Neuroloog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep neuroloog
Werken als neuroloog
Werkzaamheden neuroloog
Diverse taken als neuroloog:
Wat is neurologie?
Wat doet een neuroloog?
Film: neuroloog:
Film: Afdeling Neurologie:
Opleidingen tot neuroloog
Bedrijven waar een neuroloog werkzaam kan zijn
Competenties neuroloog
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als neuroloog
Arbeidsvoorwaarden en salaris neuroloog
Eigen bedrijf starten als Neuroloog
Boekhoudprogramma vergelijken Neuroloog

Beroep neuroloog

Een neuroloog is een medisch specialist die zich gespecialiseerd heeft in neurologie. Neurologie is een medisch specialisme dat zich met name bezighoudt met de diagnostiek en behandeling van spieren, zenuwen, ruggenmerg en de hersenen. Ook spierziekten, wat betrekking kan hebben op verschillende aandoeningen, worden over het algemeen behandeld door een neuroloog. Als neuroloog krijg je te maken met patiënten van alle leeftijden, die last kunnen hebben van uiteenlopende soorten klachten, zoals hoofdpijn, epilepsie, dementie, multiple sclerose, duizeligheid, tintelingen, slaapstoornissen en uitstralende pijn in het been of de arm. Als neuroloog ben je over het algemeen werkzaam binnen ziekenhuizen op de afdeling neurologie. Een neuroloog werkt onder andere samen met fysiotherapeuten, ergotherapeuten, revalidatieartsen en radiologen. Een neuroloog heeft dus te maken met patiënten die verschillende aandoeningen kunnen hebben. De inhoudelijke werkzaamheden van een neuroloog kunnen in het kort het beste omschreven worden als het diagnosticeren van patiënten door middel van gedragsobservatie en het houden van gesprekken met patiënten. Het is ook de neuroloog, die met een speciale reflexhamer zal proberen te bepalen of er sprake is van een storing. Daarnaast kan een neuroloog gebruikmaken van elektronische apparatuur als verder onderzoek noodzakelijk is. Denk hierbij aan het maken van een hersenfilmpje, of aan het maken van een speciale scan waarmee in het lichaam gekeken kan worden. Neurologisch lichamelijk onderzoek is belangrijk om precies te kunnen vaststellen wat de oorzaak is van specifieke klachten. Een neuroloog is dus op een brede manier gespecialiseerd in aandoeningen aan het zenuwstelsel evenals in spierziekten. In veel gevallen krijgen patiënten te maken met een neuroloog als andere medisch specialisten denken dat er onderzoek nodig is. Denk bijvoorbeeld aan huisartsen, internisten en aan bedrijfsartsen.

Werken als neuroloog

Een neuroloog is dus een arts, die zich gespecialiseerd heeft in neurologie. Neurologie is een breed vakgebied dat betrekking kan hebben op uiteenlopende soorten aandoeningen, van hinderlijke aandoeningen tot zeer ernstige aandoeningen. Omdat vooral bij acute spoedopnames iedere seconde kan tellen is een neuroloog ook werkzaam op de afdeling spoedeisende hulp. Denk hierbij aan patiënten, die een beroerte of een zware hersenschudding hebben opgelopen. Afhankelijk van de klachten en aandoeningen van de patiënt werkt de neuroloog samen met verschillende andere specialisten. Denk bijvoorbeeld aan een neuropsycholoog als het gaat om hersenbeschadiging en aan oefentherapeuten als het gaat om beperkingen aan het bewegingsapparaat. Daarnaast kan een neuroloog patiënten doorverwijzen naar een gespecialiseerde revalidatiearts. Een neuroloog kan patiënten op verschillende manieren onderzoeken om storingen aan de hersenen of zenuwen vast te stellen. Denk hierbij aan het tikken met een hamer op lichaamsdelen of bijvoorbeeld aan het meten van zenuwen (zenuwgeleiding). Ook het maken van een hersenfilmpje behoort tot de mogelijkheden, om bijvoorbeeld epilepsie te ontdekken. Een ruggenprik kan uitkomst bieden om hersenvliesontsteking op te sporen. Met de bekende MRI of CT-scan kan een neuroloog vaststellen waar een hersentumor of rughernia precies zit.

Werkzaamheden neuroloog

Een neuroloog is op een brede manier verantwoordelijk voor het onderzoeken van patiënten. Een neuroloog kan verder niet aangemerkt worden als chirurg, omdat operatieve neurologische aandoeningen uitgevoerd worden door een neurochirurg of orthopedisch chirurg. Afhankelijk van de soort klachten kan een neuroloog patiënten ook doorverwijzen naar huisartsen, logopedisten, medisch oncologen, radiotherapeuten of naar gespecialiseerde verpleegkundige. In veel gevallen zijn neurologen werkzaam op de afdeling neuro-oncologie. Zoals eerder omschreven is een neuroloog werkzaam binnen een breed vakgebied. Een neuroloog heeft dan ook te maken met veel verschillende ziekten en aandoeningen. Denk bijvoorbeeld aan epilepsie, dementie, parkinson, hernia, hersentumoren, spierdystrofie, hersenvliesontstekingen, hersenbeschadigingen en aan hersenschuddingen.

Diverse taken als neuroloog:

 • Een neuroloog onderzoekt patiënten (hersenen, spieren en zenuwen).
 • Een neuroloog diagnosticeert patiënten.
 • Een neuroloog verschaft voorlichting aan patiënten.
 • Een neuroloog begeleidt patiënten.
 • Een neuroloog verzorgt acute opvang van neurologische patiënten.
 • Een neuroloog werkt samen met andere specialisten zoals een chirurg.
 • Een neuroloog verwijst patiënten naar de juiste therapeuten.
 • Een neuroloog schrijft medicatie voor aan patiënten.

Wat is neurologie?

Neurologie richt zich op het begrijpen van de structuur, functie en werking van het zenuwstelsel, evenals de ziekten en aandoeningen die het kunnen beïnvloeden. Neurologen zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van een breed scala aan neurologische aandoeningen, zoals:

Wat doet een neuroloog?

Een neuroloog is een medisch specialist die zich bezighoudt met de diagnose, behandeling en preventie van aandoeningen die het zenuwstelsel aantasten. Het zenuwstelsel omvat de hersenen, het ruggenmerg, de zenuwen en spieren, en speelt een essentiële rol bij het reguleren van de functies van het lichaam. De taken van een neuroloog omvatten onder andere:

 • Diagnose stellen: Neurologen voeren lichamelijk onderzoek en neurologische tests uit om de oorzaak en aard van symptomen te achterhalen. Ze evalueren symptomen zoals hoofdpijn, duizeligheid, spierzwakte, geheugenproblemen, coördinatieproblemen en andere neurologische symptomen. Op basis van deze evaluatie stellen ze een diagnose.
 • Behandeling bieden: Neurologen kunnen verschillende behandelingsmethoden toepassen, afhankelijk van de aandoening. Dit kan onder meer medicamenteuze behandeling, fysiotherapie, chirurgie, levensstijladvies en patiënteducatie omvatten. Ze begeleiden ook patiënten bij het beheren van chronische neurologische aandoeningen en het minimaliseren van symptomen.
 • Onderzoek uitvoeren: Neurologen kunnen betrokken zijn bij het uitvoeren van onderzoek op het gebied van neurologie om nieuwe behandelmethoden en technieken te ontwikkelen, de oorzaken van neurologische aandoeningen beter te begrijpen en de kwaliteit van zorg te verbeteren.
 • Adviseren en informeren: Neurologen geven advies en informatie aan patiënten en hun families over neurologische aandoeningen, behandelingsmogelijkheden, prognoses en preventieve maatregelen. Ze werken samen met andere zorgverleners om een multidisciplinaire benadering van de zorg te bieden.

Enkele veelvoorkomende aandoeningen die een neuroloog behandelt, zijn beroertes, epilepsie, hoofdpijn, multiple sclerose, parkinson, dementie, neuropathieën, hersentumoren en slaapstoornissen. Het werk van een neuroloog is van vitaal belang voor het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van patiënten met neurologische aandoeningen.

Film: neuroloog:

Film: Afdeling Neurologie:

Opleidingen tot neuroloog

Om neuroloog te kunnen worden zal men eerste de universitaire studie geneeskunde moeten doorlopen en vervolgens moeten kiezen voor de specialisatie neurologie die nog eens zes jaar in beslag zal nemen. De eerste drie jaar van deze studie bestaan uit poliklinische, klinische en consultatieve neurologie. Het vierde jaar van de studie bestaat uit het lopen van stages op de afdelingen neurochirurgie, medium en/of intensive care en het stage lopen op de afdeling kinderneurologie. Het vijfde jaar van de studie bestaat uit klinische neurofysiologie (centrale en perifere zenuwstelsel). Het laatste jaar van de studie zal je je moeten specialiseren binnen de neurologie. De totale opleidingsduur tot neuroloog zal minimaal twaalf jaar in beslag nemen. Zie voor meer informatie ook de Nederlandse Vereniging voor Neurologie waar meer informatie te vinden is. Als neuroloog is het verstandig om gebruik te maken van online boekhouden.

Bedrijven waar een neuroloog werkzaam kan zijn

Een neuroloog is over het algemeen werkzaam voor ziekenhuizen op de afdeling neurologie, de polikliniek en/of de afdeling spoedeisende hulp. Daarnaast kan een neuroloog werkzaam zijn voor een specialistisch ziekenhuis of een Universitair Medisch Centrum.

Competenties neuroloog

De competenties waaraan een neuroloog moet voldoen zijn vastgelegd door het Centraal College Medische Specialismen (CCMS). In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat een neuroloog over veel verschillende competenties zal moeten beschikken, zoals het medisch kunnen handelen, communicatief goed onderlegd zijn, kunnen samenwerken, professioneel zijn, daadkrachtig zijn en moet je natuurlijk integer zijn. Daarnaast is de algemene kennis en wetenschap binnen dit beroep zeer belangrijk. Algemeen belangrijke woorden zijn overleggen, inzicht, testen, waakzaamheid, plannen, organiseren, geduld en stressbestendigheid. Vanzelfsprekend heeft een neuroloog te maken met vaste beroepscompetenties.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als neuroloog

Het arbeidsmarktperspectief als neuroloog is zeer goed te noemen, ook gezien de zware en langdurige opleiding. Het verkrijgen van werk als neuroloog zal dan ook geen enkel probleem zijn, omdat er grote vraag is naar goede specialisten. De doorgroeimogelijkheden als neuroloog moeten gezien worden in het opbouwen van een goede naam of het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Ook het promoveren als wetenschapper behoort tot de mogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris neuroloog

Over het algemeen zal een neuroloog in loondienst onder de cao Medisch Specialisten vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een neuroloog in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 6500 en 10000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Neuroloog

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Neuroloog, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Neuroloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Neuroloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Neuroloog.

Mijnzzp.nl