Kredietanalist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een kredietanalist is verantwoordelijk voor het analyseren en beoordelen van financiële gegevens. Denk hierbij aan het controleren van bestaande zekerheden, mogelijke debiteuren, voorwaarden en eventuele risicobepalingen. De kredietanalist is dus verantwoordelijk voor het toetsen van binnenkomende kredietaanvragen op diverse punten, voordat de geldverstrekker overgaat tot goedkeuring van de hypotheek of kredietaanvraag. Andere benaming voor kredietanalist kunnen ook zijn kredietbeoordelaar of credit analyst. Als kredietanalist vertegenwoordig je de financiële instelling waarvoor je werkzaam bent. Het beroep kredietanalist is een beroep met veel verantwoordelijkheden, omdat financiële instellingen een zorgplicht hebben voor hun klanten. Het is de kredietanalist, die voor deze zorgplicht moet zorgen door alleen leningen goed te keuren als de lenig past bij de betreffende partij. Een kredietanalist kan als het nodig is ook om extra informatie vragen om onduidelijkheden weg te nemen. Een kredietanalist kijkt meestal naar vaste punten, waarop de aanvraag getoetst wordt. Of iemand een krediet krijgt is vaak van de persoon of organisatie afhankelijk. Zo kan iemand een goed inkomen hebben uit loondienst en eventueel nog andere onderpanden hebben, zoals een huis met veel vrije waarde. De hypotheek- of geldverstrekker kijkt doorgaans alleen naar zekerheden. Zo zal er niet snel een hypotheek gegeven worden aan een ondernemer, die net gestart is en geen eigen vermogen bezit. De kredietverstrekker wil vooral bij zelfstandig ondernemers eerst jaarcijfers zien over een langere periode. Meestal is dit minimaal drie jaar en moeten de cijfers een stijgende lijn laten zien. In de meeste gevallen zal de kredietanalist ook in het verleden van een persoon kijken. Denk hierbij vooral aan het inschatten van het betalingsmoraal en aan eventuele schulden vanuit het verleden. Dit soort zaken tellen in hoge mate mee met de uiteindelijke beoordeling.

Een kredietanalist onderzoekt dus financiële gegevens en maakt op basis van deze gegevens een kredietvoorstel. In de meeste gevallen komen klanten bij een financiële instelling terecht via een hypotheekadviseur, met een verzoek voor een hypotheek. De klanten willen dan weten wat de mogelijkheden precies zijn. De hypotheekadviseur weet wat voor gegevens er allemaal nodig zijn om tot een besluit te kunnen komen. Nadat de hypotheekadviseur alle gegevens heeft ontvangen worden de gegevens ingediend bij de financiële instelling. In de meeste gevallen zullen klanten in een nieuw gesprek een voorstel ontvangen met de voorwaarden van de financiële instelling, nadat deze door de kredietanalist is beoordeeld. In het voorstel staat onder andere onder welke voorwaarde de klant een hypotheek krijgt. Ook het klanten wijzen op de risico's behoort bij een goede financieringsaanvraag tot de werkzaamheden.

Ook het melden dat iemand geen hypotheek krijgt behoort tot het takenpakket van een kredietanalist. Het onderzoek of een kredietaanvraag haalbaar is, is de belangrijkste taak van een kredietanalist. Zo komt het regelmatig voor dat mensen geld willen lenen om bijvoorbeeld een caravan of auto te kunnen kopen en de betreffende instelling daarvoor geen lening wil geven. Er zijn nu eenmaal bepaalde dingen waarvoor bepaalde instelling minder snel een lening verstreken. Financiële instellingen, zoals banken, financieren over het algemeen alleen vastgoed en ondernemingen. Een kredietanalist kan dus ook gezien worden als acceptant. Het is altijd de kredietanalist, die zal bepalen of iemand in aanmerking komt voor een lening of hypotheek. Dit kan ook weer afhankelijk zijn van de lopende kredieten. Daarnaast maakt de kredietanalist offertes voor klanten.

Wat doet een kredietanalist?

Een kredietanalist, ook wel bekend als een kredietbeoordelaar of krediet onderzoeker, is een professional die gespecialiseerd is in het analyseren en beoordelen van de kredietwaardigheid van individuen, bedrijven of instellingen. De belangrijkste verantwoordelijkheid van een kredietanalist is om de risico's en de kans op wanbetaling van potentiële kredietnemers te evalueren. Hier zijn enkele specifieke taken en verantwoordelijkheden van een kredietanalist:

 • Kredietbeoordeling: Een kredietanalist analyseert de financiële gegevens van een kredietnemer, waaronder inkomsten, uitgaven, schulden, activa, kredietgeschiedenis en andere relevante informatie. Ze gebruiken verschillende financiële ratio's, modellen en beoordelingsmethoden om de kredietwaardigheid van een individu, bedrijf of instelling te bepalen.
 • Risicobeoordeling: Op basis van de financiële analyse beoordeelt de kredietanalist het risico van kredietverstrekking aan een potentiële kredietnemer. Ze identificeren potentiële risico's, zoals betalingsachterstanden, hoge schuldenlast, zwakke cashflow, economische factoren of andere risicofactoren die de terugbetaling van het krediet in gevaar kunnen brengen.
 • Onderzoek en due diligence: Kredietanalisten voeren uitgebreid onderzoek uit naar de achtergrond en financiële geschiedenis van potentiële kredietnemers. Ze kunnen informatie verzamelen via financiële rapporten, kredietrapporten, bedrijfsdocumentatie, interviews met kredietnemers en andere relevante bronnen om een volledig beeld te krijgen van de financiële positie en betalingsgeschiedenis van de kredietnemer.
 • Kredietvoorwaarden en limieten bepalen: Op basis van hun analyse stellen kredietanalisten de kredietvoorwaarden en limieten vast voor een potentiële kredietnemer. Ze bepalen bijvoorbeeld de maximale kredietlimiet die kan worden verstrekt, de rentevoet, de aflossingsstructuur en andere voorwaarden die passend zijn bij het risicoprofiel van de kredietnemer.
 • Rapportage en aanbevelingen: Kredietanalisten stellen rapporten op met hun bevindingen en aanbevelingen over het al dan niet verstrekken van krediet aan een potentiële kredietnemer. Deze rapporten worden gebruikt door kredietverstrekkers of besluitvormers om weloverwogen beslissingen te nemen met betrekking tot kredietverlening.
 • Kredietrisicobeheer: Kredietanalisten spelen ook een rol bij het beheer van kredietrisico's binnen een organisatie. Ze kunnen betrokken zijn bij het opstellen en implementeren van kredietbeleid, het monitoren van bestaande leningen, het identificeren van problematische kredietnemers en het nemen van maatregelen om risico's te beperken.

Kredietanalisten werken meestal bij financiële instellingen, zoals banken, kredietverstrekkers, kredietbeoordelingsbureaus of investeringsmaatschappijen. Hun rol is cruciaal bij het nemen van weloverwogen beslissingen over kredietverlening en het beheer van kredietrisico's.

Welke gegevens heeft een kredietanalist nodig

Welke gegevens een kredietanalist precies allemaal nodig heeft om een kredietaanvraag te kunnen beoordelen is afhankelijk van de aanvraag en de financiële risico's. Korte leningen die draaien om relatief kleinere bedragen zullen over het algemeen soepeler verlopen dan langdurige krediet verplichtingen, zoals hypotheken. Bij hypotheekaanvragen moeten er over het algemeen veel gegevens beoordeeld worden door de kredietanalist, zoals mogelijke boekhoudcijfers, loonstroken en taxatierapporten. Bij complexere aanvragen, zoals bij ondernemers, die flink willen gaan investeren kan het ook nodig zijn dat de kredietanalist het bedrijf zal bezoeken om alle gegevens op locatie door te nemen. Dit soort werkzaamheden worden dan in veel gevallen uitgevoerd samen met de betreffende accountmanager. Kredietanalisten werken over het algemeen veel samen met verschillende financiële collega's en externe partijen, zoals vermogensbeheerders, accountants, belastingadviseurs, bedrijfsjuristen en notarissen. Dit kan per aanvraag verschillen. Het beroep kredietanalist is een beroep op minimaal Hbo-niveau.

Taken als kredietanalist:

 • Het analyseren en beoordelen van hypotheekaanvragen.
 • Het analyseren en beoordelen van kredietaanvragen.
 • Het analyseren van prospectussen en jaarrekeningen.
 • Het bepalen van de kredietwaardigheid van particulieren en ondernemers.
 • Het handelen volgens de compliance regels.
 • Het informeren van aanvragers.
 • Het maken en inschatten van risicoanalyses.
 • Het uitvoeren van bedrijfsbezoeken.
 • Het verzorgen van de juiste administratieve afhandelingen.

Waar kijkt de bank naar:

Opleidingen tot kredietanalist

Om als kredietanalist te kunnen werken zijn er verschillende opleidingen mogelijk op verschillende niveaus, zoals de hbo-opleiding bedrijfseconomie en de hbo-opleiding Financial Services Management. Er bestaan ook externe opleidingsmogelijkheden om als kredietanalist te kunnen werken, zoals het Nederlands Instituut voor het Bank- en Verzekerings- en Effectenbedrijf en het Dutch Securities Institute (DSI). Het beroep heeft veel raakvlakken met het beroep beleggingsadviseur, met het verschil dat de kredietanalist leningen zal beoordelen van klanten en een beleggingsadviseur beleggingsmogelijkheden zal bespreken met zijn klanten. Omdat het beroep kredietanalist binnen de financiële sector valt, is het belangrijk de juiste opleiding te kiezen, omdat de eisen doorgaans streng zijn. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding bijhouden is belangrijk als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een kredietanalist werkzaam kan zijn

Over het algemeen werkt een kredietanalist voor een bank of andere soorten financieringsmaatschappij. Daarnaast kan een kredietanalist werken binnen het bedrijfsleven. Denk bijvoorbeeld ook aan leasemaatschappijen, die veel te maken hebben met financieringsaanvragen. Ook grote webwinkels kunnen gebruikmaken van kredietanalisten. Een kredietadviseur kan dus ook buiten de financiële sector werkzaam zijn. In dit soort gevallen heeft een kredietadviseur wel indirect te maken met financieringsaanvragen.

Competenties kredietanalist

De competenties van een kredietanalist zijn niet eenduidig aan te geven, omdat kredietanalisten in de praktijk op verschillende manieren werkzaam kunnen zijn. Een kredietanalist die werkzaam is voor een bank zal met strengere richtlijnen en dus beroepscompetenties te maken hebben dan een kredietanalist die werkzaam is voor een grote middenstander. Als kredietanalist binnen de financiële sector zul je over het algemeen ook aangemerkt moeten kunnen worden als compliance officer. In het algemeen kunnen we stellen dat een kredietanalist over goede communicatieve vaardigheden moet beschikken, omdat je veel te maken krijgt met verschillende klanten. Daarnaast moet een kredietanalist betrouwbaar en integer zijn, omdat je veel te maken krijgt met gevoelige informatie. Algemeen belangrijke woorden zijn luisteren, adviseren, inzicht, overleggen, samenwerken, economie, wiskunde en doorzettingsvermogen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als kredietanalist

Het arbeidsmarktperspectief van een kredietanalist is over het algemeen goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. Er zijn binnen Nederland redelijk veel verschillende banken en andere soorten financieringsmaatschappijen te vinden, die over het algemeen allemaal gebruikmaken van verschillende kredietanalisten. De doorgroeimogelijkheden van een kredietanalist moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de functie afdelingsmanager, investment manager of aan de functie compliance manager. De doorgroeimogelijkheden zijn wel sterk afhankelijk van de soort werkzaamheden, de werkgever en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris kredietanalist

Als kredietanalist val je doorgaans onder de cao bank- en verzekeringswezen, waarbinnen je arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Er bestaat ook een Nederlandse vereniging van banken (NVB). Een kredietanalist met een hbo-opleiding zal doorgaans ergens tussen de 2500 en 4000 euro bruto per maand verdienen, afhankelijk van leeftijd en verantwoordelijkheid. Wel kan de ervaring en/of dienstjaren een grote invloed hebben op het salaris. Daarnaast is het binnen het bankwezen niet ongebruikelijk dat werknemers bonussen krijgen wanneer vastgestelde doelstellingen bereikt worden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Kredietanalist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Kredietanalist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl