Endoscopieverpleegkundige

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een endoscopieverpleegkundige is een verpleegkundige op Mbo-niveau of op Hbo-niveau, die beschikt over de specialistische vervolgopleiding endoscopieverpleegkundige. De belangrijkste taak van een endoscopieverpleegkundige is het assisteren van medisch specialisten en het bijstaan van patiënten, die een endoscopisch onderzoeken moeten ondergaan of ondergaan hebben. Op de endoscopieafdeling van algemene ziekenhuizen heeft endoscopisch onderzoek in de meeste gevallen betrekking op maag- en darmonderzoeken. Het is de endoscopieverpleegkundige, die de maag-darm-leverarts zal assisteren tijdens zijn of haar werkzaamheden. Daarnaast kan een endoscopieverpleegkundige andere medisch specialisten assisteren als er inwendig onderzoek nodig is. Het is dus niet zo dat een endoscopieverpleegkundige alleen werkt met maag-darm-leverartsen, omdat ook andere medisch specialisten endoscopisch onderzoeken kunnen uitvoeren, zoals kinderartsen, internisten en longartsen. Over het algemeen betreft het wel vaak maag- en darmonderzoeken. De werkzaamheden van een endoscopieverpleegkundige moeten gezien worden als brede werkzaamheden, zoals assisterende werkzaamheden, het klaarzetten van alle apparatuur, het schoonmaken van de endoscopie apparatuur en het informeren van de patiënten over de behandeling. Als endoscopieverpleegkundige ben je over het algemeen werkzaam binnen verschillende afdelingen en werkzaam met patiënten van jong tot oud. Andere benamingen voor endoscopieverpleegkundige kunnen ook zijn coloscopie verpleegkundige of verpleegkundig endoscopist. Een endoscopieverpleegkundige kan ook opgeleid zijn om zelfstandig colon- en sigmoïdoscopieën uit te mogen voeren en diagnoses te stellen. In dat geval moet een endoscopieverpleegkundige aangemerkt worden als verpleegkundig endoscopist. Een verpleegkundig endoscopist beschikt over meer bevoegdheden dan een endoscopieverpleegkundige.

Een endoscopieverpleegkundige is dus een verpleegkundige of verpleegkundig specialist, die beschikt over een aanvullende opleiding tot endoscopieverpleegkundige. Als leerling endoscopieverpleegkundige leer je voornamelijk hoe je artsen moet assisteren tijdens endoscopisch onderzoek. Deze onderzoeken hebben vooral betrekking op het functioneren van de maag, slokdarm, dunne darm, alvleesklier, lever en gal. Daarnaast leer je hoe je endoscopisch onderzoeksinstrumenten moet gebruiken en toepassen. Endoscopie betekent niks anders dan het binnenin kijken. In dat dit geval heeft dit betrekking op het binnenin kijken bij patiënten. Als endoscopieverpleegkundige kan je ook verantwoordelijk zijn voor het opstellen van behandelplannen in samenwerking met een arts. De bevoegdheden als endoscopieverpleegkundige en als verpleegkundig endoscopist zijn wel beperkt, omdat een endoscopieverpleegkundige en verpleegkundig endoscopist niet aangemerkt kunnen worden als medisch specialist. Zoals eerder omschreven kan een endoscopieverpleegkundige te maken hebben met verschillende medische specialisten. Denk bijvoorbeeld aan kinderartsen, internisten, longartsen en aan Kno-artsen.

Werken als endoscopieverpleegkundige

Een endoscopieverpleegkundige heeft een speciale opleiding afgerond waardoor hij of zij zich endoscopieverpleegkundige mag noemen. Als andere zorgmedewerkers medisch specialisten assisteren die niet beschikken over de vervolgopleiding endoscopieverpleegkundige spreekt men van een endoscopie-assistent. Denk bijvoorbeeld aan een doktersassistent die niet aangemerkt kan worden als endoscopieverpleegkundige als hij of zij niet beschikt over de specialistische vervolgopleiding endoscopieverpleegkundige.

Taken van een endoscopieverpleegkundige:

  • Het assisteren tijdens onderzoeken
  • Het eventueel klaarmaken van medicatie
  • Het eventueel verdoven van patiënten (keelspray)
  • Het geven van voorlichting aan patiënten
  • Het informeren van patiënten
  • Het monitoren van vitale functies tijdens het onderzoek
  • Het opstellen van een behandelplan in samenwerking met een arts
  • Het steriliseren van de endoscoop

Beroep endoscopieverpleegkundige:

Verpleegkundige Endoscopiecentrum:

Opleidingen tot endoscopieverpleegkundige

Het worden van een endoscopieverpleegkundige is alleen mogelijk als je al beschikt over de Mbo-opleiding Verpleegkundige of de Hbo-opleiding Verpleegkundige. De opleiding endoscopieverpleegkundige is dan ook een aanvullende vervolgopleiding als verpleegkundige. Ook praktijkervaring opgedaan op de endoscopie afdeling is over het algemeen een vereiste om in aanmerking te kunnen komen voor de opleiding endoscopieverpleegkundige. Tijdens de opleiding endoscopieverpleegkundige leer je hoe je een arts in het ziekenhuis moet assisteren bij endoscopisch onderzoek en endoscopische behandeling. De opleiding endoscopieverpleegkundige zal over het algemeen ongeveer negen maanden in beslag nemen.

Bedrijven waar een endoscopieverpleegkundige werkzaam kan zijn

Een endoscopieverpleegkundige is over het algemeen werkzaam binnen ziekenhuizen op de endoscopie afdeling. Daarnaast kan een endoscopieverpleegkundige werkzaam zijn voor privéklinieken. Zoals eerder omschreven kan je als endoscopieverpleegkundige binnen je werkzaamheden te maken krijgen met verschillende medische specialisten.

Competenties endoscopieverpleegkundige

De kerncompetenties waarover een endoscopieverpleegkundige moet beschikken worden aangeleerd tijdens de vervolgopleiding. De belangrijkste competentie als endoscopieverpleegkundige is dat hij of zij beschikt over specifieke kennis van endoscopisch onderzoek en therapeutische behandelingen. Ook het klinisch redeneren is als endoscopieverpleegkundige een belangrijke competentie. Omdat je te maken krijgt met veel verschillende patiënten kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn adviseren, informeren, observeren, beoordelen, secuur, plannen, samenwerking, overleggen, analyseren, onderzoeken en psychosociale zorg.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als endoscopieverpleegkundige

Het arbeidsmarktperspectief als endoscopieverpleegkundige is afhankelijk van de opleidingen en de praktijkervaring, omdat niet iedereen zomaar endoscopieverpleegkundige kan worden. Het beroep endoscopieverpleegkundige betreft een zeer specifiek beroep dat niet zomaar voor iedereen toegankelijk zal zijn. De doorgroeimogelijkheden als endoscopieverpleegkundige moeten gezien worden in het volgen van extra opleidingen, omdat er anders eigenlijk geen echte doorgroeimogelijkheden zijn als endoscopieverpleegkundige. Een endoscopieverpleegkundige kan wel een aanvullende opleiding volgen tot verpleegkundig endoscopist.

Arbeidsvoorwaarden en salaris endoscopieverpleegkundige

Een endoscopieverpleegkundige zal over het algemeen onder de cao Ziekenhuizen vallen waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn afhankelijk van de werkgever. Een  endoscopieverpleegkundige zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 2500 en 3800 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en verdere verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl