Team Mijnzzp

Wat doet een Endoscopieverpleegkundige?

Een endoscopieverpleegkundige is een verpleegkundige op Mbo-niveau of op Hbo-niveau, die beschikt over de specialistische vervolgopleiding endoscopieverpleegkundige. De belangrijkste taak van een endoscopieverpleegkundige is het assisteren van medisch specialisten en het bijstaan van patiënten, die een endoscopisch onderzoeken moeten ondergaan of ondergaan hebben. Op de endoscopieafdeling van algemene ziekenhuizen heeft endoscopisch onderzoek in de meeste gevallen betrekking op maag- en darmonderzoeken. Het is de endoscopieverpleegkundige, die de maag-darm-leverarts zal assisteren tijdens zijn of haar werkzaamheden. Daarnaast kan een endoscopieverpleegkundige andere medisch specialisten assisteren als er inwendig onderzoek nodig is. Het is dus niet zo dat een endoscopieverpleegkundige alleen werkt met maag-darm-leverartsen, omdat ook andere medisch specialisten endoscopisch onderzoeken kunnen uitvoeren, zoals kinderartsen, internisten en longartsen. Over het algemeen betreft het wel vaak maag- en darmonderzoeken. De werkzaamheden van een endoscopieverpleegkundige moeten gezien worden als brede werkzaamheden, zoals assisterende werkzaamheden, het klaarzetten van alle apparatuur, het schoonmaken van de endoscopie apparatuur en het informeren van de patiënten over de behandeling. Als endoscopieverpleegkundige ben je over het algemeen werkzaam binnen verschillende afdelingen en werkzaam met patiënten van jong tot oud. Een endoscopieverpleegkundige kan ook opgeleid zijn om zelfstandig colon- en sigmoïdoscopieën uit te mogen voeren en diagnoses te stellen. In dat geval moet een endoscopieverpleegkundige aangemerkt worden als verpleegkundig endoscopist. Een verpleegkundig endoscopist beschikt over meer bevoegdheden dan een endoscopieverpleegkundige. Andere benamingen voor endoscopieverpleegkundige kunnen ook zijn coloscopie verpleegkundige of verpleegkundig endoscopist.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Endoscopieverpleegkundige

Wat is het salaris en tarief van een Endoscopieverpleegkundige? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Endoscopieverpleegkundige in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Endoscopieverpleegkundige

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Endoscopieverpleegkundige bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl