Maatschappelijk werker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep maatschappelijk werker
Maatschappelijk werker verschillende functie
Rol van de maatschappelijk werker
Werken als maatschappelijk werker
Wat doet een maatschappelijk werker:
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening:
Opleidingen tot maatschappelijk werker
Bedrijven waar een maatschappelijk werker werkzaam kan zijn
Competenties maatschappelijk werker
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als maatschappelijk werker
Arbeidsvoorwaarden en salaris maatschappelijk werker
Eigen bedrijf starten als Maatschappelijk werker
Boekhoudprogramma vergelijken Maatschappelijk werker

Beroep maatschappelijk werker

Een maatschappelijk werker is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden die te maken hebben met mensen en hun sociale omgeving. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een maatschappelijk werker het beste omschrijven als het helpen van mensen die tegen bepaalde problemen aanlopen. Dit heeft vooral betrekking op de zelfredzaamheid van mensen in hun sociale omgeving. De werkzaamheden van een maatschappelijk werker hebben niet alleen betrekking op mensen die psychische problemen hebben, omdat mensen met veel meer problemen te maken kunnen hebben. Denk bijvoorbeeld ook aan financiële problemen, relatieproblemen of aan opvoedproblemen met betrekking tot kinderen. Het werkdomein van een maatschappelijk werker is dan ook erg breed te noemen, en kan afhankelijk zijn van de genoten opleiding als maatschappelijk werker. Er kunnen meerdere opleidingen en studies van toepassing zijn op het beroep maatschappelijk werker, op verschillende niveaus. Het beroep maatschappelijk werker moet dan ook vrij algemeen gezien worden, omdat een maatschappelijk werker met verschillende soorten mensen te maken kan krijgen die ook met verschillende soorten problemen te maken kunnen hebben. In alle gevallen is een maatschappelijk werker wel verantwoordelijk voor het ondersteunen van mensen die bepaalde problemen ondervinden. Binnen het beroep maatschappelijk werker bestaan er diverse specialisaties, waardoor de inhoudelijke werkzaamheden kunnen verschillen per maatschappelijk werker. Als maatschappelijk werker ben je vooral verantwoordelijk voor het ondersteunen van mensen. Dit heeft meestal betrekking op het oplossen van problemen of het leren omgaan met bepaalde problemen. Maatschappelijk werkers kunnen met veel problemen te maken krijgen van cliënten. Denk bijvoorbeeld aan huurschuld, verslavingen, werkeloosheid, opvoedingsproblemen en aan depressiviteit.

Maatschappelijk werker verschillende functie

Maatschappelijk werker is dus een algemene benaming voor verschillende vaklieden, die werkzaam zijn binnen de sociale sector. Als maatschappelijk werker ben je een soort van persoonlijke toezichthouder, die cliënten bijstaat en ondersteunt die met problemen te maken hebben. De belangrijkste taak van een maatschappelijk werker is het ervoor zorgen dat mensen zelfstandig kunnen functioneren binnen de maatschappij. Hoe een maatschappelijk werker dit precies doet, is sterk afhankelijk van problematiek van de cliënt. In de meeste gevallen zal een maatschappelijk werker ook te maken hebben met andere specialisten waaraan hij of zij rapporteert over de voortgang. Welke specialisten dit precies zijn kan per cliënt verschillen. Denk bijvoorbeeld aan psychologen, relatietherapeuten, gezinsvoogden of aan re-integratiecoaches. Als een maatschappelijk werker te maken heeft met kinderen kan ook de benaming pedagoog van toepassing zijn. Een pedagoog is gespecialiseerd in opvoedkunde. Het is niet zo dat maatschappelijk werkers alleen te maken hebben met cliënten die een stoornis hebben. Het kan bijvoorbeeld ook gewoon gaan om mensen die tijdelijk extra hulpverlening nodig hebben door verschillende oorzaken. In alle gevallen zal de aandacht zich wel richten op de zelfredzaamheid binnen hun sociale omgeving.

Rol van de maatschappelijk werker

Binnen Nederland spelen maatschappelijk werkers een belangrijke rol, omdat ze over het algemeen veel bij cliënten thuis komen. Door het thuis bezoeken van cliënten is het mogelijk om mensen te monitoren, zodat kleine problemen niet ontaarden in grote problemen. Hoe vaak een maatschappelijk werker mensen precies zal bezoeken is sterk afhankelijk van de soort hulpverlening. Ook de soort problemen vraagt meestal om een specifiek behandelplan. Als maatschappelijk werker zal je mensen ontmoeten die met uiteenlopende soorten problemen te maken kunnen hebben, zoals verslavingen, opvoedproblemen of financiële problemen. Als maatschappelijk werker werk je volgens de beroepscode, waarbinnen precies is opgenomen welke handelingen een maatschappelijk werker mag uitvoeren. Daarnaast heeft de beroepscode betrekking op de onderlinge verhoudingen en de geheimhouding van informatie, omdat je te maken zal krijgen met persoonlijke informatie van cliënten.

Werken als maatschappelijk werker

Het werken als maatschappelijk werker kan aangemerkt worden als nobel en belangrijk werk, omdat je mensen probeert te helpen. De werkzaamheden van een maatschappelijk werker moeten niet onderschat worden, omdat ze aan te merken zijn als zwaar en soms moeilijk. Daarnaast is het beroep maatschappelijk werker niet geheel ongevaarlijk, omdat je ook met mensen te maken kan krijgen die onvoorspelbaar gedrag vertonen. In de meeste gevallen zijn de mensen wel bekend bij de casemanager of zorgmanager en zal een maatschappelijk werker dit soort mensen niet alleen bezoeken. Als maatschappelijk werker heb je in de meeste gevallen ook te maken met een behandelcoördinator.

Wat doet een maatschappelijk werker:

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening:

Opleidingen tot maatschappelijk werker

De meest gerichte opleiding tot maatschappelijk werker is de Hbo-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van ongeveer vier jaar. Daarnaast kan het andere opleidingen of studies betreffen, omdat het beroep maatschappelijk werker betrekking kan hebben op meerdere beroepen. Een universitaire studie zoals Pedagogiek of Sociale Wetenschappen behoort bijvoorbeeld ook tot de mogelijkheden. Zie voor meer informatie ook de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding correct bijhouden is belangrijk als maatschappelijk werker.

Bedrijven waar een maatschappelijk werker werkzaam kan zijn

Als maatschappelijk werker kan je werkzaam zijn voor verschillende bedrijven, overheden en instellingen. Denk bijvoorbeeld aan de jeugdzorg, de verslavingszorg, ziekenhuizen, opvanghuizen, de reclassering of aan instellingen gericht op de maatschappelijke dienstverlening. Waar je precies werkzaam bent is meestal afhankelijk van de genoten opleiding. Als je werkzaam bent voor bedrijven kan ook de benaming bedrijfsmaatschappelijk werker van toepassing zijn. Een maatschappelijk werker kan ook werkzaam zijn als ambtenaar. In sommige gevallen zijn maatschappelijk werkers actief als vrijwilliger.

Competenties maatschappelijk werker

Als maatschappelijk werker moet je over behoorlijk wat verschillende competenties beschikken, die ook afhankelijk kunnen zijn van de soort werkgever. Over het algemeen kunnen we stellen dat je als maatschappelijk werker communicatief gezien sterk onderlegd moet zijn. Daarnaast speelt inlevingsvermogen een belangrijke rol als maatschappelijk werker, omdat je met verschillende mensen te maken kan krijgen die allemaal zo hun eigen problemen hebben. Algemeen belangrijke woorden zijn samenwerken, stressbestendigheid, doorzettingsvermogen, overleggen, conflictbeheersing, inzicht, plannen, organiseren, coachen, begeleiden, inspireren, monitoren en motiveren. Als laatste is het belangrijk om te benoemen dat je als maatschappelijk werker integer moet zijn en dat je over een professionele werkhouding moet beschikken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als maatschappelijk werker

Het arbeidsmarktperspectief als maatschappelijk werker is over het algemeen goed te noemen, mits je over de juiste opleidingen beschikt. Als maatschappelijk werker kan je voor uiteenlopende soorten werkgevers werkzaam zijn, waardoor het vinden van een baan over het algemeen geen probleem zal zijn. De doorgroeimogelijkheden als maatschappelijk werker moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie, zoals de functie teamhoofd of teammanager. Verdere doorgroeimogelijkheden zijn over het algemeen niet mogelijk zonder verdere opleidingen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris maatschappelijk werker

Er zijn geen specifieke voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je als maatschappelijk werker voor verschillende soorten bedrijven, overheden en instellingen werkzaam kan zijn die gebruikmaken van verschillende cao's. Een maatschappelijk werker met een afgeronde hbo-opleiding zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 2500 en 3700 euro bruto per maand, afhankelijk van opleiding, leeftijd en specifieke verantwoordelijkheden. Een hoger salaris is binnen dit beroep denkbaar als je beschikt over een universitaire studie of opleiding.

Eigen bedrijf starten als Maatschappelijk werker

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Maatschappelijk werker, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Maatschappelijk werker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Maatschappelijk werker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Maatschappelijk werker.

Mijnzzp.nl