Verpleegkundige

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een verpleegkundige is een zorgmedewerker die belast is met het uitvoeren van diverse verpleegkundige taken. Wat deze taken en verantwoordelijkheden als verpleegkundige precies zijn, is geheel afhankelijk van de soort verpleegkundige en waar de verpleegkundige precies werkzaam is. Als verpleegkundige verzorg je over het algemeen niet alleen patiënten, maar ben je juist ook verantwoordelijk voor het begeleiden van patiënten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het leren omgaan met een bepaalde ziekte of aan het geven van informatie, zodat de patiënten zichzelf kunnen verzorgen. Als verpleegkundige bestaan er uiteenlopende specialisaties die ook om verschillende opleidingen kunnen vragen. Daarnaast bestaan er als verpleegkundige veel extra opleidingsmogelijkheden, die per werkgever en afdeling kunnen verschillen. Dit heeft meestal te maken met de specifieke taken als verpleegkundige, die kunnen vragen om extra opleidingen. Denk bijvoorbeeld aan patiënten die uitbehandeld zijn of aan het verzorgen van patiënten die een zware operatie ondergaan hebben. Deze patiënten krijgen zeer specifieke zorg, waardoor het nodig kan zijn dat de verpleegkundige extra opleidingen moet volgen. Het beroep verpleegkundige moet dan ook vrij algemeen gezien worden, omdat een verpleegkundige gespecialiseerd kan zijn binnen uiteenlopende soorten gezondheidsgebieden. In alle gevallen is een verpleegkundige opgeleid om vastgestelde verpleegkundige taken te mogen uitvoeren. Wat deze verpleegkundige taken precies inhouden is afhankelijk van het opleidingsniveau en de specialisatie als verpleegkundige. Het is niet zo dat verpleegkundigen alleen verantwoordelijk zijn voor het verlenen van basiszorg, zoals het wassen, verschonen en aankleden van patiënten. Denk bijvoorbeeld ook aan observatiewerkzaamheden, wondverzorging en aan het verlenen van gespecialiseerde zorg.

Een verpleegkundige kan werkzaam zijn bij verschillende instanties zoals een ziekenhuis, gevangenis, privékliniek, defensie, revalidatiecentrum, gehandicaptenzorg of werkzaam zijn binnen een verpleeg- of verzorgingshuis. Als verpleegkundige mag zelf geen medische diagnose stellen, echter mag een verpleegkundige wel diverse handelingen uitvoeren volgens strikte protocollen. In Nederland is het beroep verpleegkundige een beschermd beroep en mag men zich alleen verpleegkundige noemen als een erkende opleiding is voltooid. Verpleegkundige zijn geregistreerd in het zogenaamde BIG register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het beroep verpleegkundige komt binnen Nederland voor op Mbo-niveau en op Hbo-niveau. Welke bevoegdheden een verpleegkundige precies heeft, is geheel afhankelijk van de genoten opleidingen en het niveau. Als verpleegkundige zal je over het algemeen te maken krijgen met veel verschillende cliënten, mantelzorgers, ambulant begeleiders en verschillende medisch specialisten. Met welke medisch specialisten je precies te maken krijgt, is meestal afhankelijk van de afdeling, waarbinnen je werkzaam bent. Denk bijvoorbeeld aan oncologen, internisten, chirurgen en aan dermatologen. Als verpleegkundige ben je over het algemeen werkzaam onder de afdelingsmanager of een zorgmanager.

Wat is een verpleegkundige?

Een verpleegkundige is een zorgmedewerker in de gezondheidszorg die gespecialiseerd is in het verlenen van directe zorg aan individuen, om hun gezondheid te bevorderen, ziekte te voorkomen, en te helpen bij het herstel van ziekte of letsel. Verpleegkundigen werken in verschillende zorgomgevingen, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties, poliklinieken en gemeenschapscentra. De taken en verantwoordelijkheden van een verpleegkundige kunnen variëren, maar over het algemeen omvatten ze:

  • Patiëntenzorg: Verpleegkundigen bieden directe zorg aan patiënten, waarbij ze medische procedures uitvoeren, medicatie toedienen, vitale functies controleren, wonden verzorgen, patiënten ondersteunen bij dagelijkse activiteiten en emotionele ondersteuning bieden. Ze werken nauw samen met artsen en andere zorgverleners om de beste zorg te bieden en de gezondheid van de patiënten te bevorderen.
  • Patiënteneducatie: Verpleegkundigen spelen een belangrijke rol bij het informeren en educeren van patiënten en hun families over gezondheidsgerelateerde onderwerpen, ziektepreventie, behandelingsplannen, medicatiegebruik en zelfzorg. Ze beantwoorden vragen, bieden geruststelling en helpen patiënten bij het nemen van geïnformeerde beslissingen over hun gezondheid.
  • Coördinatie van zorg: Verpleegkundigen hebben vaak een coördinerende rol bij het plannen en organiseren van de zorg voor patiënten. Ze werken samen met andere zorgverleners om behandelplannen te ontwikkelen, de voortgang van de zorg te bewaken, zorgafspraken te regelen en de continuïteit van zorg te waarborgen wanneer patiënten overgaan naar verschillende zorginstellingen of settings.
  • Observatie en rapportage: Verpleegkundigen observeren nauwlettend de toestand van patiënten, letten op veranderingen in symptomen of reacties op behandeling, en rapporteren deze informatie aan artsen en andere leden van het zorgteam. Ze houden gedetailleerde medische dossiers bij om een nauwkeurige en actuele registratie van de zorg te behouden.
  • Samenwerking in het zorgteam: Verpleegkundigen werken samen met andere zorgverleners, zoals artsen, specialisten, fysiotherapeuten en maatschappelijk werkers, om een geïntegreerde en holistische benadering van zorg te bieden. Ze communiceren effectief, delen informatie en nemen deel aan gezamenlijke besluitvorming om de best mogelijke zorgervaring voor de patiënt te garanderen.

Verpleegkundigen spelen een cruciale rol in de gezondheidszorg en bieden essentiële zorg en ondersteuning aan patiënten in verschillende fasen van gezondheid en ziekte. Ze moeten een gedegen kennis hebben van medische procedures, behandelingen en protocollen, evenals sterke communicatie-, organisatie- en empathische vaardigheden om effectief te kunnen functioneren als onderdeel van een zorgteam.

Werken als verpleegkundige

Om als een verpleegkundige te kunnen werken is een groot verantwoordelijkheidsgevoel heel belangrijk, omdat er de hele dag met mensen gewerkt zal worden, die in veel gevallen afhankelijk zijn van de verpleegkundige. Ook kan het werk zwaar zijn en onder hoge druk gedaan moeten worden, omdat het druk is op de afdeling. De taken zijn divers, zoals het verschonen van patiënten, het wassen van patiënten en het uit- en aankleden van patiënten. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer taken die de verpleegkundige op zich nemen kan, zoals het verzorgen van bestellingen. De patiënten krijgen een behandelplan van de artsen, die de verpleegkundige aanhoudt. De verpleegkundige schrijft de meeste zaken op die de patiënten aangaan, zoals het wel of niet eten en andere bijzonderheden die de patiënten aangaan. Zo kan het zijn dat een patiënt klachten heeft over bepaalde medicijnen en de verpleegkundige dat noteert voor de arts. Naast verzorgende taken is de verpleegkundige ook de aangewezen persoon om toezicht te houden op de patiënten, en wanneer het nodig is ze bij te staan in een moeilijke periode. Omdat een verpleegkundige nogal wat kan meemaken op de werkvloer, moet deze sterk in zijn schoenen staan en tegen stress kunnen.

Verpleegkundige specialisaties:

Wat doe je als verpleegkundige:

Opleidingen tot verpleegkundige

Wie als verpleegkundige wil gaan werken kan het beste de Mbo-opleiding verpleegkunde volgen. De opleiding tot niveau vier (verpleegkunde) duurt over het algemeen vier jaar. Tijdens de opleiding is er onder meer aandacht voor diverse onderwerpen die met de verzorging te maken hebben, zoals het ondersteunen bij de persoonlijke basiszorg, begeleiding op psychosomatisch en sociaal gebied, verpleegtechnische handelingen, coördineren en organiseren van de zorgverlening en het geven van voorlichting als verpleegkundige. Tijdens de opleiding tot verpleegkundige combineer je de opleiding door te werken en te leren. In veel gevallen zul je vier dagen werken en één dag in de week naar school gaan voor de theorie. Wie na de opleiding verpleegkundige nog verder wil leren kan de vervolgstudie Hbo-verpleegkundige volgen. Deze opleiding duurt over het algemeen nog eens drie jaar, maar is ook sneller te doen. Het grote voordeel van de hbo-opleiding verpleegkundige is dat je je nog verdere kan ontwikkelen als verpleegkundige op diverse gebieden, zoals ambulanceverpleegkundige, brandwondenverpleegkunde, kinderverpleegkunde, spoedeisende hulp en neurologie. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een verpleegkundige werkzaam kan zijn

Als verpleegkundige ben je werkzaam in een ziekenhuis, thuiszorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg of in de psychiatrie. Met de hbo-opleiding tot verpleegkundige zijn er nog meer mogelijkheden om als verpleegkundige te kunnen werken. De meeste verpleegkundigen zijn werkzaam in ziekenhuizen. Zoals eerder omschreven kunnen verpleegkundigen op veel verschillende manieren werkzaam zijn. De gekozen specialisatie zal bepalen welke werkzaamheden je precies uitvoert.

Competenties verpleegkundige

Als verpleegkundige moet je goed kunnen samenwerken, omdat de zorg zelden alleen wordt gegeven aan patiënten. Denk hierbij aan artsen en bijvoorbeeld diëtisten. Het op een duidelijke manier kunnen communiceren als verpleegkundige is dan ook erg belangrijk. Tijdens de opleiding tot verpleegkundige is er veel aandacht voor de communicatie als verpleegkundige. De communicatie als verpleegkundige is zeker niet alleen gericht op praten, maar ook op het doorvragen als verpleegkundige, om er achter te komen hoe de patiënt zich eigenlijk echt voelt, omdat niet alle patiënten zomaar hun problemen voorleggen aan de verpleegkundige. Daarnaast heb je als verpleegkundige natuurlijk een groot inlevingsvermogen en respecteer je de wensen van de patiënten. Natuurlijk vind je het ook gewoon leuk om voor mensen te zorgen. Algemeen belangrijke woorden zijn motiveren, sensitiviteit, plannen, organiseren en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als verpleegkundige

Als verpleegkundige is het vinden van werk doorgaans geen enkel probleem. In de meeste gevallen kan je als verpleegkundige direct na je opleiding aan de slag bij je stageadres, waardoor je niet zonder werk komt te zitten. Het doorgroeien als verpleegkundige moet echt gezien worden in het volgen van extra opleidingen als verpleegkundige, omdat anders doorgroeien niet mogelijk zal zijn. Dit houdt over het algemeen in dat je een passende hbo-opleiding moet volgen. Verpleegkundigen die beschikken over een hbo-opleiding hebben meer verantwoordelijkheden. Denk hierbij aan coördinerende en kwaliteitsbewakende werkzaamheden. Wel kan een verpleegkundige bijvoorbeeld doorgroeien tot zorgcoördinator.

Arbeidsvoorwaarden en salaris verpleegkundige

Als verpleegkundige heb je natuurlijk onregelmatige werktijden en kan het voorkomen dat je in de avond, nacht of in het weekend moet werken. Dit hoort bij het werk als verpleegkundige. Als verpleegkundige kan je onder verschillende cao's vallen, afhankelijk van je soort werkgever. Een verpleegkundige met een Mbo-opleiding verdient in loondienst ergens tussen 1800 en 3100 euro bruto per maand, afhankelijk van je leeftijd en dienstjaren.

Read this information on Nurse in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Krankenschwester auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Enfermera en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Verpleegkundige

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Verpleegkundige bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl