goud is niet heel moeilijk, echter is het wel belangrijk om te kiezen voor een betrouwbare goudinkoper. Het beroep goudinkoper is natuurlijk aan te merken als bijzonder beroep, waarbij kennis een belangrijke rol speelt. Dit heeft vooral betrekking op het op de juiste manier kunnen waarderen van goed en andere edelmetalen. Het is niet zo dat goudinkopers aangemerkt kunnen worden als erkende taxateurs. Een taxateur juweliers goederen moet over een erkende opleiding beschikken. Het is wel zo dat alle goudinkopers goud mogen inkopen.

Aandachtspunten goud verkopen

Wie als particulier oud goud wenst te verkopen, doet er verstandig aan naar een betrouwbare partij te gaan, zoals een genormeerde juwelier of muntenhandelaar, waar in alle rust het goud aangeboden kan worden. Het verkopen van goud in een winkelcentrum is meestal geen goed idee omdat het vaak te druk is en allemaal te snel gaat. Bij een juwelier of muntenhandelaar is het veel makkelijker onderhandelen, omdat er geen afleiding is. Afleiding kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je als verkoper niet het gewicht krijgt te zien van het goud. Ook het toetsen van het goudgehalte is een secuur werkje dat niet onderschat moet worden. Het toetsen van het goudgehalte wordt gedaan met een toetssteen en koningswater. Wanneer een sieraad voorzien is van edelstenen kunnen deze beter verwijderd worden, om zo het juiste gewicht te kunnen bepalen. Wanneer het om kostbare edelstenen gaat kan dit beter over gelaten worden aan een juwelier.

Controleer zelf van tevoren de goudkoers, zodat de goudinkoper niet met de smoes kan komen dat de goudprijs net aan het instorten is wanneer u uw sieraden probeert te verkopen. Om het juiste goudgehalte te kunnen bepalen kunt zelf kijken of er waarborgtekens in uw sieraad staan. Ondanks dat er waarborgtekens in het sieraad staan zal een goudinkoper het goud nog steeds toetsen op het juiste gehalte, omdat lang niet alle waarborgtekens even betrouwbaar zijn. Neem uw legitimatie mee wanneer u edelmetalen gaat verkopen zoals goud. Inkopers van edelmetalen moeten uw gegevens noteren, omdat ze verplicht zijn deze te registreren. Door het noteren van de gegevens is het altijd mogelijk om de verkoper te achterhalen. Dit is bijvoorbeeld nodig wanneer er een vermoeden is dat de edelmetalen afkomstig zijn van diefstal. De politie kan navragen bij goudinkopers wat er precies allemaal ingekocht is.

Weegschalen controleren

De weegschalen die gebruikt worden door goudinkopers moeten geijkt en goedgekeurd zijn. Een goedgekeurde weegschaal moet dan ook voorzien zijn van een keuringssticker waaruit blijkt dat de weegschaal gecontroleerd is door een keuringsmedewerker meet- en weeginstrumenten. Deze speciale keuringsmedewerker controleert dagelijks weegschalen die commercieel gebruikt worden, zodat consumenten er vanuit kunnen gaan dat de weegschaal het juiste gewicht aangeeft.

Goud inkoop

Bij een goud inkoop worden vaak verschillende soorten goud geaccepteerd, waaronder gouden sieraden, munten, goudstaven en ander goudhoudend materiaal. Het ingekochte goud kan vervolgens worden gerecycled, omgesmolten of verhandeld op de markt. Het proces van goud inkoop omvat meestal een aantal stappen. Ten eerste wordt het goud geïdentificeerd en gecontroleerd op echtheid en kwaliteit. Vervolgens wordt de waarde van het goud bepaald op basis van factoren zoals het karaat gehalte, het gewicht en de huidige marktprijs van goud. Na de waardebepaling wordt er een inkoopvoorstel gedaan aan de eigenaar van het goud. Als de eigenaar akkoord gaat met het voorstel, wordt het goud ingekocht en wordt er een betaling gedaan aan de eigenaar, meestal in de vorm van contant geld of via een bankoverschrijving. Een goud koop moet natuurlijk voor beide partijen lucratief zijn.

Beroepsfilm goudinkoper:

Goudinkopers voorzien van keurmerk:

Opleidingen tot goudinkoper

Er bestaan geen opleidingen tot goudinkoper via gewone scholen. Het leren inkopen van goud of andere edelmetalen is doorgaans een kwestie van kennis en ervaring. De betere inkopers van edelmetalen zoals goud zijn ervaren juweliers of muntenhandelaren. Bij het inkopen van edelmetalen kan het al snel om veel geld gaan, waardoor het belangrijk is om de juiste partij kiezen. De meest gerichte opleiding is dan ook de Mbo-opleiding juwelier (juweliersbedrijf). Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je gaat starten met je eigen bedrijf als zzp'er, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online zzp boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma zzp. Het is erg belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een goudinkoper werkzaam kan zijn

Een goudinkoper zal in veel gevallen aangemerkt moeten worden als ondernemer. Als een goudinkoper werkzaam is in loondienst zal de benaming commercieel medewerker van toepassing zijn. Daarnaast kan een goudinkoper werkzaam zijn voor een pandjeshuis. Binnen een pandjeshuis is het mogelijk om verschillende producten te verpanden of te verkopen. Zoals eerder omschreven zijn zelfstandig werkende goudinkopers vooral actief bij een hoge goudkoers.

Competenties goudinkoper

De belangrijkste competentie van een goudinkoper is de vakkennis, omdat het bepalen van de juiste waarde alleen mogelijk is door vakkennis. Daarnaast moet een goudinkoper goed kunnen onderhandelen. Ook communicatie moet aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat je met verschillende mensen te maken krijgt. Een andere belangrijke competentie kan het netwerken zijn. Het netwerken is belangrijk om aan voldoende klanten te kunnen komen. Algemeen belangrijke woorden zijn onderzoeken, zelfstandigheid, rekenvaardigheid, controleren, waakzaamheid, wet- en regelgeving en betrouwbaarheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als goudinkoper

Het arbeidsmarktperspectief van een goudinkoper is over het algemeen redelijk te noemen. Als de goudprijs hoog staat schieten de goudwinkels uit de grond en zal er meer werk te vinden zijn dan bij een lage koers. De gerenommeerde goudinkopers zijn over het algemeen werkzaam als juwelier en niet specifiek als goudinkoper. De doorgroeimogelijkheden van een goudinkoper kunnen gezien worden in het fungeren in filiaalmanager. Over het algemeen zal een goudinkoper niet veel te maken hebben met mogelijke doorgroeimogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris goudinkoper

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden, omdat je voor verschillende soorten bedrijven werkzaam kan zijn. Wat een goudinkoper precies verdient, is sterk afhankelijk van je functie. Een goudinkoper in loondienst verdient meestal een vast basissalaris, dat sterk kan oplopen wanneer deze voldoende goud weet in te kopen. Een zelfstandig ondernemer kan over het algemeen goed verdienen aan het inkopen van goud wanneer het lukt om voldoende goud in te kopen.

Eigen bedrijf starten als Goudinkoper

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Goudinkoper, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Goudinkoper

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Goudinkoper bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Goudinkoper.

Mijnzzp.nl