Havenmeester

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep havenmeester
Verschillende taken en functies als havenmeester
Werkzaamheden als havenmeester
Werken als havenmeester
Wat doet een havenmeester?
Beroepsfilm havenmeester:
Opleidingen tot havenmeester
Bedrijven waar een havenmeester werkzaam kan zijn
Competenties havenmeester
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als havenmeester
Arbeidsvoorwaarden en salaris havenmeester
Eigen bedrijf starten als Havenmeester
Boekhoudprogramma vergelijken Havenmeester

Beroep havenmeester

Een havenmeester is de toezichthouder en beheerder van een haven. Het beroep havenmeester kan een overheidsfunctie betreffen, maar kan ook een functie betreffen binnen het bedrijfsleven, als de haven geen eigendom is van de overheid. De taken van een havenmeester kunnen verschillen per havengebied of regio waar de werkzaamheden uitgevoerd worden, omdat er verschillende havens zijn, van klein tot groot. In een grote haven, zoals die van Rotterdam, zijn er meerdere verantwoordelijke medewerkers, die allemaal een specifieke taak hebben in de haven. De verantwoordelijkheden van een havenmeester kunnen dan ook sterk uiteenlopen per haven, omdat er nu eenmaal verschillende havens bestaan. Er zijn naast de grote bekende havens veel kleine havens te vinden, waar bijvoorbeeld allemaal boten van particulieren liggen. Om in een haven een boot te mogen stallen moet er havengeld voldaan worden. Het havengeld kan per dag voldaan worden of per jaar, naargelang de boot in een haven zal blijven liggen. Het innen van het havengeld wordt door de havenmeester gedaan, die langs komt als er een vreemde boot aanlegt, of per rekening, als het om de thuishaven gaat van een bepaald schip. De taken van een havenmeester beperken zich niet alleen tot het ontvangen van het havengeld. Er komen veel meer taken bij het beroep havenmeester kijken, zoals het geven van weersinformatie, het bijhouden van de doucheruimtes en toiletruimtes, administratieve taken, het controleren van de waterwegen op diepte en het houden van toezicht op de haven en de aangemeerde boten. Als een boot de haven binnen komt varen neemt de havenmeester contact op met de schipper om deze belangrijke informatie of de ligplaats door te geven aan de schipper. Een havenmeester is dus de toezichthouder op het gebied van veiligheid en de algemene gang van zaken binnen een haven. Het beroep havenmeester moet wel vrij algemeen gezien worden, omdat een havenmeester met verschillende verantwoordelijkheden te maken krijgt afhankelijk van de soort haven.

Verschillende taken en functies als havenmeester

Een havenmeester moet dus aangemerkt worden als toezichthouder en beheerder van een haven. Als havenmeester kan je werkzaam zijn binnen een zeehaven of binnenhaven. De meeste havenmeesters zijn werkzaam binnen binnenhavens, omdat er nu eenmaal veel binnenhavens zijn. De meeste binnenhavens behoren tot de verantwoordelijkheid van een gemeente. Met andere woorden zijn redelijk veel havenmeesters aan te merken als ambtenaar. Dit neemt niet weg dat een havenmeester ook werkzaam kan zijn voor particuliere watersportverenigingen, die ook beschikken over een eigen haven. Afhankelijk van de soort haven kan er ook sprake zijn van meerdere havenmeesters, die allemaal verantwoordelijk zijn voor specifieke werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan een havenmeester die verantwoordelijk is voor het hijsen van boten, of aan een havenmeester die verantwoordelijk is voor het onderhouden van alle gebouwen binnen het havengebied. In het algemeen kan een havenmeester ook aangemerkt worden als facilitair medewerker, onderhoudsman en als gastheer. Daarnaast is het zo dat de meeste havenmeesters binnen de recreatiesector werkzaam zijn. Met andere woorden is het denkbaar dat een havenmeester ook aangemerkt kan worden als recreatiebegeleider, omdat een havenmeester in veel gevallen te maken heeft met recreanten. Dit betreft ook camperaars die in veel jachthaven tegen betaling mogen staan.

Werkzaamheden als havenmeester

Als een schip voor een langere periode achtergelaten wordt controleert de havenmeester het schip regelmatig; of deze nog goed ligt en mogelijk opnieuw vastgemaakt moet worden om schade te voorkomen. De havenmeester zal er dus op toezien dat schepen niet beschadigen en houdt de algemene staat van zijn haven goed in de gaten. Het kan ook zijn dat de diepgang van een haven regelmatig gecontroleerd moet worden, om het vastlopen van schepen te voorkomen. Maar ook het verwijderen van afval en losse lijnen in het water behoort tot de verantwoordelijkheden van de havenmeester. Afval en losse lijnen kunnen in de schroef komen van schepen en jachten, waardoor problemen ontstaan. In dat geval is het vaak nodig om een beroepsduiker in te schakelen, die het afval of de lijnen zal verwijderen uit de schroef. Als havenmeester kan je indirect ook te maken met andere medewerkers die werkzaam zijn binnen de jachthaven. Denk bijvoorbeeld aan jachthavenmedewerkers, jachtmakelaars, elektromonteurs en aan eventuele scheepstimmermannen. Daarnaast zal er in de meeste gevallen een horecagelegenheid zijn, zoals een restaurant of een kroeg.

Werken als havenmeester

Het beroep havenmeester heeft een redelijke grote aantrekkingskracht op mensen, omdat het beroep havenmeester aan te merken is als bijzonder beroep. De werkzaamheden van een havenmeester kunnen wel verschillen per haven. Een havenmeester die te maken heeft met de beroepsvaart kan dan ook niet zomaar vergeleken worden met een havenmeester die te maken heeft met de pleziervaart. Binnen de beroepsvaart zal de havenmeester veel meer te maken hebben met verschillende binnenvaartschippers, stuurmannen en kapiteins. Daarnaast zal er sprake zijn van een professionele verkeersleiding. Binnen de kleinere jachthavens moet de havenmeester over het algemeen gezien worden als allround medewerker, die inzetbaar is voor alle voorkomende werkzaamheden. Het werken als havenmeester is leuk, omdat je als havenmeester in veel gevallen te maken krijgt met toeristen. Toch kan het werken als havenmeester ook zwaar zijn, omdat er regelmatig tot laat doorgewerkt moet worden. Dit is vooral het geval gedurende het zomerseizoen, als het erg druk is in een haven.

Wat doet een havenmeester?

De belangrijkste taak van een havenmeester is het houden van toezicht. Vooral voor havens met betrekking tot de scheepvaart is het houden van toezicht heel belangrijk. Het toezicht in gemeentehavens heeft meer betrekking op het dagelijks controleren van alle voorzieningen en de technische staat van installaties. De technische staat inspecteren heeft ook weer te maken met de algemene veiligheid binnen een haven. Ook het toezien op de dagelijkse gang van zaken behoort tot de taken. Vanzelfsprekend heeft een havenmeester ook te maken met administratieve taken. De administratieve taken hebben bijvoorbeeld betrekking op het registeren wie er allemaal binnen gekomen en vetrokken zijn. Ook het havengeld administratief afhandelen behoort tot de taken. Hun rol omvat het waarborgen van de veiligheid, efficiëntie en naleving van regelgeving binnen de haven. Hier zijn enkele taken die een havenmeester doorgaans uitvoert:

  • Havenoperaties coördineren: Een havenmeester coördineert en controleert de dagelijkse operaties in de haven. Ze zorgen ervoor dat alle activiteiten, zoals het laden en lossen van schepen, de opslag van goederen en de beweging van vrachtwagens en treinen, soepel verlopen en goed gecoördineerd zijn. Ze werken nauw samen met havenarbeiders, terminaloperators, douanebeambten en andere belanghebbenden om ervoor te zorgen dat alle activiteiten efficiënt worden uitgevoerd.
  • Navigatie en scheepvaartverkeer: De havenmeester is verantwoordelijk voor het beheer van het scheepvaartverkeer in de haven. Ze zorgen ervoor dat schepen veilig kunnen navigeren binnen de havenwateren en dat er geen conflicten of ongelukken ontstaan. Ze kunnen toezicht houden op het verkeersmanagement, zoals het toewijzen van ligplaatsen aan schepen, het regelen van scheepvaartroutes en het handhaven van de naleving van regels en voorschriften met betrekking tot het scheepvaartverkeer.
  • Havenveiligheid en regelgeving: Havenmeesters zijn verantwoordelijk voor het handhaven van veiligheidsnormen en het zorgen voor naleving van regelgeving binnen de haven. Ze zorgen ervoor dat alle activiteiten voldoen aan de geldende veiligheidsvoorschriften en milieunormen. Ze kunnen inspecties uitvoeren, vergunningen verlenen aan schepen en faciliteiten, en ervoor zorgen dat de juiste veiligheidsmaatregelen worden genomen om risico's te minimaliseren.
  • Communicatie en coördinatie: Havenmeesters fungeren als belangrijke communicatiepunten binnen de haven. Ze communiceren met schepen, havenautoriteiten, douanebeambten, loodsen en andere betrokken partijen om informatie uit te wisselen en de coördinatie van activiteiten te vergemakkelijken. Ze kunnen ook fungeren als contactpunt voor noodsituaties en incidenten, waarbij ze de benodigde acties coördineren en de nodige hulpdiensten inschakelen.
  • Planning en ontwikkeling: Havenmeesters zijn betrokken bij het plannen en ontwikkelen van de haveninfrastructuur en faciliteiten. Ze werken samen met havenautoriteiten en overheidsinstanties om toekomstige behoeften en groeimogelijkheden te identificeren. Ze kunnen ook betrokken zijn bij het opstellen van regelgeving en beleid met betrekking tot havenactiviteiten.

Over het algemeen is de rol van een havenmeester gericht op het beheer en de coördinatie van de havenactiviteiten om ervoor te zorgen dat de haven veilig, efficiënt en conform de regelgeving functioneert. Zoals eerder omschreven kan het beroep havenmeester in de praktijk op verschillende manieren voorkomen. De werkzaamheden en verantwoordelijkheden kunnen dan ook per havenmeester verschillen.

Beroepsfilm havenmeester:

Opleidingen tot havenmeester

Er zijn verschillende opleidingsmogelijkheden voor het beroep havenmeester die ook qua niveau kunnen verschillen. Wel is het belangrijk om een opleiding te volgen die erkend wordt door de European Maritime Certification Institute EMCI. Om een goede kans te maken als havenmeester kan het beste een opleiding gekozen worden op Hbo-niveau in de richting maritiem officier. Tijdens deze opleiding is er onder meer aandacht voor de technische en nautische vakken. Met de opleiding is het ook mogelijk om als havenmeester aan te werk te kunnen. Naast alle technische en nautische vakken is er ook veel aandacht voor managementvaardigheden, die je in het werk nodig zal hebben. Ook met een gerichte Mbo-opleiding is het over het algemeen mogelijk om te kunnen werken als havenmeester. Een havenmeester met een Mbo-diploma zal over het algemeen wel over minder verantwoordelijkheden beschikken. In dat geval kan er ook sprake zijn online-opleidingen en trainingen havenmeester. Over het algemeen zal er ook verwacht worden dat de havenmeester kan zeilen. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel nodig om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste boekhoudprogramma voor de zzp administratie als havenmeester.

Bedrijven waar een havenmeester werkzaam kan zijn

Een havenmeester kan voor verschillende werkgevers werkzaam zijn, afhankelijk van de soort haven. Denk hierbij aan havenbedrijven, gemeentes en aan watersportverenigingen. Zoals eerder omschreven zal een havenmeester in veel gevallen aangemerkt moeten worden als ambtenaar, echter kan een havenmeester ook werkzaam zijn binnen het bedrijfsleven. Binnen de beroepsvaart zal een havenmeester met andere werkzaamheden te maken krijgen dan binnen de pleziervaart.

Competenties havenmeester

De competenties van een havenmeester kunnen verschillen per havenmeester, omdat havenmeesters in de praktijk op verschillende manieren werkzaam kunnen zijn. Over het algemeen is communicatie aan te merken als de belangrijkste competentie, omdat je als havenmeester veel te maken krijgt met verschillende mensen en externe bedrijven. Daarnaast kan een havenmeester te maken krijgen met overheidsfunctionarissen, zoals de brandweer, de douane en de politie. Daarnaast heb je een grote verantwoordelijkheid van een het op het milieu en de algemene veiligheid aankomt. Algemeen belangrijke woorden zijn gastvrijheid, dienstbaarheid, motivatie, energie, waakzaamheid, controleren, stressbestendigheid, overwicht, flexibiliteit, overleggen en samenwerken. Een havenmeester, die werkzaam is binnen de grotere havens, kan ook te maken hebben met aanvullende beroepscompetenties. De competenties zijn dus niet eenduidig aan te geven.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als havenmeester

Het arbeidsmarktperspectief van een havenmeester is over het algemeen redelijk te noemen. Dit is het geval, omdat het beroep havenmeester aangemerkt kan worden als populair beroep. Met andere woorden kan er sprake zijn van veel concurrentie als er mogelijk een vacature havenmeester vrijkomt. Daarnaast kunnen niet alle functies van een havenmeester zomaar met elkaar vergeleken worden. Een havenmeester binnen de pleziervaart heeft bijvoorbeeld andere verantwoordelijkheden dan een havenmeester die werkzaam is voor een havenbedrijf. De vacatures havenmeester kunnen dus verschillen per jachthaven en algemene haven. Er zijn als havenmeester over het algemeen geen echte doorgroeimogelijkheden anders dan het mogen beheren van grotere havens. Een havenmeester kan doorleren, waardoor een havenmeester uiteindelijk aangemerkt kan worden als maritiem officier. Als maritiem officier kom je sneller in aanmerking voor het beheren van belangrijkere en grotere havengebieden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris havenmeester

De arbeidsvoorwaarden als havenmeester zijn sterk afhankelijk van je werkgever en kunnen nogal verschillen per organisatie. Over het algemeen zal een havenmeester onder de Cao ambtenaren, Cao Hiswa of de cao watersportbranche vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een havenmeester zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 2000 en 3000 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en verdere verantwoordelijkheden. Een belangrijke aanvulling hierop is dat een havenmeester niet fulltime werkzaam hoeft te zijn. Dit is vooral het geval als we spreken van de kleinere havens binnen gemeentes. In dat geval is er soms ook sprake van een vaste vergoeding per dag.

Eigen bedrijf starten als Havenmeester

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Havenmeester, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Havenmeester

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Havenmeester bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Havenmeester.

Mijnzzp.nl