Oefentherapeut

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep oefentherapeut
Werken als oefentherapeut
Verschil Cesartherapie en Mensendieck
Verschil Oefentherapeut en Fysiotherapeut
Een oefentherapeut kan helpen bij:
Film: Oefentherapie Cesar/Mensendieck:
Opleidingen tot oefentherapeut
Bedrijven waar een oefentherapeut werkzaam kan zijn
Competenties oefentherapeut
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als oefentherapeut
Arbeidsvoorwaarden en salaris oefentherapeut
Eigen bedrijf starten als Oefentherapeut
Boekhoudprogramma vergelijken Oefentherapeut

Beroep oefentherapeut

Een oefentherapeut is een paramedicus, die zich gespecialiseerd heeft in mensendieck en/of cesar. Mensendieck en cesar zijn alternatieve oefentherapieën, die niet door artsen uitgevoerd worden, maar door oefentherapeuten, die beschikken over een gerichte hbo-opleiding. Mensendieck en cesar behandelingen betreft behandelingen om het functioneren van patiënten te verbeteren, inclusief het voorkomen van klachten, die ontstaan door onjuiste houdingspatronen en/of bewegingspatronen. De patiënten die oefentherapeuten behandelen hebben in veel gevallen klachten door een bepaalde afwijking of ziekte, waardoor ze problemen ondervinden. Cesar en mensendieck zijn beide behandelmethodes, die niet door een arts gegeven worden en in de meeste gevallen niet gemonitord worden door een arts. Als dit wel het geval is, spreekt men van een paramedische behandeling. Een arts kan patiënten wel doorverwijzen naar een oefentherapeut zonder dat er sprake is van een paramedische behandeling. In dat geval zal de betreffende arts geen toezicht houden op de behandeling. Het beroep oefentherapeut is geen vrij-beroep en kent beroepsbescherming in Nederland. Een oefentherapeut is dus gespecialiseerd in oefentherapie. Oefentherapie kan in het kort het beste omschreven worden als het teweegbrengen van spiercontracties en bewegingen van het lichaam om het functioneren van het lichaam te verbeteren. Binnen oefentherapie is er veel aandacht voor mobiliserende, stabiliserende en spierversterkende oefeningen, zodat patiënten meer zelfredzaam worden. Een oefentherapeut kan niet zomaar vergeleken worden met een fysiotherapeut, omdat een fysiotherapeut gebruikmaakt van fitnessapparatuur en andere hulpmiddelen. Een oefentherapeut maakt over het algemeen geen gebruik van hulpmiddelen. Een oefentherapeut probeert zonder gebruik van hulpmiddelen inzicht te krijgen in de specifieke klachten van patiënten.

Werken als oefentherapeut

Een oefentherapeut is een paramedicus, die zich gespecialiseerd heeft in mensendieck en/of cesar. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een oefentherapeut het beste omschrijven als het behandelen van patiënten die problemen ondervinden met houdingspatronen en/of bewegingspatronen, inclusief het voorkomen van problemen. In de meeste gevallen zal een oefentherapeut per patiënt een behandelplan opstellen en kunnen de oefeningen dus per patiënt verschillen. Tijdens de behandelingen is het de bedoeling dat patiënten zelfredzaam worden door het verbeteren van de houding. De behandelingen van een oefentherapeut zijn dan ook sterk gericht op het daadwerkelijk verbeteren van de lichaamshouding, zodat de patiënten zelfredzaam worden. Dit noemt men ook wel een motorisch leerproces, omdat een motorisch leerproces juist gericht is op het laten zien van mogelijke fouten en het laten ervaren van fouten, zodat patiënten daadwerkelijk veranderingen aanleren met betrekking tot hun lichaamshouding en bewegingspatronen. Een oefentherapeut is dan een specialist in het aanleren van gezond beweeggedrag. Patiënten kunnen door verschillende medisch specialisten doorverwezen worden naar een oefentherapeut. Denk bijvoorbeeld aan revalidatieartsen, huisartsen, bedrijfsartsen of aan neurologen. Wie in aanmerking wil komen voor een mogelijke vergoeding vanuit de zorgverzekeraar doet er wel verstandig aan om eerst na te vragen of er een verwijzing nodig is.

Verschil Cesartherapie en Mensendieck

Oefentherapie bestaat uit twee disciplines, namelijk Cesartherapie en Mensendieck, waartussen nauwelijks verschil bestaat. Cesartherapie komt voort uit Mensendieck en is bedacht door Marie Cesar. Marie Cesar was een leerling van Bess Mensendieck, vond de oefentherapie van Mensendieck te statisch en ontwikkelde daarom een eigen versie van oefentherapie. Het grootste verschil tussen Cesartherapie en Mensendieck is dat binnen de Cesartherapie meer geoefend zal worden met dynamische oefeningen zoals zwaaioefeningen met de armen. Daarnaast zal een oefentherapeut Cesar in de meeste gevallen de oefeningen voordoen en is dit binnen de Mensendieck niet vanzelfsprekend.

Verschil Oefentherapeut en Fysiotherapeut

Het belangrijkste verschil tussen een oefentherapeut en fysiotherapeut is dat de oefentherapeut alleen werkt volgens de bewegingsleer Cesar en Mensendieck qua behandeltechniek. De oefentherapeut gebruikt alleen oefeningen om de houding en beweging van patiënten te verbeteren. Een fysiotherapeut kan daarentegen ook massages geven als behandeling om de beweging te simuleren. Een fysiotherapeut kan dan ook gebruikmaken van verschillende behandeltechnieken om de beweging van patiënten te bevorderen. Een oefentherapeut en fysiotherapeut zijn dus beide therapeuten die gebruikmaken van verschillende behandeltechnieken.

Een oefentherapeut kan helpen bij:

 • Hyperventilatie
 • Multiple sclerose
 • Nekklachten
 • Neurologische aandoeningen
 • Reumatische aandoeningen
 • Rugklachten
 • Schouderklachten
 • Slapeloosheid
 • Spierspanningshoofdpijn
 • Stijfheid door ouderdom
 • Stressklachten

Film: Oefentherapie Cesar/Mensendieck:

Opleidingen tot oefentherapeut

De meest gerichte opleiding als oefentherapeut is de hbo-opleiding Oefentherapie Cesar of de hbo-opleiding oefentherapeut Mensendieck die beide ongeveer vier jaar in beslag zullen nemen. Ondanks dat beide vakgebieden veel van elkaar weg hebben bestaan er dus wel verschillende studies als oefentherapeut. De opleidingen Cesar en Mensendieck zijn niet op alle hogescholen te volgen. Ook de hbo-opleiding Fysiotherapie is aan te merken als een geschikte opleiding, echter gaat deze studie niet specifiek in op Cesar en Mensendieck. Zie voor meer informatie ook de Vereniging van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als zelfstandig werkende oefentherapeut is het verstandig om gebruik te maken van online boekhouden.

Bedrijven waar een oefentherapeut werkzaam kan zijn

Een oefentherapeut kan werkzaam zijn voor verschillende soorten instellingen zoals binnen de ouderenzorg, het speciaal onderwijs, revalidatiecentrum, ziekenhuizen of een medisch kleuterdagverblijf. Daarnaast kan een oefentherapeut werkzaam zijn als ondernemer binnen zijn eigen praktijk. Bovendien is het denkbaar dat een oefentherapeut feitelijk andere werkzaamheden uitvoert die passen binnen zijn of haar vakgebied. Een oefentherapeut kan bijvoorbeeld ook een sportmasseur zijn.

Competenties oefentherapeut

De belangrijkste competentie van een oefentherapeut is het oefentherapeutische handelen (vakkennis). Daarnaast kan communicatie aangemerkt worden als een belangrijke competentie, omdat je met veel verschillende mensen te maken krijgt. Ook het motiveren en inspireren van patiënten kan aangemerkt worden als belangrijke competenties. Algemeen belangrijke woorden zijn luisteren, samenwerken, professionaliteit, plannen, organiseren, monitoren, kennis, inzicht en coachen. Als je werkzaam bent als ondernemer zal je ook over een commerciële instelling moeten beschikken. Ook het netwerken kan in dat geval belangrijk zijn.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als oefentherapeut

Het arbeidsmarktperspectief van een oefentherapeut is over het algemeen redelijk goed te noemen, mits je over de juiste opleidingen beschikt. Een oefentherapeut kan werkzaam zijn voor uiteenlopende soorten instellingen, waardoor het verkrijgen van werk zeker geen probleem hoeft te zijn. De doorgroeimogelijkheden als oefentherapeut moeten gezien worden in het verder specialiseren binnen het vakgebied of het bijvoorbeeld het beginnen van een eigen praktijk.

Arbeidsvoorwaarden en salaris oefentherapeut

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden omdat je voor verschillende soorten instellingen werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Een oefentherapeut die beschikt over een hbo-opleiding zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2300 en 3600 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Wat een zelfstandig werkende oefentherapeut precies zal verdienen is niet zomaar aan te geven, omdat dit geheel afhankelijk zal zijn van het aantal cliënten en onkosten.

Eigen bedrijf starten als Oefentherapeut

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Oefentherapeut, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Oefentherapeut

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Oefentherapeut bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Oefentherapeut.

Mijnzzp.nl