Kinderverpleegkundige

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Kinderverpleegkundige?

Een kinderverpleegkundige is een verpleegkundige, die beschikt over de vervolgopleiding kinderverpleegkundige (pediatrie) of de vervolgopleiding kinderverpleegkundige extramurale zorg. Extramurale zorg heeft betrekking op kinderen die thuis wonen en dus niet verblijven in een ziekenhuis of instelling. Als kinderen verblijven in een ziekenhuis of instelling spreekt men ook wel van intramurale zorg. Als kinderverpleegkundige krijg je te maken met kinderen van alle leeftijden, zoals zuigelingen, peuters, kleuters en pubers. Omdat kinderen in veel gevallen niet zelf kunnen beslissen over moeilijke onderwerpen heb je als kinderverpleegkundige ook te maken met ouders, verzorgers en andere specialisten, zoals maatschappelijk werkers. Om kinderen op een goede manier te kunnen verzorgen is het meestal noodzakelijk om de ouders of verzorgers te betrekken bij het onderzoek voordat een kinderverpleegkundige een verpleegplan kan opstellen. De werkzaamheden van een kinderverpleegkundige verschillen van gewone verpleegkundige werkzaamheden, omdat kinderen in veel gevallen niet zelfstandig kunnen aangeven wat ze precies mankeren. Ook krijgt een kinderverpleegkundige veel te maken met kinderziekten, die bij volwassenen meestal niet voorkomen. Als kinderverpleegkundige ben je werkzaam onder de supervisie van een kinderarts en heb je te maken met kinderen tot een leeftijd van zestien tot achttien jaar. Als kinderverpleegkundige bestaan er verschillende specialisaties. Denk bijvoorbeeld aan een kinderverpleegkundige die werkzaam is als neonatologie verpleegkundige. Een neonatologie verpleegkundige is werkzaam met te vroeg geboren kinderen (prematuren). Het beroep kinderverpleegkundige is een beroep dat bij je moet passen, omdat het beroep soms zwaar is. Als kinderverpleegkundige zal je regelmatig te maken krijgen met emoties en moeilijke momenten.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Kinderverpleegkundige

Wat is het salaris en tarief van een Kinderverpleegkundige? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Kinderverpleegkundige in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Kinderverpleegkundige

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Kinderverpleegkundige bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl