Voetbaltrainer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een voetbaltrainer is verantwoordelijk voor het trainen van een voetbalteam of verschillende voetbalteams. Voetbaltrainer moet gezien worden als een algemene benaming voor trainers, omdat er verschillende soorten voetbaltrainers zijn, zoals hoofdtrainers, pupillentrainers, jeugdtrainers, assistent-trainers, bondscoaches en assistent-bondscoaches. In alle gevallen is een voetbaltrainer verantwoordelijk voor het trainen van voetballers, wat betrekking kan hebben op verschillende niveaus. Als voetbaltrainer train je dan ook trainees (voetballers) met betrekking tot de teamsport voetbal. In de meeste gevallen is een voetbaltrainer niet alleen aan te merken als trainer maar juist ook als coach, omdat het trainen van voetballers niet alleen betrekking heeft op de sport voetbal. In zijn algemeenheid kunnen we dan ook stellen dat een voetbaltrainer de sportieve prestaties van voetballers traint en de voetballers coacht waar nodig. Als voetbaltrainer kan je verschillende soorten voetballers trainen binnen het amateurvoetbal of het betaald voetbal, afhankelijk van het opleidingsniveau en de diploma's. Net zoals de meeste voetballers zijn de meeste voetbaltrainers niet beroepsmatig werkzaam maar hobbymatig actief. De belangrijkste taak van een voetbaltrainer is het trainen van voetballers, wat op verschillende manieren uitgevoerd kan worden door een voetbaltrainer. Over het algemeen bestaat een voetbaltraining uit een warming-up en het stelselmatig oefenen van technieken, zodat voetballers beter worden in bepaalde vaardigheden. Deze oefeningen om de vaardigheden verder te verbeteren hebben betrekking op conditietrainingen, tactiek en techniek. Een ander vlak waarop een voetbaltrainer kan trainen is op mentale aspecten. Het trainen op mentale aspecten noemt men ook wel sportpsychologie en wordt veelvuldig toegepast bij beroepssporters.

Een voetbaltrainer is dus een sportinstructeur die zich gespecialiseerd heeft in de teamsport voetbal. Voetbal is binnen Nederland de grootste sport. De tweede grootste teamsport binnen Nederland is hockey, na het voetbal. Als voetbaltrainer ben je verantwoordelijk voor het trainen van voetballers en voetbalteams. Professionele voetbaltrainers trainen niet zomaar in willekeur maar hanteren een trainingsschema, waarbinnen precies is opgenomen hoe er getraind moet worden. Het verbeteren van sportprestaties is alleen mogelijk door een goede trainingsopbouw, die ook voorkomt dat voetballers geblesseerd kunnen raken. Het trainen volgens een trainingsschema noemt men ook wel periodisering. Periodisering heeft betrekking op de opbouw van trainingen, de afbouw van trainingen inclusief de afwisseling binnen de verschillende trainingen. Periodisering wordt ook wel beschreven als het systematisch toedienen van conditionele prikkels tijdens de voetbaltraining. Daarnaast kan een voetbaltrainer sportpsychologie toepassen. Sportpsychologie heeft betrekking op motivatie, zelfvertrouwen, concentratievermogen, het omgaan met tegenslagen, de weerbaarheid en het in het algemeen vestigen van aandacht op de sport.

Wat doet een voetbaltrainer allemaal

Het is niet zo dat voetbaltrainers alleen verantwoordelijk zijn voor het trainen van voetballers en voetbalteams. In de meeste gevallen kan een voetbaltrainer ook aangemerkt worden als belangrijke coach, die de voetballers op verschillende manieren extra zal ondersteunen om de prestaties als voetballer verder te verbeteren. Daarnaast is een voetbaltrainer verantwoordelijk voor het ontdekken of bovenhalen van mogelijke talent met betrekking tot voetballers. De meeste voetbaltrainers kunnen dus ook aangemerkt worden als talentscout. Als een voetbaltrainer bepaalde talenten ziet in een voetballer kan de voetbaltrainer ook een spelersmakelaar benaderen om te komen kijken naar het mogelijke talent. Een goede voetbaltrainer kan dus ook verantwoordelijk zijn voor het verder helpen van voetballers binnen hun mogelijke professionele sportcarrière. Andere werkzaamheden van een voetbaltrainer kunnen zijn het promoten van de voetbalsport binnen de voetbalvereniging. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van leuke activiteiten, waardoor mogelijke nieuwe voetballers tot de voetbalvereniging aangetrokken kunnen worden.

Trainersopleiding:

De trainingsopbouw:

Opleidingen tot voetbaltrainer

Als voetbaltrainer bestaan er uiteenlopende soorten opleidingen die aangeboden worden door de KNVB. Deze opleidingen variëren van beginnende trainersopleidingen of gevorderde trainersopleidingen tot betaald voetbaltrainersopleidingen. Het is verder niet mogelijk om een specifieke opleiding te benoemen omdat er uiteenlopende soorten opleidingen aangeboden worden die betrekking kunnen hebben op verschillende soorten voetbaltrainers. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer. Zie voor meer informatie ook de Vakbond Voetbal Oefenmeesters Nederland en de website Coaches Betaald Voetbal.

Bedrijven waar een voetbaltrainer werkzaam kan zijn

Over het algemeen zijn voetbaltrainers werkzaam voor een voetbalclub als vrijwilliger. De meeste voetbaltrainers hebben verder niet te maken met een mogelijk arbeidscontract, omdat veel voetbaltrainers aangemerkt moeten worden als vrijwilliger. Als een voetbaltrainer over veel ervaring en de juiste opleidingen beschikt kan dit anders zijn. Dit neemt niet weg dat voetbaltrainers binnen de amateursport ook een vergoeding per seizoen kunnen krijgen voor hun werkzaamheden. Het worden van professioneel voetbaltrainer binnen het betaald voetbal is over het algemeen niet makkelijk.

Competenties voetbaltrainer

De competenties van een voetbaltrainer zijn niet eenduidig aan te geven, omdat deze per voetbaltrainer kunnen verschillen. Het trainen van pupillen is bijvoorbeeld niet zomaar te vergelijken met het trainen van senioren. Daarnaast bestaat er een groot verschil tussen het trainen van amateurvoetballers en profvoetballers. In zijn algemeenheid kunnen we wel stellen dat een voetbaltrainer moet beschikken over verantwoordelijkheidsgevoel, passie, energie, leervermogen, inlevingsvermogen en strategie. Daarnaast moet een voetbaltrainer kunnen motiveren en coachen. Ook communicatie kan aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat je te maken krijgt met veel verschillende voetballers. Ook didactische vaardigheden kunnen als voetbaltrainer belangrijk zijn. Algemeen belangrijke woorden zijn inspireren, overwicht, conflictbeheersing, plannen, educatie, monitoren, samenwerken en plezier.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als voetbaltrainer

Het arbeidsmarktperspectief als voetbaltrainer is niet echt van toepassing, omdat het beroep voetbaltrainer niet vergeleken kan worden met reguliere beroepen. De doorgroeimogelijkheden als voetbaltrainer moeten gezien worden in het worden van een voetbaltrainer binnen het betaald voetbal.

Arbeidsvoorwaarden en salaris voetbaltrainer

Een voetbaltrainer die werkzaam is in loondienst zal doorgaans onder de cao Trainer Coaches Betaald Voetbal vallen waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Wat een voetbaltrainer precies zal verdienen is niet zomaar aan te geven omdat de verschillen daarvoor te groot zijn. Een amateur voetbaltrainer zal doorgaans alleen een onkostenvergoeding ontvangen. In de meeste gevallen krijgt een voetbaltrainer een vergoeding per seizoen echter kan dit verschillen per trainer.

Mijnzzp.nl