Educatief medewerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Educatief medewerker is een algemene benaming voor vaklieden die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van educatieve programma's. Educatie is een ruim begrip dat betrekking kan hebben op uiteenlopende vormen van onderwijs. Daarnaast hoeft educatie niet letterlijk betrekking te hebben op onderwijs, omdat educatie ook breder gezien kan worden. Denk bijvoorbeeld aan gezondheidsvoorlichting en aan opvoeding, wat ook gezien kan worden als educatie. Educatie kan het beste omschreven worden als onderwijs in combinatie met opvoeding. Het woord educatie staat dan ook voor onwetendheid en opvoeden. Het beroep educatief medewerker komt binnen de praktijk op verschillende manieren voor en kan betrekking hebben op verschillende doelgroepen. Denk bijvoorbeeld aan jongeren die leerproblemen hebben, buitenschoolse opvang, jeugdcentrums en aan bibliotheken die educatie geven. In veel gevallen zal het beroep educatief medewerker betrekking hebben op specialisten die te maken hebben met mensen die een bepaalde achterstand hebben, zoals jongeren die niet beschikken over een opleiding, allochtonen die taal niet beheersen of mensen met gedragsproblemen. Het beroep educatief medewerker moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat een educatief medewerker over verschillende soorten opleidingen kan beschikken en ook met verschillende doelgroepen kan werken.

Een educatief medewerker kan afhankelijk van de soort werkzaamheden ook gezien worden als een pedagogisch medewerker of als pedagoog, maar dat hoeft in altijd het geval te zijn. Een educatief medewerker kan bijvoorbeeld ook een onderwijskundige zijn die verantwoordelijk is voor het verder verbeteren van onderwijsprogramma's. Het is dus niet zo dat een educatief medewerker in alle gevallen zal werken met mensen die een achterstand hebben. Een educatief medewerker is wel verantwoordelijk voor het opstellen en uitwerken van educatieve programma's, die voor verschillende of specifieke doelgroepen geschikt zijn. In de meeste gevallen zal de specifieke doelgroep de soort educatie bepalen die een educatief medewerker zal opstellen.

De educatieve programma's die een educatief medewerker zal opstellen moeten over het algemeen gezien worden als programma's waarbinnen er niet alleen aandacht zal zijn voor onderwijs. Sociale vaardigheden spelen in de meeste gevallen een net zo belangrijke rol als de onderwijskundige rol, omdat educatie juist ook betrekking heeft op sociale vaardigheden. Kennisoverdracht en het aanleren van sociale vaardigheden kunnen over het algemeen niet los van elkaar gezien worden.

De belangrijkste taak van een educatief medewerker is het opstellen van educatieve programma's die er op gericht zijn mensen met achterstanden klaar te stomen voor regulier onderwijs. Omdat mensen met achterstanden in veel gevallen niet zomaar toegelaten worden tot het reguliere onderwijs is het belangrijk dat de vaardigheden en kennis opgekrikt worden, zodat er toekomstperspectief ontstaat. Daarnaast kan een educatief medewerker ingezet worden om mensen te helpen zoeken naar een baan door het geven van educatie als het geen jongeren betreft.

Wat doet een educatief medewerker allemaal

Wat een educatief medewerker precies zal doen is geheel afhankelijk van de soort educatief medewerker, omdat educatie heel breed gezien moet worden. Een educatief medewerker kan bijvoorbeeld ook verantwoordelijk zijn voor het bedenken en organiseren van spelletjes, zodat de bewoners van een woongroep een leuke dagbesteding hebben. Een educatief medewerker kan dan ook een woonbegeleider zijn die verantwoordelijk is voor het bedenken en uitwerken van dagbestedingen. Andere taken als educatief medewerker naast het bedenken en uitwerken van educatie kunnen weer zijn het informeren van begeleiders en/of verzorgers.

Pedagogisch educatief medewerker:

Beroep educatief medewerker:

Opleidingen tot educatief medewerker

Er bestaan diverse geschikte opleidingsmogelijkheden tot educatief medewerker, zoals de Hbo-opleiding Pedagogiek, Hbo-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en de Hbo-opleiding sociaal pedagogische hulpverlening. Op Mbo-niveau kunnen de Mbo-opleiding pedagogisch medewerker jeugdzorg en de Mbo-opleiding persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen aangemerkt worden als geschikte opleidingen. Zoals eerder omschreven zullen de specifieke werkzaamheden als educatief medewerker in de meeste gevallen bepalen welke opleiding het beste past om educatief medewerker te worden. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een educatief medewerker werkzaam kan zijn

Een educatief medewerker kan voor uiteenlopende soorten instellingen werkzaam zijn zoals scholen, museums, bibliotheken, jongerencentrums, gevangenissen, opvangcentrums, gezondheidsinstellingen en buurhuizen. Educatie is op een brede manier belangrijk voor iedereen, omdat iedereen met educatie te maken heeft. Waar een educatief medewerker precies zal werken is over het algemeen afhankelijk van de genoten opleidingen als educatief medewerker.

Competenties educatief medewerker

De competenties waarover een educatief medewerker precies moet beschikken zijn niet zomaar aan te geven, omdat deze per educatief medewerker kunnen verschillen. Het is denkbaar dat een educatief medewerker over didactische vaardigheden moet beschikken, maar dit is niet in alle gevallen even belangrijk. Het organiseren van spelletjes vraagt over het algemeen niet om didactische vaardigheden. In alle gevallen is communicatie wel aan te merken als belangrijke competentie, omdat een educatief medewerker in de meeste gevallen zal samenwerken met diverse andere collega's en met de mensen binnen de doelgroep. Ook het kunnen inspireren en motiveren van mensen is over het algemeen een belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn sensitiviteit, creativiteit, coachen, inzicht, sociabiliteit, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als educatief medewerker

Het arbeidsmarktperspectief als educatief medewerker is niet zomaar aan te geven, omdat het beroep educatief medewerker betrekking kan hebben op verschillende beroepen. Het arbeidsmarktperspectief als educatief medewerker is dan ook afhankelijk van de specifiek genoten opleidingen. In veel gevallen betreft de functie educatief medewerker een aanvulling op een regulier beroep. De doorgroeimogelijkheden als educatief medewerker kunnen gezien worden in het worden van beleidsadviseur, maar dit kan per instelling verschillen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris educatief medewerker

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als educatief medewerker, omdat een educatief medewerker werkzaam kan zijn binnen verschillende branches met verschillende cao's. Een educatief medewerker die beschikt over een Hbo-opleiding zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 2500 en 3700 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen, dienstjaren en verdere verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl