Machineoperator

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep machineoperator
Wat doet een machineoperator
Werken als machineoperator
Diverse werkzaamheden van een machineoperator zijn:
Film: procesoperator procestechniek:
Opleidingen tot machineoperator
Bedrijven waar een machineoperator werkzaam kan zijn
Competenties machineoperator
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als machineoperator
Arbeidsvoorwaarden en salaris machineoperator
Eigen bedrijf starten als Machineoperator
Boekhoudprogramma vergelijken Machineoperator

Beroep machineoperator

Een machineoperator is verantwoordelijk voor het bedienen van één of meerdere machines binnen een fabriek of andere industriële omgeving. In de meeste gevallen zal een machineoperator bepaalde grondstoffen bewerken tot een product. Dit kunnen uiteenlopende soorten producten betreffen, afhankelijk van de soort industriële omgeving. Over het algemeen komen machineoperators veel voor binnen de metaalsector, de voedingssector, de farmaceutische industrie, de auto-industrie, de houtsector en de chemiesector. Als machineoperator ben je werkzaam binnen de procesindustrie. Een machineoperator is dus meestal een fabrieksarbeider, die één of meerdere machines bestuurt en controleert voor zijn werkzaamheden. Dit betreft dan fabrieken die gebruikmaken van een productieproces om bepaalde materialen of halffabricaten te produceren. Deze materialen en producten moeten voldoen aan strenge producteisen, die alleen gerealiseerd kunnen worden als alle systemen werken zoals ze moeten werken. Het is onder andere aan de machineoperator om ervoor te zorgen dat deze kwaliteitseisen behaald worden, door het bijsturen en controleren van de machines. Een machineoperator is meestal niet alleen verantwoordelijk voor het productieproces, omdat er, afhankelijk van de soort fabriek en het productieproces, andere arbeiders kunnen zijn die het productieproces kunnen controleren, zoals procesoperators. Als machineoperator heb je een verantwoordelijke baan, die wel per fabriek kan verschillen, omdat niet alle productieprocessen even groot of complex zijn. Het beroep machineoperator moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat eigenlijk iedereen die met machines werkt aangemerkt kan worden als machineoperator. Het beroep machineoperator komt voornamelijk voor binnen de industrie, omdat industriële bedrijven in de meeste gevallen te maken hebben met veel verschillende machines. Een andere benaming voor machineoperator kan ook zijn operator.

Wat doet een machineoperator

In het kort kunnen we de werkzaamheden van een machineoperator omschrijven als het bedienen van één of meerdere machines. Dit betekent meestal het toezien op het productieproces en het inregelen van de machines. Denk hierbij aan het instellen van de productiesnelheid, het instellen van de juiste temperaturen en het uitvoeren van de gewenste handelingen die nodig zijn voor de productie. Daarnaast hebben de werkzaamheden betrekking op het toezien op de veiligheid, omdat dit soort fabrieken meestal met potentieel gevaarlijke machines werk, en omdat er gewerkt kan worden met grondstoffen die gevaarlijk kunnen zijn als ze niet op de juiste manier verwerkt worden. Zoals eerder omschreven is het denkbaar dat de machineoperator ook te maken kan hebben met een procesoperator. Een procesoperator is verantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit met betrekking tot de gemaakte producten. Procesoperators komen over het algemeen alleen voor binnen industriële bedrijven die te maken hebben met complexe productieprocessen. Het beroep machineoperator komt in de praktijk op veel verschillende manieren voor. Denk bijvoorbeeld ook aan industriële bakkers.

Werken als machineoperator

Het beroep machineoperator moet, zoals eerder omschreven, wel vrij algemeen gezien worden, omdat het beroep machineoperator in de praktijk op verschillende niveaus voorkomt. Het is niet zo dat het beroep machineoperator in alle gevallen gezien kan worden als makkelijke werkzaamheden. Een machineoperator kan juist ook te maken hebben met zeer ingewikkelde en complexe machines. In dat geval zal er vaak sprake zijn van de term allround operator. Daarnaast is het goed denkbaar dat een machineoperator aangemerkt kan worden als onderhoudstechnicus. In dat geval zal een machineoperator ook verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van gebruikelijk onderhoud aan machines.

Diverse werkzaamheden van een machineoperator zijn:

  • Het bedienen van machines.
  • Het controleren van grondstoffen.
  • Het instellen van machines.
  • Het toezien op de algemene veiligheid.
  • Het toezien op het productieproces.
  • Het uitvoeren van inspecties.
  • Het uitvoeren van gebruikelijk onderhoud.

Film: procesoperator procestechniek:

Opleidingen tot machineoperator

Wie een carrière ambieert als machineoperator kan het beste kiezen voor de Mbo-opleiding Procesoperator op niveau drie of niveau vier. Deze opleiding zal over het algemeen twee tot vier jaar in beslag nemen, afhankelijk van de vooropleiding, en is in veel gevallen een zogenaamde BBL opleiding. Een BBL opleiding bestaat over het algemeen uit vier dagen werken en één dag in de week theorie op school. Tijdens deze opleiding is er onder andere aandacht voor maatschappelijk culturele vorming, procestechnologie, procesonderhoud en algemene vakken zoals Nederlands, scheikunde en wiskunde. Zoals eerder omschreven moet het beroep machineoperator heel ruim gezien worden, omdat een machineoperator ook buiten de maakindustrie werkzaam kan zijn. Het is dan ook denkbaar dat een machineoperator niet zal beschikken over de Mbo-opleiding Procesoperator. In dat geval is het denkbaar dat nieuwe machineoperators een interne opleiding krijgen aangeboden waarbij ervaren collega's aangemerkt kunnen worden als leermeester. Het is niet zo dat het beroep machineoperator zomaar gezien kan worden als ongeschoolde arbeid. Het beroep machineoperator komt in de praktijk op verschillende niveaus voor. Zie voor meer informatie over mogelijke opleidingen en cursussen ook de website VAPRO. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste boekhoudprogramma voor de zzp administratie.

Bedrijven waar een machineoperator werkzaam kan zijn

Een machineoperator is over het algemeen werkzaam binnen de maakindustrie dat betrekking kan hebben op uiteenlopende industriële bedrijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de auto-industrie, de metaalsector, de voedingsmiddelenindustrie, de chemische industrie, de farmaceutische industrie en aan fabrieken in het algemeen. Eigenlijk kan een machineoperator overal wel werkzaam zijn, omdat veel bedrijven te maken hebben met productieprocessen. Denk bijvoorbeeld ook aan houthandelsbedrijven, die gebruikmaken van machinaal houtbewerkers. Het bewerken van hout kan in sommige gevallen ook gezien worden als productieproces.

Competenties machineoperator

De competenties van een machineoperator kunnen verschillen per branche, werkgever en het opleidingsniveau, maar over het algemeen kunnen we stellen dat een machineoperator over een groot verantwoordelijkheidsgevoel moet beschikken, omdat veiligheid een grote rol speelt binnen het beroep. Daarnaast moet je als machineoperator over technisch inzicht beschikken. Ook het hygiënisch werken kan aangemerkt worden als belangrijke competentie als je werkzaam bent binnen de voedingsmiddelenindustrie. Algemeen belangrijke woorden als machineoperator zijn inzicht, stressbestendigheid, doorzettingsvermogen, flexibiliteit en besluitvaardigheid. Als laatste is het niet onbelangrijk om te benoemen dat je over goede communicatieve vaardigheden moet beschikken, omdat je als machineoperator meestal met diverse collega's zal samenwerken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als machineoperator

Het arbeidsmarktperspectief van een machineoperator is over het algemeen redelijk goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. Vooral binnen de industrie is het wel erg belangrijk dat de machineoperator beschikt over de juiste opleidingen. Zoals eerder omschreven komt het beroep machineoperator in de praktijk op verschillende niveaus voor. Het is niet zo dat het beroep machineoperator gezien kan worden als ongeschoolde arbeid. Wie beschikt over de juiste opleidingen zal over het algemeen niet veel moeite hebben met het verkrijgen van werk als machineoperator. De doorgroeimogelijkheden van een machineoperator moeten gezien worden in het volgen van aanvullende opleidingen. In dat geval kan een machineoperator uiteindelijk doorgroeien tot procesoperator. Het beroep procesoperator kan niet gezien worden als het beroep machineoperator, omdat de procesoperator verantwoordelijk is voor het gehele productieproces.

Arbeidsvoorwaarden en salaris machineoperator

Er zijn geen specifieke voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je voor uiteenlopende soorten bedrijven werkzaam kan zijn in verschillende branches met verschillende cao's. Een machineoperator zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2500 en 3500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Het salaris als machineoperator kent meestal de toevoeging ploegentoeslag, omdat je als machineoperator meestal in ploegendiensten zal werken die ook te maken kunnen hebben met avonddiensten of nachtdiensten.

Eigen bedrijf starten als Machineoperator

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Machineoperator, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Machineoperator

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Machineoperator bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Machineoperator.

Mijnzzp.nl