Financieel manager

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Financieel manager?

Een financieel manager is verantwoordelijk voor diverse werkzaamheden die te maken hebben met het beheren en analyseren van financiële gegevens inclusief de salarisadministratie, afhankelijk van de specifieke taakomschrijving van de financieel manager. Een financieel manager krijgt meestal ondersteuning van één of meerdere salarisadministrateurs en andere soorten financieel medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de complete financiële administratie van de betreffende organisatie. Een financiële administratie kan het beste gezien worden als de boekhouding van een organisatie. De belangrijkste werkzaamheden van een financieel manager komen in het kort neer op het opstellen van rapportages, het vaststellen van budgetten, het verzorgen voor de maandelijkse en jaarlijkse afsluitingen, het verzorgen van fiscale aangiftes, het uitvoeren van risicomanagement, het uitvoeren van forecasting en het aansturen van alle financieel medewerkers. In de meeste gevallen behoort cashmanagement ook tot de taken van de financieel manager. De functie financieel manager komt over het algemeen alleen voor binnen middelgrote tot grote organisaties en bedrijven, die te maken hebben met veel financiële administratie. De inhoudelijke werkzaamheden van een financieel manager kunnen per organisatie verschillen, maar hebben in alle gevallen wel te maken met financiën. Een ander meer internationale benaming voor een financieel manager is ook wel finance manager. Een financieel manager is verantwoordelijk voor de totale bedrijfsadministratie van de organisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de financieel manager dat deze precies weet waar het geld vandaan komt, waar het geld naartoe gaat en waarom dit het geval is. Betrouwbaarheid is als financieel manager een belangrijk woord, omdat rapporten en gegevens moeten kloppen. Zonder kloppende rapporten en gegevens zal de financiële positie van de organisatie niet op de juiste manier weergegeven worden waardoor ernstige problemen kunnen ontstaan.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Financieel manager

Wat is het salaris en tarief van een Financieel manager? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Financieel manager in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Financieel manager

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Financieel manager bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl