Scheikundige

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep scheikundige
Wat doet een scheikundige
Het onderzoeken van stoffen
Film: scheikundige
Film: scheikundige technologie
Opleidingen tot scheikundige
Bedrijven waar een scheikundige werkzaam kan zijn
Competenties scheikundige
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als scheikundige
Arbeidsvoorwaarden en salaris scheikundige
Eigen bedrijf starten als Scheikundige
Boekhoudprogramma vergelijken Scheikundige

Beroep scheikundige

Een scheikundige is een wetenschapper die scheikunde bestudeert en beoefent. Een andere benaming voor scheikundige is ook wel chemicus en een andere benaming voor scheikunde is chemie. Scheikunde is een natuurwetenschap die zich richt op de samenstelling en bouw van stoffen, inclusief de chemische veranderingen die plaatsvinden onder bepaalde omstandigheden. Wat een scheikundige precies onderzoekt kan per scheikundige verschillen, maar enkele voorbeelden zijn onderzoek naar nieuwe of bestaande geneesmiddelen, onderzoek naar levensmiddelen, onderzoeken naar nieuwe materialen of het uitvoeren van onderzoek naar geologische veranderingsprocessen als geochemicus. Een ander voorbeeld is het uitvoeren van onderzoek naar het ontstaan van kanker. Denk hierbij aan het onderzoeken waarom een normale cel verandert in een kankercel, hoe deze cellen zich precies verspreiden en aan hoe deze het beste bestreden kunnen worden. Als scheikundige werk je over het algemeen op moleculair niveau om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een scheikundige omschrijven als het op een wetenschappelijke manier onderzoeken van stoffen. Scheikunde is sterk verwant met de natuurkunde en de biologie. De werkzaamheden van een scheikundige zijn aan te merken als zeer gespecialiseerde werkzaamheden, die alleen uitgevoerd kunnen worden door de juiste wetenschappers. Als scheikundige ben je verantwoordelijk voor theoretisch en praktijkgericht onderzoek. Binnen het praktijkgericht onderzoek ben je bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het verbinden van atomen door middel van een chemische binding, zodat de atomen een verbinding aangaan tot een grotere groep. In dat geval heeft een scheikundige een enkelvoudige stof veranderd in een samengestelde stof. Een samengestelde stof is een stof die wordt gevormd door de chemische binding tussen de atomen van twee of meer chemische elementen.

Wat doet een scheikundige

Een scheikundige is dus een wetenschapper die verantwoordelijk is voor het onderzoeken van stoffen op een wetenschappelijke manier. Alle stoffen die wij kennen bestaan uit atomen en kunnen een chemische binding met elkaar aangaan. Een chemische binding is niks anders dan een aantrekkende kracht tussen twee of meer atomen, ionen of moleculen, die door de chemische binding bij elkaar gehouden worden. Scheikunde heeft grote raakvlakken met natuurkunde, maar stoffen binnen de natuurkunde kunnen niet veranderen in een nieuwe stof anders dan het samensmelten. Scheikunde heeft ook raakvlakken met biologie, echter gaat biologie over alles wat leeft en de daarmee samenhangende verschijnselen. Scheikunde, natuurkunde en biologie kunnen het beste omschreven worden als drie verschillende wetenschappen, die niet aan elkaar grenzen, maar die elkaar wel overlappen. Scheikundigen zijn belangrijke onderzoekers, omdat ze iedere dag op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden die het leven kunnen verbeteren. Denk bijvoorbeeld maar eens aan alzheimeronderzoek. Alzheimer komt redelijk veel voor en is een ernstige aandoening. Het is alleen mogelijk om hiervoor een oplossing te vinden door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, zoals een scheikundige doet. Het ontwikkelen van nieuwe medicijnen is niet makkelijk en kost veel onderzoek, tijd en geld voordat een nieuw medicijn op de markt gebracht mag worden. Dit komt niet alleen door het onderzoek zelf, maar ook omdat nieuwe medicijnen uitvoerig getest moeten worden voordat ze op de markt gebracht mogen worden Een scheikundige die onderzoek uitvoert naar nieuwe medicijnen noemt men een farmacoloog.

Het onderzoeken van stoffen

Alle scheikundigen zijn verantwoordelijk voor het onderzoeken van stoffen om nieuwe stoffen te kunnen ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan een scheikundige, die verantwoordelijk is voor het onderzoeken van kankercellen, zodat er nieuwe medicijnen gemaakt kunnen worden. Deze medicijnen zijn belangrijk voor medisch oncologen om patiënten te kunnen behandelen. Een ander voorbeeld is een scheikundige die werkzaam is als microbioloog. Een microbiologisch onderzoeker is verantwoordelijk is voor het opsporen van ziekteverwekkers (bacteriën en virussen). Dit soort onderzoeken is belangrijk voor arts-microbiologen. Vanzelfsprekend kan een scheikundige ook werkzaam zijn binnen de chemische industrie. In dat geval is een scheikundige bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe verf, het ontwikkelen van nieuwe kunststoffen of het ontwikkelen van nieuwe metalen die door de industrie gebruikt kunnen worden. Daarnaast kan een scheikundige werkzaam zijn binnen de petrochemie. In dat geval is de scheikundige verantwoordelijk voor de verwerking van aardolie en de producten die daaruit ontstaan.

Film: scheikundige

Film: scheikundige technologie

Opleidingen tot scheikundige

Wie een carrière ambieert als scheikundige zal moeten kiezen voor de universitaire studie scheikunde, die op verschillende universiteiten te volgen is. Om toegelaten te worden tot de studie scheikunde zal men minimaal over een Vwo-diploma moeten beschikken en zijn de vakken natuurkunde en wiskunde B belangrijk. Ook met een passend Hbo-diploma zoals de hbo-opleiding Chemie kan je toegelaten worden tot de studie scheikunde. Over het algemeen spreekt men alleen van een scheikundige als hij of zij de universitaire studie scheikunde afgerond heeft. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als zzp'er is het belangrijk om de administratie goed bij te houden. Dit kun je eenvoudig zelf doen met behulp van een online boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een scheikundige werkzaam kan zijn

Een scheikundige kan werkzaam zijn voor verschillende bedrijven en onderzoeksinstellingen. Denk bijvoorbeeld aan fabrikanten die beschikken over een eigen laboratorium, de petrochemie en aan de levensmiddelenindustrie. Daarnaast kan een scheikundige werkzaam voor farmaceutische bedrijven als farmacoloog. Ook binnen het onderwijs kan een scheikundige werkzaam zijn. In dat geval ben je bijvoorbeeld werkzaam als docent scheikunde of verbonden aan een universiteit als hoogleraar. Over het algemeen is een scheikundige werkzaam binnen de chemie, biochemie of geneeskunde.

Competenties scheikundige

De belangrijkste competentie van een scheikundige is dat je beschikt over onderzoeksvaardigheden als wetenschapper. Als scheikundige is het belangrijk dat je zelfstandig kan werken op een wetenschappelijke en vooral kritische manier. Omdat wetenschappelijk onderzoek niet alleen draait om fysiek onderzoek is het ook belangrijk dat je de bevindingen mondeling en schriftelijk kan onderbouwen. Met andere woorden moet een scheikundige beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Ook innovatie moet aangemerkt worden als belangrijke competentie. Zonder innovatie is het niet mogelijk om nieuwe stoffen te ontwikkelen. Algemeen belangrijke woorden zijn wet- en regelgeving, samenwerken, passie, doorzettingsvermogen, analytisch, inzicht, motivatie, accuraat, anticiperen, plannen en organiseren. Vanzelfsprekend heeft een scheikundige ook te maken met vaste beroepscompetenties.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als scheikundige

Het arbeidsmarktperspectief van een scheikundige is over het algemeen zeer goed te noemen, omdat je als scheikundige voor verschillende bedrijven, organisaties en overheden werkzaam kan zijn afhankelijk van de gekozen specialisatie. De doorgroeimogelijkheden als scheikundige moeten gezien worden in het opbouwen van een goede naam of bijvoorbeeld het promoveren. Ook een leidinggevende functie kan voorbehouden zijn aan een scheikundige.

Arbeidsvoorwaarden en salaris scheikundige

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je voor verschillende soorten bedrijven, organisaties en overheden werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Een scheikundige zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 4000 en 8000 euro bruto per maand, afhankelijk van opleidingen, leeftijd en verdere verantwoordelijkheden. Een hoger salaris is binnen dit beroep denkbaar, als je beschikt over veel ervaring en grote verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Scheikundige

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Scheikundige, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Scheikundige

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Scheikundige bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Scheikundige.

Mijnzzp.nl