Fleet manager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een fleet manager is verantwoordelijk voor het beheer van voertuigen binnen een organisatie. Ook de aankoop en verkoop van voertuigen kan tot het takenpakket behoren van een fleet manager, inclusief het afsluiten van leasecontracten als voertuigen geleased worden. In het kort kunnen we stellen dat de fleet manager verantwoordelijk is voor het wagenpark van een bedrijf of organisatie. Een fleet manager is meestal werkzaam voor de grotere bedrijven, die gebruik maken van veel verschillende soorten voertuigen. De taken van een fleet manager houden meer in dan alleen het beheren van de vloot. Denk bijvoorbeeld ook aan het monitoren van het brandstofgebruik en aan het monitoren van het rijgedrag van de bestuurders. Maar ook aan het inplannen van onderhoud en het overleggen met andere belanghebbenden, zoals verzekeringsmaatschappijen of leveranciers, behoort over het algemeen tot de werkzaamheden van de fleet manager. De werkzaamheden van een fleet manager zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat het wagenpark voor bedrijven, organisaties en overheden over het algemeen belangrijk is. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een fleet manager het beste omschrijven als het beheren van de voertuigen binnen de bedrijfsvloot. Fleet management heeft niet alleen betrekking op auto's maar ook op andere soorten voertuigen, zoals bestelwagens en vrachtwagens. Goed fleet management draagt ook bij aan kostenreductie van transport en logistiek. Een andere benaming voor een fleet manager is soms ook mobiliteitsmanager of wagenparkbeheerder. De diverse taken en werkzaamheden van een fleet manager moeten niet onderschat worden, omdat de belangen groot kunnen zijn. Deze belangen hebben niet alleen betrekking op de aankoop van voertuigen. Denk hierbij ook aan het strategisch inkopen van banden of andere onderdelen, zodat kosten bespaard worden.

Als fleet manager ben je dus verantwoordelijk voor de bedrijfsvloot. De meeste grote bedrijven die een eigen wagenpark bezitten zijn ook voorzien van een eigen werkplaats, waarbinnen in eigen beheer reparaties uitgevoerd worden. Dit kan wel per organisatie verschillen, omdat leasewagens over het algemeen naar externe garages gebracht worden. Vooral de grotere exporteurs, die over veel vrachtwagens of andere soorten voertuigen beschikken, hebben meestal eigen bedrijfswagenmonteurs in dienst. Het zelfstandig uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden binnen eigen beheer kan organisaties veel geld besparen. Ook het strategisch inkopen van auto-onderdelen, zoals banden, kan organisaties geld besparen. Als fleet manager ben je over het algemeen op een brede manier werkzaam. Een fleet manager heeft bijvoorbeeld ook te maken met de bestuurders van voertuigen. Uit gegevens kan bijvoorbeeld naar voren komen dat bepaalde bestuurders te veel brandstof verbruiken of dat bestuurders te ruw omgaan met het voertuig, waardoor de onderhoudskosten toenemen. Denk bijvoorbeeld aan het hard optrekken of aan het hard remmen, waardoor onderdelen sneller slijten. In dit soort gevallen is het de fleet manager die de betreffende bestuurders zal aanspreken op hun rijgedrag en de bestuurders eventueel op een extra rijcursus zal sturen, zodat ze leren om hun rijgedrag aan te passen. Het aanpassen van rijgedrag kan ook van invloed zijn op de mogelijke restwaarde van voertuigen.

Een fleet manager is ook verantwoordelijk voor het inplannen van onderhoudswerkzaamheden aan voertuigen. Afhankelijk van de soort voertuigen kan een fleet manager gebruik maken van bekende data, zodat voertuigen op het juiste moment onderhouden worden. Denk bijvoorbeeld aan een fleet manager die te maken heeft met voertuigen waarvan bekend is dat bij een bepaald aantal kilometers de versnellingsbak of motor vervangen moeten worden. Op deze manier kunnen voertuigen op het juiste moment ingepland worden voor onderhoud, zodat voertuigen niet onnodig lang buiten gebruik zijn of twee keer naar de garage moet voor onderhoudswerkzaamheden. Als fleet manager kan je in veel gevallen ook aangemerkt worden als voorraadbeheer, omdat voorraadbeheer belangrijk is binnen een bedrijfsvloot. Dit is al helemaal het geval als er sprake is van een eigen werkplaats.

Inkoop van voertuigen

Voertuigen inkopen is wellicht één van de belangrijkste taken als fleet manager. Het inkopen van voertuigen is meestal een complex proces, omdat het vaak om grote bedragen gaat. Ook als voertuigen niet gekocht maar geleased worden zijn de belangen meestal groot. Leasen is meestal niet goedkoper en moet daarom niet onderschat worden. Bij de aankoop van een wagenpark gaat het niet alleen om de directe kosten van voertuigen. Ook gebruikerskosten, onderhoudskosten, afschrijvingen, rijprestaties en het comfort spelen mee. Het comfort kan belangrijk zijn vanwege arbeidsrichtlijnen. Denk bijvoorbeeld aan politieagenten, die snel moet kunnen instappen en uitstappen, of aan vrachtwagenchauffeurs, die comfortabel moeten zitten omdat ze veel kilometers maken. Als fleet manager zal je dan ook aangemerkt moeten kunnen worden als onderhandelaar. Deze onderhandelingen gaan verder dan alleen het bepalen van het aankoopbedrag. Denk bijvoorbeeld ook aan extra garanties op onderdelen of aan andere eisen vanuit de organisatie. Daarnaast is het niet ongebruikelijk dat voertuigen na de aankoop alsnog aangepast moeten worden voordat ze ingezet kunnen worden, zoals de speciale voertuigen voor Rijkswaterstaat en het leger. Dit soort voertuigen moeten vaak eerst door een carrosseriebouwer aangepast worden voordat de voertuigen inzetbaar zijn. Dit soort complexe afspraken worden meestal vastgelegd in duidelijke contracten.

Beroep Fleet Manager:

Opleidingen tot fleet manager

Wie een carrière als fleet manager ambieert kan het beste kiezen voor de Hbo-opleiding Business Management of de Hbo-opleiding Commerciële Economie. Beide opleidingen zullen ongeveer vier jaar in beslag nemen, afhankelijk van de vooropleiding. Een andere optie kan zijn de Hbo-opleiding Logistiek en Economie. Er zijn verder geen specifieke opleidingen voor het beroep fleet manager. Over welke opleiding een fleet manager precies zal beschikken kan verschillen per fleet manager. Over het algemeen moet het beroep fleet manager aangemerkt worden als beroep op minimaal Hbo-niveau. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een fleet manager werkzaam kan zijn

Een fleet manager is over het algemeen werkzaam voor grotere organisaties, die gebruik maken van veel voertuigen. Denk hierbij aan expediteurs, loonwerkers, de brandweer, de politie, het leger of aan installatiebedrijven. Een fleet manager kan in sommige gevallen ook aangemerkt worden als ambtenaar. De overheid maakt op veel verschillende manieren gebruik van voertuigen.

Competenties fleet manager

Als fleet manager moet je over algemene managementvaardigheden beschikken, omdat je meestal verschillende medewerkers zal aansturen. Denk bijvoorbeeld aan administratief medewerkers, autopoetsers en aan accountmanagers. Omdat je te maken hebt met verschillende collega's en externe partijen zal je over goede communicatieve vaardigheden moeten beschikken. Als je als fleet manager ook verantwoordelijk bent voor de inkoop en verkoop van voertuigen zal je over een commerciële instelling moeten beschikken. Algemeen belangrijke woorden zijn netwerken, innovatie, analytisch, samenwerken, onderhandelen, inzicht, besluitvaardigheid en verantwoordelijkheidsgevoel.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als fleet manager

Het arbeidsmarktperspectief als fleet manager is over het algemeen redelijk te noemen. Deze functie komt lang niet overal voor binnen bedrijven, waardoor de arbeidskansen beperkt zijn. De doorgroeimogelijkheden als fleet manager moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden als dit mogelijk is. De functie fleet manager is al een leidinggevende functie, waardoor doorgroeien niet overal mogelijk zal zijn. Een mogelijk vervolgfunctie kan de functie investment manager zijn. Als investment manager ben je over het algemeen op een brede manier werkzaam.

Arbeidsvoorwaarden en salaris fleet manager

Er zijn geen specifieke voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je voor uiteenlopende soorten bedrijven werkzaam kan zijn in verschillende branches. Een fleet manager met een afgeronde Hbo-opleiding zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 3500 en 5500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Een hoger salaris binnen dit beroep is zeker denkbaar als het om een baan gaat met grote verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl