Kinderverpleegkundige

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep kinderverpleegkundige
Carriere maken als kinderverpleegkundige
Werken als kinderverpleegkundige
Werkzaamheden kinderverpleegkundige:
Opleiding tot kinderverpleegkundige:
Beroepsfilm kinderverpleegkundige:
Opleidingen tot kinderverpleegkundige
Bedrijven waar een kinderverpleegkundige werkzaam kan zijn
Competenties kinderverpleegkundige
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als kinderverpleegkundige
Arbeidsvoorwaarden en salaris kinderverpleegkundige
Eigen bedrijf starten als Kinderverpleegkundige
Boekhoudprogramma vergelijken Kinderverpleegkundige

Beroep kinderverpleegkundige

Een kinderverpleegkundige is een verpleegkundige, die beschikt over de vervolgopleiding kinderverpleegkundige (pediatrie) of de vervolgopleiding kinderverpleegkundige extramurale zorg. Extramurale zorg heeft betrekking op kinderen die thuis wonen en dus niet verblijven in een ziekenhuis of instelling. Als kinderen verblijven in een ziekenhuis of instelling spreekt men ook wel van intramurale zorg. Als kinderverpleegkundige krijg je te maken met kinderen van alle leeftijden, zoals zuigelingen, peuters, kleuters en pubers. Omdat kinderen in veel gevallen niet zelf kunnen beslissen over moeilijke onderwerpen heb je als kinderverpleegkundige ook te maken met ouders, verzorgers en andere specialisten, zoals maatschappelijk werkers. Om kinderen op een goede manier te kunnen verzorgen is het meestal noodzakelijk om de ouders of verzorgers te betrekken bij het onderzoek voordat een kinderverpleegkundige een verpleegplan kan opstellen. De werkzaamheden van een kinderverpleegkundige verschillen van gewone verpleegkundige werkzaamheden, omdat kinderen in veel gevallen niet zelfstandig kunnen aangeven wat ze precies mankeren. Ook krijgt een kinderverpleegkundige veel te maken met kinderziekten, die bij volwassenen meestal niet voorkomen. Als kinderverpleegkundige ben je werkzaam onder de supervisie van een kinderarts en heb je te maken met kinderen tot een leeftijd van zestien tot achttien jaar. Als kinderverpleegkundige bestaan er verschillende specialisaties. Denk bijvoorbeeld aan een kinderverpleegkundige die werkzaam is als neonatologie verpleegkundige. Een neonatologie verpleegkundige is werkzaam met te vroeg geboren kinderen (prematuren). Het beroep kinderverpleegkundige is een beroep dat bij je moet passen, omdat het beroep soms zwaar is. Als kinderverpleegkundige zal je regelmatig te maken krijgen met emoties en moeilijke momenten.

Carriere maken als kinderverpleegkundige

Een kinderverpleegkundige is dus een verpleegkundige of verpleegkundig specialist, die beschikt over een aanvullende opleiding tot kinderverpleegkundige. Ondanks dat een kinderverpleegkundige beschikt over een specialistische vervolgopleiding als kinderverpleegkundige is het niet zo dat een kinderverpleegkundige alle werkzaamheden met betrekking tot de verpleging van kinderen mag uitvoeren. Denk hierbij aan kinderoncologie, aan kinderen die spoedeisende hulp nodig hebben of aan kinderen die intensieve zorg nodig hebben, omdat ze een levensbedreigende aandoening hebben. Ook pasgeborenen die aangemerkt worden als prematuur behoren niet tot het werkgebied van een kinderverpleegkundige. Baby's die te vroeg geboren zijn worden verpleegd door speciale neonatologie verpleegkundigen. Het is dus niet zo dat een kinderverpleegkundige allround gespecialiseerd is, omdat er binnen de kinderverpleegkunde ook weer diverse specialisaties zijn die om extra opleidingen vragen.

Werken als kinderverpleegkundige

Als kinderverpleegkundige maak je over het algemeen deel uit van een multidisciplinair team dat kan bestaan uit diverse specialisten zoals kinderartsen, pedagogisch medewerkers, psychologen, fysiotherapeuten en maatschappelijk werkers, die allemaal betrokken kunnen zijn bij de zorg van kinderen. Het is over het algemeen de kinderverpleegkundige die de zorg zal coördineren volgens de gemaakte afspraken binnen het multidisciplinair team. Het is ook de kinderverpleegkundige die zal waken over de kwaliteit van de zorg. Vanzelfsprekend moet een kinderverpleegkundige over affiniteit beschikken met kinderen. Als kinderverpleegkundige is het ook belangrijk om veel inlevingsvermogen te hebben, omdat het verplegen van kinderen soms moeilijk is. Dit heeft niet alleen betrekking op de daadwerkelijke verpleging van kinderen. Denk ook aan kinderen, die ontroostbaar zijn of aan kinderen, die opstandig zijn. Als kinderverpleegkundige moet je dan ook over de juiste persoonlijkheid beschikken.

Werkzaamheden kinderverpleegkundige:

  • Het deelnemen aan het multidisciplinair team.
  • Het coördineren van zorg.
  • Het helpen met eten en drinken.
  • Het monitoren van de conditie van kinderen.
  • Het informeren van ouders of verzorgers.
  • Het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen.
  • Het verbinden van eventuele verwondingen.
  • Het verzorgen van kinderen (wassen, aankleden, verschonen).
  • Het waken over de geboden zorg.

Opleiding tot kinderverpleegkundige:

Beroepsfilm kinderverpleegkundige:

Opleidingen tot kinderverpleegkundige

Wie een carrière ambieert als kinderverpleegkundige moet in eerste plaats beschikken over de Mbo-opleiding Verpleegkundige of de Hbo-opleiding Verpleegkundige. De opleiding kinderverpleegkundige betreft een aanvullende opleiding als verpleegkundige. De specialistische vervolgopleiding kinderverpleegkundige kent twee uitstroomrichtingen, namelijk de uitstroomrichting extramurale zorg en de uitstroomrichting intramurale zorg, die zullen bepalen waar je precies werkzaam zal zijn na de opleiding. De specialistische vervolgopleiding kinderverpleegkundige zal over het algemeen dertien maanden in beslag nemen. Een volgen van een kinderverpleegkundige opleiding is zonder de juiste vooropleiding niet mogelijk. Zie voor meer informatie ook de beroepsvereniging V&VN Kinderverpleegkundigen. Als zzp kinderverpleegkundige kun je het beste gebruikmaken van een goed boekhoudprogramma voor de zorg.

Bedrijven waar een kinderverpleegkundige werkzaam kan zijn

Een kinderverpleegkundige is werkzaam voor een algemeen ziekenhuis, een kinderziekenhuis of is werkzaam buiten ziekenhuizen, zoals voor instellingen of bij kinderen thuis. Waar een kinderverpleegkundige precies werkzaam is is afhankelijk van de gekozen uitstroomrichting als kinderverpleegkundige. In sommige gevallen kan een kinderverpleegkundige aangemerkt worden als wijkverpleegkundige. In dat geval ben je werkzaam binnen de extramurale zorg.

Competenties kinderverpleegkundige

De kerncompetenties waarover een kinderverpleegkundige moet beschikken worden tijdens de aanvullende opleiding bijgebracht. Een belangrijke competentie als kinderverpleegkundige is communicatie, omdat een kinderverpleegkundige niet alleen te maken heeft met kinderen maar juist ook met de ouders en verzorgers van kinderen. Algemeen belangrijke woorden zijn verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandigheid, oordeelkunde, inzicht, sensitiviteit, plannen, organiseren, stressbestendigheid, monitoren, waken, controleren, overleggen en samenwerken. Het samenwerken moet gezien worden als een belangrijke competentie, omdat een kinderverpleegkundige met veel verschillende specialisten te maken kan krijgen binnen de werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld ook aan een lactatiekundige, als zuigelingen problemen ondervinden met de borstvoeding. Ook het klinisch redeneren is als verpleegkundige een belangrijke basiscompetentie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als kinderverpleegkundige

Het arbeidsmarktperspectief als kinderverpleegkundige is over het algemeen redelijk goed te noemen, mits je over de juiste opleidingen beschikt om deel te kunnen nemen aan de specialistische opleiding. Het vinden van een vacature kinderverpleegkundige zal meestal geen probleem zijn. De doorgroeimogelijkheden als kinderverpleegkundige moeten gezien worden in het volgen van extra opleidingen, omdat anders de doorgroeimogelijkheden beperkt zullen zijn. Als kinderverpleegkundige bestaan er diverse doorgroeimogelijkheden die wel om de juiste vervolgopleidingen vragen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris kinderverpleegkundige

Een kinderverpleegkundige zal doorgaans onder de cao Ziekenhuizen of de cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een kinderverpleegkundige zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 1800 en 3000 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Kinderverpleegkundige

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Kinderverpleegkundige, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Kinderverpleegkundige

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Kinderverpleegkundige bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Kinderverpleegkundige.

Mijnzzp.nl