Endoscopieverpleegkundige

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een endoscopieverpleegkundige is een verpleegkundige op Mbo-niveau of op Hbo-niveau die beschikt over de specialistische vervolgopleiding endoscopieverpleegkundige. De belangrijkste taak van een endoscopieverpleegkundige is het assisteren van medisch specialisten en het bijstaan van patiënten die een endoscopisch onderzoeken moeten ondergaan of ondergaan hebben. Op de endoscopieafdeling van algemene ziekenhuizen heeft endoscopisch onderzoek in de meeste gevallen betrekking op maag- en darmonderzoeken. Het is de endoscopieverpleegkundige die de maag-darm-leverarts zal assisteren tijdens zijn of haar werkzaamheden. Daarnaast kan een endoscopieverpleegkundige andere medisch specialisten assisteren als er inwendig onderzoek nodig is. De werkzaamheden van een endoscopieverpleegkundige moeten gezien worden als brede werkzaamheden, zoals het klaarzetten van alle apparatuur zodat een arts een endoscopie kan uitvoeren, het schoonmaken van de endoscopie apparatuur, het informeren van de patiënten over de behandeling. Als endoscopieverpleegkundige ben je over het algemeen ook werkzaam binnen verschillende afdelingen en werkzaam met verschillende patiënten van jong tot oud.

Het is niet zo dat een endoscopieverpleegkundige alleen werk met maag-darm-leverartsen, omdat ook andere medisch specialisten endoscopisch onderzoeken kunnen uitvoeren zoals kinderartsen, internisten en longartsen. Over het algemeen betreft het wel vaak maag- en darmonderzoeken. Andere benamingen voor een endoscopieverpleegkundige kunnen ook zijn coloscopie verpleegkundige of verpleegkundig endoscopist.

Een endoscopieverpleegkundige is speciaal opgeleid om zelfstandig colon- en sigmoïdoscopieën uit te mogen voeren en zelf diagnoses te kunnen stellen tijdens het onderzoek. De bevoegdheden als endoscopieverpleegkundige zijn wel beperkt, omdat een endoscopieverpleegkundige niet aangemerkt kan worden als een medisch specialist. Ook het opstellen van een behandelplan zal gedaan worden in samenwerking met een arts.

Werken als endoscopieverpleegkundige

Een endoscopieverpleegkundige heeft een speciale opleiding afgerond waardoor hij of zij zich endoscopieverpleegkundige mag noemen. Als andere zorgmedewerkers medisch specialisten assisteren die niet beschikken over de vervolgopleiding endoscopieverpleegkundige spreekt men van een endoscopie-assistent. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een doktersassistent die niet aangemerkt kan worden als een endoscopieverpleegkundige als hij of zij niet beschikt over de specialistische vervolgopleiding endoscopieverpleegkundige.

Diverse werkzaamheden van een endoscopieverpleegkundige:

  • Het assisteren tijdens onderzoeken
  • Het eventueel klaarmaken van medicatie
  • Het eventueel verdoven van patiënten (keelspray)
  • Het geven van voorlichting aan patiënten
  • Het informeren van patiënten
  • Het monitoren van vitale functies tijdens het onderzoek
  • Het opstellen van een behandelplan in samenwerking met een arts
  • Het steriliseren van de endoscoop

Beroep endoscopieverpleegkundige:

Verpleegkundige Endoscopiecentrum:

Opleidingen tot endoscopieverpleegkundige

Het worden van een endoscopieverpleegkundige is alleen mogelijk als je al beschikt over de Mbo-opleiding Verpleegkundige of de Hbo-opleiding Verpleegkundige. De opleiding endoscopieverpleegkundige is dan ook een aanvullende vervolgopleiding als verpleegkundige. Ook praktijkervaring opgedaan op de endoscopie afdeling is over het algemeen een vereiste om in aanmerking te kunnen komen voor de opleiding endoscopieverpleegkundige. Tijdens de opleiding endoscopieverpleegkundige leer je hoe je een arts in het ziekenhuis moet assisteren bij endoscopisch onderzoek en endoscopische behandeling. De opleiding endoscopieverpleegkundige zal over het algemeen ongeveer negen maanden in beslag nemen.

Bedrijven waar een endoscopieverpleegkundige werkzaam kan zijn

Een endoscopieverpleegkundige is over het algemeen werkzaam binnen ziekenhuizen op de endoscopie afdeling. Daarnaast kan een endoscopieverpleegkundige werkzaam zijn voor privéklinieken.

Competenties endoscopieverpleegkundige

De kerncompetenties waarover een endoscopieverpleegkundige moet beschikken worden aangeleerd tijdens de vervolgopleiding. De belangrijkste competentie als endoscopieverpleegkundige is dat hij of zij beschikt over specifieke kennis van endoscopisch onderzoek en therapeutische behandelingen. Ook het klinisch redeneren is als endoscopieverpleegkundige een belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn observeren, beoordelen, waakzaamheid, secuur, communicatie, samenwerken, psychosociale zorg en het kunnen analyseren van onderzoeksgegevens.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als endoscopieverpleegkundige

Het arbeidsmarktperspectief als endoscopieverpleegkundige is afhankelijk van de opleidingen en de praktijkervaring, omdat niet iedereen zomaar endoscopieverpleegkundige kan worden. Het beroep endoscopieverpleegkundige betreft een zeer specifiek beroep dat niet zomaar voor iedereen toegankelijk zal zijn. De doorgroeimogelijkheden als endoscopieverpleegkundige moeten gezien worden in het volgen van extra opleidingen, omdat er anders eigenlijk geen echte doorgroeimogelijkheden zijn als endoscopieverpleegkundige.

Arbeidsvoorwaarden en salaris endoscopieverpleegkundige

Een endoscopieverpleegkundige zal over het algemeen onder de cao Ziekenhuizen vallen waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn afhankelijk van de werkgever. Een  endoscopieverpleegkundige zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 2500 en 3800 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en verdere verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl