Fysiotherapeut

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een fysiotherapeut is een specialist die zich gespecialiseerd heeft in fysiotherapie. Fysiotherapie is een paramedische discipline, die zich bezighoudt met de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens. Het beroep fysiotherapeut is een beschermd beroep. Dit betekent dat niemand zich zo maar mag uitgeven voor fysiotherapeut. De opleiding tot fysiotherapeut duurt over het algemeen vier jaar en is een opleiding op Hbo-niveau. Fysiotherapie is voor veel mensen belangrijk, omdat mensen diverse klachten kunnen hebben, die verminderd of verholpen kunnen worden door een fysiotherapeut. Een fysiotherapeut zal in de meeste gevallen bij nieuwe cliënten eerst een lichamelijk onderzoek uitvoeren en vervolgens een behandelplan opstellen, dat besproken wordt met de cliënt. Een fysiotherapeut moet ingeschreven zijn in het BIG-register om te mogen werken als fysiotherapeut. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een fysiotherapeut het beste omschrijven als het behandelen van mensen, die moeite hebben met bewegen. Enkele veel voorkomende problemen waarmee een fysiotherapeut te maken krijgt zijn mensen die pijn in de spieren hebben, mensen die klachten ondervinden door een verkeerde houding of mensen die een blessure hebben opgelopen. Het beroep fysiotherapeut moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat een fysiotherapeut zich ook kan specialiseren binnen bepaalde aandachtsgebieden, klachten of behandelingen. In alle gevallen hebben deze specialisaties wel te maken met het verminderd bewegen van mensen. Er zijn verschillende vormen van therapie waarmee klachten worden behandeld, zoals oefentherapie, massagetherapie en fysische therapie. Een fysiotherapeut zal een onderzoek uitvoeren op de cliënt, waarna een behandelplan wordt opgesteld. Een fysiotherapeut is geen arts en speelt alleen een ondersteunende rol bij het genezingsproces van cliënten.

Een fysiotherapeut is dus een paramedicus en therapeut maar geen arts. Een fysiotherapeut kan voor veel mensen die klachten hebben een uitkomst zijn. Het helpen beperkt zich niet alleen tot lichamelijke klachten. De fysiotherapeut geeft bijvoorbeeld ook adviezen aan cliënten, om problemen te voorkomen. Waar een fysiotherapeut precies werkt kan verschillen, zoals in een ziekenhuis, verzorgingshuis of binnen een eigen fysiopraktijk. Om een fysiotherapeut te bezoeken is het niet strikt noodzakelijk om een doorverwijzing te krijgen van een huisarts of medisch specialist. In sommige gevallen kan dit wel nodig zijn om in aanmerking te komen voor een vergoeding vanuit de basisverzekering. Een cliënt die voor het eerst binnenkomt bij de fysiotherapeut zal eerst een behandelingsschema krijgen, in overleg met de fysiotherapeut. Als fysiotherapeut is het belangrijk om goed luisteren naar de cliënt, om tot een gericht behandelplan te kunnen komen. Een fysiotherapeut helpt dus mensen als ze lichamelijke klachten hebben. Deze lichamelijke klachten kunnen op veel manieren veroorzaakt worden, zoals door een verkeerde houding of door overbelasting. Ook mensen met een neurologische aandoening krijgen in veel gevallen te maken met een fysiotherapeut. Neurologische aandoeningen is een verzamelnaam voor aandoeningen aan de hersenen. Denk bijvoorbeeld aan dementie, hersentumoren, parkinson en aan epilepsie. Ook mensen met chronische klachten krijgen vaak te maken met een fysiotherapeut, om de pijn te proberen te verminderen. Een fysiotherapeut kan ook samenwerken met andere specialisten met betrekking tot problemen aan het aan het steun- en bewegingsapparaat. Denk bijvoorbeeld ook aan orthopeden, orthopedisch technologen en aan orthopedisch schoenmakers. Ook sociaal werkers, wijkverpleegkundigen en ambulant begeleiders kunnen te maken krijgen met fysiotherapeuten namens cliënten.

Wat doet een fysiotherapeut allemaal

Het is niet zo dat een fysiotherapeut alleen massagetechnieken toepast om pijn of andere problemen te verhelpen. Een fysiotherapeut kan bijvoorbeeld ook bewegings- of oefentherapie toepassen om de spieren te versterken, lichaamsdelen te ontspannen, bloedcirculatie te bevorderen, ademhaling te verbeteren of om aan een betere houding te werken. Daarnaast kan een fysiotherapeut manuele technieken toepassen. Manuele technieken heeft betrekking op bewegingstherapie. Denk hierbij aan het gebruiken van fitnessapparatuur, stokken, ballen en aan de bekende hometrainer. In veel gevallen worden dit soort behandeling gecombineerd met massagetechnieken. Massagetechnieken kunnen helpen bij het opheffen van knopen en blokkades, het manipuleren van spieren, het losmaken van gewrichten, het verbeteren van de doorbloeding, het ontspannen van spieren en bij het verdwijnen van verkrampingen. Zoals eerder omschreven is een fysiotherapeut niet alleen verantwoordelijk voor het bestrijden van pijn. Een fysiotherapeut is juist ook gespecialiseerd in het voorkomen van problemen door het adviseren van mensen. Denk bijvoorbeeld aan het geven van trainingen aan ouderen met betrekking tot valpreventie of aan het geven van voorlichting. Een fysiotherapeut kan niet vergeleken worden met een oefentherapeut en chiropractor, omdat dit inhoudelijke andere beroepen betreft.

Het doel van de behandeling kan zijn:

 • Pijn verminderen
 • Functioneren binnen de grenzen van de aandoening
 • Het verbeteren van de functies van het lichaam

Specialisaties als fysiotherapeut:

 • Kinderfysiotherapie;
 • Bedrijfsfysiotherapie;
 • Arbeidsfysiotherapie;
 • Oedeemtherapie;
 • Manuele therapie;
 • Sportfysiotherapie;
 • Bekkenfysiotherapie;
 • Psychosomatische fysiotherapie;
 • Geriatrische fysiotherapie;
 • Dierenfysiotherapie.

Wat doet een fysiotherapeut:

Informatiefilm over fysiotherapie:

Opleidingen tot fysiotherapeut

Om als fysiotherapeut te kunnen werken moet je de hbo-opleiding fysiotherapie volgen en afronden. De opleiding tot fysiotherapeut duurt over het algemeen vier jaar, afhankelijk van je vooropleidingen. De opleiding tot fysiotherapeut is zowel in deeltijd als voltijds te volgen. Tijdens de opleiding is er onder meer aandacht voor theorie, anatomie en fysiologie. De hbo-opleiding fysiotherapie is een redelijk zware opleiding die veel zelfstudie zal verlangen van je. Vooral de medische biologie is zwaar om te leren. Tijdens de opleiding zal je bij verschillende instellingen stage lopen onder toezicht, zodat je een brede kennis opdoet van het vak. De toelatingseisen voor de opleiding kunnen verschillen per opleidingsinstituut. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding op de correcte manier bijhouden is belangrijk als zelfstandig werkende fysiotherapeut.

Bedrijven waar een fysiotherapeut werkzaam kan zijn

Een fysiotherapeut is over het algemeen werkzaam voor een ziekenhuis, verpleeghuis, revalidatiecentrum of wooncentrum. Daarnaast kan een fysiotherapeut werkzaam zijn als ondernemer binnen een eigen praktijk. De meeste fysiotherapeuten werken met meerdere fysiotherapeuten samen in een praktijk. Een fysiotherapeut kan ook werkzaam zijn voor sportclubs. In dat geval kan ook de benaming sportmasseur van toepassing zijn. Een belangrijke aanvulling hierop is wel dat een sportmasseur geen fysiotherapeut hoeft te zijn.

Competenties fysiotherapeut

De belangrijkste competentie van een fysiotherapeut is de vakinhoudelijke kennis en het methodisch handelen. Daarnaast moet een fysiotherapeut beschikken over goede communicatieve vaardigheden, omdat je met veel verschillende mensen te maken krijgt. Ook het goed kunnen luisteren is belangrijk als fysiotherapeut, zodat het juiste behandelplan opgesteld kan worden. Omdat je als fysiotherapeut veel fysiek bezig bent moet je ook beschikken over een goed uithoudingsvermogen. Algemeen belangrijke woorden zijn inlevingsvermogen, passie, plannen, organiseren, energie, anatomie, motiveren, professioneel, discipline, inspireren, adviseren en onderzoeken. Vanzelfsprekend heeft een fysiotherapeut te maken met vaste beroepscompetenties, die allemaal aangeleerd worden tijdens de opleidingen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als fysiotherapeut

Het arbeidsmarktperspectief van een fysiotherapeut is over het algemeen goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. Het arbeidsmarktperspectief kan wel per specialisatie verschillen. Over het algemeen zal het verkrijgen van werk als fysiotherapeut geen probleem zijn, omdat je voor veel verschillende instellingen werkzaam kan zijn. De doorgroeimogelijkheden van een fysiotherapeut moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie. Denk bijvoorbeeld aan de functie zorgmanager of aan de functie teamleider. Ook het starten van een eigen praktijk kan aangemerkt worden als het doorgroeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris fysiotherapeut

De precieze arbeidsvoorwaarden als fysiotherapeut zijn lastig aan te geven, omdat je als fysiotherapeut bij veel verschillende soorten instellingen kan komen te werken. Daarnaast zijn er veel fysiotherapeuten werkzaam als zelfstandig ondernemer en bepaal je dan meestal zelf je precieze arbeidsvoorwaarden. Een fysiotherapeut in loondienst verdient, afhankelijk van zijn leeftijd, tussen de 2400 en 3800 euro bruto per maand. Een zelfstandige fysiotherapeut verdient doorgaans stukken meer dan in loondienst.

Read this information on Physiotherapist in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Physiotherapeut auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Fisioterapeuta en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Fysiotherapeut

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Fysiotherapeut bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl