Procestechnoloog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een procestechnoloog is gespecialiseerd in procestechniek, wat betrekking kan hebben op verschillende soorten processen en technieken, afhankelijk van de specialisatie van de procestechnoloog. Procestechniek heeft betrekking op het industrieel vervaardigen van producten, waarbij voornamelijk gebruikgemaakt zal worden van chemische, biochemische, mechanische en/of fysische processen. Als procestechnoloog ben je dan ook verantwoordelijk voor het ontwerpen en onderhouden van installaties die gebruikmaken van chemische processen om producten te kunnen vervaardigen. Het beroep procestechnoloog beslaat meerdere vakgebieden, zoals de vakgebieden werktuigbouwkunde, elektrotechniek en chemie. Ook regeltechniek is een onderdeel dat binnen de procestechniek veel voorkomt. Meet- en regeltechniek is de techniek die het mogelijk maakt dat systemen een bepaalde gewenste handeling uitvoeren om tot het juiste product te kunnen komen. Een procestechnoloog is in het kort dan ook verantwoordelijk voor het optimaal laten functioneren van bepaalde processen waarbij techniek een grote rol speelt. Een procestechnoloog zal zich doorgaans ook inzetten om processen te blijven verbeteren, zodat de kwaliteit van producten en de efficiëntie vergroot zal worden. Als procestechnoloog kan je verantwoordelijk zijn voor verschillende taken. Denk bijvoorbeeld aan het optimaliseren en controleren van grote fabrieksinstallaties of aan het ontwerpen of verbeteren van fabrieksinstallaties. Daarnaast speelt het uitvoeren van controles en het houden van toezicht op processen een belangrijke rol als procestechnoloog, afhankelijk van de functie. Binnen dit beroep speelt kennis van techniek en chemie meestal een belangrijke rol.

Er bestaan als procestechnoloog uiteenlopende soorten specialisaties, maar het beroep heeft altijd te maken met processen zoals het bedenken van nieuwe processen, het verbeteren van processen, het controleren van processen. Of je bent als procestechnoloog verantwoordelijk voor het aansturen van andere vaklieden die de processen uitvoeren of controleren, zoals procesoperators. Als procestechnoloog ben je meestal werkzaam voor grote bedrijven die te maken hebben met ingewikkelde processen, zoals grote fabrieksinstallaties. Denk bijvoorbeeld aan een olieraffinaderij die verschillende processen toepassen voordat de producten klaar zijn. Het proces om benzine te maken is een ander proces dan het maken van smeermiddelen, maar beide producten worden wel gemaakt vanuit olie. Een procestechnoloog kan ook te maken hebben met productieprocessen binnen een cleanroom.

Fabrieksprocessen

Binnen deze processen staat veiligheid hoog aangeschreven, omdat ongelukken en storingen binnen dit soort fabrieken grote gevolgen kunnen hebben. Dit betreft niet alleen mensen of het milieu, maar ook financiële schade. Als procestechnoloog zorg je er dan ook voor dat dit soort ongelukken of storingen niet voorkomen. Afhankelijk van de soort fabriek kan je als procestechnoloog ook te maken krijgen met externe toezichthouders of milieuambtenaren, omdat deze bedrijven meestal te maken hebben met veel veiligheidscontroles vanuit de overheid. Daarnaast is het denkbaar dat de procestechnoloog te maken heeft met een proces engineer. Een proces engineer is gespecialiseerd in het verder verbeteren van installaties en machines binnen productieprocessen. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een procestechnoloog het beste omschrijven als het verbeteren van de kwaliteit van producten. Daarnaast is de procestechnoloog meestal verantwoordelijk voor het optimaliseren van de afvalverwerking. Als procestechnoloog ben je dus op een brede manier betrokken bij het gehele productieproces.

Beroep Procestechnoloog:

Beroep Procestechnoloog:

Opleidingen tot procestechnoloog

Er is geen eenduidige opleiding aan te wijzen voor het beroep procestechnoloog, omdat je als procestechnoloog gespecialiseerd kan zijn in verschillende vakgebieden. Over het algemeen is het wel zo dat een procestechnoloog minimaal een Hbo-opleiding of universitaire studie genoten heeft, zoals de Hbo-opleiding Chemische Technologie of de universitaire studie Life Science & Technology. Daarnaast kennen we nog de universitaire studie Scheikundige Technologie. Welke opleiding of studie het beste past kan per persoon verschillen. In alle gevallen is het vakgebied scheikunde aan te merken als belangrijk. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer. Zie voor meer informatie over het beroep procestechnoloog ook het platform voor procestechnologie NPT.

Bedrijven waar een procestechnoloog werkzaam kan zijn

Als procestechnoloog kan je werkzaam zijn voor uiteenlopende soorten bedrijven, die te maken hebben met processen. Dit hoeft overigens niet alleen raffinaderijen te betreffen, omdat er veel meer soorten bedrijven zijn, die gebruikmaken van productieprocessen. Denk bijvoorbeeld ook aan de voedingsindustrie, de farmaceutische industrie of aan waterzuiveringsbedrijven. Ook binnen algemene fabrieken kan er sprake zijn van complexe productieprocessen. Het is niet zo dat het beroep procestechnoloog automatisch voorkomt binnen alle bedrijven, die te maken hebben met productieprocessen.

Competenties procestechnoloog

De competenties van een procestechnoloog kunnen verschillen per specialisatie. Over het algemeen kunnen we stellen dat je als procestechnoloog over een goed analytisch vermogen moet beschikken, zodat je de bijzaken van de hoofdzakken gescheiden weet te houden. Daarnaast moet een procestechnoloog aangemerkt kunnen worden als technicus, die beschikt over algemene onderzoeksvaardigheden. Ook innovatie in het algemeen kan aangemerkt worden als belangrijke competentie. Een andere belangrijke competentie is communicatie, omdat een procestechnoloog over het algemeen te maken heeft met verschillende collega's en leidinggevenden. Algemeen belangrijke woorden als procestechnoloog zijn elektrotechniek, werktuigbouwkunde, inzicht, passie, doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheidsgevoel, plannen, organiseren en presteren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als procestechnoloog

Het arbeidsmarktperspectief van een procestechnoloog is over het algemeen zeer goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen en/of studies. Wel moet het beroep procestechnoloog gezien worden als een beroep waarbinnen kennis en werkervaring belangrijk zijn. Dit komt ook doordat een procestechnoloog over het algemeen aangemerkt kan worden als manager. Het is wel zo dat de industrie over het algemeen zit te springen om goede vaklieden en/of wetenschappers. Met andere woorden zal een procestechnoloog niet veel moeite hebben met het verkrijgen van werk. De doorgroeimogelijkheden van een procestechnoloog moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de functies procesmanager, kwaliteitsmanager of operationeel manager. Als een procestechnoloog beschikt over een universitaire studie kan ook het promoveren gezien worden als het doorgroeien.

Arbeidsvoorwaarden en salaris procestechnoloog

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als procestechnoloog, omdat je voor uiteenlopende soorten bedrijven werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Binnen dit beroep is het niet ongebruikelijk dat je ook in het buitenland werkzaam zal zijn. Denk bijvoorbeeld aan het opstarten van een nieuwe fabriek. Het salaris als procestechnoloog zal doorgaans uitvallen tussen de 3000 en 5000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en specifieke verantwoordelijkheden. Een hoger salaris is binnen dit beroep denkbaar, als je beschikt over grote verantwoordelijkheden. Daarnaast kan het salaris hoger uitvallen als je voor een langere periode werkzaam bent in het buitenland.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Procestechnoloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Procestechnoloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl