Financieel administratief medewerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een financieel administratief medewerker is iemand die zich bezighoudt met de financiële administratie van een bedrijf. Financieel administratief medewerker wordt ook wel een medewerker boekhouding, een boekhoudkundig medewerker, een medewerker accountancy of medewerker financiële controle genoemd. Een financieel administratief medewerker is vrijwel de gehele dag bezig met het administreren van allerlei geldzaken. Een financieel administratief medewerker verzorgt in de meeste gevallen zowel de debiteuren- als de crediteurenadministratie. Voor de periodieke afsluitingen of financiële maand-, kwartaal- of jaarrapportage voert de financieel administratief medewerker vaak controlerende werkzaamheden uit. Hij of zij maakt vaak ook facturen. Ook controleert een financieel medewerker of budgetten niet worden overschreden. Een financieel administratief medewerker fungeert vaak als een echte spil in het wiel. Hij of zij voert vaak gesprekken met klanten, leveranciers, afnemers en banken over betalingen en kredieten. Daarnaast registreert, controleert en bewaakt een financieel administratief medewerker alle financiële aspecten voor de werknemers in een organisatie. Van de salarissen en de bonussen tot en met de declaraties, vergoedingen en de vakantiedagen. Welke taken een financieel administratief medewerker precies allemaal uitvoert kan verschillen per financieel administratief medewerker. Dit omdat de term financieel administratief medewerker nogal breed te noemen is. Als financieel administratief medewerker kan je voor uiteenlopende soorten bedrijven werkzaam zijn in alle denkbare branches. Als financieel administratief medewerker werk je tegenwoordig in de meeste gevallen werkzaam met computerprogramma's. Het verwerken van financiële informatie zal vaak tot de kerntaak behoren.

Een financieel administratief medewerker houdt zich dus bezig met de financiële administratie van een bedrijf of organisatie. Een financieel administratief medewerker is verantwoordelijke voor het verzamelen, verwerken, organiseren en ordenen van de financiële gegevens van een bedrijf of organisatie. Een financieel administratief medewerker controleert informatie zoals facturen, declaraties, urenoverzichten enzovoorts. Alle gegevens worden ingevoerd in het computersysteem. Een financieel administratief medewerker werkt vaak samen met de boekhouder. Maar een financieel administratief medewerker heeft ook vaak contact met collega’s van bijvoorbeeld een inkoopafdeling voor het beheer van de crediteuren. Ook heeft hij of zij veel te maken met collega’s van de verkoopafdeling voor het beheer van de debiteuren. Het meeste werkt een financieel administratief medewerker vaak samen met een back office medewerker, een projectadministrateur of een incassomedewerker. Zonder goede debiteurenadministratie ontstaan er in veel gevallen problemen. Dit omdat bedrijven en/of particulieren hun factuur niet voldoen. In dat soort gevallen zal een financieel medewerker uiteindelijk gebruik moeten maken van externe incassobureaus om bedrijven en/of particulieren te dwingen om hun factuur te voldoen. Omdat de debiteurenadministratie voor de meeste bedrijven een zeer belangrijke afdeling is, maken veel bedrijven gebruik van speciaal aangestelde facturisten. Vooral als een bedrijf te maken heeft met diverse klanten is dit vaak het geval.

Een financieel administratief medewerker heeft vaak ook te maken met de verschillende personeelszaken medewerkers. Dit met name als het gaat om het tijdig overmaken van alle salarissen en het afdragen van sociale lasten. Een financieel administratief medewerker zal over het algemeen veel klanten, collega’s en andere partijen aan de telefoon krijgen en in sommige gevallen zelf op kantoor ontvangen. Het beroep financieel administratief medewerker mag erg breed gezien worden. Omdat een financieel administratief medewerker met zoveel verschillende partijen samenwerkt moet hij of zij daarom communicatief vaardig, dienstverlenend en zeer nauwkeurig zijn. Als financieel administratief medewerker moet je over een klantvriendelijke instelling beschikken omdat dit erg belangrijk is.

Als financieel administratief medewerker krijg je op veel verschillende manieren te maken met verschillende financiële gegevens en vertrouwelijke informatie. Denk bijvoorbeeld ook aan het registreren van inkomende facturen en aan het eventueel uitwerken van offertes. Andere werkzaamheden van een financieel administratief medewerker kunnen het archiveren van belangrijke financiële informatie zijn. In de meeste gevallen werkt een financieel administratief medewerker samen met verschillende collega's. Deze kunnen op hun beurt weer (deel) verantwoordelijk zijn voor specifieke financieel-administratieve werkzaamheden. Ook dit verschilt weer per werkgever en afdeling. Het is denkbaar dat je ook aangemerkt kan worden als secretarieel medewerker. In de meeste gevallen heb je ook te maken met externe klanten en maak je gebruik van speciale software om alle praktische informatie te verwerken.

Wat doet een financieel administratief medewerker?

Een financieel administratief medewerker speelt een belangrijke rol in het ondersteunen van de financiële functies binnen een organisatie. Ze zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van diverse administratieve taken die verband houden met financiën en boekhouding. Hier zijn enkele taken en verantwoordelijkheden van een financieel administratief medewerker:

 • Boekhoudkundige taken: Een financieel administratief medewerker voert diverse boekhoudkundige taken uit, zoals het verwerken van inkomende en uitgaande facturen, het bijhouden van de financiële gegevens in het boekhoudsysteem, het opstellen van financiële rapporten en het reconciliëren van bankafschriften.
 • Facturatie en debiteurenbeheer: Ze zijn verantwoordelijk voor het opstellen en versturen van facturen naar klanten, het bewaken van openstaande facturen en het nemen van stappen om betalingen te innen. Ze kunnen ook communiceren met klanten over betalingskwesties en eventuele geschillen oplossen.
 • Crediteurenbeheer: Een financieel administratief medewerker verwerkt inkomende facturen van leveranciers, controleert en verifieert de juistheid van de facturen, bereidt betalingen voor en zorgt voor tijdige betaling aan leveranciers. Ze kunnen ook onderhandelen over betalingsvoorwaarden en eventuele geschillen met leveranciers oplossen.
 • Financiële rapportage: Ze helpen bij het opstellen van financiële rapporten, zoals winst- en verliesrekeningen, balansen en kasstroomoverzichten. Ze kunnen ook financiële gegevens analyseren, trends identificeren en managementrapporten voorbereiden om het management inzicht te geven in de financiële prestaties van de organisatie.
 • Belastingaangifte en naleving van wet- en regelgeving: Een financieel administratief medewerker kan betrokken zijn bij het voorbereiden en indienen van belastingaangiften, het naleven van belastingwetten en -voorschriften, en het bijhouden van wijzigingen in wet- en regelgeving die van invloed kunnen zijn op de financiële administratie van de organisatie.
 • Algemene administratieve taken: Naast de financiële taken kunnen financieel administratief medewerkers ook algemene administratieve taken uitvoeren, zoals het bijhouden van documentatie, het beheren van archieven, het behandelen van correspondentie en het ondersteunen van andere afdelingen binnen de organisatie indien nodig.

Het werk van een financieel administratief medewerker vereist nauwkeurigheid, aandacht voor detail, kennis van boekhoudkundige principes en vaardigheid in het werken met financiële software en systemen. Ze spelen een essentiële rol in het waarborgen van de nauwkeurigheid en tijdigheid van financiële gegevens en dragen bij aan de efficiënte werking van de financiële afdeling van een organisatie.

Verschil administratief medewerker en financieel administratief medewerker

Een financieel-administratief medewerker houdt zich specifiek bezig met de financiële bedrijfsadministratie. Een financieel-administratief medewerker kan ook samenwerken met externe boekhouders en accountants. Een financieel-administratief medewerker is meestal werkzaam onder een financieel manager. Bij banken kan je bijvoorbeeld werkzaam zijn onder een kredietanalist. Ook het opstellen van financiële rapportages behoort tot de werkzaamheden. Een administratief medewerker is iemand die kantoorwerk en andere ondersteunende werkzaamheden verricht in een secretariële of financieel-administratieve omgeving. Een administratief medewerker kan ook werkzaam zijn als secretaresse en receptionist of als baliemedewerker. Een financieel administratief medewerker heeft meestal meer verantwoordelijkheden dan een administratief medewerker.

Taken financieel administratief medewerker:

Een financieel administratief medewerker wordt vaak op verschillende manieren ingezet, afhankelijk van het type bedrijf. Maar over het algemeen houdt een administratief medewerker zich bezig met de volgende taken:

 • Invoeren van administratieve gegevens in geautomatiseerde computersystemen.
 • Bijhouden van de debiteuren- en/of crediteurenadministratie.
 • Controleren en ordenen van financiële boekingsstukken, denk aan facturen of bankafschriften, etc.
 • Verwerken en controleren van alle uitgaande en binnenkomende facturen.
 • Verwerken en voorbereiden van betalingen en bewaken van debiteuren en crediteuren.
 • Inboeken van bank- en kasboek.
 • Opstellen van financiële rapportages.
 • Dagelijkse financiële administratie bijhouden, verwerken en controleren.
 • Ondersteunen van de boekhouder/administrateur en accountant.

Opleiding bedrijfsadministrateur:

Financieel administratief medewerker:

OPLEIDINGEN TOT FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

Om als financieel administratief medewerker te kunnen werken, heb je in de meeste gevallen een mbo-diploma nodig. Een voorbeeld van een gedegen opleiding is bijvoorbeeld opleiding tot bedrijfsadministratief medewerker of een opleiding tot financieel administratief medewerker. Wanneer je een financieel administratief medewerker wilt worden, dan heb je de keuze uit verschillende opleidingsmogelijkheden. Je kunt een opleiding tot financieel administratief medewerker volgen op een gewone school. Er zijn ook heel veel externe opleidingsinstituten te vinden. Tijdens een opleiding financieel administratief medewerker wordt bijvoorbeeld geleerd hoe je een financiële administratie moet voeren, hoe je de administratie moet organiseren, hoe je facturen moet opstellen en bijvoorbeeld ook hoe je de boekhouding ordent. Bovendien is er veel aandacht voor het werken met computers en de diverse programma's waarmee gewerkt zal worden. Er zijn tegenwoordig meerdere mogelijkheden om een opleiding financieel administratief medewerker te volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig ondernemer. De meeste zzp'ers maken tegenwoordig gebruik van online boekhouden. Er zijn meerdere goede boekhoudpakketten beschikbaar voor zzp'ers.

BEDRIJVEN WAAR EEN FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER WERKZAAM KAN ZIJN

Het werkveld van financieel administratief medewerker is zeer breed. Iedere organisatie (ongeacht omvang, bedrijfstak of doelstelling) voert een financiële administratie en kan financieel administratief medewerkers in dienst hebben. Afhankelijk van de specifieke werkomgeving krijgt een financieel administratief medewerker te maken met verschillende collega’s. Als financieel administratief medewerker kan je werkzaam zijn binnen alle denkbare branches op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan banken, fabrikanten, webwinkels, middenstanders, grote hotels of grote winkelketens. Bijna alle bedrijven en instellingen hebben wel te maken met financieel administratief medewerkers. Naast het bedrijfsleven kan je als financieel administratief medewerker werkzaam zijn voor de overheid als ambtenaar, of bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. Het is ook denkbaar dat een financieel administratief medewerker werkzaam is als ondernemer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het helpen van kleinere ondernemers met hun financiële administratie, debiteuren of crediteurenbeheer.

COMPETENTIES FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

Als financieel administratief medewerker is het belangrijk dat je over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikt met betrekking tot financiële administratie in het algemeen. Het beroep financieel administratief medewerker betekent niet maar het invoeren van cijfers. Hierbij kun je denken aan het controleren, verwerken en beheren van de financiële administratie. Omdat een financieel medewerker vaak moet overleggen met diverse klanten en/of collega’s moet hij of zij sterk communicatief goed onderlegd zijn. Algemeen belangrijke woorden zijn: accuraat, plannen, organiseren, secuur, controleren, verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandigheid, analytisch, motivatie, samenwerken, waakzaamheid, presteren en stressbestendigheid. Vanzelfsprekend moet een administratieve baan ook bij je passen.

ARBEIDSMARKTPERSPECTIEF EN DOORGROEIMOGELIJKHEDEN ALS FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

Met de juiste opleidingen zal een baan als financieel administratief medewerker en zzp opdrachten vinden geen enkel probleem moeten zijn. Kleine en grote bedrijven en andere instellingen hebben doorgaans voldoende vacatures vrij voor financieel-administratieve medewerkers. Wel is het belangrijk dat je de juiste instelling en werkhouding hebt als financieel administratief medewerker. Doorgroeien als financieel administratief medewerker is over het algemeen alleen maar mogelijk wanneer hij of zij extra externe of interne opleidingen volgt. Op die manier kun je doorgroeien naar een andere functie. Ook kun je doorgroeien naar de functies teamleider, afdelingsmanager of de functie office manager. De doorgroeimogelijkheden zijn natuurlijk afhankelijk van het opleidingsniveau, de werkervaring en de opgedane competenties. Daarnaast kan een financieel administratief medewerker doorgroeien door als zzp’er aan de slag te gaan. Hij of zij kan dan als zelfstandig ondernemer werken voor verschillende opdrachtgevers.

ARBEIDSVOORWAARDEN EN SALARIS FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

Het is lastig om specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor dit beroep. Dit komt omdat een financieel administratief medewerker bij veel verschillende soorten bedrijven werkzaam kan zijn. Een financieel administratief medewerker met een Mbo-opleiding zal doorgaans een salaris tussen de 1800 en 2500 euro bruto per maand verdienen. Natuurlijk afhankelijk van leeftijd en verantwoordelijkheden. Een financieel administratief medewerker die werkzaam is als zelfstandig ondernemer zal haar of zijn diensten meestal tegen een uurvergoeding aanbieden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Financieel administratief medewerker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Financieel administratief medewerker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl