Financieel manager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een financieel manager is verantwoordelijk voor diverse werkzaamheden die te maken hebben met het analyseren van financiële gegevens inclusief de salarisadministratie, afhankelijk van de specifieke taakomschrijving van de financieel manager. Een financieel manager krijgt meestal ondersteuning van één of meerdere salarisadministrateurs en andere soorten financieel medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de complete financiële administratie van de betreffende organisatie. Financiële administratie kan het beste gezien worden als de boekhouding van organisaties. De belangrijkste werkzaamheden van een financieel manager komen in het kort neer op het opstellen van rapportages, het vaststellen van budgetten, het zorg dragen voor de maandelijkse en jaarlijkse afsluitingen, het verzorgen van fiscale aangiftes, het uitvoeren van risicomanagement, het uitvoeren van forecasting en het aansturen van alle financieel medewerkers. In de meeste gevallen behoort cashmanagement ook tot de taken van de financieel manager. De functie financieel manager komt over het algemeen alleen voor binnen middelgrote tot grotere organisaties en bedrijven, die te maken hebben met veel financiële administratie. De inhoudelijke werkzaamheden van een financieel manager kunnen per organisatie verschillen, maar hebben alle gevallen wel te maken met financiën. Een andere meer internationale benaming voor een financieel manager is ook wel finance manager.

Een financieel manager is verantwoordelijk voor de totale bedrijfsadministratie van de organisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de financieel manager dat deze precies weet waar het geld vandaan komt, waar het geld naartoe gaat en waarom dit het geval is. Betrouwbaarheid is als financieel manager een belangrijk woord, omdat rapporten en gegevens moeten kloppen. Zonder kloppende rapporten en gegevens zal de financiële positie van de organisatie niet juist weergeven worden waardoor ernstige problemen kunnen ontstaan. Een financieel manager geeft over het algemeen sturing aan verschillende soorten medewerkers die te maken hebben met de financiële administratie van de organisatie zoals boekhouders, controllers en administrateurs.

Cashmanagement

Cashmanagement is een brede omschrijving van alle activiteiten die verband houden met de optimalisatie van financiële stromen tussen de organisatie, de bank en andere partijen die de organisatie aangaan. In het kort komt cashmanagement neer op het optimaliseren van de geldstromen van de organisatie.

Net zo als het binnen logistieke bedrijven belangrijk is dat goederen op het juiste moment vervoerd worden is het voor bedrijven belangrijk dat de geldstromen op het juiste moment verplaatst worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het minimaliseren van de kosten om geldstromen te verplaatsen, aan het optimaal minimaliseren van rentekosten of juist aan het maximaliseren van renteopbrengsten.

Diverse taken van een financieel manager:

  • Het aansturen en begeleiden van medewerkers
  • Het informeren en overleggen met de directie
  • Het opstellen van maandstukken en jaarstukken
  • Het overleggen met andere partijen zoals banken en toeleveranciers
  • Het vaststellen van budgetten
  • Het verzorgen van de financiële administratie
  • Het verzorgen van fiscale aangiftes
  • Het waken over gestelde doelstellingen

Financial Services Management:

Opleiding Financial Services Management:

Opleidingen tot financieel manager

Er bestaan diverse geschikte opleidingsmogelijkheden tot financieel manager zoals de Hbo-opleiding Bedrijfseconomie of de Hbo-opleiding SPD Bedrijfsadministratie, die ongeveer vier jaar in beslag zullen nemen afhankelijk van de vooropleiding. Afhankelijk van de organisatie kan er als financieel manager ook een universitaire studie verwacht worden in de financiële richting. Zie voor meer informatie de website HBO SPD en de Belangenvereniging SPD.

Bedrijven waar een financieel manager werkzaam kan zijn

Een financieel manager is over het algemeen werkzaam voor grotere bedrijven die in de meeste gevallen internationaal actief zijn. Binnen kleinere bedrijven spreekt men in veel gevallen van een hoofd financiële administratie en niet van een financieel manager. Als financieel manager kan je voor uiteenlopende soorten bedrijven werkzaam zijn in verschillende branches.

Competenties financieel manager

Als financieel manager zal je vanzelfsprekend over veel verschillende competenties moeten beschikken. De belangrijkste competenties zijn wellicht een goed analytisch vermogen en algemene managementvaardigheden. Andere belangrijke competenties zijn daadkracht, leiderschapskwaliteiten, communicatie, secuurheid, betrouwbaarheid, prestatiegerichtheid, verantwoordelijkheidsgevoel, kennis en beroepshouding.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als financieel manager

Het verkrijgen van een baan als financieel manager zal in de meeste gevallen geen probleem zijn als je beschikt over de juiste opleidingen. Wanneer we spreken van het beroep financieel manager kan werkervaring belangrijk zijn voor werkgevers. Ook bestaat er een verschil tussen een HBO financieel manager en een WO financieel manager. Voor het beroep financieel manager verwacht men relatief vaak een universitaire studie. Een doorgroeimogelijkheid als financieel manager kan de functie Chief financial officer (CFO) zijn.

Arbeidsvoorwaarden en salaris financieel manager

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je als financieel manager werkzaam kan zijn voor uiteenlopende soorten bedrijven, organisaties en instelling met verschillende cao's. Een financieel manager zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 4000 en 5500 bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl