Arts-microbioloog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep arts-microbioloog
Werken als arts-microbioloog
Medische microbiologie
Overdracht infectieziekte
Medische microbiologie:
Microbiologie en infectiepreventie:
Opleidingen tot arts-microbioloog
Bedrijven waar een arts-microbioloog werkzaam kan zijn
Competenties arts-microbioloog
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als arts-microbioloog
Arbeidsvoorwaarden en salaris arts-microbioloog
Eigen bedrijf starten als Arts-microbioloog
Boekhoudprogramma vergelijken Arts-microbioloog

Beroep arts-microbioloog

Een arts-microbioloog is een medisch specialist die zowel arts is als microbioloog. Een arts-microbioloog is betrokken bij de zorg voor patiënten (indirect en direct) en is gespecialiseerd in medische microbiologie. Medische microbiologie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met het opsporen, diagnosticeren en behandelen van aandoeningen veroorzaakt door micro-organismen (bacteriën, virussen, parasieten en schimmels). Een arts-microbioloog is dus gespecialiseerd in medische microbiologie en zal voor zijn of haar werkzaamheden veel te maken hebben met andere specialisten, die over het algemeen de hulp inroepen van de arts-microbioloog als er een vermoeden bestaat van een infectie. Een arts-microbioloog zal voor zijn of haar werkzaamheden veel in een laboratorium werkzaam zijn, waarbinnen de arts-microbioloog verantwoordelijk is voor laboratoriumdiagnostiek. Laboratoriumdiagnostiek heeft betrekking op het uitvoeren van onderzoeken, zodat de juiste diagnose gesteld kan worden. Denk hierbij aan het onderzoeken van bloed, huidcellen, ontlasting en andere lichaamsstoffen op de aanwezigheid van ziekteverwekkers. Andere werkzaamheden van een arts-microbioloog kunnen weer zijn het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en de preventie van infectieziekten. De toevoeging microbioloog moet aangemerkt worden als belangrijk ondersteunend specialisme. Dit neemt niet weg dat een arts-microbioloog ook een directe behandelrelatie kan hebben met patiënten. In de meeste gevallen zijn het andere medisch specialisten en huisartsen, die de arts-microbioloog benaderen voor consult. De belangrijkste taken van een arts-microbioloog zijn het voorkomen van infectieziekten, het stellen van de juiste diagnose, het adviseren over de beste behandelmethodes en het aansturen van het microbiologisch laboratorium. Als arts-microbioloog heb je over het algemeen veel te maken met chirurgen, internisten en dermatologen.

Werken als arts-microbioloog

Een arts-microbioloog is dus een arts die zich gespecialiseerd heeft in microbiologie. Als arts-microbioloog heb je over het algemeen veel met andere specialisten te maken als zij vermoeden dat er sprake is van een besmetting en/of infectieziekten. Denk hierbij aan dermatologen, internisten en aan chirurgen. Na het achterhalen van de voorgeschiedenis van de betreffende patiënt (eten, reizen, seks) zal er in de meeste gevallen lichaamsstoffen afgenomen worden door de arts-microbioloog, zodat deze lichaamsstoffen onderzocht kunnen worden door een laborant of analist om een diagnose te kunnen stellen. Lichaamsstoffen kan onder andere betrekking hebben op bloed, huidcellen en ontlasting. Het zijn de laboranten, die de lichaamsstoffen onderzoeken op de aanwezigheid van ziekteverwekkers. Na het stellen van de diagnose kan er dan een behandelplan opgesteld worden door de arts-microbioloog in samenspraak met de andere medisch specialisten. Daarnaast is een arts-microbioloog meestal preventief werkzaam om infecties en besmettingen te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het samenwerken met ziekenhuishygiënisten om infecties en besmettingen te voorkomen.

Medische microbiologie

Medische microbiologie omvat ook de wetenschap van microbiële pathogenese en epidemiologie en heeft raakvlakken met de pathologie en de immunologie. De medische microbiologie is een tak van de microbiologie. Medische microbiologie is erg belangrijk met betrekking tot het leren begrijpen, herkennen en bestrijden van infectieziekten. Andere specialisten die zich ook bezighouden met het voorkomen en bestrijden van virussen zijn weer virologen. Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk wanneer we het hebben over medische microbiologie en een microbiologisch laboratorium.

Overdracht infectieziekte

Infectieziekte kunnen op verschillende manieren overgedragen worden, zoals door besmet voedsel, besmette dranken, door inademing van besmette lucht, door insecten en door contact met besmette personen. Lang niet alle infectieziekten zijn overdraagbaar van mens (of dier) op mens, dit geldt alleen voor de besmettelijke ziekten. Er zijn veel verschillende soorten micro-organismen, waarvan maar een klein deel ziekten bij de mens of dier kan veroorzaken. Het voorkomen van infectieziekten is natuurlijk belangrijk voor iedereen.

Medische microbiologie:

Microbiologie en infectiepreventie:

Opleidingen tot arts-microbioloog

Wie een carrière ambieert als arts-microbioloog zal in de eerste plaatst de universitaire studie geneeskunde moeten doorlopen van zes jaar. Na het afronden van de studie geneeskunde zal de basisarts moeten solliciteren bij een opleidingsinstituut, zoals een laboratorium van een ziekenhuis. De opleiding bestaat uit een onderdeel laboratoriummanagement, een onderdeel wetenschappelijke vorming en een gestructureerde leerperiode bestaande uit: bacteriologie, virologie, mycologie, parasitologie, openbare gezondheidszorg, ziekenhuishygiëne, infectiepreventie en een verdiepingsonderdeel. De specialisatie arts-microbioloog zal ongeveer vijf jaar in beslag nemen. Zie voor meer informatie ook de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM). Ook de boekhouding bijhouden is als zelfstandig werkende arts-microbioloog belangrijk.

Bedrijven waar een arts-microbioloog werkzaam kan zijn

Een arts-microbioloog is over het algemeen werkzaam binnen een laboratorium van een groot ziekenhuis of van een academisch ziekenhuis. Daarnaast kan een arts-microbioloog werkzaam zijn voor een zelfstandig laboratorium. Ook de overheid maakt gebruik van arts-microbiologen. In dat geval ben je bijvoorbeeld werkzaam voor het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Een arts-microbioloog kan dus ook werkzaam zijn als ondernemer en als ambtenaar. Een arts-microbioloog kan ook alle verantwoordelijk zijn voor wetenschappelijk onderzoek binnen een microbiologisch laboratorium.

Competenties arts-microbioloog

De kerncompetenties van een arts-microbioloog zijn samenwerken en communicatie, omdat deze erg belangrijk zijn als arts-microbioloog. In het algemeen kunnen we stellen dat een arts-microbioloog moet beschikken over uitstekende onderzoeksvaardigheden. Algemeen belangrijke woorden zijn luisteren, overleggen, analytisch, integriteit, wet- en regelgeving, besluitvaardigheid, plannen, kennis, bijscholing, verantwoordelijkheidsgevoel en professionaliteit. Ook algemene managementvaardigheden mogen als arts-microbioloog niet ontbreken. Vanzelfsprekend heeft een arts-microbioloog te maken met veel verschillende beroepscompetenties.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als arts-microbioloog

Het arbeidsmarktperspectief als arts-microbioloog is goed te noemen, ook gezien de zware en langdurige studie die je zult moeten doorlopen. De doorgroeimogelijkheden als arts-microbioloog moeten gezien worden in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het wellicht promoveren. Daarnaast kan een arts-microbioloog onderwijs geven.

Arbeidsvoorwaarden en salaris arts-microbioloog

Een arts-microbioloog zal over het algemeen onder de cao Medisch Specialisten vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn afhankelijk van de werkgever. Een arts-microbioloog zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 6.000 en 11.000 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Het salaris arts-microbioloog is natuurlijk sterk afhankelijk van de ervaring.

Eigen bedrijf starten als Arts-microbioloog

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Arts-microbioloog, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Arts-microbioloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Arts-microbioloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Arts-microbioloog.

Mijnzzp.nl