Scheikundige

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Scheikundige?

Een scheikundige is een wetenschapper die scheikunde bestudeert en beoefent. Een andere benaming voor scheikundige is ook wel chemicus en een andere benaming voor scheikunde is chemie. Scheikunde is een natuurwetenschap die zich richt op de samenstelling en bouw van stoffen, inclusief de chemische veranderingen die plaatsvinden onder bepaalde omstandigheden. Wat een scheikundige precies onderzoekt kan per scheikundige verschillen, maar enkele voorbeelden zijn onderzoek naar nieuwe of bestaande geneesmiddelen, onderzoek naar levensmiddelen, onderzoeken naar nieuwe materialen of het uitvoeren van onderzoek naar geologische veranderingsprocessen als geochemicus. Een ander voorbeeld is het uitvoeren van onderzoek naar het ontstaan van kanker. Denk hierbij aan het onderzoeken waarom een normale cel verandert in een kankercel, hoe deze cellen zich precies verspreiden en aan hoe deze het beste bestreden kunnen worden. Als scheikundige werk je over het algemeen op moleculair niveau om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een scheikundige omschrijven als het op een wetenschappelijke manier onderzoeken van stoffen. Scheikunde is sterk verwant met de natuurkunde en de biologie. De werkzaamheden van een scheikundige zijn aan te merken als zeer gespecialiseerde werkzaamheden, die alleen uitgevoerd kunnen worden door de juiste wetenschappers. Als scheikundige ben je verantwoordelijk voor theoretisch en praktijkgericht onderzoek. Binnen het praktijkgericht onderzoek ben je bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het verbinden van atomen door middel van een chemische binding, zodat de atomen een verbinding aangaan tot een grotere groep. In dat geval heeft een scheikundige een enkelvoudige stof veranderd in een samengestelde stof. Een samengestelde stof is een stof die wordt gevormd door de chemische binding tussen de atomen van twee of meer chemische elementen.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Scheikundige

Wat is het salaris en tarief van een Scheikundige? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Scheikundige in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Scheikundige

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Scheikundige bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl