Milieukundige

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Het beroep milieukundige c.q. milieudeskundige heeft alles met het milieu te maken zoals het onderzoeken, regelgeving en het analyseren van het milieu. Maar ook het onderzoeken van mogelijke nieuwe maatregelen of de effecten van doorgevoerde maatregelen behoren tot de taken van een milieukundige. Het beroep milieukundige is zeer breed te noemen en gaat zeker niet alleen over de directe luchtkwaliteit, grondkwaliteit, klimaatverandering of waterkwaliteit. Wel is het natuurlijk zo dat ingevoerde maatregelen het milieu over het algemeen verbeteren moeten en op die manier gezien direct of indirect van invloed zijn op het milieu in zijn algemeenheid. Een milieukundige hoeft zeker niet alleen voor de overheid werkzaam te zijn omdat er veel meer bedrijven, universiteiten en instellingen zijn die te maken hebben met het milieu. Dit kan bijvoorbeeld de chemische industrie betreffen of de voedingsindustrie.

Ook dit soort bedrijven zijn doorgaans zeer betrokken met het milieu en proberen nieuwe technieken en mogelijkheden te ontwikkelen die gunstiger zullen zijn voor het milieu. Een milieukundige kan aan de technische kant of juist meer aan de beleidsmatige kant werkzaam zijn.

Overheid en milieu

De overheid en Europa spelen een grote rol als het aankomt op het verbeteren van het milieu en dus ook het leefklimaat. Door het opleggen van steeds strengere normen zoals bijvoorbeeld voor de auto- en voedingsindustrie moeten bedrijven blijven innoveren om aan de nieuwe regelgeving te kunnen voldoen zodat ze hun producten mogen blijven maken en ook verkopen. Maar niet alleen het vernieuwen van producten speelt een belangrijke rol als het op het milieu aankomt. Ook kunnen maatregelen een grote rol spelen zoals het minder hard rijden op de wegen of het beter scheiden van afval. Het minder hard rijden geeft minder uitstoot en het beter scheiden van afval kost minder energie en zal er voor zorgen dat bestaande grondstoffen beter hergebruikt kunnen worden.

De milieukundige

De milieukundige speelt een belangrijke rol omdat deze naast zijn onderzoeken ook een belangrijke adviserende rol zal hebben. De werkzaamheden van een milieukundige bestaan zeker niet alleen uit het voorstellen of opleggen van strengere normen omdat ook gekeken zal moeten worden welke invloeden de nieuwe maatregelen hebben op bedrijven en burgers en of de voorstellen realistisch zijn. Als milieukundige zal je dan ook met goed onderbouwde voorstellen c.q. rapporten moeten komen omdat er meestal wel mensen zijn die belanghebbende zijn op een bepaalde manier of simpelweg geïnteresseerd zullen zijn in de voorstellen. Ondanks dat iedereen wel een beter milieu wenst zijn lang niet alle maatregelen even populair zoals bijvoorbeeld bij het plaatsen van windmolens in woongebieden of op zee. Bij milieumaatregelen zijn er eigenlijk altijd wel voorstanders en tegenstanders te vinden.

Zoals eerder omschreven kan een milieukundige werkzaam zijn aan de technische kant of juist werkzaam zijn aan de beleidsmatige kant. De technische kant zal betekenen dat je meestal aan het onderzoeken c.q. innoveren bent als milieukundige binnen het bedrijfsleven en bij de beleidsmatige kant kan je bijvoorbeeld voor de overheid werkzaam zijn. De overheid heeft op heel veel verschillen fronten diverse milieukundigen aan het werk zoals controleurs, beleidsmedewerkers en planologie medewerkers. Maar ook de semioverheid zoals waterschappen, gemeentes en provincies hebben doorgaans in verschillende functies milieukundigen aan het werk.

Opleiding Milieukunde:

Hbo-opleiding Milieukunde:

Opleiding tot milieukundige

Wie als milieukundige wenst te gaan werken kan het beste de Hbo-opleiding Milieukunde volgen van ongeveer vier jaar. Tijdens de opleiding zal er onder andere aandacht zijn voor milieukunde, milieuzorg, natuur, milieutechnologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Gedurende deze opleiding zal je ook zeker stage lopen die in Nederland kan plaatsvinden maar ook zeker in het buitenland gevolgd kan worden.

Bedrijven waar een milieukundige werkzaam kan zijn

Als milieukundige kan je voor het bedrijfsleven op het gebied van innovatie en ontwikkelingen maar ook bij een adviesbureau werkzaam zijn. Maar als milieukundige kan je ook voor de overheid of semioverheid werkzaam zijn. Als milieukundige kan je dus bij veel bedrijven, instellingen en overheden komen te werken.

Competenties milieukundige

Als milieukundige kunnen de competenties per werkgever wel verschillend zijn maar over het algemeen kunnen we stellen dat je moet kunnen analyseren en adviseren. Maar ook communicatief zal je als milieukundige goed onderlegd moeten zijn omdat je doorgaans veel mensen zal moeten overtuigen van nieuwe maatregelen of ontwikkelingen. Daarnaast is het binnen dit beroep zeer belangrijk om regelmatige bijscholing te volgen omdat technieken en mogelijkheden zeker niet stil staan na je opleiding.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als milieukundige

Het arbeidsmarktperspectief als milieukundige is zeker goed te noemen omdat je meestal bij verschillende soorten werkgevers aan het werk kan. Daarnaast heeft het milieu steeds meer aandacht van bedrijven en overheden en is het denkbaar dat er alleen maar meer arbeidsplekken bij zullen komen. De doorgroeimogelijkheden als milieukundige moeten gezien worden als het verder specialiseren op bepaalde vakgebieden of het verkrijgen van een leidinggevende functie. Maar ook het starten van je eigen adviesbureau kan natuurlijk gezien worden als het doorgroeien binnen je carrière als milieukundige.

Arbeidsvoorwaarden en salaris milieukundige

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden voor het beroep milieukundige aan te geven omdat je voor zeer uiteenlopende soorten bedrijven en overheden werkzaam kan zijn als milieukundige. Een milieukundige zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2300 en 4000 euro bruto per maand afhankelijk van je leeftijd, dienstjaren en specifieke verantwoordelijkheden. Binnen de overheid werk je doorgaans via vaste salarisschalen.

Mijnzzp.nl