Pandjesbaas

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep pandjesbaas
Een bijzonder beroep als pandjesbaas
Wat is een pandjeshuis?
Hoe werkt een pandjeshuis?
Populariteit pandjeshuizen
Taken als pandjesbaas:
Wat doet een pandjesbaas:
Pandjeshuis:
Opleiding tot pandjesbaas
Bedrijven waar een pandjesbaas werkzaam kan zijn
Competenties pandjesbaas
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als pandjesbaas
Arbeidsvoorwaarden en salaris pandjesbaas
Eigen bedrijf starten als Pandjesbaas
Boekhoudprogramma vergelijken Pandjesbaas

Beroep pandjesbaas

Een pandjesbaas is een kredietverstrekker en middenstander, die roerende goederen beleent, inkoopt en verkoopt. Een andere benaming voor pandjesbaas is ook wel lommerd of pawnshop. Bij een pandhuis kunnen particulieren terecht voor de verkoop van goederen of het belenen van goederen tegen een vastgestelde vergoeding en rente. Als goederen beleend worden is het de bedoeling dat de goederen opgehaald worden tegen het verkregen geld, kosten en rente. Daarnaast kunnen particulieren terecht bij een pandhuis om goederen te verkopen. Een groot voordeel van verpanden is dat mensen snel geld kunnen krijgen. Het nadeel van verpanden is dat de kosten relatief gezien hoog zijn. Binnen pandhuizen worden over het algemeen verschillende goederen aangenomen, zoals elektronica, sieraden en waardevolle verzamelobjecten. Een pandjesbaas koopt over het algemeen alles in en is niet gericht op een bepaald assortiment. De vergoeding, die een pandjesbaas geeft voor roerende zaken, is afhankelijk van het onderpand. Pandhuizen zijn over het algemeen alleen te vinden binnen de grotere steden. De meeste mensen, die spullen willen verkopen of verpanden zullen sieraden, zilverwerk, kunst of elektronica aanbieden, omdat dit soort producten de meeste opbrengst genereren. Maar ook minder waardevolle spullen worden verpand of verkocht, zoals boeken of kleding. Omdat er in het verleden regelmatig gestolen goederen verkocht of verpand werden via de pandjeshuizen is het tegenwoordig verplicht voor klanten om hun legitimatiebewijs te tonen aan de pandjesbaas, zodat de verkoper bekend is bij de pandjesbaas. De moderne pandjeshuizen zijn professionele bedrijven en voldoen aan gestelde wet- en regelgeving. Goederen, die na verpanding niet opgehaald worden binnen de afgesproken termijn, worden eigendom van de pandjesbaas. In dat geval is een pandjesbaas vrij om de producten te verkopen binnen de winkel.

Een bijzonder beroep als pandjesbaas

Een pandjesbaas is dus een kredietverstrekker en middenstander, die zich richt op particulieren. Een pandjesbaas kan ook aangemerkt worden als handelaar. Als pandjesbaas koop je dagelijks goederen in en verstrek je leningen aan particulieren. Naast het inkopen of belenen van goederen is een pandjesbaas verantwoordelijk voor het verkopen van producten in de winkel. Dit zijn producten die een pandjesbaas ingekocht heeft, of producten die niet zijn opgehaald na het belenen. De meeste pandhuizen staan vol met ingekochte goederen, zoals sieraden, zilverwerken, kunst, boeken of elektronica. In de meeste gevallen kan een pandjesbaas ook aangemerkt worden als goudinkoper. In dat geval krijgen mensen een vergoeding, die afhankelijk is van de goudprijs en het gewicht. Ook het kunnen taxeren van goederen is belangrijk om de waarde van goederen te kunnen bepalen. Bij specialistische taxaties kan een pandjesbaas ook externe specialisten benaderen, die meer verstand hebben van bepaalde voorwerpen. Daarnaast kan een pandjesbaas gebruikmaken van het internet om goederen op te zoeken om een prijs vast te kunnen stellen. Zoals eerder omschreven zijn pandjesbazen verplicht om persoonsgegevens vast te leggen om fraude te voorkomen. Dit heeft meestal betrekking op het voorkomen van heling van gestolen goederen.

Wat is een pandjeshuis?

Een pandjeshuis, ook wel een lommerd of pawnshop genoemd, is een bedrijf dat leningen verstrekt aan particulieren in ruil voor het in onderpand geven van persoonlijke eigendommen. Het concept van een pandjeshuis bestaat al eeuwenlang en is wijdverspreid over de hele wereld.

Hoe werkt een pandjeshuis?

  1. Wanneer iemand geld nodig heeft, maar geen traditionele lening kan krijgen van een bank vanwege een slechte kredietgeschiedenis of het ontbreken van onderpand, kan diegene naar een pandjeshuis gaan. De persoon biedt persoonlijke eigendommen, zoals sieraden, elektronica, gereedschap of andere waardevolle goederen, als onderpand voor de lening. Het pandjeshuis evalueert de waarde van de ingebrachte items en bepaalt het leenbedrag dat zij bereid zijn te verstrekken, meestal een percentage van de geschatte waarde van de goederen.
  2. Als de lening wordt geaccepteerd, wordt er een overeenkomst opgesteld waarin de voorwaarden van de lening, de rente en de aflossingstermijn worden vastgelegd. De persoon ontvangt het geld en krijgt meestal een ontvangstbewijs of een pandbewijs. Dit is een belangrijk document dat moet worden bewaard om de persoon in staat te stellen het ingebrachte item terug te kopen. Het verpanden van voorwerpen komt nog steeds veel voor.
  3. De lening heeft meestal een korte looptijd, bijvoorbeeld 30 of 90 dagen. Gedurende die tijd heeft de persoon de mogelijkheid om de lening plus de rente terug te betalen. Als de lening niet wordt terugbetaald binnen de afgesproken termijn, heeft het pandjeshuis het recht om de ingebrachte items te verkopen om het uitgeleende bedrag te dekken. De persoon verliest dan het eigendom van de goederen.

Populariteit pandjeshuizen

Pandjeshuizen zijn tegenwoordig populair, omdat pandjeshuizen een bijzondere vorm van detailhandel en kredietverstrekking mogelijk maken. Er zijn redelijk veel mensen die goederen tijdelijk verpanden om aan extra geld te komen. In de praktijk zijn dit redelijk vaak mensen, die te maken hebben met financiële problemen. Het komt dan ook regelmatig voor dat mensen hun lening niet aflossen en hierdoor het onderpand kwijtraken. Omdat een pandjesbaas regelmatig te maken krijgt met mensen die hun lening niet aflossen zal een pandjesbaas een krediet verstrekken aan de onderkant van de redelijkheid. Hierdoor kan een pandjesbaas beleende producten alsnog met winst verkopen. Als beleende producten verkocht worden heeft de klant recht op een deel van de meerwaarde. Vanzelfsprekend moeten hierbij wel eerst de kosten en rente afgetrokken worden.

Taken als pandjesbaas:

  • Het taxeren van roerende zaken.
  • Het belenen van roerende zaken.
  • Het inkopen van roerende zaken.
  • Het verkopen van roerende zaken.
  • Het inkopen van edelmetaal.

Wat doet een pandjesbaas:

Pandjeshuis:

Opleiding tot pandjesbaas

Er zijn geen opleidingen tot pandjesbaas. Een pandjesbaas is een ondernemer, die over verschillende opleidingen kan beschikken. Het is ook niet verplicht dat een pandjesbaas over een opleiding beschikt, omdat iedereen een eigen winkel kan starten. Vanzelfsprekend is het wel belangrijk dat een pandjesbaas over ondernemersvaardigheden beschikt. Daarnaast heeft een pandjesbaas te maken met wet- en regelgeving. Een pandjesbaas mag bijvoorbeeld geen woekerrente vragen en moet zich houden aan wettelijke termijnen. In algemene zin kan iedereen een pandhuis beginnen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je gaat starten met je eigen bedrijf als zzp'er, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online zzp boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma zzp. Het is erg belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een pandjesbaas werkzaam kan zijn

Een pandjesbaas is een ondernemer en niet werkzaam voor bedrijven. Vanzelfsprekend kan een pandjesbaas wel gebruikmaken van verschillende medewerkers. In dat geval is eerder de algemene benaming verkoopmedewerker van toepassing. Zoals eerder omschreven zijn de meeste pandhuizen vooral actief binnen de grotere steden.

Competenties pandjesbaas

De belangrijkste competentie van een pandjesbaas is de vakinhoudelijke kennis van verschillende roerende zaken. Daarnaast moet een pandjesbaas over een commerciële instelling beschikken en kunnen onderhandelen. Ook zul je moeten beschikken over goede communicatieve vaardigheden, omdat je met verschillende klanten te maken krijgt. Een andere belangrijke competentie is financieel bewustzijn, omdat je in veel gevallen te maken hebt met een kwetsbare doelgroep. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, motivatie, secuur, betrouwbaarheid, administratie, plannen en organiseren. Als laatste is het ook belangrijk om te benoemen dat je moet beschikken over juridische kennis. Dit is belangrijk, omdat je veel te maken hebt met overeenkomsten.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als pandjesbaas

Het arbeidsmarktperspectief van een pandjesbaas is niet van toepassing, omdat een pandjesbaas werkzaam is als ondernemer. Een ondernemer zal zijn eigen arbeidsmarktperspectief moeten bepalen door het binnenhalen van voldoende klanten. De doorgroeimogelijkheden van een pandjesbaas moeten gezien worden in het opbouwen van een succesvol en gerenommeerd pandjeshuis.

Arbeidsvoorwaarden en salaris pandjesbaas

Omdat je werkzaam bent als zelfstandig ondernemer zijn er geen arbeidsvoorwaarden van toepassing op dit beroep omdat je deze zelf zal bepalen als ondernemer. Ook het geven van een salarisindicatie is voor dit beroep niet mogelijk. De inkomsten als pandjesbaas zijn sterk afhankelijk van het aantal klanten en soort opdrachten en eventuele verdere kosten zoals huur en personeel.

Eigen bedrijf starten als Pandjesbaas

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Pandjesbaas, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Pandjesbaas

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Pandjesbaas bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Pandjesbaas.

Mijnzzp.nl