Reumatoloog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep reumatoloog
Werken als reumatoloog
Onderzoek reuma
Wat is reuma
Film Reumatologie:
Opleidingen tot reumatoloog
Bedrijven waar een reumatoloog werkzaam kan zijn
Competenties reumatoloog
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als reumatoloog
Arbeidsvoorwaarden en salaris reumatoloog
Eigen bedrijf starten als Reumatoloog
Boekhoudprogramma vergelijken Reumatoloog

Beroep reumatoloog

Een reumatoloog is een arts die zich gespecialiseerd heeft in reumatologie. Reumatologie is een brede specialisatie die betrekking heeft op ruim honderd verschillende soorten van reuma. Reumatologie omvat alle ziektes en aandoeningen die pijn en/of misvormingen veroorzaken aan het lichaam. Denk bijvoorbeeld aan de gewrichten, de spieren, de pezen en aan het bot. Andere vakgebieden die toebehoren tot reumatologie zijn artrose en auto-immuunziekte. Auto-immuunziekte heeft betrekking op het immuunsysteem van het lichaam. Als een lichaam van mensen lichaamseigen cellen en stoffen ervaart als lichaamsvreemd spreekt men van een auto-immuunziekte. Een reumatoloog werkt met patiënten van alle leeftijden, die reuma, artrose of een auto-immuunziekte hebben. In de meeste gevallen hebben reumapatiënten last van pijn door reumaontstekingen of kunnen reumapatiënten hun gewrichten niet goed of helemaal niet meer bewegen. De belangrijkste werkzaamheden van een reumatoloog zijn dan ook het voorkomen van klachten, het verminderen van klachten en het genezen van klachten. Vanzelfsprekend zijn de werkzaamheden van een reumatoloog aan te merken als zeer gespecialiseerde werkzaamheden. Reuma is een verzamelnaam voor aandoeningen waarbij het lichaam een bepaalde afweerreactie geeft, die leidt tot ontstekingen, die in veel gevallen pijnlijk en zeer hinderlijk kunnen zijn. Zoals eerder omschreven bestaan er veel verschillende vormen van reuma. Een reumatoloog is vaak werkzaam op de polikliniek om patiënten te onderzoeken. Denk hierbij aan het onderzoeken van urine en bloed en aan het maken van röntgenfoto's om te kunnen bepalen welke vorm van reuma een patiënt precies heeft. Bij reuma is het belangrijk om snel te handelen, omdat langdurige ontstekingsreacties blijvende schade kunnen veroorzaken. Vanzelfsprekend is een reumatoloog ook verantwoordelijk voor het opstellen van behandelplannen en het voorschrijven van medicatie.

Werken als reumatoloog

Een reumatoloog is dus een arts, die zich heeft gespecialiseerd in reumatologie. De meeste patiënten die in aanraking komen met een reumatoloog zijn doorverwezen door hun huisarts om vast te kunnen stellen welke vorm van reuma de betreffende patiënt precies heeft. Een reumatoloog kan vaststellen om welke vorm van reuma het precies gaat door het uitvoeren van verschillende soorten onderzoeken. Denk bijvoorbeeld aan het onderzoeken van urine, het onderzoeken van bloed en aan het afnemen van vocht of weefsel uit de gewrichten om deze onderzoeken. Omdat reumapatiënten vaak ook andere aandoeningen hebben werkt een reumatoloog in veel gevallen samen met diverse andere specialisten zoals huidartsen, ergotherapeuten en maag-darm-leverartsen. Mensen die reuma hebben kunnen in veel gevallen hun gewrichten niet goed meer gebruiken en hebben over het algemeen ook veel pijn door de reuma. Afhankelijk van de soort reuma en de ernst van de reuma zullen reumapatiënten in sommige gevallen extra hulp nodig hebben wanneer het bewegingsapparaat niet goed meer functioneert. Reumapatiënten kunnen ernstig beperkt zijn in hun dagelijkse leven omdat reuma zoveel pijn kan doen, waardoor de meest simpele handelingen al zeer moeilijk kunnen zijn.

Onderzoek reuma

Reuma betreft een wetenschappelijk onderzoeksgebied waarbinnen nog veel extra onderzoek nodig is, omdat reuma in de meeste gevallen moeilijk te genezen is. Ruim twee miljoen Nederland hebben een vorm van reuma en worden door de reuma beperkt in hun leven. Reumapatiënten hebben over het algemeen ook een korte levensverwachting afhankelijk van de soort reuma en de ernst van de reuma. Ook de oorzaak van reuma is in veel gevallen niet te vinden door reumatologen en andere wetenschappers.

Wat is reuma

Reuma betreft aandoeningen aan de spieren en gewrichten, wat betrekking kan hebben op ruim honderd verschillende vormen van reuma inclusief reumatoïde artritis en artrose. Reumatoïde artritis is een chronische ontstekingsziekte die pijnlijke, dikke, rode en stijve gewrichten veroorzaakt bij mensen. Artrose is geen ontstekingsreuma, maar wel een vorm van reuma, omdat bij artrose het kraakbeen beschadigd is waardoor de botten niet soepel meer kunnen bewegen. Met andere woorden kunnen artrose patiënten ook veel pijn ervaren. Een andere benaming voor artrose is ook wel gewrichtsslijtage.

Film Reumatologie:

Opleidingen tot reumatoloog

Reumatoloog worden is alleen mogelijk door het volgen van de zesjarige universitaire studie geneeskunde. Na de studie geneeskunde zal de basisarts moeten kiezen voor de specialisatie Reumatologie die nog eens zes jaar in beslag zal nemen. De studie Reumatologie bestaat over het algemeen uit drie jaar Interne Geneeskunde en drie jaar Reumatologie. De totale opleidingsduur tot reumatoloog zal dan ook ongeveer twaalf jaar bedragen. Zie voor meer informatie ook de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) en de website Reumafonds. Als reumatoloog is het belangrijk om de boekhouding goed te organiseren.

Bedrijven waar een reumatoloog werkzaam kan zijn

Een reumatoloog is over het algemeen werkzaam voor een algemeen ziekenhuis, een specialistisch ziekenhuis of een Universitair Medisch Centrum. Een reumatoloog is over het algemeen werkzaam op de afdeling Reumatologie, net zo als de reumaverpleegkundigen.

Competenties reumatoloog

De competenties waarover een reumatoloog moet beschikken zijn vastgesteld door het Centraal College Medisch Specialisten (CanMeds). In zijn algemeenheid kunnen we natuurlijk stellen dat een reumatoloog zal moeten beschikken over uitstekende onderzoeksvaardigheden en communicatief gezien sterk onderlegd moet zijn. Algemeen belangrijke woorden zijn luisteren, integriteit, besluitvaardigheid, kennis, bijscholing, verantwoordelijkheidsgevoel en professionaliteit.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als reumatoloog

Het arbeidsmarktperspectief van een reumatoloog is goed te noemen. Vanzelfsprekend heeft een reumatoloog een zware en langdurige studie doorlopen, waardoor het verkrijgen van een baan geen enkel probleem zal zijn. De doorgroeimogelijkheden als reumatoloog moeten gezien worden in het opbouwen van een goede naam of het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van reuma. Ook het geven van onderwijs behoort tot de mogelijkheden. Een reumatoloog kan eventueel ook promoveren als wetenschapper.

Arbeidsvoorwaarden en salaris reumatoloog

Een reumatoloog zal over het algemeen onder de cao Medisch Specialisten vallen waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn afhankelijk van de werkgever. Een reumatoloog zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 6000 en 11.000 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Reumatoloog

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Reumatoloog, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Reumatoloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Reumatoloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Reumatoloog.

Mijnzzp.nl