Lease specialist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep lease-specialist
Wat is een leaseovereenkomst
Voordelen leasen ondernemers
Sale and leaseback
Voordelen van leasen zijn
Nadelen van leasen zijn
Welke soorten lease zijn er?
Nadat het leasecontract is afgelopen:
Hoe werkt private lease:
Opleidingen tot lease-specialist
Bedrijven waar een lease-specialist werkzaam kan zijn
Competenties lease-specialist
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als lease-specialist
Arbeidsvoorwaarden en salaris lease-specialist
Eigen bedrijf starten als Lease specialist
Boekhoudprogramma vergelijken Lease specialist

Beroep lease-specialist

Een lease-specialist is een financieel adviseur die zich gespecialiseerd heeft in het aanbieden van leaseovereenkomsten, wat vaak betrekking heeft op een leaseauto. Maar ook andere goederen worden regelmatig geleased door bedrijven, zoals industriële machines, vorkheftrucks, offsetmachines, hoogwerkers of grote torenkranen. Over het algemeen zal een leasemaatschappij alleen goederen leasen als het een roerende zaken betreft, het object uniek identificeerbaar is en als de waardebepaling van het te leasen object voorspelbaar is. De waardebepaling of waardevermindering van objecten is voor leasemaatschappijen belangrijk om het maandelijkse leasebedrag te kunnen bepalen. Als ondernemers bepaalde goederen wensen te leasen komen ze in veel gevallen terecht bij een leasemaatschappij, die gespecialiseerd is in het aanbieden van leaseovereenkomsten. Het leasen van goederen is erg populair, omdat ondernemers door het leasen zelf geen kostbare investeringen hoeven te doen. Het is de lease-specialist, die beschikt over de juiste kennis om ondernemers te kunnen voorzien van een leasevoorstel. Een lease-specialist zal hiervoor eerst een gesprek houden met de betreffende ondernemer om alle wensen en mogelijkheden door te nemen. Overigens zijn het niet alleen bedrijven die leasen, omdat ook particulieren in aanmerking komen voor het leasen van bepaalde goederen, zoals een leaseauto of andere gebruiksvoorwerpen. Het beroep lease-specialist moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat een lease-specialist ook gespecialiseerd kan zijn binnen bepaalde vormen van leasen. Het aanbieden van lease voertuigen betreft andere werkzaamheden dan het leasen van huishoudelijke apparaten. Daarnaast kan een lease-specialist gespecialiseerd zijn in het aanbieden van zeer kostbare lease objecten, zoals vliegtuigen of werktuigmachines.

Wat is een leaseovereenkomst

Een leaseovereenkomst is een bijzondere vorm van kredietverstrekking en bedrijfsfinanciering, waarvan veel bedrijven gebruikmaken. Naast bedrijven zijn er steeds meer particulieren die gebruikmaken van zogenaamde private lease, wat meestal betrekking heeft op auto's. Een persoon of ondernemer die least noemt men ook wel een lessee (huurder) en de kredietverstrekker lessor (verhuurder). De geleasde goederen blijven juridisch gezien eigendom van de leasemaatschappij, ondanks dat de lessee de gebruiker is van de goederen. Een leaseauto zal dan ook op naam staan van de leasemaatschappij en niet op naam van de gebruiker, omdat de gebruiker niet de eigenaar is. Het leasen van auto's zoals bedrijfsauto's komt veel voor, omdat bedrijven behoefte kunnen hebben aan een groot en vooral ook goed wagenpark. Als grote bedrijven gebruikmaken van veel dienstauto's is het de fleet manager die verantwoordelijk is voor het wagenpark. Een fleet manager zal in veel gevallen ook te maken hebben met een lease-specialist als het leasevoertuigen betreft.

Voordelen leasen ondernemers

Voor ondernemers is het leasen van een auto of andere goederen interessant te noemen, omdat ze dan niet zelf hoeven te investeren in deze goederen. Het eventuele eigen vermogen van de ondernemer zal dus niet in één keer besteed hoeven te worden aan een auto of machine. Vooral het leasen van auto's is populair, omdat de investeringskosten van een nieuwe bedrijfsauto relatief hoog zijn. Tegenwoordig bestaan er verschillende leasevormen, die allemaal zo hun voor- en nadelen hebben. De meest bekende leasevormen zijn financiële leasing en operationele leasing. Bij financial lease zal de gebruiker zelf voor zijn verzekering en onderhoud moeten zorgen en bij operationele zal de leasemaatschappij over het algemeen alle kosten, zoals de verzekering en onderhoudskosten, dragen.

De werkgever betaalt meestal alle kosten wanneer het om personeel gaat. Er zijn veel werkgevers die gebruikmaken van lease auto's. Als werknemers heb je dan meestal wel te maken met een eigen bijdrage wanneer je de auto ook privé gebruikt. Je kunt er ook voor kiezen om de auto privé te rijden en voor de zakelijke kilometers een kilometervergoeding naar privé overmaken. Er zijn veel Nederlandse autoleasemaatschappijen die verschillende vormen van leasen aanbieden.

Sale and leaseback

Leasen is over het algemeen ook mogelijk in de omgekeerde volgorde. Wanneer een bedrijf veel bezittingen heeft (zonder financiering) en op zoek is naar liquide middelen kan de ondernemer deze bezittingen verkopen aan een bank of aan een ander soort investeerder en deze vervolgens terug leasen. Sale and leaseback constructies komen de laatste jaren steeds meer voor. Het kan naast goederen ook vastgoed betreffen. Zoals eerder omschreven kan een lease-specialist in veel gevallen ook aangemerkt worden als financieel adviseur.

Voordelen van leasen zijn

 • Bij problemen is er vaak snel vervangend vervoer.
 • De gebruiker bouwt meestal ook no-claim op bij het leasen van een auto (bewijs nodig van leasemaatschappij).
 • De goederen zijn doorgaans verzekerd door de leasemaatschappij.
 • De leasemaatschappij neemt veel administratie uit handen.
 • Het bedrijf hoeft zelf geen investering te doen (soms wel de BTW).
 • Het bedrijf is meestal niet verantwoordelijk voor onderhoud.
 • Het bedrijf krijgt met vaste kosten te maken.
 • Het bedrijf werkt met nieuwe goederen.

Nadelen van leasen zijn

 • Bij een kilometer overschrijding van een auto moet het bedrijf bijbetalen.
 • De bijtelling van een auto kan relatief gezien hoog uitvallen.
 • De kosten zijn over het algemeen hoger.
 • Het bedrijf zit vast aan het leasecontract.
 • Het bijhouden van de rittenadministratie is redelijk veel werk.
 • Het uitlenen van goederen, zoals een auto, mag niet zomaar.

Welke soorten lease zijn er?

Er zijn verschillende soorten leaseovereenkomsten, die kunnen variëren afhankelijk van de aard van het lease-object en de specifieke behoeften van de partijen die bij de overeenkomst betrokken zijn. Enkele veelvoorkomende soorten lease zijn:

 • Financiële lease: Bij financiële lease verhuurt de leasemaatschappij (lessor) een activum aan de lessee voor een bepaalde periode. De lessee heeft gedurende de leaseperiode de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de verzekering van het lease-object. Aan het einde van de leaseperiode kan de lessee ervoor kiezen om het object tegen een vooraf bepaalde restwaarde te kopen.
 • Operationele lease: Bij operationele lease verhuurt de leasemaatschappij het object aan de lessee voor een kortere periode, meestal gelijk aan de economische levensduur van het object. De leasemaatschappij behoudt het eigendom van het object en is verantwoordelijk voor het onderhoud en de verzekering ervan. Aan het einde van de leaseperiode heeft de lessee doorgaans de optie om het object terug te geven, te verlengen of te kopen tegen de marktwaarde.
 • Sale and Leaseback: Sale and Leaseback is een transactie waarbij een onderneming een actief verkoopt aan een leasemaatschappij en het vervolgens terug least. Dit stelt de onderneming in staat om kapitaal vrij te maken dat anders vastzit in activa. De onderneming blijft het actief gebruiken, maar wordt de lessee in plaats van de eigenaar.
 • Auto lease: Auto lease is een specifieke vorm van leasing waarbij een voertuig wordt gehuurd voor een bepaalde periode. Dit kan zowel financiële lease als operationele lease omvatten. Auto lease kan worden gebruikt door individuen of bedrijven als een alternatief voor het kopen van een voertuig.
 • Equipment lease: Equipment lease omvat het leasen van specifieke apparatuur of machines die nodig zijn voor bedrijfsactiviteiten. Dit kan variëren van kantoorapparatuur zoals printers en computers tot zwaardere machines zoals bouwapparatuur.
 • Retail lease: Retail lease verwijst naar het leasen van commerciële ruimte voor winkels of bedrijven. Dit kan bijvoorbeeld een lease zijn voor een winkelpand in een winkelcentrum.

Nadat het leasecontract is afgelopen:

Hoe werkt private lease:

Opleidingen tot lease-specialist

Er bestaan geen specifieke opleidingsmogelijkheden tot lease-specialist. Een leasemaatschappij maakt gebruik van verschillende soorten medewerkers, zoals administratief medewerkers, marketeers, actuarissen en accountmanagers. Een mogelijk passende opleiding voor dit beroep is bijvoorbeeld de hbo-opleiding Financial Services Management. Welke opleiding binnen dit beroep het beste past is geheel afhankelijk van je eigen functie en is verder niet heel eenduidig aan te geven. Welke opleiding het beste zal passen bij een lease-specialist is ook afhankelijk van de soort werkzaamheden. In de praktijk is het denkbaar dat een lease-specialist ook aangemerkt kan worden als kredietanalist. Een kredietanalist kan ook gezien worden als acceptant. Ook de boekhouding correct opzetten is belangrijk als ondernemer. Dit kan eenvoudig gedaan worden met een goed boekhoudprogramma dat je online kunt gebruiken.

Bedrijven waar een lease-specialist werkzaam kan zijn

Een lease-specialist zal over het algemeen werkzaam zijn voor een leasemaatschappij of bijvoorbeeld werkzaam zijn voor een financiële instelling zoals een bank. Zoals eerder omschreven moet het beroep lease-specialist vrij algemeen gezien worden, omdat leasemaatschappijen gebruik kunnen maken van verschillende medewerkers. Het is in de praktijk dan ook prima denkbaar dat een lease-specialist aangemerkt kan worden als garagehouder of als autoverkoper. De meeste grote leasemaatschappijen beschikken over een eigen showroom en verschillende commercieel medewerkers.

Competenties lease-specialist

Welke competenties een lease-specialist precies moet bezitten is niet zomaar aan te geven, omdat binnen dit beroep meerdere functie mogelijk zijn. Over het algemeen kunnen we wel stellen dat een lease-specialist communicatief gezien goed onderlegd moet zijn en over voldoende vakinhoudelijke kennis moet beschikken. Ook het netwerken kan gezien worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn onderhandelen, adviseren, overleggen, samenwerken, presteren, commercieel, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als lease-specialist

Het arbeidsmarktperspectief als lease-specialist is afhankelijk van je eigen opleidingsniveau en functie. Over het algemeen kunnen we wel stellen dat er voldoende arbeidsplaatsen beschikbaar zijn binnen de financiële branche. Je kunt dan ook werkzaam zijn voor verschillende soorten bedrijven. De doorgroeimogelijkheden zijn sterk afhankelijk van je eigen competenties, opleidingsniveau en soort werkgever. Het is denkbaar dat een lease-specialist uiteindelijk kan doorgroeien tot operationeel manager.

Arbeidsvoorwaarden en salaris lease-specialist

Er zijn geen specifieke voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je voor verschillende soorten werkgevers werkzaam kan zijn en je ook verschillende functies kan bekleden. Wat een lease-specialist precies zal verdienen is niet zomaar aan te geven, omdat het salaris per functie en opleidingsniveau kan verschillen.

Eigen bedrijf starten als Lease specialist

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Lease specialist, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Lease specialist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Lease specialist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Lease specialist.

Mijnzzp.nl