Elektromonteur scheepsinstallaties

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een elektromonteur scheepsinstallaties is een elektrotechnicus die zich gespecialiseerd heeft in het installeren, aansluiten en onderhouden van elektromechanische installaties, apparaten, bedradingen en schakelmateriaal aan boord van schepen. Een andere benaming voor een elektromonteur scheepsinstallaties is ook wel scheepselektromonteur. Het installeren en onderhouden van elektromechanische installaties aan boord van schepen is specialistenwerk te noemen, omdat het meestal om complexe elektromechanische installaties gaat, die zeer uitgebreid kunnen zijn. Een elektromonteur scheepsinstallaties moet in staat zijn zelfstandig te werken aan verschillende elektromechanische installaties. De werkzaamheden aan boord van schepen kunnen divers zijn, zoals het aansluiten van motoren, het aansluiten van schakelkasten en het verwerken van de bedrading in schepen. Ook het testen en onderhouden van elektromechanische installaties mag voor een elektromonteur scheepsinstallaties geen probleem zijn. Bij grote schepen of elektromechanische installaties werkt de elektromonteur scheepsinstallaties vaak met meerdere mensen in een team. Elektrische installaties aan boord van schepen zijn doorgaans ingewikkeld. Daarnaast is er over het algemeen sprake van meerdere elektrische installaties aan boord van schepen. Ook zijn er strenge eisen qua veiligheid en mag een installatie niet onderhevig zijn aan corrosie. Als elektromonteur scheepsinstallaties ben je een elektromonteur, maar dan werkzaam binnen de scheepssector. Elektrotechniek komt overal voor en niet alleen binnen de scheepvaart. Omdat de elektrische installaties aan boord van schepen in veel gevallen uitgebreid en complex zijn moet een elektromonteur scheepsinstallaties over specifieke kennis beschikken. Met andere woorden zal niet zomaar iedere elektromonteur aangemerkt kunnen worden als elektromonteur scheepsinstallaties.

Een elektromonteur scheepsinstallaties moet dus aangemerkt worden als elektrotechnicus. Als elektromonteur scheepsinstallaties zal je over het algemeen veel vanaf tekening werken als het gaat om nieuwe schepen of renovaties. Daarnaast kan een elektromonteur scheepsinstallaties verantwoordelijk zijn voor het testen van installaties en het onderhouden van installaties. Aan boord van schepen is het testen en onderhouden van installaties meestal net zo belangrijk als het installeren van installaties, omdat schepen geen storingen mogen krijgen tijdens de vaart. Bij grote zeeschepen is het mogelijk dat er een elektromonteur scheepsinstallaties mee zal varen om mogelijke problemen te voorkomen of juist te verhelpen. In dat geval zal de kapitein een proefvaart houden waarbij alle systemen getest zullen worden. In het kort kunnen we stellen dat een elektromonteur scheepsinstallaties verantwoordelijk is voor alle technische installaties aan boord van het schip waar hij of zij werkzaam is. Het is mogelijk dat een elektromonteur scheepsinstallaties ook aangemerkt kan worden als scheepswerktuigkundige. Een scheepswerktuigkundige aan boord van schepen is op een brede manier verantwoordelijk voor het onderhouden van technische installaties inclusief het onderhouden van alle installaties binnen de machinekamer.

Wat doet een elektromonteur scheepsinstallaties?

Een elektromonteur scheepsinstallaties is een professional die verantwoordelijk is voor het installeren, onderhouden en repareren van elektrische systemen aan boord van schepen. Ze werken specifiek aan de elektrische installaties en systemen die essentieel zijn voor de werking en veiligheid van het schip. Hier zijn enkele taken die een elektromonteur scheepsinstallaties doorgaans uitvoert:

 • Installatie van elektrische systemen: Elektromonteurs scheepsinstallaties zijn betrokken bij de installatie van elektrische systemen aan boord van schepen. Dit omvat het leggen van elektrische bekabeling, het aansluiten van schakelapparatuur, verdeelkasten, verlichtingssystemen, motoren en andere elektrische componenten. Ze zorgen ervoor dat de installatie voldoet aan de relevante veiligheidsnormen en technische specificaties.
 • Onderhoud en reparatie: Elektromonteurs scheepsinstallaties voeren regelmatig onderhoud uit aan de elektrische systemen van het schip om ervoor te zorgen dat ze goed blijven functioneren. Ze controleren en testen de bedrading, schakelapparatuur en andere componenten om eventuele defecten of slijtage op te sporen. Indien nodig voeren ze reparaties uit, vervangen ze onderdelen en stellen ze de systemen opnieuw in.
 • Diagnose en troubleshooten: Als er problemen optreden in de elektrische systemen aan boord van het schip, is het aan de elektromonteur scheepsinstallaties om de oorzaak te achterhalen en deze te verhelpen. Ze maken gebruik van meetinstrumenten en testapparatuur om elektrische circuits te controleren, problemen te diagnosticeren en storingen op te lossen. Ze hebben kennis van elektrische schema's en kunnen elektrische storingen snel identificeren en verhelpen.
 • Veiligheidsvoorschriften: Elektromonteurs scheepsinstallaties werken volgens strikte veiligheidsvoorschriften om de veiligheid van zichzelf en anderen aan boord te waarborgen. Ze zijn zich bewust van de risico's van elektrische systemen en nemen de nodige voorzorgsmaatregelen, zoals het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en het werken volgens veilige werkprocedures.
 • Naleving van voorschriften en normen: Elektromonteurs scheepsinstallaties werken volgens de geldende voorschriften en normen voor elektrische installaties op schepen. Ze moeten op de hoogte zijn van de relevante maritieme regelgeving en industriestandaarden om ervoor te zorgen dat de elektrische systemen aan boord voldoen aan de vereisten op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid.
 • Samenwerking en communicatie: Elektromonteurs scheepsinstallaties werken vaak samen met andere professionals, zoals scheepstechnici, ingenieurs en andere vakmensen aan boord van het schip. Ze moeten effectief kunnen communiceren en samenwerken om installatie- en onderhoudswerkzaamheden efficiënt uit te voeren.

Een elektromonteur scheepsinstallaties is gespecialiseerd in het installeren, onderhouden en repareren van elektrische systemen aan boord van schepen. Ze spelen een cruciale rol bij het waarborgen van de goede werking en veiligheid van de elektrische installaties op het schip.

Werken als elektromonteur scheepsinstallaties

Het beroep elektromonteur scheepsinstallaties is aan te merken als een mooi beroep, omdat je meestal werkzaam is op luxe schepen en/of jachten. Het aanleggen van alle elektrische bekabeling en het installeren van elektrische systemen is in de meeste gevallen veel werk dat over gelaten moet worden aan de juiste vaklieden. Het inbouwen van alle elektrische systemen zal dan ook uitgevoerd worden door gespecialiseerde elektronicabedrijven. Het is de casobouwer die het schip of jacht zal bouwen, en het zijn elektromonteurs scheepsinstallaties die het schip of jacht zullen voorzien van alle benodigde elektrische systemen. In veel gevallen zal de elektromonteur scheepsinstallaties ook aangemerkt kunnen worden als inbouwspecialist en als paneelbouwer. Een paneelbouwer is verantwoordelijk voor het opbouwen van complexe regelkasten waarvandaan de verschillende elektrische systemen aangestuurd worden. Ook het installeren van alle navigatiesystemen en andere communicatiemiddelen behoort tot de werkzaamheden van de elektromonteur scheepsinstallaties.

Taken als elektromonteur scheepsinstallaties:

 • Het installeren van camera's en monitoren.
 • Het installeren van de pompinstallatie.
 • Het installeren van de verlichting.
 • Het installeren van het motormanagement.
 • Het installeren van het vuilwatersysteem.
 • Het installeren van kaartsystemen en satellietsystemen.
 • Het installeren van verschillende veiligheidssystemen.

Elektromonteur scheepsinstallaties:

Opleidingen tot elektromonteur scheepsinstallaties

Wie een carrière ambieert als elektromonteur scheepsinstallaties kan het beste kiezen voor de Mbo-opleiding monteur elektrotechnische installaties. Tijdens de opleiding worden eerst de basistechnieken van de elektronica aangeleerd, en gaat men geleidelijk steeds dieper in op het vak. Over het algemeen moet de Mbo-opleiding monteur elektrotechnische installaties gezien worden als praktijkgerichte beroepsopleiding, waarbinnen je vier dagen in de week werkzaam bent onder begeleiding van een ervaren collega, die in dat geval aangemerkt kan worden als je leermeester. Als elektromonteur scheepsinstallaties kan je ook op Hbo-niveau werkzaam zijn. In dat geval spreekt men niet meer van een elektromonteur scheepsinstallaties maar van een elektrotechnisch ingenieur. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel nodig om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste boekhoudprogramma voor de zzp administratie.

Bedrijven waar een elektromonteur scheepsinstallaties werkzaam kan zijn

Een elektromonteur scheepsinstallaties is over het algemeen werkzaam voor gespecialiseerde elektrotechnische bedrijven, die zich richten op de scheepvaart. Dit soort bedrijven maakt gebruik van veel verschillende elektromonteurs, die bijvoorbeeld ook werkzaam kunnen zijn binnen de industrie. Het is mogelijk dat grotere scheepsbouwers zelf beschikken over eigen elektromonteurs scheepsinstallaties. Daarnaast kan een elektromonteur scheepsinstallaties werkzaam zijn als ondernemer.

Competenties elektromonteur scheepsinstallaties

De belangrijkste competentie van een elektromonteur scheepsinstallaties is de vakinhoudelijke kennis van elektrische systemen. Daarnaast moet een elektromonteur scheepsinstallaties beschikken over aanvullende kennis met betrekking tot verplichte regelgeving. Denk hierbij aan het op de juiste manier installeren van alle technische systemen volgens de opgegeven richtlijnen. In het algemeen zal een elektromonteur scheepsinstallaties ook aangemerkt moeten kunnen worden als allround monteur en technicus. Omdat je als elektromonteur scheepsinstallaties in de meeste gevallen te maken hebt met diverse collega's en leidinggevenden kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn nauwkeurigheid, presteren, controleren, waakzaamheid, zelfstandigheid, samenwerken, plannen, organiseren en flexibiliteit. Als je werkzaam bent als ondernemer kan ook het netwerken gezien worden als belangrijke competentie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als elektromonteur scheepsinstallaties

Het arbeidsmarktperspectief van een elektromonteur scheepsinstallaties is over het algemeen zeer goed te noemen, omdat lang niet iedereen zomaar kan werken als elektromonteur scheepsinstallaties. Met andere woorden is er veel vraag naar goede vaklieden, zoals goed opgeleide elektromonteurs scheepsinstallaties. Een elektromonteur scheepsinstallaties zal dan ook geen moeite hebben met het verkrijgen van werken. Daarnaast kan een elektromonteur scheepsinstallaties op andere manieren werkzaam zijn binnen de elektrotechniek. De doorgroeimogelijkheden van een elektromonteur scheepsinstallaties moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie. Denk bijvoorbeeld aan de functie assistent-uitvoerder of aan de functie ploegbaas. De doorgroeimogelijkheden zijn wel sterk afhankelijk van de werkgever, het opleidingsniveau en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris elektromonteur scheepsinstallaties

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden als elektromonteur scheepsinstallaties, omdat je voor verschillende bedrijven werkzaam kan zijn in verschillende branches. Een elektromonteur scheepsinstallaties zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 2500 en 4000 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Een hoger salaris binnen dit beroep is denkbaar als je beschikt over veel verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Elektromonteur scheepsinstallaties

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Elektromonteur scheepsinstallaties bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl