Patholoog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep patholoog
Werken als patholoog
Wat doet een patholoog
Wat is pathologie?
Taken patholoog:
Film: Wat doet een patholoog:
Film: Opleiding Pathologie:
Opleidingen tot patholoog
Bedrijven waar een patholoog werkzaam kan zijn
Competenties patholoog
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als patholoog
Arbeidsvoorwaarden en salaris patholoog
Eigen bedrijf starten als Patholoog
Boekhoudprogramma vergelijken Patholoog

Beroep patholoog

Een patholoog is een medisch specialist die zich gespecialiseerd heeft in pathologie. Pathologie staat ook wel bekend als ziekteleer. Het vakgebied pathologie is in het kort het beste te omschrijven als het onderzoeken en diagnosticeren van ziekten, inclusief de oorzaak van ziekten. Voor andere artsen en medisch specialisten zijn de werkzaamheden van een patholoog belangrijk, omdat ze in sommige gevallen pas met een behandeling kunnen beginnen als het ziektebeeld vastgesteld is door de patholoog. Als patholoog bestaan er verschillende specialisaties, die wel allemaal raakvlakken hebben met elkaar, zoals klinische pathologie, pathofysiologie en speciale pathologie. Een patholoog voert voor zijn of haar werkzaamheden weefsel- en celonderzoek uit om ziekten vast te kunnen stellen. Denk bijvoorbeeld aan het onderzoeken van een gezwel of tumor om vast te kunnen stellen of het goed- of kwaadaardig is. De werkzaamheden van een patholoog zijn aan te merken als zeer gespecialiseerde en als belangrijke werkzaamheden. Het is de patholoog die verantwoordelijk is voor het onderzoeken en bestuderen van weefsel van patiënten, om aan de hand van het onderzoek de juiste diagnose te kunnen stellen, zodat er een behandelplan opgesteld kan worden. Een patholoog zal over het algemeen vaak gebruikmaken van een microscoop om bijvoorbeeld te zoeken naar kankercellen. Een patholoog kan ook ingeschakeld worden om secties te verrichten op overleden personen, om de doodsoorzaak van patiënten vast te kunnen stellen. Als patholoog kom je zelf bijna niet in aanraking met patiënten, omdat het de behandelend artsen zijn die het benodigde weefsel aanleveren. Zoals eerder omschreven zijn pathologen ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van obducties. Obducties zijn belangrijk om achteraf meer over het ziektebeeld te weten te komen. Een andere belangrijke reden om obducties uit te voeren is het controleren of medisch specialisten de juiste diagnose vastgesteld hebben en dus de juiste behandeling uitgevoerd hebben.

Werken als patholoog

Een ander werkgebied van een patholoog kan weer zijn het uitvoeren van onderzoek naar overleden personen die een onnatuurlijke dood zijn gestorven. In dat geval spreekt men ook wel weer van een forensisch patholoog. Een forensisch patholoog is gespecialiseerd in het vaststellen van doodsoorzaken door het uitvoeren van obducties. Obductie staat ook wel bekend als lijkschouwing. Lijkschouwing als patholoog komt niet alleen voor met betrekking tot forensisch onderzoek. Als patiënten overleden zijn aan een ziekte kan een patholoog ook een obductie uitvoeren om achteraf te kunnen bepalen of de gestelde diagnose de juiste bleek te zijn. Door het uitvoeren van weefselonderzoek bij overleden patiënten kan dus verder onderzocht worden wat nu precies de oorzaak van de ziekte was. Een patholoog die obducties uitvoert, werkt over het algemeen samen met een of meerdere obductieassistenten.

Wat doet een patholoog

Het is een misverstand om te denken dat een patholoog alleen werkt met overleden patiënten of personen omdat dit juist niet het geval is. Als patholoog ben je werkzaam binnen de pathologie dat een breed vakgebied is en dat uit uiteenlopende soorten specialisaties bestaat, zoals maag-darm-lever pathologie, huidpathologie, kinderpathologie en neuropathologie. Op de afdeling klinische pathologie onderzoekt men weefsels en losse cellen van patiënten met een microscoop om te kunnen bepalen wat de aard van de ziekte of afwijking is. Pathologen zoeken dan naar de oorzaken en gevolgen van ziekten zodat andere medisch specialisten zoals reumatologen, oncologen en neurologen hun patiënten op de juiste manier kunnen behandelen. Ook het monitoren van de effecten van de behandeling is een taak die toebehoort tot de pathologen. Ook huisartsen kunnen weefsel laten onderzoeken door een patholoog. Denk bijvoorbeeld aan huisartsen die een huidafwijking verwijderd hebben bij patiënten.

Wat is pathologie?

Pathologie is de medische specialiteit die zich bezighoudt met de studie van ziekten en de veranderingen die optreden in weefsels en organen als gevolg van ziekteprocessen. Het is een tak van de geneeskunde die zich richt op het begrijpen van de oorzaken, mechanismen, kenmerken en gevolgen van ziekten. Pathologen zijn artsen die gespecialiseerd zijn in pathologie. Ze bestuderen weefsels, cellen en lichaamsvloeistoffen onder een microscoop en analyseren ze op afwijkingen en ziekteprocessen. Dit kan worden gedaan door middel van biopsieën, chirurgisch verwijderde weefsels, autopsies of het onderzoeken van cellen in lichaamsvloeistoffen zoals bloed of urine.

De bevindingen en analyses van pathologen zijn van cruciaal belang voor het stellen van een diagnose, het bepalen van de aard en de ernst van een ziekte, het begeleiden van behandelingsbeslissingen en het voorspellen van prognoses. Pathologie speelt een essentiële rol bij het begrijpen van ziekteprocessen, het ontwikkelen van nieuwe diagnostische methoden en het verbeteren van de behandeling van verschillende medische aandoeningen. Daarnaast is pathologie ook betrokken bij forensisch onderzoek, waarbij pathologen helpen bij het vaststellen van de doodsoorzaak in gevallen van misdrijven of onverklaarbare overlijdens.

Taken patholoog:

  • Het bestuderen en onderzoeken van weefsel van patiënten.
  • Het onderzoeken van het ontstaan van ziektes.
  • Het diagnosticeren van ziekten.
  • Het uitvoeren van secties (lijkschouwing).

Film: Wat doet een patholoog:

Film: Opleiding Pathologie:

Opleidingen tot patholoog

Het worden van een patholoog is alleen mogelijk door het volgen van de zesjarige studie geneeskunde en het daarna solliciteren op de afdeling Klinische Pathologie van een ziekenhuis. De specialisatie patholoog zal over het algemeen nog eens vijf jaar in beslag nemen, waarmee de totale opleidingsduur uitkomt op ongeveer elf jaar. Zie voor meer informatie ook de Nederlandse Vereniging voor Pathologie. Een patholoog opleiding is dus niet zomaar te volgen. De patholoog studie is tevens een zware studie te noemen. Ook de administratie is belangrijk als patholoog.

Bedrijven waar een patholoog werkzaam kan zijn

Een patholoog is over het algemeen werkzaam op de afdeling Klinische Pathologie van een algemeen of specialistisch ziekenhuis. Daarnaast kan een patholoog werkzaam zijn voor een Universitair Medisch Centrum om onderzoek uit te voeren. Als we spreken van een forensisch patholoog kan je ook werkzaam zijn voor andere instanties zoals het Nederlands Forensisch Instituut.

Competenties patholoog

De competenties waarover een patholoog moet beschikken zijn vastgesteld door het Centraal College Medisch Specialisten (CanMeds). In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat een patholoog moet beschikken over uitstekende onderzoeksvaardigheden en communicatief gezien sterk onderlegd moet zijn. Algemeen belangrijke woorden zijn luisteren, integriteit, wet- en regelgeving, besluitvaardigheid, analytisch, analyseren, secuur, controleren, monitoren, kennis, bijscholing, verantwoordelijkheidsgevoel, stressbestendigheid en professionaliteit. Vanzelfsprekend heeft een patholoog te maken met veel verschillende vaste beroepscompetenties.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als patholoog

Het arbeidsmarktperspectief als patholoog is goed te noemen. Vanzelfsprekend heeft een patholoog een zware en langdurige studie doorlopen, waardoor het verkrijgen van een baan geen enkel probleem zal zijn. De doorgroeimogelijkheden als patholoog moeten gezien worden in het opbouwen van een goede naam of het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van pathologie. Ook het geven van onderwijs behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast kan een patholoog promoveren als wetenschapper.

Arbeidsvoorwaarden en salaris patholoog

Een patholoog zal over het algemeen onder de cao Medisch Specialisten vallen waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn afhankelijk van de werkgever. Een patholoog zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 5500 en 11.000 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Patholoog

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Patholoog, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Patholoog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Patholoog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Patholoog.

Mijnzzp.nl