Investment manager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep investment manager
Werken als investment manager
Samenwerken met verschillende specialisten
Wat doet een participatiemaatschappij
Werkzaamheden van een investment manager:
Wat is investment management:
Wat doet een investment manager:
Opleidingen tot investment manager
Bedrijven waar een investment manager werkzaam kan zijn
Competenties investment manager
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als investment manager
Arbeidsvoorwaarden en salaris investment manager
Eigen bedrijf starten als Investment manager
Boekhoudprogramma vergelijken Investment manager

Beroep investment manager

Een investment manager is een manager die gezien moet worden als beleggingsspecialist, vermogensbeheerder of als beleggingsfondsmanager. Als investment manager ben je over het algemeen werkzaam binnen de financiële sector waarbij je de dagelijkse beleggingsstrategieën bepaalt en toetst. Daarnaast is een investment manager een belangrijke adviseur met betrekking tot mogelijke financieringen van andere ondernemingen. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een investment manager het beste omschrijven als het analyseren van ondernemingen inclusief het doen van investeringsvoorstellen. Een investment manager moet niet gezien worden als een gewone kredietverstrekker, omdat een participatiemaatschappij meestal ook aandelen terugverwacht voordat deze investeert in ondernemingen. Een investment manager is dus geen standaard kredietverstrekker, omdat een investment manager nauw betrokken zal blijven bij de betreffende onderneming om de groeiambities waar te maken. Met andere woorden is de participatiemaatschappij deels eigenaar van de onderneming of de investering. Een investment manager is dus verantwoordelijk voor het plannen, aansturen en coördineren van beleggingsstrategieën. Daarnaast is een investment manager verantwoordelijk voor het monitoren van beleggingen. Investment management heeft in bijna alle gevallen betrekking op het beheer van grote vermogens, zoals die van pensioenfondsen. Andere benamingen voor investment manager kunnen ook zijn vermogensbeheerder of investeerder. Participatiemaatschappijen investeren over het algemeen alleen in ondernemingen, die beschikken over een stevig groeipotentieel. Het is de verantwoordelijkheid van de investment manager om de gegevens te analyseren met betrekking tot de mogelijke investering.

Werken als investment manager

Een investment manager is dus een vermogensbeheerder, die aangemerkt kan worden als investeerder. Het is de investment manager, die verantwoordelijk is voor het selecteren van passende bedrijven en/of organisaties, waarbinnen de investeringsmaatschappij wenst te investeren. Het beroep investment manager betreft een beroep op hoger managementniveau, waarbinnen je over veel verantwoordelijkheden zal beschikken. Als investment manager gaan de inhoudelijke werkzaamheden verder dan alleen het zoeken van mogelijke investeringen. Een goede investment manager is ook een futurist, die naar de toekomst zal kijken. Langetermijnstrategie is over het algemeen belangrijk als we spreken van een investment manager. Ook na de investering zal de investment manager de onderneming blijven monitoren en voorzien van tips om de groeiambities waar te maken. Als investment manager zal je ook regelmatig overleggen met directies, ondernemers en eventuele financiële managers.

Samenwerken met verschillende specialisten

Als investment manager heb je over het algemeen met verschillende interne collega's te maken, die verantwoordelijk kunnen zijn voor diverse werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan de compliance manager, die verantwoordelijk is voor het toezien op wet- en regelgeving, zodat er geen problemen kunnen ontstaan met toezichthouders. Daarnaast zal je te maken hebben met bedrijfseconomen en met bedrijfsadviseurs, die verantwoordelijk zijn voor het analyseren van gegevens die bedrijven aangaan. Ook vanuit maatschappelijk oogpunt zal je als investment manager rekening moeten houden met gevoelige onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan het niet willen en/of mogen investeren in bedrijven, die milieutechnisch gezien niet maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een investment manager kan dus ook aangemerkt worden als beleggingsadviseur, die gespecialiseerd is in het analyseren van bedrijven en andere soorten ondernemingen.

Wat doet een participatiemaatschappij

Een participatiemaatschappij is een investeringsmaatschappij die in ruil voor een investering aangemerkt kan worden als tijdelijke aandeelhouder. In ruil voor het beschikbaar stellen van kapitaal krijgt de participatiemaatschappij als aandeelhouder medezeggenschap over de onderneming. Zo kan de participatiemaatschappij een actieve bijdrage leveren aan de waardecreatie van de onderneming. Een participatiemaatschappij kan dus niet alleen aangemerkt worden als investeerder. Een participatiemaatschappij is actief betrokken bij de bedrijfsvoering om het beste rendement kunnen behalen. Een andere benaming voor participatiemaatschappij kan dus ook zijn investeringsmaatschappij, met het belangrijke verschil dat de participatiemaatschappij actief deelneemt aan de investering. Zoals eerder omschreven moeten participatiemaatschappijen over het algemeen aangemerkt worden als grote financiële instellingen. Participatiemaatschappijen kunnen ook gespecialiseerd zijn in bepaalde vormen van investeringen. Denk bijvoorbeeld aan een participatiemaatschappij, die alleen wil participeren in ondernemingen die in tijdelijk zwaar verkeren. In dat geval gaat het meestal om ondernemingen die door omstandigheden in de problemen gekomen zijn. Een belangrijke aanvulling hierop is wel dat het gaat om bedrijven die grote groeipotentie hebben.

Werkzaamheden van een investment manager:

 • Het aankopen, herstructureren en verkopen van participaties.
 • Het aansturen van medewerkers.
 • Het adviseren met betrekking tot de bedrijfsvoering en de operationele processen.
 • Het beoordelen van nieuwe investeringsproposities.
 • Het bepalen van de strategie van de participaties.
 • Het maken en beoordelen van rapportages.
 • Het maken van financiële en bedrijfskundige analyses.
 • Het opstellen en beoordelen van de transactiedocumentatie.
 • Het overleggen met de directie.
 • Het uitvoeren van onderzoek.
 • Het verzamelen van data en beoordelen van data.

Wat is investment management:

Wat doet een investment manager:

Opleidingen tot investment manager

Er bestaan verschillende geschikte studies met betrekking tot het beroep investment manager, die over het algemeen op universitair niveau zijn. Denk bijvoorbeeld aan de universitaire studie Bedrijfseconomie of aan een universitaire studie Bedrijfskunde. De meeste investment managers beschikken ook over een financiële achtergrond. Het worden van investment manager is over het algemeen niet alleen afhankelijk van de genoten opleidingen en/of studies. Werkervaring en kennis zijn net zo belangrijk als investment manager. Zoals eerder omschreven betreft het beroep investment manager een functie op hoger managementniveau. Zie voor meer informatie over dit onderwerp ook de Nederlandse Verenging van Participatiemaatschappijen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als startende ondernemer is het van belang om rekening te houden met de wettelijk verplichte boekhouding. Het is dan ook verstandig om gebruik te maken van een professioneel boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een investment manager werkzaam kan zijn

Een investment manager is over het algemeen werkzaam voor een investeringsmaatschappij en/of participatiemaatschappij. Dit betreft over het algemeen verschillende financiële instellingen, zoals banken of pensioenfondsen. Daarnaast kan er sprake zijn van onafhankelijke investeringsmaatschappijen en/of participatiemaatschappijen. Buiten de financiële sector komt het beroep investment manager bijna niet voor. Het is wel denkbaar dat een investment manager intern werkzaam is voor grote ondernemingen.

Competenties investment manager

De belangrijkste competentie van een investment manager is de affiniteit met de financiële sector. Daarnaast moet een investment manager analytisch sterk onderlegd zijn en een goed gevoel voor cijfers hebben. Het strategisch denken is ook een belangrijke competentie van een investment manager. Ook goede communicatieve vaardigheden mogen niet ontbreken als investment manager. Dit is het geval, omdat je zal samenwerken met veel verschillende collega's en externe organisaties. Daarnaast moet een investment manager aangemerkt kunnen worden als lobbyist en netwerker. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, kennis, inspiratie, resultaatgerichtheid, verantwoordelijkheidsgevoel, overtuigingskracht, motivatie, doorzettingsvermogen, stressbestendigheid en loyaliteit.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als investment manager

Het arbeidsmarktperspectief als investment manager is over het algemeen redelijk te noemen, mits je over de juiste studies en werkervaring beschikt. Het beroep investment manager is geen beroep dat op grote schaal voorkomt. Kennis, ervaring en de juiste studies zullen voor een groot deel het arbeidsmarktperspectief bepalen. De doorgroeimogelijkheden als investment manager moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden, zoals het mogen begeleiden van grotere investeringen. Daarnaast kan het promoveren aangemerkt worden als het doorgroeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris investment manager

Er zijn geen specifieke voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als investment manager. De arbeidsvoorwaarden kunnen verschillen per werkgever. Een investment manager zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 6.500 en de 8.500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Investment manager

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Investment manager, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Investment manager

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Investment manager bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Investment manager.

Mijnzzp.nl