Terreinchef

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep terreinchef
Wat doet een terreinchef
Werken als terreinchef
Taken als terreinchef:
Film: Baan als terreinmedewerker:
Film: Beheerder milieustraat:
Opleidingen tot terreinchef
Bedrijven waar een terreinchef werkzaam kan zijn
Competenties terreinchef
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als terreinchef
Arbeidsvoorwaarden en salaris terreinchef
Eigen bedrijf starten als Terreinchef
Boekhoudprogramma vergelijken Terreinchef

Beroep terreinchef

Een terreinchef draagt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten en werkzaamheden op een buitenlocatie van een organisatie. Daarbij valt er onder meer te denken aan een groot aannemersbedrijf of een bedrijf in sierbestrating die over een grote buitenruimte beschikken. Het is ook mogelijk dat een terreinchef vooral te maken heeft met medewerkers en klanten of een mix daarvan. In dat geval behoort het doorgaans ook tot de werkzaamheden om klanten te helpen. Bijvoorbeeld om sierbestrating uit te kiezen en daarbij onder meer de sierbestrating die de klant koop op een heftruck te laden. Zo kan het financieel afhandelen van een transactie eveneens tot de taken behoren. De feitelijke werkzaamheden zijn onder meer afhankelijk van het type bedrijf waarbij de terreinchef in dienst is. Het kan namelijk ook zo zijn dat er sprake is van een functie bij een logistiek bedrijf. In dat geval behoort het onder meer tot de taken om toe te zien op het laden van vrachtwagens en daarbij ondersteuning te bieden. Een andere bedrijfstak waar het beroep in voorkomt, is een stalling voor bijvoorbeeld campers of caravans. In dat geval is het onder meer een taak om klanten die een caravan of camper willen stallen te woord te staan. Daarnaast behoort het dan verder tot de werkzaamheden om de caravan of camper op de juiste plaats te stallen en deze weer uit te rijden op het moment dat de klant er weer gebruik van wil maken. Doorgaans zijn er dan buiten het ontvangen van klanten en stallen van de caravan of camper ook nog andere werkzaamheden te verrichten. Zo zijn er ook bedrijven, waarin er sprake is van verkoop van grondstoffen. Denk daarbij aan zand en grond. In dat geval zorgt een terreinchef voor een goed verloop van de werkzaamheden en helpt bijvoorbeeld bij het wegen van zand en grond, zodat bedrijven of particulieren de gewenste hoeveelheid geleverd krijgen.

Wat doet een terreinchef

Een terreinchef kan dus gelet op de verantwoordelijkheid voor een goed verloop van zaken op een buitenterrein als hoofd buitendienst aangemerkt worden. Een tegenhanger van een terreinchef is aan te merken als een chef werkplaats. Als het om een logistiek bedrijf gaat, kan een terreinchef ook met diverse rangeerders te maken hebben. In het kader van de verkoop en transacties is er een link met het beroep van commercieel medewerker. Bij het laden en lossen is er sprake van het uitvoeren van werkzaamheden als heftruckchauffeur. Zo is er een verband met het beroep van jachthavenmedewerker als de terreinchef toezicht houdt en handhaaft op het buitenterrein van een jachthaven. In het kader van werken bij een grote aannemer op het terrein is met dat beroep uiteraard ook een link te leggen. Zo is dat eveneens van toepassing op een bestratingsbedrijf waar stratenmakers in dienst zijn. Verder is het natuurlijk zo dat een terreinchef afhankelijk van de grootte van het bedrijf ook een team van terreinmedewerkers aanstuurt.

Werken als terreinchef

Het beroep terreinchef komt op meerdere manieren voor, zoals leasemaatschappijen die met voertuigbewegingen te maken hebben. Of met jachthavens waar een terreinopzichter aan het werk is en toezicht houdt. Zo is het ook mogelijk dat er bij een jachthaven ruimte is voor opslag, waar een terreinchef voor verantwoordelijk is. Ongeacht het type werkzaamheden is er altijd sprake van een grote verantwoordelijkheid. Een terreinchef die bij een stalling voor campers werkt, draagt bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid over grote voertuigen. Een ongelukje zit altijd maar in een klein hoekje en zeker als het om verplaatsing van grote voertuigen als campers gaat. Een ander voorbeeld waar de functie op van toepassing is, betreft het beheer en onderhoud van sportvelden. Denk maar eens aan een groot sportcomplex met voetbalvelden waar een terreinchef werkzaam kan zijn. Bij betaald voetbalorganisaties gaat het hier om een betaalde baan, maar het is ook mogelijk om bij een amateurclub de werkzaamheden als terreinchef te verrichten.

Taken als terreinchef:

  • Toezicht houden.
  • Handhaven.
  • Klanten helpen.
  • Heftruck bedienen.
  • Financiële transacties afhandelen.
  • Producten verkopen.
  • Administratie bijhouden.
  • Terreinmedewerkers aansturen.

Film: Baan als terreinmedewerker:

Film: Beheerder milieustraat:

Opleidingen tot terreinchef

Er is doorgaans geen specifieke opleiding nodig om de werkzaamheden van terreinchef uit te voeren. Een dergelijke opleiding voor deze functie bestaat bovendien niet. Het is wel mogelijk dat het bijvoorbeeld een eis is om over een heftruckcertificaat te beschikken of in het bezit te zijn van een rijbewijs BE. Daarnaast is commercieel inzicht natuurlijk van belang als het om een functie gaat, waarbij de verkoop centraal staat. Wanneer je gaat starten als zzp'er, dan is het slim om gebruik te maken van een online boekhoudpakket voor de administratie.

Bedrijven waar een terreinchef werkzaam kan zijn

Een terreinchef kan bij allerlei soorten bedrijven werkzaam zijn. De functie komt onder meer voor bij grote aannemersbedrijven, maar ook bij sierbestratingsbedrijven en bedrijven die grond of zand verkopen. Ook wegenbouwers maken gebruik van terreinchefs, net als een jachthaven en een gemeentewerf. Daarnaast zijn er uiteraard fabrikanten met buitenruimte waar een terreinchef een belangrijke functie kan vervullen, zoals bij een metaalfabriek. Verder zijn er leasemaatschappijen met buitenruimtes waar leaseauto’s staan gestald en waar een terreinchef kan werken. In het verlengde daarvan met de focus op stalling is het ook mogelijk om te werken bij een stallingsbedrijf voor campers of caravans.

Competenties terreinchef

De verantwoordelijkheid van een terreinchef heeft onder meer te maken met de veiligheid, want het gaat vaak om het werken met grote objecten. In het contact met klanten is het onder meer belangrijk om goed te communiceren. Zo is het eveneens van belang om over commerciële vaardigheden te beschikken. Het goed kunnen plannen en overleggen, zijn eveneens belangrijke vaardigheden, net als het samenwerken met anderen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als terreinchef

Het arbeidsmarktperspectief is over het algemeen gunstig, want er zijn altijd fabrieken, sierbestratingsbedrijven, jachthavens en stallingsbedrijven waar een terreinchef nodig is. Er is niet echt sprake van een doorgroeimogelijkheid, omdat een terreinchef een specifiek beroep is. Doorgroeien is wellicht mogelijk in andere functies of met het starten van een eigen onderneming in de eigen branche. Er is dan minder sprake van doorgroeien vanuit de eigen functie naar een hoger gelegen functie, maar van het uitvoeren van andere soorten werkzaamheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris terreinchef

Het salaris van een terreinchef ligt doorgaans tussen de 2.500 euro en 3.000 euro bruto op maandbasis. Als het om werkzaamheden gaat, waar niet echt een opleiding voor vereist is, kan het zijn dat het inkomen lager uitvalt. Het is ook mogelijk dat het salaris hoger is als er meer verantwoordelijkheden tot de functie van terreinchef behoren. De verdere arbeidsvoorwaarden zijn vooral afhankelijk van de cao die van toepassing is. Het kan dan onder meer gaan om de mogelijkheid om opleidingen te volgen. Andere arbeidsvoorwaarden hebben dan onder meer betrekking op vakantiedagen en het pensioen.

Eigen bedrijf starten als Terreinchef

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Terreinchef, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Terreinchef

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Terreinchef bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Terreinchef.

Mijnzzp.nl