Educatief medewerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een educatief medewerker is verantwoordelijk voor het opstellen van educatieve programma's. Educatie is een ruim begrip dat betrekking kan hebben op verschillende vormen van onderwijs. Educatief heeft niet in alle gevallen betrekking op onderwijs, omdat educatie breder gezien kan worden. Denk bijvoorbeeld ook aan gezondheidsvoorlichting en aan opvoeding, wat gezien kan worden als educatie. Educatie kan het beste omschreven worden als onderwijs in combinatie met opvoeding. Het woord educatie staat dan ook voor onwetendheid en opvoeden. Het beroep educatief medewerker komt in de praktijk op verschillende manieren voor en kan betrekking hebben op verschillende doelgroepen. Denk bijvoorbeeld aan jongeren die leerproblemen hebben, aan mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, en aan mensen die niet beschikken over een opleiding. Het is de educatief medewerker die passende educatie voor deze mensen zal opstellen, zodat mensen kunnen doorgroeien tot een opleiding of de arbeidsmarkt. De educatieve programma's die een educatief medewerker opstelt moeten over het algemeen gezien worden als programma's, waarbinnen er niet alleen aandacht is voor onderwijs. Sociale vaardigheden spelen in de meeste gevallen net zo belangrijke rol als de onderwijskundige rol, omdat educatie ook betrekking heeft op sociale vaardigheden. Kennisoverdracht en het aanleren van sociale vaardigheden kunnen over het algemeen niet los van elkaar gezien worden. De belangrijkste taak van een educatief medewerker is het opstellen van educatieve programma's, die er op gericht zijn mensen met achterstanden klaar te stomen voor gewoon onderwijs. Omdat mensen met achterstanden in veel gevallen niet zomaar toegelaten worden tot het gewone onderwijs is het belangrijk dat de vaardigheden en kennis opgekrikt worden, zodat er toekomstperspectief ontstaat. Daarnaast kan een educatief medewerker ingezet worden om mensen te helpen zoeken naar een baan door het geven van educatie.

Een educatief medewerker is dus verantwoordelijk voor het opstellen van passende educatie voor mensen, die te maken hebben met een achterstand. Het beroep educatief medewerker komt in de praktijk op verschillende manieren voor. Dit is het geval omdat educatie betrekking heeft op onderwijs en opvoeding. Een educatief medewerker kan bijvoorbeeld een onderwijskundige, pedagoog of orthopedagoog zijn. Een educatief medewerker is in alle gevallen wel verantwoordelijk voor het opstellen en uitwerken van educatieve programma's, die voor verschillende of specifieke doelgroepen geschikt zijn. In de meeste gevallen zal de specifieke doelgroep de soort educatie bepalen die een educatief medewerker zal opstellen. Wat een educatief medewerker precies zal doen is geheel afhankelijk van de soort educatief medewerker, omdat educatie heel breed gezien moet worden. Een educatief medewerker kan bijvoorbeeld ook verantwoordelijk zijn voor het bedenken en organiseren van spelletjes, zodat de bewoners van een woongroep een leuke dagbesteding hebben. Andere taken van een educatief medewerker naast het bedenken en uitwerken van educatie kunnen zijn het informeren van begeleiders en/of verzorgers.

Wat doet een educatief medewerker allemaal

Een educatief medewerker is in de kern verantwoordelijk voor het opstellen van passende educatie. Dit heeft meestal betrekking op mensen die te maken hebben met een bepaalde achterstand. Denk bijvoorbeeld aan jongeren die niet beschikken over een opleiding, of aan ouderen die moeite hebben met lezen en schrijven. Het is de educatief medewerker, die passende educatie zal opstellen, zodat jongeren en volwassen verder komen. Het doel is in alle gevallen het begeleiden en trainen van mensen, zodat jongeren toegelaten worden tot een opleiding of volwassen een baan kunnen vinden op de arbeidsmarkt. Als een educatief medewerker met jonge kinderen werkt kan ook de benaming pedagogisch educatief medewerker van toepassing zijn. In dat geval ben je gespecialiseerd in het begeleiden, opvoeden en onderwijzen van jonge kinderen. Dit heeft betrekking op de pedagogische methodiek om de (taal)ontwikkeling van de kinderen te helpen ontwikkelen evenals de sociale interactie te stimuleren. Het beroep educatief medewerker komt in de praktijk dus op verschillende manieren voor. Een educatief medewerker kan bijvoorbeeld ook verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen van taalcursussen, computercursussen of het ontwerpen van rekentoetsen.

Taken als educatief medewerker:

Pedagogisch educatief medewerker:

Opleidingen tot educatief medewerker

Er bestaan diverse geschikte opleidingsmogelijkheden tot educatief medewerker, zoals de Hbo-opleiding Pedagogiek, Hbo-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en de Hbo-opleiding sociaal pedagogische hulpverlening. Op Mbo-niveau kunnen de Mbo-opleiding pedagogisch medewerker jeugdzorg en de Mbo-opleiding persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen aangemerkt worden als geschikte opleidingen. Zoals eerder omschreven zullen de specifieke werkzaamheden als educatief medewerker in de meeste gevallen bepalen welke opleiding het beste past om educatief medewerker te worden. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een educatief medewerker werkzaam kan zijn

Een educatief medewerker kan voor uiteenlopende soorten instellingen werkzaam zijn zoals scholen, museums, bibliotheken, jongerencentrums, gevangenissen, opvangcentrums, gezondheidsinstellingen en buurhuizen. Educatie is op een brede manier belangrijk voor iedereen, omdat iedereen met educatie te maken heeft. Waar een educatief medewerker precies zal werken is over het algemeen afhankelijk van de genoten opleidingen als educatief medewerker. Zoals eerder omschreven kan een educatief medewerker ook te maken hebben met volwassen. In dat geval kan ook de benaming opleider en cursusleider van toepassing zijn.

Competenties educatief medewerker

De competenties waarover een educatief medewerker precies moet beschikken zijn niet zomaar aan te geven, omdat deze per educatief medewerker kunnen verschillen. Het is denkbaar dat een educatief medewerker over didactische vaardigheden moet beschikken, maar dit is niet in alle gevallen even belangrijk. Het organiseren van spelletjes vraagt over het algemeen niet om didactische vaardigheden. In alle gevallen is communicatie wel aan te merken als belangrijke competentie, omdat een educatief medewerker in de meeste gevallen zal samenwerken met diverse andere collega's en met de mensen binnen de doelgroep. Ook het kunnen inspireren en motiveren van mensen is over het algemeen een belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn sensitiviteit, creativiteit, coachen, inzicht, sociabiliteit, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als educatief medewerker

Het arbeidsmarktperspectief van een educatief medewerker is niet zomaar aan te geven, omdat het beroep educatief medewerker betrekking kan hebben op verschillende beroepen. Het arbeidsmarktperspectief als educatief medewerker is dan ook afhankelijk van de specifiek genoten opleidingen. In veel gevallen betreft de functie educatief medewerker een aanvulling op een gewoon beroep. De doorgroeimogelijkheden als educatief medewerker kunnen gezien worden in het worden van beleidsadviseur, maar dit kan per instelling verschillen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris educatief medewerker

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als educatief medewerker, omdat een educatief medewerker werkzaam kan zijn binnen verschillende branches met verschillende cao's. Een educatief medewerker die beschikt over een Hbo-opleiding zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 2500 en 3700 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen, dienstjaren en verdere verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Educatief medewerker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Educatief medewerker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl