Financieel manager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een financieel manager is verantwoordelijk voor diverse werkzaamheden die te maken hebben met het beheren en analyseren van financiële gegevens inclusief de salarisadministratie, afhankelijk van de specifieke taakomschrijving van de financieel manager. Een financieel manager krijgt meestal ondersteuning van één of meerdere salarisadministrateurs en andere soorten financieel medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de complete financiële administratie van de betreffende organisatie. Een financiële administratie kan het beste gezien worden als de boekhouding van een organisatie. De belangrijkste werkzaamheden van een financieel manager komen in het kort neer op het opstellen van rapportages, het vaststellen van budgetten, het verzorgen voor de maandelijkse en jaarlijkse afsluitingen, het verzorgen van fiscale aangiftes, het uitvoeren van risicomanagement, het uitvoeren van forecasting en het aansturen van alle financieel medewerkers. In de meeste gevallen behoort cashmanagement ook tot de taken van de financieel manager. De functie financieel manager komt over het algemeen alleen voor binnen middelgrote tot grote organisaties en bedrijven, die te maken hebben met veel financiële administratie. De inhoudelijke werkzaamheden van een financieel manager kunnen per organisatie verschillen, maar hebben in alle gevallen wel te maken met financiën. Een andere meer internationale benaming voor een financieel manager is ook wel finance manager. Een financieel manager is verantwoordelijk voor de totale bedrijfsadministratie van de organisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de financieel manager dat deze precies weet waar het geld vandaan komt, waar het geld naartoe gaat en waarom dit het geval is. Betrouwbaarheid is als financieel manager een belangrijk woord, omdat rapporten en gegevens moeten kloppen. Zonder kloppende rapporten en gegevens zal de financiële positie van de organisatie niet op de juiste manier weergegeven worden waardoor ernstige problemen kunnen ontstaan.

Als financieel manager behoor je over het algemeen toe tot het hogere managementniveau van de organisatie en zal je te maken hebben met verschillende interne medewerkers. Denk hierbij aan boekhouders, controllers, auditors, salarisadministrateurs en aan de investment manager. Daarnaast zul je regelmatig overleggen met de directie. Ook zul je regelmatig te maken hebben met externe accountmanagers en accountants. Financieel managers zijn binnen grotere organisaties onmisbaar, omdat het de financieel managers zijn, die kennis hebben van de bedrijfsprestaties. Met andere woorden kan de financieel manager precies aangeven wat de omzet is geweest en waar mogelijke verbeterpunten doorgevoerd moeten worden. In de meeste gevallen is de financieel manager niet alleen verantwoordelijk voor het bijhouden van de financiële gegevens. Andere werkzaamheden, die kunnen toebehoren tot de financieel manager kunnen bijvoorbeeld zijn het doen van investeringsvoorstellen samen met de eventuele investment manager. De inhoudelijke werkzaamheden van een financieel manager gaan dan ook verder dan alleen het bijhouden van de financiële bedrijfsresultaten. De kerntaak van een financieel manager is wel de financiële administratie.

Cashmanagement

Cashmanagement is een brede omschrijving van alle activiteiten die verband houden met de optimalisatie van financiële stromen tussen de organisatie, de bank en andere partijen die de organisatie aangaan. In het kort komt cashmanagement neer op het optimaliseren van de geldstromen van de organisatie. Net zo als het binnen logistieke bedrijven belangrijk is dat goederen op het juiste moment vervoerd worden is het voor bedrijven belangrijk dat de geldstromen op het juiste moment verplaatst worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het minimaliseren van de kosten om geldstromen te verplaatsen, aan het optimaal minimaliseren van rentekosten of juist aan het maximaliseren van renteopbrengsten.

Diverse taken van een financieel manager:

  • Het aansturen en begeleiden van medewerkers.
  • Het informeren en overleggen met de directie.
  • Het opstellen van maandstukken en jaarstukken.
  • Het overleggen met andere partijen zoals banken en toeleveranciers.
  • Het vaststellen van budgetten.
  • Het verzorgen van de financiële administratie.
  • Het verzorgen van fiscale aangiftes.
  • Het waken over gestelde doelstellingen.

Wat doet een financieel manager:

Financial Services Management:

Opleidingen tot financieel manager

Er bestaan diverse geschikte opleidingsmogelijkheden tot financieel manager zoals de hbo-opleiding Bedrijfseconomie of de hbo-opleiding SPD Bedrijfsadministratie, die ongeveer vier jaar in beslag zullen nemen afhankelijk van de vooropleiding. Afhankelijk van de organisatie kan er als financieel manager ook een universitaire studie verwacht worden in de financiële richting. Zie voor meer informatie de website Belangenvereniging SPD. Ook de boekhouding is belangrijk als financieel manager. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je een eigen bedrijf start als zzp'er, dan is het tevens van belang om rekening te houden met de boekhouding. Het is het beste om een online boekhoudpakket te gebruiken voor de boekhouding.

Bedrijven waar een financieel manager werkzaam kan zijn

Als financieel manager kan je voor verschillende bedrijven en organisaties werkzaam zijn in verschillende branches. Over het algemeen betreft dit middelgrote tot grote bedrijven en organisaties, die internationaal actief kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan grote middenstanders, fabrikanten, hotelketens, financiële instelling en aan grote autodealers. De functie financieel manager komt eigenlijk alleen voor binnen de grotere organisaties. Binnen kleinere organisaties is er eerder sprake van de term hoofd financiële administratie.

Competenties financieel manager

Als financieel manager zal je over veel verschillende competenties moeten beschikken. De belangrijkste competenties zijn wellicht een goed analytisch vermogen en algemene managementvaardigheden. Omdat je in de meeste gevallen zal samenwerken met verschillende collega's, de directie en externe organisaties moet je beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Daarnaast moet een financieel manager aangemerkt kunnen worden als wiskundige, econometrist en statisticus. Andere belangrijke competenties zijn daadkracht, motivatie, leiderschapskwaliteiten, secuur, betrouwbaarheid, prestatiegerichtheid, flexibiliteit, samenwerken, verantwoordelijkheidsgevoel, kennis en stressbestendigheid. Vanzelfsprekend heeft een financieel manager ook te maken met vaste beroepscompetenties, omdat de organisatie ook onder toezicht kan staan van verschillende toezichthouders.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als financieel manager

Het verkrijgen van een baan als financieel manager zal in de meeste gevallen geen probleem zijn als je beschikt over de juiste opleidingen. Wanneer we spreken van het beroep financieel manager kan werkervaring belangrijk zijn voor werkgevers. Ook bestaat er een verschil tussen een HBO financieel manager en een W.o. financieel manager. Voor het beroep financieel manager verwacht men relatief vaak een universitaire studie. Een doorgroeimogelijkheid als financieel manager kan de functie Chief financial officer (CFO) zijn. Als je beschikt over een universitaire studie kan ook het promoveren aangemerkt worden als het doorgroeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris financieel manager

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je als financieel manager werkzaam kan zijn voor uiteenlopende soorten bedrijven, organisaties en instelling met verschillende cao's. Een financieel manager zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 4000 en 5500 bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Read this information on Financial manager in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Finanzmanager auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Gerente financiero en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Financieel manager

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Financieel manager bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl