Fleet manager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep fleet manager
Het beheren van een bedrijfsvloot als fleet manager
Werken als fleet manager
Inkoop van voertuigen
Onderhandelen als fleet manager
Wat doet een fleet manager:
Beroepsfilm Fleet Manager:
Opleidingen tot fleet manager
Bedrijven waar een fleet manager werkzaam kan zijn
Competenties fleet manager
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als fleet manager
Arbeidsvoorwaarden en salaris fleet manager
Eigen bedrijf starten als Fleet manager
Boekhoudprogramma vergelijken Fleet manager

Beroep fleet manager

Een fleet manager is verantwoordelijk voor het beheren van voertuigen binnen de organisatie. Ook de aankoop en verkoop van voertuigen kan tot het takenpakket behoren van een fleet manager, inclusief het afsluiten van leasecontracten als voertuigen geleased worden. In het kort kunnen we stellen dat de fleet manager verantwoordelijk is voor het wagenpark van een bedrijf of organisatie. Een fleet manager is meestal werkzaam voor de grotere bedrijven, die gebruikmaken van veel verschillende soorten voertuigen. De taken van een fleet manager houden meer in dan alleen het beheren van de vloot. Denk bijvoorbeeld ook aan het monitoren van het brandstofgebruik en aan het monitoren van het rijgedrag van de bestuurders. Maar ook het inplannen van onderhoud en het overleggen met andere belanghebbenden, zoals verzekeringsmaatschappijen of leveranciers, behoort meestal tot de werkzaamheden van de fleet manager. De werkzaamheden van een fleet manager zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat het wagenpark voor bedrijven, organisaties en overheden belangrijk is. In het kort kunnen we de taken van een fleet manager het beste omschrijven als het beheren van de voertuigen binnen de bedrijfsvloot. Fleet management heeft niet alleen betrekking op auto's maar ook op andere voertuigen, zoals bestelwagens en vrachtwagens. Goede fleet management draagt ook bij aan kostenreductie van transport en logistiek. Een andere benaming voor een fleet manager is soms ook wel mobiliteitsmanager of wagenparkbeheerder. De diverse taken en werkzaamheden van een fleet manager moeten niet onderschat worden, omdat de belangen groot kunnen zijn. Deze belangen hebben niet alleen betrekking op de aankoop van voertuigen. Denk hierbij ook aan het strategisch inkopen van banden of andere onderdelen, zodat kosten bespaard worden.

Het beheren van een bedrijfsvloot als fleet manager

Als fleet manager ben je dus verantwoordelijk voor het beheren van de bedrijfsvloot. De meeste grote bedrijven die een eigen wagenpark bezitten zijn ook voorzien van een eigen werkplaats, waarbinnen in eigen beheer reparaties uitgevoerd worden. Dit kan wel per organisatie verschillen, omdat leasewagens meestal naar externe garages gebracht worden. Vooral de grotere exporteurs, die over veel vrachtwagens of andere soorten voertuigen beschikken, hebben meestal eigen bedrijfswagenmonteurs in dienst. Het zelfstandig uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden binnen eigen beheer kan organisaties veel geld besparen. Ook het strategisch inkopen van auto-onderdelen, zoals banden, kan organisaties geld besparen. Als fleet manager ben je over het algemeen op een brede manier werkzaam. Een fleet manager heeft bijvoorbeeld ook te maken met de bestuurders van voertuigen. Uit verkregen data kan bijvoorbeeld naar voren komen dat bestuurders te veel brandstof verbruiken of dat bestuurders te ruw omgaan met het voertuig, waardoor de onderhoudskosten toenemen. Denk bijvoorbeeld aan te hard optrekken of aan te hard remmen, waardoor onderdelen sneller slijten. In dit soort gevallen is het de fleet manager die de betreffende bestuurders zal aanspreken op hun rijgedrag en de bestuurders eventueel op een extra rijcursus zal sturen, zodat ze leren om hun rijgedrag aan te passen. Het aanpassen van rijgedrag kan ook van invloed zijn op de mogelijke restwaarde van voertuigen.

Werken als fleet manager

Een fleet manager is ook verantwoordelijk voor het inplannen van onderhoud aan voertuigen. Afhankelijk van de soort voertuigen kan een fleet manager gebruikmaken van bekende data, zodat voertuigen op het juiste moment onderhouden worden. Denk bijvoorbeeld aan een fleet manager die te maken heeft met voertuigen waarvan bekend is dat bij een bepaald aantal kilometers de versnellingsbak of motor vervangen moeten worden. Op deze manier kunnen voertuigen op het juiste moment ingepland worden voor onderhoud, zodat voertuigen niet onnodig lang buiten gebruik zijn of twee keer naar de garage moet voor onderhoud. Als fleet manager kan je in veel gevallen ook aangemerkt worden als voorraadbeheer, omdat voorraadbeheer belangrijk is binnen een bedrijfsvloot. Dit is al helemaal het geval als er sprake is van een eigen werkplaats. Vanzelfsprekend heeft een fleet manager tegenwoordig ook te maken met duurzaamheid. Vanzelfsprekend kan het beroep fleet manager in de praktijk op verschillende manieren voorkomen. Fleet management speelt wel een belangrijke rol binnen veel organisaties. Er zijn dan ook steeds meer fleet managers te vinden binnen het bedrijfsleven. Het zijn vaak de grote organisaties die gebruikmaken van fleet managers. Ook het contact onderhouden met leveranciers en klanten maakt een belangrijk onderdeel uit van de werkzaamheden.

Inkoop van voertuigen

Voertuigen inkopen is wellicht één van de belangrijkste taken als fleet manager. Het inkopen van voertuigen is meestal een complex proces, omdat het vaak om grote bedragen gaat. Ook als voertuigen niet gekocht, maar geleased worden zijn de belangen meestal groot. Leasen is meestal niet goedkoper en moet daarom niet onderschat worden. Bij de aankoop van een wagenpark gaat het niet alleen om de directe kosten van voertuigen. Ook gebruikerskosten, onderhoudskosten, afschrijvingen, rijprestaties en het comfort spelen mee. Het comfort kan belangrijk zijn vanwege arbeidsrichtlijnen. Denk bijvoorbeeld aan politieagenten, die snel moet kunnen instappen en uitstappen, of aan vrachtwagenchauffeurs, die comfortabel moeten zitten omdat ze veel kilometers maken.

Onderhandelen als fleet manager

Als fleet manager zal je dan ook aangemerkt moeten kunnen worden als onderhandelaar. Deze onderhandelingen gaan verder dan alleen het bepalen van het aankoopbedrag. Denk bijvoorbeeld ook aan extra garanties op onderdelen of aan andere eisen vanuit de organisatie. Daarnaast is het niet ongebruikelijk dat voertuigen na de aankoop alsnog aangepast moeten worden voordat ze ingezet kunnen worden, zoals de speciale voertuigen voor Rijkswaterstaat en het leger. Dit soort voertuigen moeten vaak eerst door een carrosseriebouwer aangepast worden voordat de voertuigen inzetbaar zijn. Dit soort complexe afspraken worden meestal vastgelegd in duidelijke contracten. Een fleet manager heeft in de meeste gevallen direct contact met een importeur en niet met een individueel garagebedrijf.

Wat doet een fleet manager:

Beroepsfilm Fleet Manager:

Opleidingen tot fleet manager

Wie een carrière als fleet manager ambieert kan het beste kiezen voor de hbo-opleiding Business Management of de hbo-opleiding Commerciële Economie. Beide opleidingen zullen ongeveer vier jaar in beslag nemen, afhankelijk van de vooropleiding. Een andere optie kan zijn de Hbo-opleiding Logistiek en Economie. Er zijn verder geen specifieke opleidingen voor het beroep fleet manager. Over welke opleiding een fleet manager precies zal beschikken kan verschillen per fleet manager. Over het algemeen moet het beroep fleet manager aangemerkt worden als beroep op minimaal Hbo-niveau. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als je een startende ondernemer bent, is het ook belangrijk dat je de financiële administratie goed bijhoudt. Hiervoor kun je een boekhoudprogramma zzp of mkb gebruiken.

Bedrijven waar een fleet manager werkzaam kan zijn

Een fleet manager is over het algemeen werkzaam voor grotere organisaties, die gebruikmaken van veel voertuigen. Denk hierbij aan expediteurs, loonwerkers, de brandweer, de politie, het leger of aan installatiebedrijven. Een fleet manager kan in sommige gevallen ook aangemerkt worden als ambtenaar. De overheid maakt op veel verschillende manieren gebruik van voertuigen.

Competenties fleet manager

Als fleet manager moet je over algemene managementvaardigheden beschikken, omdat je meestal verschillende medewerkers zal aansturen. Denk bijvoorbeeld aan administratief medewerkers, autopoetsers en aan accountmanagers. Omdat je te maken hebt met verschillende collega's en externe partijen zul je over goede communicatieve vaardigheden moeten beschikken. Als je als fleet manager ook verantwoordelijk bent voor de inkoop en verkoop van voertuigen zul je over een commerciële instelling moeten beschikken. Algemeen belangrijke woorden zijn netwerken, innovatie, analytisch, samenwerken, onderhandelen, inzicht, besluitvaardigheid en verantwoordelijkheidsgevoel.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als fleet manager

Het arbeidsmarktperspectief als fleet manager is over het algemeen redelijk te noemen. Deze functie komt lang niet overal voor binnen bedrijven, waardoor de arbeidskansen beperkt zijn. De doorgroeimogelijkheden als fleet manager moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden als dit mogelijk is. De functie fleet manager is al een leidinggevende functie, waardoor doorgroeien niet overal mogelijk zal zijn. Een mogelijk vervolgfunctie kan de functie investment manager zijn. Als investment manager ben je over het algemeen op een brede manier werkzaam.

Arbeidsvoorwaarden en salaris fleet manager

Er zijn geen specifieke voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je voor uiteenlopende soorten bedrijven werkzaam kan zijn in verschillende branches. Een fleet manager met een afgeronde hbo-opleiding zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 3500 en 5500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Een hoger salaris binnen dit beroep is zeker denkbaar als het om een baan gaat met grote verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Fleet manager

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Fleet manager, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Fleet manager

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Fleet manager bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Fleet manager.

Mijnzzp.nl