Havenmeester

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Havenmeester?

Een havenmeester is de toezichthouder en beheerder van een haven. Het beroep havenmeester kan een overheidsfunctie betreffen, maar kan ook een functie betreffen binnen het bedrijfsleven, als de haven geen eigendom is van de overheid. De taken van een havenmeester kunnen verschillen per havengebied of regio waar de werkzaamheden uitgevoerd worden, omdat er verschillende havens zijn, van klein tot groot. In een grote haven, zoals die van Rotterdam, zijn er meerdere verantwoordelijke medewerkers, die allemaal een specifieke taak hebben in de haven. De verantwoordelijkheden van een havenmeester kunnen dan ook sterk uiteenlopen per haven, omdat er nu eenmaal verschillende havens bestaan. Er zijn naast de grote bekende havens veel kleine havens te vinden, waar bijvoorbeeld allemaal boten van particulieren liggen. Om in een haven een boot te mogen stallen moet er havengeld voldaan worden. Het havengeld kan per dag voldaan worden of per jaar, naargelang de boot in een haven zal blijven liggen. Het innen van het havengeld wordt door de havenmeester gedaan, die langs komt als er een vreemde boot aanlegt, of per rekening, als het om de thuishaven gaat van een bepaald schip. De taken van een havenmeester beperken zich niet alleen tot het ontvangen van het havengeld. Er komen veel meer taken bij het beroep havenmeester kijken, zoals het geven van weersinformatie, het bijhouden van de doucheruimtes en toiletruimtes, administratieve taken, het controleren van de waterwegen op diepte en het houden van toezicht op de haven en de aangemeerde boten. Als een boot de haven binnen komt varen neemt de havenmeester contact op met de schipper om deze belangrijke informatie of de ligplaats door te geven aan de schipper. Een havenmeester is dus de toezichthouder op het gebied van veiligheid en de algemene gang van zaken binnen een haven. Het beroep havenmeester moet wel vrij algemeen gezien worden, omdat een havenmeester met verschillende verantwoordelijkheden te maken krijgt afhankelijk van de soort haven.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Havenmeester

Wat is het salaris en tarief van een Havenmeester? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Havenmeester in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Havenmeester

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Havenmeester bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl