Kinderverpleegkundige

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Kinderverpleegkundige?

Een kinderverpleegkundige is een verpleegkundige die beschikt over de specialistische vervolgopleiding kinderverpleegkundige of de specialistische vervolgopleiding kinderverpleegkundige extramurale zorg. Extramurale zorg heeft betrekking op kinderen die thuis wonen en dus niet verblijven in een ziekenhuis of instelling. Als kinderen verblijven in een ziekenhuis of instelling spreekt men ook wel van intramurale zorg. Als kinderverpleegkundige krijg je te maken met kinderen van alle leeftijden zoals pasgeboren baby's, peuters, kleuters, schoolkinderen en pubers. Omdat kinderen in veel gevallen niet zelf kunnen beslissen over moeilijke onderwerpen heb je als kinderverpleegkundige ook veel te maken met ouders, verzorgers en andere specialisten zoals maatschappelijk werkers. Om kinderen op een goede manier te kunnen verzorgen als kinderverpleegkundige is het meestal noodzakelijk om de ouders of verzorgers te betrekken bij het onderzoek voordat een kinderverpleegkundige een verpleegplan kan opstellen. De werkzaamheden van een kinderverpleegkundige verschillen van reguliere verpleegkundige werkzaamheden, omdat kinderen in veel gevallen niet zelfstandig kunnen aangeven wat ze precies mankeren. Ook krijgt een kinderverpleegkundige juist te maken met kinderziekten die bij volwassenen meestal niet voorkomen.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Kinderverpleegkundige

Wat is het salaris en tarief van een Kinderverpleegkundige? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Kinderverpleegkundige in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl