Casemanager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep casemanager
Werken als casemanager
Functie casemanager
Verschillende benamingen casemanager
Taken als casemanager:
Wat doet een casemanager:
Ziekteverzuim:
Opleidingen tot casemanager
Bedrijven waar een casemanager werkzaam kan zijn
Competenties casemanager
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als casemanager
Arbeidsvoorwaarden en salaris casemanager
Eigen bedrijf starten als Casemanager
Boekhoudprogramma vergelijken Casemanager

Beroep casemanager

Een casemanager is een manager die verantwoordelijk is voor procesbewaking. In de meeste gevallen zal casemanagement betrekking hebben op de begeleiding van cliënten die op een bepaalde manier zorg nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan mensen die ziek thuis zitten of aan mensen die extra begeleiding nodig hebben om weer aan het werk te kunnen gaan. Het is de casemanager die verantwoordelijk is voor de procesbewaking. Binnen bedrijven en andere organisaties kunnen verschillende mensen aangesteld worden als casemanager, zoals medewerkers van de afdeling personeel en organisatie, afdelingsmanagers of bijvoorbeeld de directeur. Daarnaast kan er sprake zijn van externe bedrijven, zoals de Arbodienst of bijvoorbeeld een maatschappelijk werker die werkzaam is als casemanager. In alle gevallen is het de casemanager die verantwoordelijk is voor het vastleggen van alle gemaakte afspraken en is het ook de casemanager die waakt over het proces. Casemanagement is een vorm van hulpverlening waarbij cliënten extra begeleiding krijgen om zoveel mogelijk zelfstandig mee te kunnen draaien in de maatschappij. Casemanagement komt in de praktijk op verschillende manieren voor, zoals binnen het bedrijfsleven en binnen de zorg. Cliënten en werkgevers kunnen met vragen terecht bij de betreffende casemanager als dat nodig mocht zijn. In het algemeen is de casemanager het aanspreekpunt voor alle betrokken partijen. Denk hierbij aan de werkgever, de arbodienst, het UWV en aan behandelaars. Het beroep casemanager is aan te merken als belangrijk beroep, omdat het de casemanagers zijn die waken over de voortgang van de processen. Andere werkzaamheden van een casemanager kunnen bijvoorbeeld zijn het aanvragen van bepaalde subsidies of het aanvragen van extra ondersteuning. Ook zijn casemanagers verantwoordelijk voor het opstellen van een plan van aanpak met betrekking tot het re-integratiedossier.

Werken als casemanager

Een casemanager is dus een manager die verantwoordelijk is voor procesbewaking. De belangrijkste taak van een casemanager is het opstellen van een behandelplan en het monitoren van de voortgang van het behandelplan. Ook het informeren van andere betrokkenen zoals artsen of de bedrijfsarts behoort tot het takenpakket van de casemanager. Het is vandaag de dag de verantwoordelijkheid voor iedereen om te doen wat in zijn vermogen ligt om weer aan het werk te kunnen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de werkgever een aanpassing doorvoert op de werkvloer zodat de werknemer weer aan het werk kan. De casemanager ziet er dus op toe dat gemaakte afspraken ook echt nagekomen worden en grijpt in als dit niet zo is. Ook is het de taak van de casemanager om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen over dezelfde informatie beschikken zodat er geen misverstanden ontstaan. In het kort omschreven is het zo dat de casemanager verantwoordelijk is voor begeleiden van ziekteverzuim. Belangrijke aandachtspunten als casemanager zijn het goed begeleiden van het proces en het voldoen aan alle wettelijke bepalingen. Een andere benaming voor casemanager kan ook zijn verzuimbegeleider.

Functie casemanager

Binnen het bedrijfsleven zal de casemanager ervoor zorgen dat zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen gaan. Maar ook het voorkomen van ziekteverzuim is een belangrijke taak van de casemanager. Denk bijvoorbeeld aan werknemers die niet lekker in hun vel zitten. Als deze problemen bekend zijn binnen de organisatie zal de casemanager ervoor zorgen dat deze problemen aangepakt worden, zodat werknemers zich niet ziek melden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand niet binnen een bepaalde afdeling past of problemen heeft met een bepaalde collega. Het is aan de casemanager om dit binnen de organisatie te bespreken, en maatregelen voor te stellen om ziekteverzuim te voorkomen.

Verschillende benamingen casemanager

Binnen het bedrijfsleven kunnen verschillende medewerkers werkzaam zijn als casemanager. Denk bijvoorbeeld aan personeelszaken medewerkers of aan adviseurs P&O. Het is denkbaar dat een casemanager ook werkzaam is als jobcoach. Een jobcoach is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die extra ondersteuning nodig hebben. Daarnaast kan een bedrijfsmaatschappelijk werker werkzaam zijn als casemanager. Wie precies intern aangemerkt wordt als casemanager is afhankelijk van de ondernemingsraad. Binnen de ondernemingsraad is over het algemeen opgenomen wie er precies verantwoordelijk is voor het begeleiden van zieke werknemers. Er kan bijvoorbeeld ook opgenomen zijn dat er sprake moet zijn van externe verzuimbegeleiders, zoals een arbodienstverlener. Het is denkbaar dat een casemanager ook aangemerkt kan worden als HR-manager.

Taken als casemanager:

  • Het actief bijdrage aan re-integratie.
  • Het bijhouden van verzuimdossiers.
  • Het informeren van alle betrokken partijen.
  • Het naleven van wet- en regelgeving.
  • Het opstellen van een plan van aanpak.
  • Het regelen van zorg en coördineren.

Wat doet een casemanager:

Ziekteverzuim:

Opleidingen tot casemanager

Er zijn verschillende opleidingsmogelijkheden via gebruikelijke scholen voor het beroep casemanager. Wel kunnen er grote verschillen zijn in het beroep qua opleidingsniveau en verantwoordelijkheden. Een casemanager werkzaam voor een jeugdorganisatie heeft doorgaans een vierjarige hbo-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverleningen gevolgd. Het bedrijfsleven kent de casemanager pas sinds 2002, en de functie komt nog niet veel voor bij bedrijven. Bij de meeste bedrijven zal de bestaande leidinggevende automatisch ook aangesteld worden als casemanager, omdat deze de medewerkers kent. Met de komst van de Wet Verbetering Poortwachter en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) is casemanagement inmiddels verplicht voor bedrijven. Enkele belangrijke taken die tijdens de opleiding of de cursus aan bod zullen komen zijn het bewaken van wettelijke termijnen, het bewaken van gemaakte afspraken, het zorg dragen van de feitelijke re-integratie, het signaleren van mogelijk verzuim en het optreden als vraagbraak tussen de diverse betrokken partijen. Er zijn dus veel opleidingsmogelijkheden die tot de functie manager kunnen leiden. Denk bijvoorbeeld ook aan een hbo-opleiding Commerciële Economie, Bedrijfskunde of de hbo-opleiding Business Management. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je een eigen bedrijf gaat starten, dan is het van belang om de boekhouding op de juiste manier te organiseren. Dit kan het beste gedaan worden door middel van een online boekhoudpakket.

Bedrijven waar een casemanager werkzaam kan zijn

Casemanagers kunnen werkzaam zijn voor alle denkbare bedrijven als bedrijven gebruikmaken van personeel. Het beroep of de functie casemanager moet in de meeste gevallen wel aangemerkt worden als extra functie binnen een ander beroep. Denk bijvoorbeeld aan een directeur, office manager of aan een afdelingsmanager, die zal optreden als casemanager. Fulltime werkende casemanagers zijn over het algemeen alleen werkzaam voor arbodiensten. Binnen de meeste organisaties betreft dit interne medewerkers van de afdeling personeelszaken.

Competenties casemanager

De belangrijkste competentie van een casemanager is communicatie, omdat je in de meeste gevallen te maken hebt met verschillende vaklieden en arbodiensten. Daarnaast moet een casemanager aangemerkt kunnen worden als vertrouwenspersoon, omdat je te maken kan hebben met privacygevoelige informatie. Ook het kunnen inspireren en motiveren zijn belangrijke competenties. Algemeen belangrijke woorden zijn sensitiviteit, analytisch, samenwerken, coachen, verbinden, adviseren, sociaal, wet- en regelgeving, controleren, monitoren en waakzaamheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als casemanager

Het arbeidsmarktperspectief van een casemanager is niet echt van toepassing, omdat het beroep casemanager in de meeste gevallen niet gezien kan worden als fulltime functie. Het werken als casemanager moet in de meeste gevallen aangemerkt worden als aanvulling op een gewoon beroep. Er zijn als casemanager geen echte doorgroeimogelijkheden te benoemen, omdat de functie hiervoor niet specifiek genoeg is. Eigenlijk kunnen fulltime casemanagers alleen werkzaam zijn voor gespecialiseerde arbodiensten. Daarnaast is het denkbaar dat organisaties die beschikken over veel personeel gebruikmaken van een vast aangestelde casemanager.

Arbeidsvoorwaarden en salaris casemanager

Op het beroep casemanager zijn verder geen bijzondere arbeidsvoorwaarden of salaris van toepassing, omdat het in de meeste gevallen zal gaan om een aanvulling van je huidige takenpakket als leidinggevende. De functie casemanager zal dan ook geen extra arbeidsvoorwaarden of salaris opleveren.

Eigen bedrijf starten als Casemanager

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Casemanager, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Casemanager

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Casemanager bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Casemanager.

Mijnzzp.nl