Milieukundige

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een milieukundige is een onderzoeker en/of wetenschapper die op een brede manier verantwoordelijk is voor het bestuderen en onderzoeken van milieuproblemen. Het beroep milieukundige heeft dus alles met het milieu te maken, zoals het onderzoeken, regelgeving en het analyseren van het milieu. Maar ook het onderzoeken van mogelijke nieuwe milieumaatregelen of de effecten van doorgevoerde milieumaatregelen behoren tot de verantwoordelijkheid van een milieukundige. Het beroep milieukundige is zeer breed te noemen en gaat niet alleen over de luchtkwaliteit, grondkwaliteit, waterkwaliteit of klimaatverandering. Wel is het zo dat ingevoerde maatregelen het milieu over het algemeen verbeteren moeten en op, die manier direct of indirect van invloed zijn op het milieu in zijn algemeenheid. Een milieukundige hoeft niet alleen voor de overheid werkzaam te zijn, omdat er veel meer bedrijven, universiteiten en instellingen zijn die te maken hebben met het milieu. Een milieukundige kan bijvoorbeeld ook werkzaam zijn voor de chemische industrie of de voedingsindustrie. Dit soort bedrijven is over het algemeen ook betrokken bij het milieu en probeert nieuwe technieken en mogelijkheden te ontwikkelen, die gunstiger zijn voor het milieu. Een milieukundige kan dan ook aan de technische kant of juist meer aan de beleidsmatige kant werkzaam zijn. Het beroep milieukundige komt in de praktijk voor op Hbo-niveau en op universitair niveau. Een andere benaming voor het onderzoeken van het milieu op universitair niveau is milieuwetenschappen. Op Hbo-niveau zal er eerder sprake zijn van de term milieukunde of milieustudie. Het beroep milieukundige is aan te merken als een belangrijk beroep, omdat het de milieukundigen zijn die onderzoek uitvoeren naar het milieu, waardoor er uiteindelijk een duurzame samenleving zal ontstaan. Over het algemeen hebben milieukundige ook een belangrijke rol als het aankomt op het adviseren van andere partijen, zoals de overheid en/of het bedrijfsleven.

De overheid en Europa spelen een belangrijke rol als het aankomt op het verbeteren van het milieu en dus het leefklimaat. Door het opleggen van steeds strengere normen, zoals voor de auto- en voedingsindustrie, moeten bedrijven blijven innoveren om aan de nieuwe regelgeving te kunnen voldoen, zodat ze hun producten mogen blijven maken en verkopen. Maar niet alleen het vernieuwen van producten speelt een belangrijke rol als het op het milieu aankomt. Ook kunnen maatregelen een grote rol spelen, zoals het minder hard rijden op de wegen of het beter scheiden van afval. Het minder hard rijden geeft minder uitstoot en het beter scheiden van afval kost minder energie en zal ervoor zorgen dat bestaande grondstoffen beter hergebruikt kunnen worden. Zoals eerder omschreven kan een milieukundige werkzaam zijn aan de technische kant of juist aan de beleidsmatige kant. De technische kant zal inhouden dat je meestal aan het onderzoeken en/of innoveren bent als milieukundige binnen het bedrijfsleven. Bij de beleidsmatige kant kan je bijvoorbeeld voor de overheid werkzaam zijn. De overheid heeft op veel verschillen fronten diverse milieukundigen aan het werk, zoals inspecteurs, beleidsmedewerkers en planologie medewerkers. Maar ook de semioverheid, zoals waterschappen, gemeentes en provincies, hebben doorgaans in verschillende functies milieukundigen aan het werk.

Wat doet een milieukundige allemaal

De milieukundige speelt een belangrijke rol, omdat deze naast zijn onderzoeken een belangrijke adviserende rol heeft. De werkzaamheden van een milieukundige bestaan niet alleen uit het voorstellen of opleggen van strengere milieunormen, omdat ook gekeken moet worden welke invloeden de nieuwe milieumaatregelen hebben op bedrijven en burgers en/of de voorstellen realistisch zijn. Als milieukundige zul je dan ook met goed onderbouwde voorstellen en/of rapporten moeten komen, omdat er meestal wel mensen zijn die belanghebbende zijn op een bepaalde manier of simpelweg geïnteresseerd zullen zijn in de voorstellen. Ondanks dat iedereen wel een beter milieu wenst zijn lang niet alle maatregelen even populair, zoals bij het plaatsen van windmolens in woongebieden of op zee. Bij milieumaatregelen zijn er eigenlijk altijd wel voorstanders en tegenstanders te vinden. De inhoudelijke werkzaamheden van een milieukundige kunnen wel verschillen per milieukundige, omdat milieukunde en milieuwetenschappen een breed vakgebied is dat betrekking kan hebben op verschillende vakgebieden. Enkele voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld biologie, bodemkunde, civiele techniek, economie, ecologie, hydrologie, procestechnologie en scheikunde.

Het beroep milieukundige is dus zeer breed te noemen en heeft niet alleen te maken beleidsmatige regelgeving. Een milieukundige kan juist ook voor het bedrijfsleven werkzaam zijn en op verschillende manieren onderzoek uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan een milieukundige, die regelmatig in het veld werkzaam is om onderzoek uit te kunnen voeren. Een belangrijk aandachtspunt van milieukundigen in het veld kan bijvoorbeeld zijn het uitvoeren van onderzoek naar akkerbouw of veeteelt. In dat geval zal een milieukundige dus meer verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Zoals eerder omschreven moet het beroep milieukundige vrij breed gezien worden, omdat milieukunde een breed vakgebied is. Milieukunde heeft in alle gevallen wel betrekking op de bodem, water en lucht en alles wat daarin leeft. Op een brede manier is een milieukundige ook gespecialiseerd in zuiveringstechnieken, wetgeving en arbeidsomstandigheden.

Hbo-opleiding Milieukunde:

Opleiding tot milieukundige

Wie een carrière ambieert als milieukundige kan het beste kiezen voor de hbo-opleiding Milieukunde of de universitaire studie milieuwetenschappen, die beide ongeveer vier jaar in beslag zullen nemen. Tijdens de opleiding of studie zal er onder andere veel aandacht zijn voor milieukunde, milieuzorg, natuur, milieutechnologie, natuurkunde, biologie, scheikunde en wiskunde. Tijdens de opleiding of studie tot milieukundige zul je over het algemeen veel veldonderzoek uitvoeren en stage-lopen. Omdat milieukunde en/of milieuwetenschappen alles met de aarde te maken heeft, zal er ook veel aandacht zijn voor geologie. Vanaf het tweede studiejaar zal er een specialisatie gekozen moeten worden. Zoals eerder omschreven komt het beroep milieukundige voor op Hbo-niveau en op universitair niveau. Het belangrijkste verschil is dat de universitair milieukundige aangemerkt kan worden als wetenschappelijk onderzoeker. Wanneer je gaat starten met je eigen bedrijf als zzp'er, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot beste boekhoudpakket voor de zzp boekhouding. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een milieukundige werkzaam kan zijn

Een milieukundige kan voor verschillende bedrijven, instellingen en overheden werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan auto-fabrikanten, chemische bedrijven, fabrikanten, milieuorganisaties, waterschappen, gemeentes en aan ministeries. Daarnaast kan een milieukundige werkzaam zijn voor onderzoeksinstellingen, adviesbureaus en universiteiten. Het is ook denkbaar dat een milieukundige werkzaam is als consultant voor verschillende opdrachtgevers. Als een milieukundige werkzaam is voor adviesbureaus of werkzaam is voor de overheid kan een milieukundige in veel gevallen ook aangemerkt worden als beleidsadviseur. Zoals eerder omschreven betreft milieukunde een breed vakgebied, waardoor een milieukundige op een brede manier werkzaam is.

Competenties milieukundige

De belangrijkste competentie van een milieukundige zijn de algemene onderzoeksvaardigheden. Daarnaast moet een milieukundige op een goede manier gegevens kunnen analyseren. In dat opzicht kan ook analytisch denkvermogen aangemerkt worden als belangrijke competentie. Omdat een milieukundige in veel gevallen verantwoordelijk is voor het geven van advies kan ook communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Een andere belangrijke competentie is overtuigingsvermogen, omdat het belang van nieuwe maatregelen en/of ontwikkelingen in sommige gevallen niet voor iedereen meteen duidelijk zullen zijn. Daarnaast is het binnen dit beroep belangrijk om regelmatig bijscholing te volgen, omdat technieken en mogelijkheden niet stil staan na je opleiding. Algemeen belangrijke woorden als milieukundige zijn innovatie, motivatie, inspiratie, creativiteit, besluitvaardigheid, zelfstandigheid, accuraat en samenwerken. De inhoudelijke competenties van een milieukundige kunnen wel verschillen per specifieke functie, omdat het beroep milieukundige in de praktijk op verschillende manieren kan voorkomen. Daarnaast zijn niet alle milieukundige aan te merken als wetenschapper.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als milieukundige

Het arbeidsmarktperspectief van een milieukundige is aan te merken als goed, omdat een milieukundige op een brede manier werkzaam kan zijn. De vraag naar milieukundigen is dan ook redelijk groot te noemen, omdat het bedrijfsleven en de overheid veel te maken hebben met het milieu en milieumaatregelen. De doorgroeimogelijkheden van een milieukundige moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan een functie als manager duurzaamheid binnen het bedrijfsleven. Een andere mogelijkheid is het promoveren als wetenschapper. Het beroep milieukundige moet over het algemeen al gezien worden als een beroep op hoger niveau. Verdere doorgroeimogelijkheden zijn niet zomaar aan te geven, omdat het beroep milieukundige daarvoor te specifiek is.

Arbeidsvoorwaarden en salaris milieukundige

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden voor het beroep milieukundige aan te geven, omdat je voor zeer uiteenlopende soorten bedrijven en overheden werkzaam kan zijn als milieukundige. Een milieukundige zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2300 en 4000 euro bruto per maand afhankelijk van je leeftijd, dienstjaren en specifieke verantwoordelijkheden. Binnen de overheid werk je doorgaans via vaste salarisschalen.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Milieukundige

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Milieukundige bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl