Paneelbouwer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een paneelbouwer is een elektrotechnicus, die verantwoordelijk is voor het opbouwen van besturingskasten en bedieningspanelen. Als paneelbouwer ben je werkzaam binnen de elektrotechniek, gericht op de installatietechniek. Een paneelbouwer is dus verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van meestal complexe besturingskasten en bedieningspanelen, die binnen de industrie en andere branches toegepast worden. Schakelkasten en regelkasten komen tegenwoordig overal voor en zijn voor de industrie en andere branches onmisbaar, omdat anders de machines of installaties niet kunnen werken. Denk bijvoorbeeld aan een robot, die zonder regelkast niet aangestuurd kan worden. Maar denk bijvoorbeeld ook aan kermisattracties of aan attracties in pretparken, die niet kunnen werken zonder schakelkast of regelkast. Het zijn de schakelkasten en/of regelkasten, die zo geprogrammeerd zijn dat machines en installaties precies weten, wat er allemaal moet gebeuren op het juiste moment. Daarnaast zijn de meeste moderne regelkasten zo slim dat ze automatisch foutmeldingen kunnen doorgeven aan de leverancier, zodat de faalkosten laag blijven. Als paneelbouwer werk je over vanaf een werkschema, waarbinnen precies is opgenomen hoe regelkasten of besturingskasten opgebouwd moeten worden. Daarnaast is een paneelbouwer verantwoordelijk voor het opzetten en bedraden van besturingssystemen, die nodig zijn om een installatie te laten functioneren. De werkzaamheden van een paneelbouwer zijn aan te merken als zeer specialistische werkzaamheden, die alleen uitgevoerd kunnen worden door de juiste vakmensen, die beschikken over de nodige kennis en ervaring. Regelkasten binnen de industrie kunnen vergeleken worden met grote meterkasten, zoals wij die allemaal in huis hebben, maar dan veel complexer. Een regelkast heeft minimaal twee aparte delen, namelijk één deel voor de stroomvoorziening en zekeringen en één deel waar de diverse systemen aangestuurd worden.

Een paneelbouwer is dus een elektrotechnicus, die zich gespecialiseerd heeft in het opbouwen van besturingskasten en bedieningspanelen. Zoals eerder omschreven betreft dit meestal complexe technische installaties, die door de industrie gebruikt worden om machines of transportbanden aan te sturen. Omdat een paneelbouwer met ingewikkelde technische installaties te maken heeft zal een paneelbouwer in bijna alle gevallen werkzaam zijn vanaf een werktekening. Op de werktekening staat precies omschreven hoe installaties opgebouwd moeten worden. Als paneelbouwer is het belangrijk om volgens de opgave te werken, omdat regelkasten potentieel gevaarlijk installaties kunnen zijn als ze niet veilig opgebouwd worden. Een paneelbouwer noemt men ook wel bedradingsmonteur, omdat deze veel met bedrading te maken heeft. Als paneelbouwer komt het regelmatig voor dat je op locatie werkzaam bent. Denk bijvoorbeeld aan de maritieme sector, fabrieken en aan pretparken, die allemaal gebruik maken van regel- en schakelkasten. Dit betreft meestal het installeren van elektrotechnische installaties, die eerder in de werkplaats opgebouwd zijn. Het beroep paneelbouwer moet niet onderschat worden, omdat paneelbouwers met zeer grote en complexe regelkasten en bedieningspanelen te maken kunnen krijgen.

Betrouwbaarheid regelkasten en bedieningspanelen

Betrouwbaarheid is erg belangrijk als we spreken van regelkasten en bedieningspanelen. Gebruikers moeten daarnaast op een veilige manier gebruik kunnen maken van installaties. Denk bijvoorbeeld aan machineoperators en aan productiemedewerkers, die veel te maken hebben met complexe installaties. Om de betrouwbaarheid en veiligheid van elektrotechnische installaties te kunnen garanderen is het belangrijk dat er voldoende getest wordt. Binnen de paneelbouw speelt innovatie een belangrijke rol. Ook als paneelbouwer is het belangrijk om je te blijven ontwikkelen.

Monteur elektrotechnische systemen:

Paneelbouwers:

Opleidingen tot Paneelbouwer

Wie een passende opleiding zoekt als paneelbouwer kan het beste kiezen voor de Mbo-opleiding Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties die toebehoort tot de installatietechniek. Een passende opleiding op Hbo-niveau kan bijvoorbeeld de Hbo-opleiding Elektrotechniek zijn. De meeste paneelbouwers hebben een Mbo-opleiding genoten en hebben wellicht eerst gewerkt als elektricien en zijn daarna doorgegroeid tot de meer gespecialiseerde functie paneelbouwer. De overschakeling van elektricien tot paneelbouwer is over het algemeen prima te doen echter kan het wel noodzakelijk om extra opleidingen c.q.cursussen te volgen om het beroep paneelbouwer goed onder de knie te krijgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een Paneelbouwer werkzaam kan zijn

Een paneelbouwer is in de meeste gevallen werkzaam voor een gespecialiseerd elektrotechnische bedrijf. Daarnaast kan een paneelbouwer werkzaam zijn als ondernemer. In dat geval kan je voor verschillende opdrachtgevers werkzaam zijn. Ook is het denkbaar dat een paneelbouwer aangemerkt kan worden als onderhoudstechnicus en als storingsmonteur. Als een paneelbouwer minimaal beschikt over een Hbo-opleiding is de benaming elektrotechnisch ingenieur van toepassing.

Competenties Paneelbouwer

De belangrijkste competentie van een paneelbouwer is de allround kennis van elektrotechniek. Dit is een competentie die niet onderschat moet worden, omdat het om specialistische werkzaamheden gaat. Ook bijscholing is belangrijk, omdat nieuwe technieken en mogelijkheden elkaar snel opvolgen. Omdat de meeste paneelbouwers samenwerken met verschillende collega's is het ook belangrijk dat je beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Algemeen belangrijke woorden zijn flexibiliteit, secuur, inzicht, plannen, organiseren, testen en ICT kennis.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Paneelbouwer

Het arbeidsmarktperspectief van een paneelbouwer is goed te noemen, mede doordat de industrie steeds meer automatisering kent. De meeste bedrijven zitten dan ook te springen om goed opgeleide paneelbouwers. De doorgroeimogelijkheden van een paneelbouwer zullen sterk afhankelijk zijn van je eigen competenties, omdat het doorgroeien zonder verdere opleiding lastig is. Wie wil doorgroeien kan het beste de Hbo-opleiding Elektrotechniek volgen, waarmee je bijvoorbeeld technisch tekenaar of werkvoorbereider kan worden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris Paneelbouwer

Als paneelbouwer zal je over het algemeen een salaris verdienen tussen de 2000 en 3000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere specifieke verantwoordelijkheden. De verdere arbeidsvoorwaarden zijn natuurlijk sterk afhankelijk van je werkgever. Het is niet ongebruikelijk dat je binnen dit beroep veel zal moeten reizen en wellicht in hotels zal moeten overnachten, omdat je als paneelbouwer overal ingezet kan worden. De grotere gespecialiseerde elektrotechnische bedrijven werken niet alleen in Nederland maar zijn meestal wereldwijd actief.

Mijnzzp.nl