Casemanager

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Casemanager?

Een casemanager is een manager die verantwoordelijk is voor procesbewaking. In de meeste gevallen zal casemanagement betrekking hebben op de begeleiding van cliënten die op een bepaalde manier zorg nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan mensen die ziek thuis zitten of aan mensen die extra begeleiding nodig hebben om weer aan het werk te kunnen gaan. Het is de casemanager die verantwoordelijk is voor de procesbewaking. Binnen bedrijven en andere organisaties kunnen verschillende mensen aangesteld worden als casemanager, zoals medewerkers van de afdeling personeel en organisatie, afdelingsmanagers of bijvoorbeeld de directeur. Daarnaast kan er sprake zijn van externe bedrijven, zoals de Arbodienst of bijvoorbeeld een maatschappelijk werker die werkzaam is als casemanager. In alle gevallen is het de casemanager die verantwoordelijk is voor het vastleggen van alle gemaakte afspraken en is het ook de casemanager die waakt over het proces. Casemanagement is een vorm van hulpverlening waarbij cliënten extra begeleiding krijgen om zoveel mogelijk zelfstandig mee te kunnen draaien in de maatschappij. Casemanagement komt in de praktijk op verschillende manieren voor, zoals binnen het bedrijfsleven en binnen de zorg. Cliënten en werkgevers kunnen met vragen terecht bij de betreffende casemanager als dat nodig mocht zijn. In het algemeen is de casemanager het aanspreekpunt voor alle betrokken partijen. Denk hierbij aan de werkgever, de arbodienst, het UWV en aan behandelaars. Het beroep casemanager is aan te merken als belangrijk beroep, omdat het de casemanagers zijn die waken over de voortgang van de processen. Andere werkzaamheden van een casemanager kunnen bijvoorbeeld zijn het aanvragen van bepaalde subsidies of het aanvragen van extra ondersteuning. Ook zijn casemanagers verantwoordelijk voor het opstellen van een plan van aanpak met betrekking tot het re-integratiedossier.

Lees verder...

Bedrijven met het beroep Casemanager

Kaart wordt opgehaald

Bezoek het overzicht van bedrijven...

Boekhoudprogramma vergelijken Casemanager

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Casemanager bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl