Casemanager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een casemanager is verantwoordelijk voor procesbewaking, wat betrekking kan hebben op uiteenlopende soorten van procesbewaking. In de meeste gevallen gaat het om de begeleiding van cliënten die op een bepaalde manier zorg nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op mensen die ziek thuis zitten. Het is de casemanager die het proces bewaakt als iemand ziek thuis zit. Het is dan de verantwoordelijkheid van de casemanager om alles schriftelijk vast te leggen en actie te ondernemen als dit nodig mocht zijn. Binnen bedrijven kunnen verschillende mensen aangesteld worden als casemanager zoals de directeur, een werknemer, iemand van P&O of een extern bedrijf zoals de Arbodienst of een maatschappelijk werker.

De belangrijkste taak van een casemanager is het opstellen van een behandelplan en het monitoren van de voortgang van het behandelplan. Ook het informeren van andere betrokkenen zoals artsen of de bedrijfsarts behoort tot het takenpakket van een casemanager. Het is vandaag de dag de verantwoordelijkheid voor iedereen om te doen wat in zijn vermogen ligt om weer aan het werk te kunnen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de werkgever een aanpassing doorvoert op de werkvloer zodat de werknemer weer aan het werk kan. De casemanager ziet er dus op toe dat gemaakte afspraken ook echt nagekomen worden en grijpt in als dit niet zo is. Ook is het de taak van de casemanager om er voor te zorgen dat alle betrokken partijen over dezelfde informatie beschikken zodat er geen misverstanden ontstaan.

Binnen het bedrijfsleven zal de casemanager er voor zorgen dat zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen gaan. Maar ook het voorkomen van ziekteverzuim is een belangrijke taak van de casemanager. Denk bijvoorbeeld aan werknemers die niet lekker in hun vel zitten. Als deze problemen bekend zijn binnen de organisatie zal de casemanager er voor zorgen dat deze problemen aangepakt worden, zodat werknemers zich niet ziek melden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand niet binnen een bepaalde afdeling past of problemen heeft met een bepaalde collega. Het is aan de casemanager om dit binnen de organisatie te bespreken, en maatregelen voor te stellen om ziekteverzuim te voorkomen.

Het beroep casemanager komt niet alleen binnen het bedrijfsleven voor maar heeft ook betrekking op de zorgsector. Binnen de zorgsector kan bijvoorbeeld een maatschappelijk werker de casemanager zijn van één of meerdere cliënten. Binnen het bedrijfsleven kan dit weer betrekking hebben op een bedrijfsmaatschappelijk werker.

Ziekteverzuim:

Opleidingen tot casemanager

Er zijn verschillende opleidingsmogelijkheden via reguliere scholen voor het beroep casemanager. Wel kunnen er grote verschillen zijn in het beroep qua opleidingsniveau en verantwoordelijkheden. Een casemanager werkzaam voor een jeugdorganisatie heeft doorgaans een vierjarige Hbo-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverleningen gevolgd. Het bedrijfsleven kent de casemanager pas sinds 2002, en de functie komt nog niet veel voor bij bedrijven. Bij de meeste bedrijven zal de bestaande leidinggevende automatisch ook aangesteld worden als casemanager, omdat deze de medewerkers kent. Met de komst van de Wet Verbetering Poortwachter en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) is casemanagement inmiddels verplicht voor bedrijven. Enkele belangrijke taken die tijdens de opleiding of de cursus aan bod zullen komen zijn het bewaken van wettelijke termijnen, het bewaken van gemaakte afspraken, het zorg dragen van de feitelijke re-integratie, het signaleren van mogelijk verzuim en het optreden als vraagbraak tussen de diverse betrokken partijen. Er zijn dus veel opleidingsmogelijkheden die tot de functie manager kunnen leiden. Denk bijvoorbeeld ook aan een Hbo-opleiding Commerciële Economie, Bedrijfskunde of de Hbo-opleiding Business Management.

Bedrijven waar een casemanager werkzaam kan zijn

Als casemanager kan je werkzaam zijn voor uiteenlopende soorten bedrijven die meestal groot zijn qua personeelsbestand. Zoals eerder omschreven kennen wij de casemanager ook bij de jeugdzorg, maar is dit eigenlijk niet te vergelijken met een casemanager in het bedrijfsleven. Een casemanager kan ook werkzaam zijn voor arbodiensten, en dus vanaf buiten ingeschakeld worden wanneer er een casemanager beschikbaar is binnen het bedrijf. Zoals eerder omschreven hebben nog niet veel bedrijven een casemanager aangesteld.

Competenties casemanager

Als casemanager ben je min of meer een coach, waarin het luisteren, adviseren en motiveren een belangrijke rol zal spelen. Je communicatieve vaardigheden als casemanager moeten dan ook goed zijn, mede omdat je met diverse partijen zal moeten overleggen over de voortgang. Maar ook het bezitten van een goed analytisch vermogen is zeer belangrijk, zodat je bijzaken weet te scheiden van de hoofdzaken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als casemanager

Voor het beroep casemanager in het bedrijfsleven is er over het algemeen geen arbeidsmarkt. In de meeste gevallen zal een bestaande leidinggevende aangesteld worden als casemanager. Wel kan je als casemanager natuurlijk werkzaam zijn in de zorg of bij een arbodienst. Als casemanager zijn er geen specifieke doorgroeimogelijkheden, voor zover wij weten.

Arbeidsvoorwaarden en salaris casemanager

Op het beroep casemanager zijn verder geen bijzondere arbeidsvoorwaarden of salaris van toepassing, omdat het in de meeste gevallen zal gaan om een aanvulling van je huidige takenpakket als leidinggevende. De functie casemanager zal dan ook geen extra arbeidsvoorwaarden of salaris opleveren.

Mijnzzp.nl