Kwaliteitscontroleur industrie

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep kwaliteitscontroleur industrie
Wat doet een kwaliteitscontroleur industrie
In welke sectoren is de functie van kwaliteitscontroleur belangrijk
Taken als kwaliteitscontroleur:
Film: afdeling kwaliteitscontrole:
Film: kwaliteitscontroleur textiel:
Opleidingen tot kwaliteitscontroleur industrie
Bedrijven waar een kwaliteitscontroleur industrie werkzaam kan zijn
Competenties kwaliteitscontroleur industrie
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als kwaliteitscontroleur industrie
Arbeidsvoorwaarden en salaris kwaliteitscontroleur industrie
Eigen bedrijf starten als Kwaliteitscontroleur industrie
Boekhoudprogramma vergelijken Kwaliteitscontroleur industrie

Beroep kwaliteitscontroleur industrie

Een kwaliteitscontroleur werkt binnen een industriële omgeving en heeft als taak de kwaliteit van grondstoffen te bewaken net als van halfproducten en/of eindproducten. Het behoort eveneens tot de verantwoordelijkheid om steekproeven te houden. Deze werkzaamheden zijn bedoeld om de kwaliteit te waarborgen. De steekproeven dienen onder meer ook om te beoordelen of een product, halfproduct of grondstof voldoet aan de wettelijke eisen. Een kwaliteitscontroleur voorkomt met het uitvoeren van steekproeven dat er mogelijk risicovolle producten op de markt komen. Er zijn strikte procedures voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Het staat bijvoorbeeld vast op welke moment een steekproef plaatsvindt, zoals voor het productieproces, maar ook tijdens en erna. De kwaliteitscontroleur geeft op basis van de bevindingen advies. Indien blijkt dat er sprake is van onjuistheden dan bestaat de mogelijkheid dat het advies luidt dat de productie tijdelijk moet stoppen. Bijvoorbeeld om een machine in het productieproces aan te passen of andere problemen op te lossen. Een kwaliteitscontroleur heeft verschillende taken die onder zijn verantwoordelijkheid vallen. Welke taken dat exact zijn, is namelijk onder meer afhankelijk van de branche. Ook de meetinstrumenten variëren. Indien een kwaliteitscontroleur op het laagste niveau werkt, is er bijvoorbeeld sprake van het controleren van de grootte van een product en de afmetingen. Is er sprake van een hoger niveau dan speelt het moleculeniveau een rol. Het gaat dan meer om de kwaliteit van het product. Doorgaans betreft het in de uitvoering van de werkzaamheden een zelfstandige functie. Daarbij is er ook sprake van verantwoordelijkheid ten aanzien van de meetinstrumenten en uitvoering van steekproeven.

Wat doet een kwaliteitscontroleur industrie

Een kwaliteitscontroleur voert de functie zelfstandig uit, maar dat neemt niet weg dat er wel sprake is van een relatie tot andere beroepen. Op de productievloer zijn bijvoorbeeld productiemedewerkers werkzaam. Bij de uitvoering van de functie, zoals het nemen van steekproeven, is het de bedoeling de productiemedewerkers zo min mogelijk te hinderen. Andere medewerkers waarmee de kwaliteitscontroleur in zijn beroep mee te maken heeft, zijn onder meer de kwaliteitsmanager en de procestechnoloog. De functie van kwaliteitscontroleur is vooral gericht op ondersteunende en adviserende werkzaamheden. Verder kan een kwaliteitscontroleur ook voor het controleren en afstellen van meet- en controleapparaten verantwoordelijk zijn. Bijvoorbeeld in de functie van keuringsmeester meet- en weeginstrumenten. Overigens zijn er nog meer relaties met andere functies te onderscheiden. Daarbij valt onder meer te denken aan functies als inspecteur en toezichthouder. Het hangt ook hierbij verder af van de sector, waarin de kwaliteitscontroleur werkzaam is. Bij een fabriek die levensmiddelen produceert, is er bijvoorbeeld een werkrelatie met een levensmiddelentechnoloog.

In welke sectoren is de functie van kwaliteitscontroleur belangrijk

Een kwaliteitscontroleur heeft in verschillende sectoren een belangrijke functie. Bijvoorbeeld als kwaliteitscontroleur horeca. In deze sector zijn allerlei aspecten van belang, zoals de hygiëne, net als de veiligheid van voedsel en arbeidsomstandigheden. Doorgaans zijn er vaste punten van toepassing, waarop de controle plaatsvindt, zoals de schoonmaak van toiletten. Of de manier waarop voedsel wordt bewaard. Zo zijn er ook andere sectoren, waarin de kwaliteitscontroleur een belangrijke functie vervuld. De bloemenbranche is daar een voorbeeld van, waarbij er sprake is van een kwaliteitscontroleur bloemen en planten. Er vindt dan een inspectie plaats van bloemen en planten die afkomstig zijn van kwekers en voor de veiling beschikbaar komen. De kwaliteitscontroleur test dan de kwaliteit net als dat de gegevens voor de bloemenveiling gecontroleerd worden. In een dergelijke functie zijn er ook andere werkzaamheden, zoals het afhandelen van klachten van kopers en telers. In de elektrobranche is er bijvoorbeeld weer sprake van een kwaliteitscontroleur elektro. In dat geval heb je de verantwoordelijkheid om elektronische projecten te controleren. Zo is er in de schoonmaaksector een kwaliteitsinspecteur schoonmaak verantwoordelijk voor het beoordelen van de kwaliteit van de schoonmaak.

Taken als kwaliteitscontroleur:

  • Meten
  • Controleren
  • Kwaliteit beoordelen
  • Rapporteren
  • Adviseren
  • Klachten afhandelen

Film: afdeling kwaliteitscontrole:

Film: kwaliteitscontroleur textiel:

Opleidingen tot kwaliteitscontroleur industrie

Er zijn verschillende niveaus waarop een kwaliteitscontroleur werkzaam kan zijn. Dat betekent dat er eveneens verschillende niveaus zijn als het om de opleiding gaat. Indien er sprake is van een lichte functie, zoals afmetingen meten dan volstaat een mbo-opleiding. Het hangt dan van de sector af of er een specifieke opleiding nodig is. Bijvoorbeeld een opleiding in de richting chemie. Bij een zwaardere functie, zoals op moleculair niveau de werkzaamheden uitvoeren, is doorgaans een hbo-opleiding vereist. Als startende ondernemer, is het belangrijk om voor je eigen bedrijf de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste online boekhoudpakket voor de financiële administratie.

Bedrijven waar een kwaliteitscontroleur industrie werkzaam kan zijn

Er zijn uiteenlopende bedrijven om de functie van kwaliteitscontroleur te vervullen. In fabrieken is deze functie bijvoorbeeld in verschillende sectoren belangrijk. Denk ook aan bedrijven in de textielbranche net als aan de levensmiddelenbranche en metaalsector. In de levensmiddelenbranche zijn er uiteraard allerlei bedrijven waar een kwaliteitscontroleur werkzaam kan zijn, zoals in een snoepfabriek. Of op een groenteveiling, waar productiemedewerkers groenten fijn snijden. Grote bedrijven in de recreatieve sector hebben doorgaans ook een kwaliteitscontroleur in dienst. Bijvoorbeeld horecaketens en hotelketens.

Competenties kwaliteitscontroleur industrie

Er is sprake van een grote verantwoordelijkheid bij de uitoefening van dit beroep en dat is dan ook een belangrijke competentie. Het gaat hier namelijk om de inspectie van grondstoffen, halffabricaten of producten. Dat betekent ook dat nauwkeurigheid en zorgvuldigheid net als analytisch vermogen van belang zijn. Verder is het belangrijk accuraat te werken net als besluitvaardig te zijn. Als het om de persoonlijkheid gaat, is het ook nog belangrijk over een praktische, gestructureerde en onderzoekende houding te beschikken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als kwaliteitscontroleur industrie

De controle van kwaliteit van bepaalde grondstoffen en producten is altijd nodig. Dat neemt niet weg dat in de toekomst een deel van de werkzaamheden verder te robotiseren is. Desondanks behoudt de kwaliteitscontroleur een gunstig arbeidsmarktperspectief. Het is bovendien een voordeel dat er mogelijkheden zijn om door te groeien. Een en ander is dan wel onder meer van het opleidingsniveau en ervaring afhankelijk. Een van de mogelijke doorgroeifuncties is die van analist in een laboratorium. In dat geval werk je op microscopisch niveau en onderzoek je biologische, medische of chemische grondstoffen, halffabricaten of eindproducten. Een andere functie om in door te groeien, is die van kwaliteitsmanager. In dat geval heb je de verantwoordelijkheid over een team. De werkzaamheden richten zich dan vooral meer op het leidinggeven.

Arbeidsvoorwaarden en salaris kwaliteitscontroleur industrie

Het salaris van een kwaliteitscontroleur varieert en is afhankelijk van het niveau. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een inkomen tussen 2.000 euro en 3.000 euro per maand te verdienen. De arbeidsvoorwaarden zijn per sector verschillend en ook per bedrijf. Er zijn cao’s van toepassing op branches en daarin zijn de arbeidsvoorwaarden vastgelegd. Een ervaren kwaliteitscontroleur heeft uiteraard altijd de mogelijkheid meer te verdienen dan een starter. Het is in dat opzicht ook mogelijk om te onderhandelen over het salaris en eventueel over andere arbeidsvoorwaarden.

Eigen bedrijf starten als Kwaliteitscontroleur industrie

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Kwaliteitscontroleur industrie, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Kwaliteitscontroleur industrie

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Kwaliteitscontroleur industrie bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Kwaliteitscontroleur industrie.

Mijnzzp.nl