Fleet manager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een fleet manager is verantwoordelijk voor het beheer van voertuigen binnen een organisatie. Ook de aankoop en verkoop van voertuigen kan tot het takenpakket behoren van een fleet manager, inclusief het afsluiten van leasecontracten als voertuigen geleased worden. In het kort kunnen we stellen dat de fleet manager verantwoordelijk is voor het wagenpark van een bedrijf of organisatie. Een fleet manager is meestal alleen werkzaam bij de grotere bedrijven, die gebruik maken van veel verschillende soorten voertuigen. De taken van een fleet manager houden meer in dan het alleen beheren van voertuigen. Denk bijvoorbeeld ook aan het monitoren van het brandstofgebruik en aan de rijgedragingen van bestuurders. Maar ook aan het inplannen van onderhoud en het overleggen met andere belanghebbenden zoals verzekeringsmaatschappijen of leveranciers. De werkzaamheden van een fleet manager zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat het wagenpark voor bedrijven, organisaties en overheden over het algemeen zeer belangrijk is. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een fleet manager het beste omschrijven als het beheren van de voertuigen binnen een bedrijfsvloot. Fleet management heeft niet alleen betrekking op auto's maar ook op andere soorten voertuigen, zoals bestelwagens en vrachtwagens. Goed fleet management draagt ook bij aan kostenreductie met betrekking tot transport en logistiek. Een andere benaming voor een fleet manager is mobiliteitsmanager of wagenparkbeheerder.

De diverse taken en werkzaamheden van een fleet manager moeten niet onderschat worden, omdat de belangen groot kunnen zijn. Deze belangen hebben niet alleen betrekking op de aankoop van voertuigen. Denk hierbij ook aan het strategisch inkopen van banden of andere onderdelen, zodat kosten bespaard worden. De meeste grote bedrijven die een eigen wagenpark bezitten zijn ook voorzien van een eigen garage, waarbinnen in eigen beheer reparaties uitgevoerd kunnen worden. Dit kan natuurlijk wel per wagenpark verschillen, omdat leasewagens over het algemeen naar een externe garage gebracht worden. Vooral de grotere exporteurs, die over veel vrachtwagens of andere voertuigen beschikken, hebben meestal een eigen garage. Door onderhoud binnen de eigen organisatie kan veel geld bespaard worden.

Toezicht wagenpark

Toezicht op een wagenpark is om verschillende redenen belangrijk voor een organisatie. Bijvoorbeeld vanwege het kunnen maken van een actuele planning omdat de planners op kantoor precies kunnen zien waar een voertuig is. De meeste voertuigen zijn tegenwoordig voorzien van gps-apparatuur, zodat op kantoor op een inzichtelijke manier te zien is waar een voertuig precies is. Gps-apparatuur is niet alleen aanwezig om de bestuurder in de gaten te kunnen houden.

Moderne gps-apparatuur kan ook veel andere informatie bieden aan de fleet manager. Denk bijvoorbeeld aan het brandstofgebruik van een voertuig of aan de onderhoudsgevoeligheid van een voertuig. De onderhoudsgevoeligheid van een voertuig kan betrekking hebben op onderdelen die op het punt staan het te begeven, zoals een bepaald type versnellingsbak dat steeds stuk gaat bij een bepaalde kilometerstand.

Statistisch gezien is dan te bepalen wanneer bepaalde onderdelen van een voertuig stuk gaan, omdat deze informatie bekend is bij de fleet manager. Op deze manier kan een voertuig op het juiste moment ingepland worden voor onderhoud, zodat het voertuig niet onnodig lang buiten gebruik is of twee keer naar de garage moet voor reparatie of onderhoud.

Managen van bestuurders

Als fleet manager krijg je ook te maken met bestuurders van voertuigen. Uit gegevens kan naar voren komen dat een bepaalde bestuurder te veel brandstof gebruikt of dat de bestuurder te ruw omgaat met het voertuig, waardoor de onderhoudskosten toenemen. Denk bijvoorbeeld aan het hard optrekken of aan het hard remmen, waardoor onderdelen sneller slijten. In dit soort gevallen is het de fleet manager die de betreffende bestuurder zal aanspreken op zijn rijgedrag en de bestuurder eventueel op een extra rijcursus zal sturen, zodat deze leert om zijn rijgedrag aan te passen. Het aanpassen van rijgedrag kan ook van invloed zijn op de mogelijke restwaarde van voertuigen.

Inkoop voertuigen

Voertuigen inkopen is wellicht één van de belangrijkste taken van een fleet manager. Het inkopen van voertuigen is meestal een complexe aangelegenheid, omdat het vaak om veel geld gaat. Ook wanneer voertuigen niet gekocht worden maar geleased worden zijn de belangen meestal groot. Leasen is meestal niet goedkoper dan kopen en moet daarom niet onderschat worden. Bij de aankoop van een wagenpark gaat het niet alleen om de directe kosten van een voertuig. Ook gebruikerskosten, onderhoudskosten, afschrijvingen, rijprestaties en aan het comfort spelen mee. Het comfort kan belangrijk zijn vanwege arbeidsrichtlijnen. Denk bijvoorbeeld aan politieagent die snel moet kunnen instappen en uitstappen, of aan vrachtwagenchauffeurs die comfortabel moeten zitten omdat ze veel kilometers maken.

Als fleet manager zal je dan ook een onderhandelaar moeten zijn. Deze onderhandelingen gaan verder dan het alleen bepalen van een aankoopbedrag. Denk aan extra garanties op onderdelen of aan andere eisen vanuit de organisatie. Daarnaast is het niet ongebruikelijk dat voertuigen na de aankoop alsnog aangepast moeten worden voordat ze ingezet kunnen worden, zoals speciale wagens voor Rijkswaterstaat, het leger of de carrosserie van een voertuig dat aangepast moet worden. Ook voorraadbeheer kan een belangrijke taak zijn van een fleet manager.

Beroep Fleet Manager:

Opleidingen tot fleet manager

Wie een carrière als fleet manager ambieert kan het beste kiezen voor de Hbo-opleiding Business Management of de Hbo-opleiding Commerciële Economie. Beide opleidingen zullen ongeveer vier jaar in beslag nemen, afhankelijk van de vooropleiding. Een andere optie kan zijn de Hbo-opleiding Logistiek en Economie. Er zijn verder geen specifieke opleidingen voor het beroep fleet manager.

Bedrijven waar een fleet manager werkzaam kan zijn

Een fleet manager kan werkzaam zijn voor uiteenlopende soorten bedrijven die te maken hebben met een wagenpark. Denk bijvoorbeeld aan de politie, het leger, de brandweer of aan transportbedrijven.

Competenties fleet manager

Als fleet manager moet je over algemene managementvaardigheden beschikken, zoals het kunnen geven van sturing aan andere medewerkers, en zal je moeten beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Wanneer je als fleet manager ook verantwoordelijk bent voor de inkoop en verkoop zal je daarnaast over een commerciële instelling moeten beschikken. Binnen dit beroep is het kunnen netwerken erg belangrijk te noemen. Andere belangrijke woorden zijn planning, flexibiliteit, onderhandelen en besluitvaardigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als fleet manager

Het arbeidsmarktperspectief als fleet manager is over het algemeen redelijk te noemen. Deze functie komt lang niet overal voor binnen bedrijven, waardoor de arbeidskansen beperkt zijn. De doorgroeimogelijkheden als fleet manager moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden als dit mogelijk is. De functie fleet manager is al een leidinggevende functie, waardoor doorgroeien niet overal mogelijk zal zijn.

Arbeidsvoorwaarden en salaris fleet manager

Er zijn geen specifieke voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je voor uiteenlopende soorten bedrijven werkzaam kan zijn in verschillende branches. Een fleet manager met een afgeronde Hbo-opleiding zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 3500 en 5500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Een hoger salaris binnen dit beroep is zeker denkbaar als het om een baan gaat met grote verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl