Revalidatiearts

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep revalidatiearts
Werken als revalidatiearts
Wat doet een revalidatiearts
Film revalidatiearts:
Film opleiding tot revalidatiearts:
Opleidingen tot revalidatiearts
Bedrijven waar een revalidatiearts werkzaam kan zijn
Competenties revalidatiearts
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als revalidatiearts
Arbeidsvoorwaarden en salaris revalidatiearts
Eigen bedrijf starten als Revalidatiearts
Boekhoudprogramma vergelijken Revalidatiearts

Beroep revalidatiearts

Een revalidatiearts is arts in de medische specialisatie revalidatiegeneeskunde. Revalidatiegeneeskunde is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de gevolgen van ziekte en aandoeningen van patiënten. Patiënten die doorverwezen worden naar een revalidatiearts hebben een functionele beperking opgelopen door een ziekte of aandoening. Denk bijvoorbeeld aan hersenletsel, een beroerte, een amputatie of aan een reumatische aandoening. Een van de belangrijkste taken van een revalidatiearts is het bekijken wat patiënten nog wel kunnen, zodat ze zo goed als mogelijk zelfstandig kunnen functioneren in het dagelijks leven. Een revalidatiearts is een arts, echter zal een revalidatiearts zich niet zozeer bezighouden met ziekten, omdat een revalidatiearts meer gespecialiseerd is in de gevolgen van aandoeningen en/of ziekten. Het werkgebied van een revalidatiearts is dan ook zeer breed te noemen, omdat dit eigenlijk betrekking kan hebben op alle denkbare ziekten en aandoeningen. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een revalidatiearts het beste omschrijven als het zo goed mogelijk helpen van patiënten zodat patiënten weer zelfstandig en/of zelfredzaam worden, voor zover dit mogelijk is. Met andere woorden zal een revalidatiearts proberen de gevolgen van aandoeningen en/of ziekten zo goed mogelijk proberen te beperken. Een revalidatiearts zal ook regelmatig samenwerken met andere medisch specialisten. Als revalidatiearts heb je over het algemeen alleen te maken met patiënten die blijvend lichamelijk letsel hebben opgelopen door een aandoening, ziekte of ongeluk. In veel gevallen komt een patiënt terecht bij de revalidatiearts als andere medisch specialisten hem of haar doorverwijzen. Andere werkzaamheden van een revalidatiearts zijn bijvoorbeeld wondbehandeling, het geven van injecties, het beoordelen van röntgenfoto's en het opstellen van behandelplannen na een diagnose.

Werken als revalidatiearts

Een revalidatiearts is dus een arts die zich gespecialiseerd heeft in revalidatiegeneeskunde. Het belangrijkste doel van een revalidatiearts is dat patiënten door de revalidatie zoveel als mogelijk zelfstandig worden. Zelfredzaamheid en zelfstandigheid zijn dan ook twee belangrijke woorden binnen het revalidatieproces. Als revalidatiearts ben je dus een medisch specialist binnen de revalidatiegeneeskunde en zal je over het algemeen veel te maken hebben met andere medisch specialisten zoals reumatologen, neurologen en orthopedagogen. Daarnaast kan een revalidatiearts te maken hebben met huisartsen en andere hulpverleners zoals fysiotherapeuten en ergotherapeuten, die patiënten ook kunnen bijstaan als dit nodig mocht zijn. Als revalidatiearts houd je je dan ook bezig met het voorkomen en verminderen van blijvende gevolgen van ziekte, lichamelijk letsel en aangeboren afwijkingen. Als revalidatiearts bereik je dit doel niet alleen met medische kennis, maar ook door aandacht te besteden aan de somatische, psychische en sociale aspecten van een ziekte of aandoening.

Wat doet een revalidatiearts

In veel gevallen heeft een revalidatiearts een langdurige relatie met patiënten en andere betrokken personen zoals ouders en partners, omdat een revalidatieproces in veel gevallen een langere periode in beslag zal nemen, afhankelijk van de patiënt, de aandoening of ziekte. Een revalidatiearts zal patiënten moeten aanleren hoe ze het beste kunnen omgaan met hun beperking inclusief eventuele verzorgers. Een revalidatiearts krijgt over het algemeen te maken met patiënten die een neurologische aandoening of een niet-neurologische aandoening hebben. Neurologische aandoening zijn bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel, dwarslaesie, MS en een beroerte. Niet-neurologische aandoening zijn amputaties, chronische pijn, orthopedie en traumatologie. Omdat een revalidatiearts met verschillende soorten patiënten te maken zal krijgen moet een revalidatiearts over een brede medische vakkennis beschikken.

Film revalidatiearts:

Film opleiding tot revalidatiearts:

Opleidingen tot revalidatiearts

Het worden van een revalidatiearts is alleen mogelijk door het volgen van de zesjarige universitaire studie geneeskunde tot basisarts en het vervolgens kiezen voor de specialisatie revalidatiegeneeskunde tot revalidatiearts. Deze studie zal over het algemeen nog eens vier jaar in beslag nemen. Tijdens de studie ben je werkzaam als revalidatiearts onder begeleiding van een ervaren revalidatiearts. De studie revalidatiegeneeskunde kent overigens wel perkte opleidingsplekken per jaar. Zie voor meer informatie over dit onderwerp ook de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen en de website KNMG. Ook de boekhouding is belangrijk als revalidatiearts.

Bedrijven waar een revalidatiearts werkzaam kan zijn

Een revalidatiearts is over het algemeen werkzaam binnen ziekenhuizen en revalidatiecentra. In veel gevallen heeft een revalidatiearts een leidinggevende functie binnen het revalidatieteam dat bestaat uit diverse zorgmedewerkers, zoals verplegers, instrumentenmakers, fysiotherapeuten en ergotherapeuten.

Competenties revalidatiearts

De competenties waarover een revalidatiearts moet beschikken zijn vastgesteld door het Centraal College Medisch Specialisten (CanMeds). In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat een revalidatiearts zal moeten beschikken over uitstekende onderzoeksvaardigheden en communicatief gezien sterk onderlegd moet zijn. Algemeen belangrijke woorden zijn luisteren, integriteit, besluitvaardigheid, kennis, motiveren, stimuleren, bijscholing, verantwoordelijkheidsgevoel, professionaliteit, medisch handelen en sociale vaardigheden.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als revalidatiearts

Het arbeidsmarktperspectief van een revalidatiearts is goed te noemen. Revalidatieartsen zorgen ervoor dat de zorgkosten dalen omdat patiënten geholpen worden in hun zelfstandigheid. De vraag naar revalidatieartsen is dan ook relatief gezien groot. Daarnaast betreft het een lange en ook zware studie waardoor de concurrentie binnen dit beroep niet groot is. De doorgroeimogelijkheden als revalidatiearts zijn niet echt van toepassing omdat het al een beroep betreft op hoog niveau. Een revalidatiearts kan ook andere werkzaamheden uitvoeren zoals wetenschappelijk onderzoek en onderwijs geven. Ook het promoveren als wetenschapper kan gezien worden als doorgroeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris revalidatiearts

Een revalidatiearts zal over het algemeen onder de cao medisch specialisten vallen waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Daarnaast kan een revalidatiearts werkzaam zijn als ondernemer in de maatschap. Een revalidatiearts in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 6000 en 11000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Revalidatiearts

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Revalidatiearts, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Revalidatiearts

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Revalidatiearts bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Revalidatiearts.

Mijnzzp.nl