Ambtelijk secretaris

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een ambtelijk secretaris biedt ondersteuning aan de OR en de OR leden. Deze steun bestaat uit vooral secretariële en beleidsmatige diensten. De ambtelijk secretaris treedt vaak op als vraagbaak tussen de OR en het bestuur. Een ambtelijk secretaris werkt over het algemeen zelf ook in de organisatie en heeft daarnaast een aparte functie ten behoeve van de OR. De taken die een ambtelijk secretaris uitvoert zijn onder meer notuleren, voorbereiden vergaderingen en het adviseren van de OR. Binnen deze functie is het erg belangrijk om een goed inschattingsvermogen te hebben van bestuurlijke verhoudingen, zoals hoeveel macht heeft de OR, hoeveel macht heeft het bestuur en hoe hier precies mee omgegaan moet worden.

Om de functie ambtelijk secretaris goed uit te kunnen oefenen is het belangrijk dat de ambtelijk secretaris begrijpt hoe het spel gespeeld wordt. Hier bedoelen wij voornamelijk mee het zicht hebben op mogelijke valkuilen. Als ambtelijk secretaris bewaak je de voortgang van procedures en processen op een onafhankelijke manier en lever je nieuwe informatie aan de OR leden en de raad van bestuur of de directie.

Het is belangrijk dat de ambtelijk secretaris over een neutrale instelling beschikt en dat je een aanspreekpunt bent voor OR leden en bestuurders. Als ambtelijk secretaris ben je dan ook een belangrijke schakel tussen de ondernemingsraad en de raad van bestuur. Communicatie, flexibiliteit en onafhankelijkheid zijn belangrijke woorden als ambtelijk secretaris.

Werkzaamheden als ambtelijk secretaris

Het is niet zo dat een ambtelijk secretaris alleen maar administratieve taken heeft. Dit is meestal maar een klein onderdeel van de werkzaamheden. De werkzaamheden als ambtelijk secretaris moeten eerder gezien worden als beleidsmatige werkzaamheden, die betrekking kunnen hebben op het notuleren, het opstellen van mailinglijsten, het adviseren van mensen, het inwerken van OR leden, het beheren van de agenda en het bijwonen van vergaderingen. De functie ambtelijk secretaris is in lang niet alle gevallen een fulltime functie, afhankelijk van de werkgever.

Hoe werkt de ondernemingsraad:

Opleidingen tot ambtelijk secretaris

Er zijn verschillende externe opleidingsinstituten voor het beroep ambtelijk secretaris te vinden, zoals het organisatie- en adviesbureau voor de medezeggenschap (OAWM). Het beroep kan op verschillende niveaus uitgevoerd worden, zoals op Hbo-niveau of met een afgeronde academische opleiding in de rechtswetenschappen. Er is ook een vereniging van ambtelijk secretarissen van medezeggenschaps-organen (VASMO).

Bedrijven waar een ambtelijk secretaris werkzaam kan zijn

Als ambtelijk secretaris ben je doorgaans werkzaam voor gemeentes, onderwijsorganisatie of de grotere bedrijven zoals financiële instellingen. Een ambtelijk secretaris komt bij kleine bedrijven over het algemeen minder vaak voor.

Competenties ambtelijk secretaris

Als ambtelijk secretaris is het in de eerste plaats belangrijk dat je een relevante opleiding heb genoten, zoals een Hbo-opleiding of hoger, en dat je over secretariële ervaring c.q. kennis bezit. Ook moet je affiniteit hebben met medezeggenschap en heb je kennis van de Wet op Medezeggenschap. Binnen dit beroep is het natuurlijk belangrijk dat je weet hoe je om moet gaan met vertrouwelijke informatie, omdat je daar veel mee te maken zal krijgen als ambtelijk secretaris. Daarnaast ben je accuraat en organisatorisch sterk ingesteld als persoon.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als ambtelijk secretaris

Als goed opgeleide ambtelijk secretaris is het doorgaans niet heel moeilijk om werk te vinden, mede omdat het beroep tegenwoordig steeds meer voorkomt. Wel is het belangrijk om de juiste instelling te hebben om dit werk uit te kunnen voeren. Het beroep is steeds aan het veranderen en wordt steeds breder. De doorgroeimogelijkheden als ambtelijk secretaris moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden binnen de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris ambtelijk secretaris

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep ambtelijk secretaris, omdat je bij verschillende soorten bedrijven werkzaam kan zijn. Het salaris als ambtelijk secretaris kan erg verschillen per werkgever, omdat de zwaarte van het beroep behoorlijk kan verschillen. Een ambtelijk secretaris werkzaam bij een gemeente zal doorgaans minder verdienen dan een ambtelijk secretaris werkzaam voor een financiële instelling. Een ambtelijk secretaris zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2500 en 3500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl