Baliemedewerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep baliemedewerker
Werken als baliemedewerker
Wat doet een baliemedewerker?
Werkzaamheden baliemedewerker
Verschillende functies als baliemedewerker
Taken van een baliemedewerker:
Omgaan met agressie aan de balie:
Klant onderbreekt een baliegesprek:
Opleidingen tot baliemedewerker
Bedrijven waar een baliemedewerker werkzaam kan zijn
Competenties baliemedewerker
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als baliemedewerker
Arbeidsvoorwaarden en salaris baliemedewerker
Eigen bedrijf starten als Baliemedewerker
Boekhoudprogramma vergelijken Baliemedewerker

Beroep baliemedewerker

Een baliemedewerker of baliemedewerkster is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden die te maken hebben met het ontvangen, begeleiden en adviseren van gasten of bezoekers. De werkzaamheden van een baliemedewerker moeten over het algemeen gezien worden als ondersteunende werkzaamheden voor de organisatie waarvoor de baliemedewerker werkzaam is. Ondanks dat de kerntaak van een baliemedewerker is het ontvangen van bezoekers en het informeren van bezoekers kan een baliemedewerker ook verantwoordelijk zijn voor andere taken, zoals het maken van afspraken, het verzorgen van uitgaande en binnenkomende post en het schoonhouden van balie inclusief de ontvangstruimte. De werkzaamheden van een baliemedewerker kunnen wel per organisatie verschillen, omdat lang niet alle baliemedewerkers het even druk zullen hebben. Daarnaast hoeft het beroep baliemedewerker geen fulltime functie te betreffen. Het is ook prima denkbaar dat een baliemedewerker verantwoordelijk is voor andere werkzaamheden. Als baliemedewerker kan je werken voor verschillende soorten bedrijven en kunnen er andere benaming gebruikt worden voor een baliemedewerker. Andere benamingen voor baliemedewerker kunnen ook zijn receptionist of fontoffice medewerker. Het beroep baliemedewerker moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat baliemedewerkers in de praktijk op verschillende manieren kunnen voorkomen. Daarnaast zijn lang niet alle baliemedewerkers verantwoordelijk voor dezelfde werkzaamheden. Over het algemeen zal een fulltime baliemedewerker eerder aangemerkt moeten worden receptionist. Een parttime werkende baliemedewerker kan bijvoorbeeld betrekking hebben op administratief medewerkers, die ook verantwoordelijk zijn voor het ontvangen van bezoekers en/of gasten.

Werken als baliemedewerker

De werkzaamheden als baliemedewerker zijn over het algemeen niet heel moeilijk, maar vragen wel om de juiste instelling. Deze juiste instelling heeft vooral betrekking op een dienstbare instelling en het op de juiste manier afhandelen van vragen. Denk hierbij aan het maken van vervolgafspraken of aan het geven van informatie als bezoekers daarom vragen. Als baliemedewerker is het in de meeste gevallen mogelijk om afspraken in te plannen van andere werknemers binnen de organisatie, zodat ze dat niet zelf hoeven te doen. En je verricht voorkomende administratieve werkzaamheden. In bijna alle gevallen zal het gaan om ondersteunende werkzaamheden. Ondersteunende werkzaamheden zijn bijvoorbeeld eenvoudige administratieve taken en telefonisch contact onderhouden met klanten. Het te woord staan van klanten zal binnen het beroep veel voorkomen. Omdat lang niet alle balies druk bezocht worden is het denkbaar dat een baliemedewerker ook de binnenkomende en uitgaande post zal verzorgen. In dat geval kan een baliemedewerker ook gezien worden als een postkamer medewerker. In sommige gevallen kunnen ook facilitaire medewerkers aangemerkt worden als baliemedewerker.

Wat doet een baliemedewerker?

Een baliemedewerker is iemand die werkzaam is bij een organisatie, instelling of bedrijf en verantwoordelijk is voor het verstrekken van informatie, het bieden van ondersteuning en het afhandelen van administratieve taken aan bezoekers, klanten of cliënten. De specifieke taken en verantwoordelijkheden van een baliemedewerker kunnen variëren afhankelijk van de aard van de organisatie, maar over het algemeen omvatten ze het volgende:

 • Klantenservice: Een baliemedewerker is het eerste aanspreekpunt voor bezoekers of klanten. Ze verwelkomen mensen, beantwoorden vragen en bieden algemene informatie over de organisatie, diensten of producten. Ze zorgen voor een vriendelijke en professionele klantenservice-ervaring.
 • Informatieverstrekking: Een baliemedewerker verstrekt nauwkeurige en relevante informatie aan bezoekers. Dit kan betrekking hebben op openingstijden, procedures, tarieven, productinformatie of andere vragen die klanten mogelijk hebben. Ze zijn goed op de hoogte van de organisatie en kunnen informatie op een duidelijke en begrijpelijke manier overbrengen.
 • Administratieve taken: Baliemedewerkers zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van verschillende administratieve taken, zoals het beheren van de telefooncentrale, het plannen van afspraken, het verwerken van inkomende en uitgaande post, het bijhouden van registers of andere documentatie, en het verzamelen en verwerken van betalingen.
 • Probleemoplossing: Een baliemedewerker kan geconfronteerd worden met verschillende vragen, klachten of problemen van bezoekers. Ze werken samen met de juiste afdelingen of personen binnen de organisatie om problemen op te lossen en eventuele klachten te behandelen.
 • Veiligheid en beveiliging: Baliemedewerkers kunnen ook verantwoordelijk zijn voor het waarborgen van de veiligheid en beveiliging van de organisatie. Ze kunnen toezicht houden op toegangscontrolesystemen, bezoekersregistraties bijhouden en protocollen volgen om de veiligheid van de locatie en de mensen te waarborgen.
 • Administratieve ondersteuning: Baliemedewerkers bieden vaak ondersteuning aan andere medewerkers binnen de organisatie. Ze kunnen helpen bij het verwerken van documenten, het bijhouden van voorraden, het assisteren bij vergaderingen of evenementen, en andere administratieve taken uitvoeren om een soepele werking van de organisatie te garanderen.

Werkzaamheden baliemedewerker

De exacte werkzaamheden als baliemedewerker zijn niet zomaar aan te geven, omdat deze per bedrijf kunnen verschillen. Er zijn veel bedrijven die gebruikmaken van een balie, waardoor de werkzaamheden nogal eens kunnen verschillen. Als een baliemedewerker ook facturen moet opstellen voor klanten is het belangrijk dat de baliemedewerker kennis van zaken heeft. In dit soort gevallen zal een baliemedewerker ook een administratief medewerker zijn die met computers moet kunnen werken. Denk bijvoorbeeld aan een groothandelsbedrijf, waarbij klanten aan de balie komen afrekenen. In dat geval kan een baliemedewerker ook aangemerkt worden als facturist.

Binnen groothandelsbedrijven is er vaak sprake van een gecombineerde administratieve afdeling en balie, waarbinnen de medewerkers verantwoordelijk zijn voor verschillende werkzaamheden. Ook kan je te maken hebben met een terreinchef die verantwoordelijk is voor de buitendienst. In ieder geval zal het maken van afspraken veel voorkomen binnen de functie. Hiervoor zul je meestal ook regelmatig telefonisch contact onderhouden. Het maken van afspraken kan ook betrekking hebben op mailcontact. Vanzelfsprekend zul je ook bezoekers persoonlijk ontmoeten. In veel gevallen ben je de eerste persoon die ze zullen ontmoeten bij binnenkomst.

Verschillende functies als baliemedewerker

Zoals eerder omschreven kan een andere benaming voor baliemedewerker in de praktijk ook zijn receptionist, echter past deze benaming niet binnen iedere branche. Binnen de praktijk kan het beroep op verschillende manieren voorkomen. De branche waarin je werkt, zal meestal het beroep bepalen. Een baliemedewerker ontvangt bezoekers en staat deze natuurlijk correct te woord. Wanneer je voor de overheid werkzaam bent of een groot bedrijf, dan kan soms ook de benaming KCC medewerkers gebruikt worden. De afkorting KCC staat voor Klant Contact Centrum. Een KCC medewerker staat klanten te woord, net zo als een baliemedewerker.

Taken van een baliemedewerker:

 • Afspraken maken met bezoekers.
 • Balie en ontvangstruimte schoonhouden.
 • Bezoekers informeren.
 • Bezoekers ontvangen.
 • Eventueel het logboek bijhouden.
 • Facturen opstellen en afrekenen.
 • Leveranciers ontvangen.
 • Post verzorgen.
 • Toezicht houden op mensen.

Omgaan met agressie aan de balie:

Klant onderbreekt een baliegesprek:

Opleidingen tot baliemedewerker

Over het algemeen zal een Mbo-opleiding voldoende zijn om achter een balie te kunnen werken. Een geschikte opleiding kan zijn de Mbo-opleiding bedrijfsadministratief medewerker, echter behoort een geheel andere Mbo-opleiding ook tot de mogelijkheden. Daarnaast is het denkbaar dat een baliemedewerker andere hoofdtaken uitvoert. Lang niet alle balies binnen bedrijven worden permanent bezet door baliemedewerkers. Het is dan ook prima denkbaar dat een baliemedewerker over een andere geschikte opleiding zal beschikken. Zoals eerder omschreven kan het beroep baliemedewerker in de praktijk op verschillende manieren voorkomen. Professionele baliemedewerkers noemt men ook wel eens receptionist. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding correct bijhouden is belangrijk als zelfstandig ondernemer. Hiervoor kun je het beste gebruikmaken van een goed boekhoudpakket.

Bedrijven waar een baliemedewerker werkzaam kan zijn

Als baliemedewerker kan je voor uiteenlopende bedrijven werkzaam zijn binnen verschillende branches. Denk bijvoorbeeld aan tandartspraktijken, dokterspraktijken, hotels, fabrieken of aan vakantieparken. Ook binnen overheidsinstanties, zoals een gemeentehuis, kan een baliemedewerker werkzaam zijn. Zoals eerder omschreven komt het beroep baliemedewerker in de praktijk op verschillende manieren voor. Afhankelijk vanwaar je werkzaam bent kan het ook belangrijk zijn dat je beschikt over de juiste opleiding. Het werken binnen een tandartspraktijk als baliemedewerker kan niet zomaar vergeleken worden met het werken binnen een fabriek. Een baliemedewerker kan ook werkzaam zijn binnen de transportsector. In dat geval is de benaming medewerker chauffeursbalie van toepassing.

Competenties baliemedewerker

De belangrijkste competentie als balie medewerker is dat je als baliemedewerker vriendelijk overkomt. Een baliemedewerker is het visitekaartje van de organisatie en moet daarom over een behulpzame en vooral dienstbare instelling beschikken. Daarnaast moet je als baliemedewerker over goede communicatieve vaardigheden beschikken, omdat je met veel verschillende mensen te maken zal krijgen. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, organiseren, plannen, flexibiliteit en sociaal.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als baliemedewerker

Het arbeidsmarktperspectief als baliemedewerker is over het algemeen redelijk goed te noemen, echter zullen de meeste bedrijven wel vragen naar een gerichte Mbo-opleiding. Er zijn wel veel baliemedewerker vacatures beschikbaar bij verschillende bedrijven en instellingen. Denk bijvoorbeeld aan de functie baliemedewerker ziekenhuis of aan de functie baliemedewerker tandarts. Het doorgroeien als baliemedewerker is sterk afhankelijk van het opleidingsniveau en de eigen competenties. Binnen de meeste bedrijven is het niet mogelijk om als baliemedewerker door te groeien. Dit kan binnen bepaalde bedrijven anders liggen, omdat ze bijvoorbeeld veel met gasten te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan de functie front office manager binnen hotels.

Arbeidsvoorwaarden en salaris baliemedewerker

Er zijn geen voorbeelden te geven van de voorwaarden, omdat je als baliemedewerker voor uiteenlopende soorten bedrijven werkzaam kan zijn in verschillende sectoren. Een baliemedewerker zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 1900 en 2500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleiding en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Baliemedewerker

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Baliemedewerker, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Baliemedewerker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Baliemedewerker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Baliemedewerker.

Mijnzzp.nl