Arts-microbioloog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een arts-microbioloog is een medisch specialist die zowel arts is als microbioloog. Een arts-microbioloog is betrokken bij de zorg voor patiënten (indirect en direct) en is gespecialiseerd in medische microbiologie. Medische microbiologie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met het opsporen, diagnosticeren en behandelen van aandoeningen veroorzaakt door micro-organismen (bacteriën, virussen, parasieten en schimmels). Een arts-microbioloog is dus gespecialiseerd in medische microbiologie en zal voor zijn of haar werkzaamheden veel te maken hebben met andere specialisten, die over het algemeen de hulp inroepen van de arts-microbioloog als er een vermoeden bestaat van een infectie. Een arts-microbioloog zal voor zijn of haar werkzaamheden veel in een laboratorium werkzaam zijn, waarbinnen de arts-microbioloog verantwoordelijk is voor laboratoriumdiagnostiek. Laboratoriumdiagnostiek heeft betrekking op het uitvoeren van onderzoeken, zodat de juiste diagnose gesteld kan worden. Denk hierbij aan het onderzoeken van bloed, huidcellen, ontlasting en andere lichaamsstoffen op de aanwezigheid van ziekteverwekkers. Andere werkzaamheden van een arts-microbioloog kunnen weer zijn het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en de preventie van infectieziekten.

Als arts-microbioloog heb je over het algemeen veel met andere specialisten te maken als zij vermoeden dat er sprake kan zijn van een besmetting en/of infectieziekten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dermatologen, internisten en aan chirurgen. Na het achterhalen van de voorgeschiedenis van de betreffende patiënt (eten, reizen, seks) zal er in de meeste gevallen lichaamsstoffen afgenomen worden door de arts-microbioloog zodat deze lichaamsstoffen onderzocht kunnen worden door een laborant of analist om een diagnose te kunnen stellen. Na het stellen van de diagnose kan er dan een behandelplan opgesteld worden door de arts-microbioloog in samenspraak met de andere medisch specialisten.

Medische microbiologie

Medische microbiologie omvat ook de wetenschap van microbiële pathogenese en epidemiologie en heeft raakvlakken met de pathologie en de immunologie. De medische microbiologie is een tak van de microbiologie. Medische microbiologie is erg belangrijk met betrekking tot het leren begrijpen, herkennen en bestrijden van infectieziekten. Andere specialisten die zich ook bezighouden met het voorkomen en bestrijden van virussen zijn weer virologen.

Overdracht infectieziekte

Infectieziekte kunnen op verschillende manieren overgedragen worden, zoals door besmet voedsel, besmette dranken, door inademing van besmette lucht, door insecten en door contact met besmette personen. Lang niet alle infectieziekten zijn overdraagbaar van mens (of dier) op mens, dit geldt alleen voor de besmettelijke ziekten. Er zijn veel verschillende soorten micro-organismen, waarvan maar een klein deel ziekten bij de mens of dier kan veroorzaken.

Medische microbiologie:

Medische microbiologie en infectiepreventie:

Opleidingen tot arts-microbioloog

Wie een carrière ambieert als arts-microbioloog zal in de eerste plaatst de universitaire studie geneeskunde moeten doorlopen van zes jaar. Na het afronden van de studie geneeskunde zal de basisarts moeten solliciteren bij een opleidingsinstituut, zoals een laboratorium van een ziekenhuis. De opleiding bestaat uit een onderdeel laboratoriummanagement, een onderdeel wetenschappelijke vorming en een gestructureerde leerperiode bestaande uit: bacteriologie, virologie, mycologie, parasitologie, openbare gezondheidszorg, ziekenhuishygiëne, infectiepreventie en een verdiepingsonderdeel. De specialisatie arts-microbioloog zal ongeveer vijf jaar in beslag nemen. Zie voor meer informatie ook de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM). Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een arts-microbioloog werkzaam kan zijn

Een arts-microbioloog is over het algemeen werkzaam binnen een laboratorium van een groot ziekenhuis of van een academisch ziekenhuis. Daarnaast kan een arts-microbioloog werkzaam zijn voor een zelfstandig laboratorium.

Competenties arts-microbioloog

De kerncompetenties van een arts-microbioloog zijn samenwerken en communicatie, omdat deze erg belangrijk zijn als arts-microbioloog. In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat een arts-microbioloog zal moeten beschikken over uitstekende onderzoeksvaardigheden. Algemeen belangrijke woorden zijn luisteren, integriteit, besluitvaardigheid, kennis, bijscholing, verantwoordelijkheidsgevoel en professionaliteit.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als arts-microbioloog

Het arbeidsmarktperspectief als arts-microbioloog is goed te noemen, mede gezien de zware en langdurige studie die je zal moeten doorlopen. De doorgroeimogelijkheden als arts-microbioloog moeten gezien worden in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het wellicht promoveren. Daarnaast kan een arts-microbioloog onderwijs geven.

Arbeidsvoorwaarden en salaris arts-microbioloog

Een arts-microbioloog zal over het algemeen onder de CAO Medisch Specialisten vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn afhankelijk van de werkgever. Een arts-microbioloog zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 6.000 en 11.000 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl