Procestechnoloog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep procestechnoloog
Wat doet een procestechnoloog
Fabrieksprocessen
Wat is procestechnologie?
Film: beroep procestechnoloog:
Film: beroep procestechnoloog:
Opleidingen tot procestechnoloog
Bedrijven waar een procestechnoloog werkzaam kan zijn
Competenties procestechnoloog
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als procestechnoloog
Arbeidsvoorwaarden en salaris procestechnoloog
Eigen bedrijf starten als Procestechnoloog
Boekhoudprogramma vergelijken Procestechnoloog

Beroep procestechnoloog

Een procestechnoloog is gespecialiseerd in procestechniek, wat betrekking kan hebben op verschillende soorten processen en technieken, afhankelijk van de specialisatie van de procestechnoloog. Procestechniek heeft betrekking op het industrieel vervaardigen van producten, waarbij voornamelijk gebruikgemaakt zal worden van chemische, biochemische, mechanische en/of fysische processen. Als procestechnoloog ben je dan ook verantwoordelijk voor het ontwerpen en onderhouden van installaties die gebruikmaken van chemische processen om producten te kunnen vervaardigen. Het beroep procestechnoloog beslaat meerdere vakgebieden, zoals de vakgebieden werktuigbouwkunde, elektrotechniek en chemie. Ook regeltechniek is een onderdeel dat binnen de procestechniek veel voorkomt. Meet- en regeltechniek is de techniek die het mogelijk maakt dat systemen een bepaalde gewenste handeling uitvoeren om tot het juiste product te kunnen komen. Een procestechnoloog is in het kort dan ook verantwoordelijk voor het optimaal laten functioneren van bepaalde processen waarbij techniek een grote rol speelt. Een procestechnoloog zal zich doorgaans ook inzetten om processen te blijven verbeteren, zodat de kwaliteit van producten en de efficiëntie vergroot zal worden. Als procestechnoloog kan je verantwoordelijk zijn voor verschillende taken. Denk bijvoorbeeld aan het optimaliseren en controleren van grote fabrieksinstallaties of aan het ontwerpen of verbeteren van fabrieksinstallaties. Daarnaast speelt het uitvoeren van controles en het houden van toezicht op processen een belangrijke rol als procestechnoloog, afhankelijk van de functie. Binnen dit beroep speelt kennis van techniek en chemie meestal een belangrijke rol.

Wat doet een procestechnoloog

Er bestaan als procestechnoloog uiteenlopende soorten specialisaties, maar het beroep heeft altijd te maken met processen zoals het bedenken van nieuwe processen, het verbeteren van processen, het controleren van processen. Of je bent als procestechnoloog verantwoordelijk voor het aansturen van andere vaklieden die de processen uitvoeren of controleren, zoals procesoperators. Als procestechnoloog ben je meestal werkzaam voor grote bedrijven die te maken hebben met ingewikkelde processen, zoals grote fabrieksinstallaties. Denk bijvoorbeeld aan een olieraffinaderij die verschillende processen toepassen voordat de producten klaar zijn. Het proces om benzine te maken is een ander proces dan het maken van smeermiddelen, maar beide producten worden wel gemaakt vanuit olie. Een procestechnoloog kan ook te maken hebben met productieprocessen binnen een cleanroom.

Fabrieksprocessen

Binnen deze processen staat veiligheid hoog aangeschreven, omdat ongelukken en storingen binnen dit soort fabrieken grote gevolgen kunnen hebben. Dit betreft niet alleen mensen of het milieu, maar ook financiële schade. Als procestechnoloog zorg je er dan ook voor dat dit soort ongelukken of storingen niet voorkomen. Afhankelijk van de soort fabriek kan je als procestechnoloog ook te maken krijgen met externe toezichthouders of milieuambtenaren, omdat deze bedrijven meestal te maken hebben met veel veiligheidscontroles vanuit de overheid. Daarnaast is het denkbaar dat de procestechnoloog te maken heeft met een proces engineer. Een proces engineer is gespecialiseerd in het verder verbeteren van installaties en machines binnen productieprocessen. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een procestechnoloog het beste omschrijven als het verbeteren van de kwaliteit van producten. Daarnaast is de procestechnoloog meestal verantwoordelijk voor het optimaliseren van de afvalverwerking. Als procestechnoloog ben je dus op een brede manier betrokken bij het gehele productieproces.

Wat is procestechnologie?

Procestechnologie verwijst naar de toepassing van technische en wetenschappelijke principes in het ontwerp, de optimalisatie en het beheer van industriële processen. Het omvat het begrijpen, analyseren en controleren van verschillende aspecten van productieprocessen, zoals grondstoffen, energie, apparatuur, automatisering en veiligheid. In de procestechnologie worden methoden en technieken gebruikt om productieprocessen te optimaliseren, efficiëntie te verbeteren, kosten te verlagen en de kwaliteit en veiligheid van producten te waarborgen. Het is een multidisciplinair vakgebied dat kennis uit verschillende wetenschappelijke disciplines integreert, waaronder chemie, techniek, materiaalkunde en automatiseringstechnologie. Bedrijven in de procestechnologie werken in diverse industrieën, zoals de chemische, farmaceutische, voedingsmiddelen-, olie- en gas- en energie-industrie. Ze zijn betrokken bij alle aspecten van het productieproces, van het ontwerpen van de apparatuur en installaties tot het bewaken van de operationele parameters, het oplossen van technische problemen en het implementeren van verbeteringen. Enkele specifieke taken en verantwoordelijkheden van een procestechnoloog in de procestechnologie kunnen zijn:

  • Procesontwerp: Het ontwerpen van productieprocessen en het bepalen van de optimale configuratie van apparatuur, leidingen, tanks en andere componenten.
  • Procesoptimalisatie: Het identificeren van mogelijkheden voor verbetering in termen van efficiëntie, productkwaliteit, energieverbruik en kostenbesparing. Dit omvat het analyseren van gegevens, het uitvoeren van experimenten en het implementeren van verbeteringsmaatregelen.
  • Veiligheid en regelgeving: Het waarborgen van de veiligheid van werknemers, het publiek en het milieu door het identificeren en beheersen van risico's, het naleven van veiligheidsvoorschriften en het implementeren van adequate procedures en systemen.
  • Procescontrole: Het monitoren en regelen van de operationele parameters van het productieproces om ervoor te zorgen dat de gewenste productkwaliteit en procesefficiëntie worden gehandhaafd.
  • Onderhoud en reparatie: Het plannen en coördineren van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan apparatuur en installaties om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het productieproces te waarborgen.
  • Kwaliteitsborging: Het implementeren van kwaliteitscontrolemaatregelen om te voldoen aan de vereisten en specificaties voor productkwaliteit.

Procestechnologie speelt een essentiële rol in de moderne industrieën en draagt bij aan efficiëntere en duurzamere productieprocessen. Het helpt bedrijven om concurrerend te blijven, producten van hoge kwaliteit te leveren en te voldoen aan de wettelijke voorschriften en milieunormen.

Film: beroep procestechnoloog:

Film: beroep procestechnoloog:

Opleidingen tot procestechnoloog

Er is geen eenduidige opleiding aan te wijzen voor het beroep procestechnoloog, omdat je als procestechnoloog gespecialiseerd kan zijn in verschillende vakgebieden. Over het algemeen is het wel zo dat een procestechnoloog minimaal een hbo-opleiding of universitaire studie genoten heeft, zoals de hbo-opleiding Chemische Technologie of de universitaire studie Life Science & Technology. Daarnaast kennen we nog de universitaire studie Scheikundige Technologie. Welke opleiding of studie het beste past kan per persoon verschillen. In alle gevallen is het vakgebied scheikunde aan te merken als belangrijk. Zie voor meer informatie over het beroep procestechnoloog ook het platform voor procestechnologie NPT. Als startende ondernemer, is het belangrijk om voor je eigen bedrijf de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste online boekhoudpakket voor de financiële administratie.

Bedrijven waar een procestechnoloog werkzaam kan zijn

Als procestechnoloog kan je werkzaam zijn voor uiteenlopende soorten bedrijven, die te maken hebben met processen. Dit hoeft overigens niet alleen raffinaderijen te betreffen, omdat er veel meer soorten bedrijven zijn, die gebruikmaken van productieprocessen. Denk bijvoorbeeld ook aan de voedingsindustrie, de farmaceutische industrie of aan waterzuiveringsbedrijven. Ook binnen algemene fabrieken kan er sprake zijn van complexe productieprocessen. Het is niet zo dat het beroep procestechnoloog automatisch voorkomt binnen alle bedrijven, die te maken hebben met productieprocessen.

Competenties procestechnoloog

De competenties van een procestechnoloog kunnen verschillen per specialisatie. Over het algemeen kunnen we stellen dat je als procestechnoloog over een goed analytisch vermogen moet beschikken, zodat je de bijzaken van de hoofdzakken gescheiden weet te houden. Daarnaast moet een procestechnoloog aangemerkt kunnen worden als technicus, die beschikt over algemene onderzoeksvaardigheden. Ook innovatie in het algemeen kan aangemerkt worden als belangrijke competentie. Een andere belangrijke competentie is communicatie, omdat een procestechnoloog over het algemeen te maken heeft met verschillende collega's en leidinggevenden. Algemeen belangrijke woorden als procestechnoloog zijn elektrotechniek, werktuigbouwkunde, inzicht, passie, doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheidsgevoel, plannen, organiseren en presteren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als procestechnoloog

Het arbeidsmarktperspectief van een procestechnoloog is over het algemeen zeer goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen en/of studies. Wel moet het beroep procestechnoloog gezien worden als een beroep waarbinnen kennis en werkervaring belangrijk zijn. Dit komt ook doordat een procestechnoloog over het algemeen aangemerkt kan worden als manager. Het is wel zo dat de industrie zit te springen om goede vaklieden en/of wetenschappers. Met andere woorden zal een procestechnoloog niet veel moeite hebben met het verkrijgen van werk. Er is meestal wel een vacature procestechnoloog beschikbaar binnen de arbeidsmarkt. De doorgroeimogelijkheden van een procestechnoloog moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de functies procesmanager, kwaliteitsmanager of operationeel manager. Als een procestechnoloog beschikt over een universitaire studie kan ook het promoveren gezien worden als het doorgroeien.

Arbeidsvoorwaarden en salaris procestechnoloog

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als procestechnoloog, omdat je voor uiteenlopende soorten bedrijven werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Binnen dit beroep is het niet ongebruikelijk dat je ook in het buitenland werkzaam zal zijn. Denk bijvoorbeeld aan het opstarten van een nieuwe fabriek. Het salaris als procestechnoloog zal doorgaans uitvallen tussen de 3000 en 5000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en specifieke verantwoordelijkheden. Een hoger salaris is binnen dit beroep denkbaar, als je beschikt over grote verantwoordelijkheden. Daarnaast kan het salaris hoger uitvallen als je voor een langere periode werkzaam bent in het buitenland.

Eigen bedrijf starten als Procestechnoloog

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Procestechnoloog, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Procestechnoloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Procestechnoloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Procestechnoloog.

Mijnzzp.nl